ⓘ Hronologije nauke - Nova Hronologija, Papa Siksto I, Anatolij Timofejevič Fomenko, Hronologija programskih jezika, Dendrohronologija, Numizmatika ..

Nova Hronologija

Nova Hronologija je historijska koncepcija ruskih matematičara Anatolija Fomenka i Gleba Nosovskog. Ovu koncepciju podržao je šahist Gari Kasparov, koji je u razdoblju od 1998 do 2002 g. saradivao s Fomenkom i Nosovskim da propagirao ideje Nove Hronologije. U 1999. godini od strane historijskog fakulteta Moskovskog univerziteta i Odjeljenja za historiju Ruske akademije nauka, Nova Hronologija osudena kao "opasna pseudonauka".

Papa Siksto I

Bio je sin Rimljanina imenom Pastor, iz područja Via Lata. Ime Sikst lat. Xystus vjerovatno je grčkog porijekla. Prema Liberijevu katalogu papa, bio je rimski biskup u doba cara Hadrijana, "a consulatu Nigri et Aproniani usque Vero III et Ambibulo", "od konzulata Nigrova i Apronijanova, do onog Vera III i Ambibula", to jest od 117 126. Historičar Euzebije Cezarejski, medutim, u dva svoja spisa donosi i dvije hronologije. U Chroniconu kaže da je ovaj bio papa od 114. do 124., a u djelu Historia ecclesiastica kaže da mu je pontifikat trajao od 114. do 128. U svakom slučaju, stručnjaci se sla ...

Anatolij Timofejevič Fomenko

Anatolij Timofejevič Fomenko je akademik Ruske Akademije Nauka, doktor matematičkih nauka, profesor sa Moskovskog univerziteta. Dobitnik je Državne nagrade Ruske Federacije 1996 godine na polju matematike. Bavi se geometrijom i topologijom, jedan od najplodnijih ruskih matematičara današnjice. Anatolij Fomenko poznat po radikalnim revizionističkim stavovima o historiji opisanim u knjizi Nova Hronologija.

Hronologija programskih jezika

Ovo je spisak historijski značajnih programskih jezika, po decenijama. Legenda Entry znači ne-univerzalni programski jezik * znači jedinstveni jezik bez direktnog prethodnika

Dendrohronologija

Dendrohronologija – datiranje godovima, "godiranje" – je nauka koja primjenjuje naučni metod datiranja na osnovu prstenova na poprečnom presjeku stabla za tačno odredivanje u kojo su se godini formirali. Kao i njihovo datiranje ono može dati podatke za dendroklimatologiju, odnosno proučavanje klime i atmosferskih prilika tokom različitih perioda u historiji posmatranog drveta. Dendrohronologija je korisna za odredivanje precizne starosti uzoraka, posebno onih koji su prekasni za radiokarbonsko datiranje, koji uvijek daju raspon, a ne tačan datum, da bi bili sasvim tačni. Medutim, za preciz ...

Numizmatika

Numizmatika je nauka koja se bavi sakupljanjem proučavanjem starog i savremenog, prvenstveno kovanog novca, ali i ostalih novčanica, kao i proučavanjem ordenja i medalja. Numizmatika je postala važna naučna grana koja numizmatički materijal obraduje kao izvor za političku i ekonomsku historiju, epigrafsku hronologiju, lingvistiku, heraldiku i historiju umjetnosti.