ⓘ Klasifikacije glavnih tema - Carstvo, biologija, Alge, Köppenova klasifikacija klime, Roman, Arapi, El-Maide ..

Carstvo (biologija)

Carstvo – u biologiji – je drugostepeni medu najvišim taksonomskim rangovima, odmah ispod domena. Carstvo se dijeli na niže kategorije zvane koljena. Udžbenici u SAD upotrebljavaju sistem od šest carstava: protisti, arheje, i biljke, gljive, bakterije, dok se u udžbenicima Velike Britanije, Indije, Australije, Latinske Amerike i drugih zemalja primjenjuje sistem od pet carstava: životinje, biljke, gljive, protisti i monera. Neke nedavne klasifikacije, zasnovane na modernoj kladistici, izričito su napustile termin "carstvo", uz napomenu da tradicijsta carstva nisu monofiletična, odnosno da ...

Alge

Alge su velika raznovrsna grupa jednostavnih, autotrofnih organizama koje mogu biti jednoćelijske i višećelijske. Posjeduju mogućnost fotosinteze kao i biljke, ali ne posjeduju specifične organe biljaka, pa radi toga se ne uvrštavaju u biljke. Najveći broj algi živi u vodi, mada mnoge žive van vode. Van vode žive na vlažnom zemljištu, kori drveća, vlažnim stijenama, gradevinskom materijalu i sl. Mogu da žive samostalno i u zajednici sa drugim biljkama ili životinjama. Razmnožavaju se vegetativno, bespolno - sporama i polno. Sve alge su eukarioti osim modrozelenih algi koje su prokarioti, i ...

Köppenova klasifikacija klime

Köppenova klasifikacija klime temelji se na statistički dobivenim, tačno odredenim vrijednostima godišnjih i mjesečnih temperatura i padavina. Prvi put je publikovana 1884., a značajno mijenjana 1918. i 1936. godine. Bitna važnost pri odredivanju tipova klime ima godišnji hod klimatskih elemenata. U niskim geografskim širinama važna je srednja temperatura najhladnijeg mjeseca, a u višim geografskim širinama najvažnija je srednja temperatura najtoplijeg mjeseca. Vegetacija je pokazatelj klime nekog kraja. Prema Köppenu postoji pet klimatskih razreda: A - klime = tropske kišne klime ; srednj ...

Roman

Roman je književna vrsta, katkad ironično nazvan pripoviješću s više od 60.000 riječi. Roman je najopsežniji i najsloženiji prozni oblik. Pisac pripovjedač niže brojne dogadaje, likove, opise, prikazuje društvo kao cjelinu. Danas je to najpopularnija književna forma. Ime "roman" označavalo je prvobitno svaki spis pisan na romanskom jeziku. Porijeklo romana nije dovoljno objašnjeno. Neki ga teoretičari izvode iz helenističkih proznih književnih djela, neki iz srednjovjekovnog tzv. viteškog romana i iz pikarskog romana, dok neki ukazuju na vezu izmedu romana i filozofije, te već Platonovu pr ...

Arapi

Arapi su semitski narod koji je većim dijelom nastanjen na Bliskom Istoku i u Sjevernoj Africi. Podaci o broju Arapa su različiti jer postoje tri klasifikacije pripadnosti arapskom narodu: prema politici, jeziku i porijeklu. U zavisnosti koja se od ove tri klasifikacije koriste, zavisi i ukupan broj Arapa. Najčešća je klasifikacija prema maternjem jeziku, tj. prvom jeziku kojim se služe i prema toj klasifikaciji Arapa je oko 300 miliona. Arapi govore arapskim jezikom i koriste se arapskim pismom.

El-Maide

Sura El-Maide je peta sura Kurana. Sadrži 120 ajeta i ubraja se u medinske sure. Glavne teme ove sure su poslanici Isa i Musa, njihova misija, kao i tema iskrivljavanja poruke sa kojom su došli, od strane Jevreja i Kršćana.