ⓘ Papa Siksto I. Bio je sin Rimljanina imenom Pastor, iz područja Via Lata. Ime Sikst lat. Xystus vjerovatno je grčkog porijekla. Prema Liberijevu katalogu papa, ..

Papa Siksto

Papa Siksto se može odnositi na: Papa Siksto II 257–258 Papa Siksto I 115/116–125 Papa Siksto V 1585–1590 Papa Siksto III 432–440 Papa Siksto IV 1471–1484

Papa Siksto V

Papa Siksto V. Roden je u gradu Grottammare u danjašnjoj Italiji, a prema hronikama Andrije Zmajevića njegov otac vodi porijeklo iz Boka Kotorske, današnja Crna Gora, odakle je došao u Italiju. Izabran je za Papu 24. aprila 1585, nakon smrti pape Grgura XIII. Njegov program je bio da Crkvu učini potpuno nezavisnom od svake svjetovne vlasti, i da im se nametne kao gospodar. Potpisivao se sa Peretti, Peretto, što na italijanskom znači Kruškar. Na njegovom grobu se nalazi lav koji drži grančicu sa tri kruške što je navodno stavljeno u spomen na rodno mjesto njegovog oca, Kruševice na italijan ...

Papa Siksto III

Sv. Siksto III je bio papa u periodu od 432. do 440. godine. Papi Sikstu III se pripisuje završetak gradnje nekih rimskih bazilika, kao što su bazilika sv. Sabine, sv. Lovre, sv. Petra u okovima i najpoznatija od svih bazilika svete Marije Snježne.

Papa Siksto IV

Papa Siksto IV, roden kao Francesco della Rovere, je bio papa od 9. augusta 1471. do svoje smrti 1484. godine. Njegova dostignuća kao pape uključuju izgradnju Sikstinske kapele; okupio je grupu umjetnika koji su predstavili ranu renesansu u Rimu sa svojim prvim remek djelom. Takoder je uspostavio vatikansku arhivu. Siksto je doprinio stvaranju španske inkvizicije i poništio uredbe sabora u Konstanci. Bio je poznat po svom nepotizmu i lično se uključio u zloglasnu Pazzi zavjeru.

Papa Siksto II

Sv. Siksto II je bio 24. papa, nasljednik pape Stjepana I. Prema knjizi "Liber Pontificalis” rodio se u Grčkoj, ali nije posve poznato. Kao papa, obnovio je veze s afričkim i istočnim crkvenim zajednicama. Pisao je knjige. Car Valerijan, dao ga je smaknuti i odrubiti mu glavu. Dok je predvodio bogoslužje u Kalistovim katakombama pogubljen je zajedno sa četiri dakona. Tu mu je jedno vrijeme tijelo bilo pokopano dok je kasnije preneseno u njegovu baziliku na Latinskoj cesti.

Papa Aleksandar VI

Papa Aleksandar VI, roden kao Rodrigo Llançol de Borgia, bio je rimski papa od 11. augusta 1492. do svoje smrti. On je jedan od najkontroverznijih renesansnih papa, zbog toga što je priznao očinstvo nad djecom svojih ljubavnica. Stoga, njegovo špansko prezima Borgia postaje sinonim za libertinizam i nepotizam koji se tradicionalno smatra karakterom njegovog pontifikata. Medutim, dva Aleksandrova nasljednika, Siksto V i Urban VIII, opisuju ga kao jednog od najistaknutijih papa još od vremena svetog Petra.

                                     

ⓘ Papa Siksto I

Bio je sin Rimljanina imenom Pastor, iz područja Via Lata. Ime Sikst lat. Xystus vjerovatno je grčkog porijekla.

Prema Liberijevu katalogu papa, bio je rimski biskup u doba cara Hadrijana, "a consulatu Nigri et Aproniani usque Vero III et Ambibulo", "od konzulata Nigrova i Apronijanova, do onog Vera III i Ambibula", to jest od 117 126.

Historičar Euzebije Cezarejski, medutim, u dva svoja spisa donosi i dvije hronologije. U Chroniconu kaže da je ovaj bio papa od 114. do 124., a u djelu Historia ecclesiastica kaže da mu je pontifikat trajao od 114. do 128. U svakom slučaju, stručnjaci se slažu da je bio papa oko deset godina.

Prema zbirci Liber pontificalis, za svog je pontifikata donio tri važne odluke:

 • nakon predslovlja u misi, svećenik mora zajedno sa narodom recitovati Sanctus.
 • niko, osim onoga koji predvodi liturgiju, ne smije za vrijeme posvete dodirivati kalež i patenu;
 • biskupi koji su pohodili Svetu stolicu, po povratku u svoju dijecezu moraju pokazati apostolsko pismo kojim se potvrduje njihovo puno zajedništvo s Petrovim nasljednikom;

U doba njegova papinstva pojavljuju se vjerovatno prve razlike u odnosu na istočne Crkve. Naime, zapadna je Crkva tada već slavila Uskrs, na istoku taj običaj još nije bio poznat. Pripisane su mu dvije poslanice o nauku o Presvetom Trojstvu nauk i o primatu biskupa Rima, koje su se medutim pokazale apokrifnima.

Prema jednoj legendi Siksto I je poslao prvog misionara, biskupa Pelegrina, u Galiju.

Po smrti pokopan je u Bazilici svetog Petra u Rimu. Različiti katalozi papa i martirologiji navode ga kao mučenika, no budući da nema o tome ni dokaza ni dodatnih pojedinosti, i sama ga je Katolička Crkva isključila iz popisa obaveznih spomendana.

                                     
 • Papa Siksto se može odnositi na: Papa Siksto I 115 116 125 Papa Siksto II 257 258 Papa Siksto III 432 440 Papa Siksto IV 1471 1484 Papa Siksto
 • Papa Siksto V Grottammar, 13. decembar 1520. Rim, 27. august 1590 Roden je u gradu Grottammare u danjašnjoj Italiji, a prema hronikama Andrije Zmajevića
 • Sv. Siksto III je bio papa u periodu od 432. do 440. godine. Papi Sikstu III se pripisuje završetak gradnje nekih rimskih bazilika, kao što su bazilika
 • Papa Siksto IV 21. juli 1414. - 12. august 1484. roden kao Francesco della Rovere, je bio papa od 9. augusta 1471. do svoje smrti 1484. godine. Njegova
 • Sv. Siksto II je bio 24. papa nasljednik pape Stjepana I Prema knjizi Liber Pontificalis rodio se u Grčkoj, ali nije posve poznato. Kao papa obnovio
 • Medutim, dva Aleksandrova nasljednika, Siksto V i Urban VIII, opisuju ga kao jednog od najistaknutijih papa još od vremena svetog Petra. Rodrigo Llançol
 • 18. april - Ahmed I sultan Osmanlijskog carstva 24. august - Papa Siksto V Peretti, rimokatolički papa
 • Južnog Qija 17.2. Sveti Mesrob, armenski redovnik i autor ermenskog pisma 18.8. Papa Siksto III Paulin, istočnorimski magister officiorum pogubljenje
 • juli - Papa Siksto IV umro 1484 18. august - Jami, Perzijski poet umro 1492 9. novembar - Albert III, markiz od Brandenburga umro 1486 Franc I vojvoda
 • političar i voda 1957 Stephen Fry, engleski komičar, glumac, pisac i aktivist 1997 Stefan Anić, bosanskohercegovački nordijski skijaš 1590 Papa Siksto V
 • pogubljen dekapitacija Papa Siksto II postaje mučenik. Količina srebra u rimskoj valuti - denaru - pada ispod 10 Zbog ekonomske i monetarne krize su potpuno
 • Komunističke partije Jugoslavije. 2008 Uhapšen Radovan Karadžić. 1414 Papa Siksto IV umro 1484 1899 Ernest Hemingway, američki književnik 1948 Cat