ⓘ Spiskovi - Spisak aerodroma u Bosni i Hercegovini, Spisak esencijalnih lijekova SZO-a, Spisak klubova učesnika UEFA Lige prvaka, Kalendarska era, Grb Madeire ..

Spisak aerodroma u Bosni i Hercegovini

Spisak aerodroma u Bosni i Hercegovini obuhvata sve postojeće aerodrome u Bosni i Hercegovini. U spisku su date sve vrste aerodroma, od medunarodnih do vojnih kao i letilišta. U Bosni i Hercegovini trenutno postoje 4 aerodroma za medunarodne letove. Najveći i najprometniji je Medunarodni aerodrom Sarajevo sa prometom od 957.969 putnika u 2017. godini.

Spisak esencijalnih lijekova SZO-a

Spisak esencijalnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije objavila je Svjetska zdravstvena organizacija, najprije 1977, sa 204 farmaceutska lijeka. SZO ažurira spisak svake dvije godine. Na taj spisak je kasnije dodala poseban spisak modela esencijalnih lijekova SZO za djecu do 12 godina starosti. Do 2016. godine, najmanje 156 zemalja je stvorilo nacionalne spiskove esencijalnih lijekova zasnovane na modelnom spisku SZO-e. Nacionalni spiskovi sadrže izmedu 334 i 580 lijekova. U aprilu 2015, SZO je objavila 19. izdanje spiska za odrasle i 5. izdanje liste za djecu. Spisak koji slijedi ...

Spisak klubova učesnika UEFA Lige prvaka

UEFA Liga Prvaka je takmičenje koje organizira UEFA za najuspješnije evropske nogometne timove. Na spisku ispod su prikazani svi klubovi učesnici Lige prvaka od 1992. godine do danas. Na spisku nisu prikazani klubovi koji su nastupali u kvalifikacijama. Spisak svih klubova učesnika Lige prvaka 1992. do danas:

Kalendarska era

Kalendarska era je sistem numerisanja godina koji se koristi pri kalendarima. Npr. gregorijanski kalendar broji godine po hrišćanskoj eri (koptska i etiopska crkva imaju svoje posebne hrišćanske ere, dok islamski kalendar broji godine po Hidžri, tj. preseljenja Muhammeda iz Mekke u Medinu. Trenutak, dan ili godina od koje se računa vrijeme, zove se epoha ere. U drevnim vremenima, brojale su se vladarske godine od ustoličenja monarha. Ovo znatno otežava rekonstrukciju hronologije starog Bliskog istoka, koja počiva na raznolikim i rasutim spiskovima kraljeva, poput Sumerskog spiska kraljeva ...

Spisak Svjetske baštine u Bosni i Hercegovini

UNESCO je organizacija u sastavu Ujedinjenih nacija, osnovana 16. novembra 1945. godine. Svjetska baština je organizacija u sklopu UNESCO-a koja se sastoji od "Svjetske kulturne baštine" i "Svjetske prirodne baštine". Trenutno se na spisku Svjetske baštine nalazi 1.052 spomenika kulture uključujući kulturnu i prirodnu baštinu koji se nalaze u 165 država članica UNESCO-a. Bosna i Hercegovina je članica UNESCO-a od 12. jula 1993. Na spisku Svjetske baštine sa područja Bosne i Hercegovine nalaze se tri spomenika: Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, Stari most u Mostaru i Stećak koji se n ...

Grb Madeire

Stavka numerisanog spiska Grb Madeire sastoji se iz štita koji predstavlja zastavu Madeire. Pored njega se nalaze dvije foke, a ispod traka sa natpisom "Najljepša i slobodna ostrva".