ⓘ Kategorije po vrstama - Taksonomski rang, Imenice, Status zaštite, Sestrinske vrste, Ime, Endem ..

Taksonomski rang

Taksonomski rang u biološkoj klasifikaciji predstavlja relativni nivo odredene grupe organizama, rang definira kao: "Nivo za nomenklaturne svrhe predstavlja jedan takson u taksonomskoj hijerarhiji npr. sve porodice su za nomenklaturne svrhe na istom rangu, koji se nalazi izmedu natporodice i potporodice.

Imenice

Imenice su riječi koje označavaju imena bića, stvari i pojava. Medutim, one nisu semantička kategorija, tako da ne mogu biti karakterizirane u smislu njihovog značenja. Lingvistički, imenice su otvorena klasa medu vrstama riječi čiji se članovi mogu pojaviti kao glavna imenska riječ u rečenici, tj. subjekat, zatim kao objekat radnje iskazane glagolom ili kao "objekat" prijedloga. Leksičke kategorije vrste riječi definirane su prema načinima na koje se njihovi članovi kombiniraju s drugim vrstama izraza. Sintaksička pravila za imenice razlikuju se od jezika do jezika. "Koliko znamo, svaki j ...

Status zaštite

Status zaštite je valjani pokazatelj vjerovatnoće da pojedina vrsta opstane u sadašnjosti ili budućnosti. Pri procjeni statusa zaštite se u obzir uzima više faktora: uz prosječni broj jedinki, važan je i trend povećanja ili smanjenja u vremenu, uspješnost uzgoja, poznate opasnosti, itd. Najpoznatiji sistem koji se brine o popisivanju i stepenovanju statusa zaštite na svjetskom nivou je Crvena knjiga Medunarodne organizacije za očuvanje prirode i prirodnih resursa iz 1994. Wikipedijinim člancima se dodjeljuju sljedeće kategorije temeljene na tim kriterijima: nt bliska opasnost, vrsta je sko ...

Sestrinske vrste

Sestrinske vrste, sestrinske grupe ili sestrinski taksoni su biosistematski termini kladistike koji označavaju blisko srodne kategorije u filognetičkom stablu. Takav odnos je najlakše ilustrirati kladogramom: Šablon:Barlabel Sestrinske grupa za A je B. Isto tako, sestrinska grupa za B je A. Ove dvije grupe, zajedno sa svim svojim ostalim potomcima svojih posljednji zajedničkog pretka, čine granu kladu, čija je sestrinska grupa C. Tako je cijeli ovaj dio kladograma ukorijenjen u većem stablu, pa veže još više dodatno uklonjenih sestrinskih grupa. Kao što je po kladističkim standardima, A, B ...

Ime

Ime je oznaka za imenicu, obično se koristi za razlikovanje jedne od druge. Imena mogu identificirati klase ili kategorije stvari, ili jednu stvar, jedinstvenu, ili u odredenom kontekstu. Lično ime identificira specifične, jedinstvene i prepoznatljive osobine pojedinca, i može a i ne mora podrazumjevati srednje ime. Korištenje ličnih imena nije jedinstveno samo za ljude. Delfini se takoder koriste simboličnim imenima, kao što je prikazano u nedavnim istraživanjima. Pojedini delfini poznaju vlastiti zvižduk na koji će lahko odgovoriti čak i kad nema informacija koje će potvrditi na kojeg de ...

Endem

Endem u biologiji je svaka biosistematska kategorija sa ograničenim izvornim rasprostranjenjem, izvan kojeg je, prirodno nema. Pod ovim pojmom se obično podrazumijeva prisustvo takvih organizama na veoma uskom prostoru, ali se on može odnositi i na mnogo šira prostranstva, kao što su kontinenti.Takoder možemo govoriti i o balkanskim, bosanskohercegovačkim ili endemima Dinarida. Endemske mogu biti i više i niže taksonomske kategorije, od podklase do infraspecijske razine. Tako je potklasa Aplacentalia sisari bez posteljice engemi australijske zoogeografske oblasti, kao i više njihovih redov ...