ⓘ 7. vijek. Muslimanska osvajanja su počela sa ujedinjenjem Arabijskog poluostrva pod Božijim poslanikom Muhamedom počevši od 622. Poslije smrti Poslanika Muhamed ..

7. vijek p. n. e.

Za 7. vijek p. n. e. je bio karakterističan nastavak uspona Asirskog Carstva koje je pod vodstvom Esarhadona doseglo svoj vrhunac, pokorilo susjednu Babiloniju i nakratko Egipat, postavši prvo svjetsko carstvo u historiji. Asirci su, medutim, u posljednje dvije decenije naglo oslabili, a protiv njih su se uspješno udružili svi njihovi susjedi, tako da nakon pada svoje prijestolnice Ninive nestaju s historijske scene. Vakuum ubrzo ispunjava Neobabilonsko carstvo koje će pokušati postati nova svjetska sila.

9. vijek

Za 9. vijek na istočnoj hemisferi je karakteristična politička partikularizacija, odnosno ogromne poteškoće i neuspjesi tadašnjih carstava i velesila da očuvaju svoje političko jedinstvo, a što su obično koristili nove političke sile i entiteti na dotadašnjoj periferiji. U formalnom smislu se najotpornijim na takve procese pokazala Kina, gdje je dinastija Tang, usprkos velikog ustanka Huang Chaoa, uspjela očuvati svoju vlast i jedinstvo zemlje. Medutim, autoritet centralne vlasti je bio značajno oslabljen, dijelom i zbog sve većeg oslanjanja na regionalne jiedushije. Ti su se trendovi poče ...

5. vijek

5. vijek je razdoblje koje je trajalo od 401. do 500. godine. U Evropi se tradicionalno smatra dijelom perioda poznatog kao kasna antika, odnosno prijelazom iz Starog u srednji vijek.

8. vijek

Na istočnoj hemisferi je tada najveća država - Arapsko Carstvo, odnosno Omejadski halifat - na samom početku 8. vijeka ponovno pokrenulo teritorijalnu ekspanziju, što je na krajnjem zapadu kao rezultat imalo muslimansko osvajanje Iberijskog poluotoka, odnosno prvo uporište islama na evropskom kontinentu. Ekspanzija je, medutim, relativno brzo zaustavljena, prvo od strane Bizanta razbijanjem opsade Carigrada, zatim od strane Franaka u bitci kod Poitiersa. Halifat, koji se više nije mogao širiti, suočio se sa ekonomskom i političkom krizom, koja se odrazila kako kroz dinastijske sukobe, tako ...

6. vijek

6. vijek je razdoblje koje je trajalo od 501. do 600. godine. U Evropi se tradicionalno smatra dijelom ranog srednjeg vijeka, a ponekad i završnim periodom tzv. kasne antike.

7.

Godina 7. je bila redovna godina koja počinje u subotu u julijanskom kalendaru. U svoje vrijeme je bila poznata kao Godina konzulstva Metela i Nerve ili, rjede, godina 760. Ab urbe condita. Oznaka "7." za ovu godinu se koristi od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska era Anno Domini u Evropi postala glavna metoda za imenovanje godina.

                                     

ⓘ 7. vijek

Muslimanska osvajanja su počela sa ujedinjenjem Arabijskog poluostrva pod Božijim poslanikom Muhamedom počevši od 622. Poslije smrti Poslanika Muhameda, 632., Islam je proširen izvan Arabijskog poluostrva u vrijeme Pravednih halifa od 632. – 661. n. e. i Omajadskog hilafeta od 661. – 750. Islamsko osvojanje Perzije je dovelo do pada Sasanidskog carstva. Takoder, osvojene su Sirija, Palestina, Armenija, Egipat i sjeverna Afrika.

Bizantijsko carstvo je nastavilo da trpi neuspjehe usljed brzog širenja islamskog hilafeta.

Iako je življenje na selu nazadovalo, Konstantinopolj je rastao, sve do perioda kada je postao najveći i najbogatiji grad u svijetu.

Na Iberijskom poluostrvu, 7. vijek je bio obilježen crkvenim sinodima lat. Siglo de Concilios održanim u španskom gradu Toledu, poznatijim kao Vijeća Toleda.

U 7. vijeku, vladar Harša ujedinjuje Sjevernu Indiju, koja se vratila u period malih republika, nakon pada Gupta carstva, u 6. vijeku.

U Kini, Dinastija Sui je zamijenjena Dinastijom Tang, koja uspostavlja svoje vojne baze od Koreje, do Srednje Azije, da bi se kasnije graničila sa islamskim hilafetom. Kina počinje da se uzdiže.

Kraljevstvo Sila se udružuje u savez sa Dinastijom Tang, pobjedujući i stavljajući pod svoju kontrolu ostala korejska kraljevstva Baekje i Goguryeo ujedinjujući tako Korejsko poluostrvo pod jednim vladarom.

Asuka Period odolijeva u Japanu tokom cijelog 7. vijeka.

                                     

1. Dogadaji

 • Prabugari dolaze na Balkan gdje osnivaju moćno carstvo poznato pod nazivom Stara velika Bugarska.
 • Najranija dokazana Engleska poezija.
 • 616. n. e.: Aethelfrith od Northumbrije pobjeduje Velšane u bici kod Chestera.
 • Arapski trgovci prodiru do jezera Čad.
 • Xuan Zang poznat kao Hsuan-Tsang, je bio budistički sveštenik koji je putovao od Kine do Indije, prije povratka u Chang An, antički glavni grad Kine, gdje je preveo budističke spise.
 • Vjera Shugendo se razvija iz budizma, taoizma, šintoizma i drugih vjerskih uticaja u planinama Japana.
 • 616. n. e. Šah Chosroes II zauzima Egipat.
 • 615. n. e. Pacal Veliki postaje kralj majanskog grada-države Palenque.
 • 603. n. e. posljednje spominjanje Rimskog senata u Gregorijanskom Registru. U njemu se navodi da je Senat priznao statue cara Foke i carice Leontije.
 • 606. n. e. Sveti Bonifacije izabran kao papinski nasljednik nakon smrti pape Sabinijana. On je tražio i dobio dekret od vizantijskog cara Foke u kojem se navodi da bi "Bazilika svetog Petra trebala biti na čelu svih crkava." Ovo je osiguralo da je titula "Glavnog biskupa" pripala isključivo biskupu Rima.
 • 618. n. e. kineska Dinastija Tang ustoličila je Cara Gaozua od Tanga.
 • 615. n. e. Sasanidsko carstvo pod Šahom Hozroje II Parvizom pljačka Jerusalem i oduzima relikviju Istinski krst.
 • Hrvati doseljavaju na njihovu današnju teritoriju u ranom 7. vijeku n.e., naseljavajući šest različitih plemenskih područja.
 • Islam započinje u Arabiji, Kuran je dokumentiran.
 • Anglosaksonska Heptarhija se pojavljuje na početku ovog vijeka.
 • 610. n. e. Heraklije dolazi brodom iz Afrike u Konstantinopolj, zbacujući sa vlasti vizantijskog cara Foku preuzimajući titulu cara. Njegov prvi veliki čin je bio promjena službenog jezika istočnog rimskog carstva iz latinskog jezika u Srednjovjekovni grčki jezik koji je bio jezik ogromne većine stanovništva.
 • Naslikani zidni paneli u Bazilici Svetog Apolinarija u Classi.
 • Od 7. do 9. vijeka – naslikani mozaici iznad apside u Bazilici Svetog Apolinarija Classi.
 • 600. n. e. širi se zarazna bolest boginja iz Indije u Evropu.
 • Timgad, nekadašnji rimski kolonijalni grad u Alžiru, uništavaju Berberi.
 • Kraj sporadične vladavine Budista u Sindhu.
 • Teotihuacan je opljačkan. Političke i religijske zgrade su spaljene.
 • Svjetsko stanovništvo se smanjuje na oko 208 miliona ljudi.
 • Sutton Hoo, mjesto na kom su se obavljali pogrebni obredi na brodovima, East Anglia današnja Engleska.
 • Izgradena glavna zgrada budističkog hrama Horyu-ji, Nara Prefektura. Asuka period.
 • 632. n. e. počinju muslimanska osvajanja.
 • 629. n. e. započeli Arapsko-bizantijski ratovi. Veliki dio Bizantijskog carstva je osvojen od strane muslimanskih Arapa predvodenih Halidom ibn Velidom.
 • 622. n. e. je godina početka islamskog kalendara, tokom koje se dešava hidžra. Poslanik Muhammed i njegovi sljedbenici emigriraju iz Meke u Medinu u septembru.
 • 626. n. e. Avari i Perzijanci se udružuju u neuspjelom pokušaju da osvoje Konstantinopolj.
 • 618. n. e. kraljevstvo Chenla je u potpunosti pripojilo kraljevstvo Funan.
 • 639. n. e. Muslimansko osvajanje Egipta i Armenije.
 • 650. n. e. počinju Arapsko-hazarski ratovi.
 • 627. n. e. Vizantijski car Heraklije pobjeduje Perzijance, završavajući time Rimsko-perzijske ratove.
 • 635. n. e. - 649. n. e. perzijski hrišćanski sveštenik Alopen predstavio nestorijansko hrišćanstvo u Kini.
 • 638. n. e. muslimansko osvajanje Palestine.
 • Guangzhou u Kini, postaje glavna svjetska luka, primajući morske putnike iz Egipta, Istočne Afrike, Arabije, Perzije, Indije, Šri Lanke, i Jugoistočne Azije, uključujući muslimane, jevreje, hinduse, i nestorijanske kršćane.
 • 636. n. e. u bici kod El-Kadisije muslimanske snage predvodene Sad ibn Ebu Vekkasom su ostvarile odlučujuću pobjedu prilikom muslimanskog osvajanja Perzije.
 • 623. n. e. Franački trgovac Samo, koji je podržavao Slavene u borbi protiv njihovih avarskih vladara, postaje vladar prve poznate slavenske države u Srednjoj Evropi.
 • 638. n. e. Car Taizong od Tanga izdaje proglas o jedinstvenoj toleranciji religija dopuštajući Nestorijancima da izgrade crkvu u Changanu.
 • 649. n. e. - 683. n. e. Kineski Car Gaozong od Tanga dozvoljava uspostavljanje kršćanskih samostana u svakoj od 358 prefektura.
 • 629. n. e. – 630. n. e. Pohod cara Taizonga protiv Istočnih Tujuea, kineske snage za vrijeme Tang dinastije pod komandom Li Jinga Li Shijia poražavaju kanat Gok Turaka.
 • 641. n. e. Koptski period, završava dolaskom Islama u Egipat.
 • Sredina 7. vijeka – izgraden spomenik Dharmaraja Ratha u gradu Mahabalipuram, indijska država Tamil Nadu, Pallava period.
 • 680. n. e. Bitka kod Karbale se desila kod grada Kufe, u današnjem Iraku koja je dovela do ubistva Husejn ibn Alija i podjele muslimanske zajednice.
 • 698. n. e. Arapi osvajaju Kartagu od Vizantije.
 • 691. n. e. Budizam postaje državna religija Kine.
 • 690. n. e. probudistički naklonjena kraljevska supruga Wu Zetian preuzima vlast i vlada kao kineska kraljica.
 • Sredina 7. vijeka - napravljen portret u Hramu natpisa na nadgrobnom sarkofagu Pacala Velikog vladara Palenquea, majanskog grada-države iz kasnog klasičnog perioda pretkolumbovske mezoameričke hronologije. Portret se čuva u Nacionalnom antropološkom muzeju u Mexico Cityu.
 • Bugarska je priznata od strane Bizantskog carstva.
 • Sredina 7. vijeka – uklesana statua indijskog božanstva Durge kako ubija demona bizona sanskrit, Durga Mahishasura mardini, u gradu Mahabalipuram, indijska država Tamil Nadu. Pallava period. Trenutno se nalazi u Azijskoj umjetničkoj arhivi Mičigenskog univerziteta u gradu Ann Arbor, SAD.
 • 698. n. e. aktivni ali neslužbeni anti-kršćanski progoni počinju u Kini.
 • 674. n. e. počela prva arapska opsada Carigrada.
 • 694. n. e. Špansko-Vizigotski kralj Egica optužuje Jevreje da pomažu muslimane i sve Jevreje šalje u ropstvo.
 • 668. n. e. završavaju Goguryeo-Tang ratovi padom korejskog kraljevstva Goguryeo nakon zajedničkog napada kineske dinastije Tang i korejskog Silla kraljevstva, koje je držalo pod kontrolom Goguryeo teritoriju.
 • 661. n. e. ubijen je halifa Alija ibn Ebu-Talib. Njegov nasljednik je bio Hasan ibn Ali, ali je abdicirao i prepustio prijestolje Muaviji ibn Ebu-Sufjanu. Ovaj dogadaj je utemeljio početak Omajadskog hilafeta.
 • 651. n. e. kralj Yazdegerd III je ubijen u gradu Mervu, čime se završava vladavina Sasanidske dinastije u Perzijskom carstvu.
 • 683. n. e. – 685. n. e. drugi Islamski gradanski rat.
 • 680. n. e. odlučujuća pobjeda Prabugara nad vizantijskom vojskom u bici kod Ongala.
 • 657. n. e. kralj Gaozong od Tanga iz kineske dinastije Tang porazio je Zapadni turkomanski kaganat.
 • 670. n. e. arapska muslimanska vojska pod komandom Uqba ibn Nafijem ušla je u područje Ifrikije. Kasnih 670-ih Muslimansko osvajanje Sjeverne Afrike je bilo završeno.
 • 688. n. e. vizantijski car Justinian II porazio Bugare.
 • 656. n. e. – 661. n. e. izbija prvi islamski gradanski rat.
 • 658. n. e. dva kineska sveštenika Zhi Yu i Zhi You, rekonstruisali su dvokolicu u smjeru juga, mechaničko vozilo iz 3. vijeka za japanskog Cara Tenjija.
 • 663. n. e. kineska Tang dinastija i korejsko Kraljevstvo Sila ostvarili su pobjedu nad drugim korejskim Baekje kraljevstvom i njihovim Yamato japanskim saveznicima u pomorskoj bici kod Baekganga.
 • 677. n. e. najveći dio arapske mornarice uništen je grčkom vatrom, dok perzijski princ nasljednik bježi na dvor Tang dinastije.
 • 664. n. e. muslimani osvajaju Kabul.
 • 700. n. e. Mount Edziza vulkanski kompleks eruptira u sjevernoj Britanskoj Kolumbiji, Kanada.
                                     

2. Značajne ličnosti

 • Ethelburg od Faremoutiers-a
 • Bertha od Kenta
 • Antara Ibn Shaddad, arapski pjesnik.
 • Cenn Fáelad mac Aillila, irski naučnik, umro 679. n. e.
 • Li Jing, Kineski general koji je osvojio Istočni turski kaganat i porazio Tuyuhun carstvo
 • Ali ibn Ebu Talib 600–661, rodak Muhammeda, četvrti halifa Islama, prvi šiitski Imam.
 • Asparuh – Kan Prabugara i osnivač današnje Bugarske.
 • Augustine Eriugena, irski naučnik.
 • Hereswitha
 • Papa Grgur I, 540–604, teolog, papa, gradanski upravitelj Rima.
 • Nepoznati arhont doveo Srbe na Balkan sa sjevera iz Bijele Srbije.
 • Li Shiji, Kineski general i kasnije premijer
 • Sveti Cuthbert
 • Halid ibn Velid 592. n. e. – 642. n. e., muslimanski arapski vojni komandant koji je porazio Vizantijsku i Sasanidsku imperiju u više od 80 bitaka.
 • Brahmagupta, indijski matematičar.
 • Huineng, 638-713 šesti i posljednji osnivač Chán Budizma.
 • Ethelberht od Kenta, Kralj Kenta.
 • Ebu Bekr, prvi halifa u Islamu.
 • Elfleda od Whitbya
 • Caedmon, engleski pjesnik
 • Heraklije – bizantski ratnik imperator koji je dobio veliki broj bitaka protiv Sasanida Perzijanaca.
 • Anna od East Anglia
 • Cambandar, indijski pjesnik kasni 6. vijek-sredina-7. vijeka
 • Sveti Asaf
 • Ethelthryth
 • Car Gaozong od Tanga, vladao od 649-683 n. e., Kina.
 • Eanfled
 • Narasimha Pallava, Pallava Dinastija, indijska država Tamil Nadu.
 • Hilda od Whitby-ja, oko. 614. n. e. – 680. n. e.
 • Ethelburg od Kenta
 • Muhamed 570. n. e. – 632. n. e., posljednji poslanik po islamskom učenju.
 • Dae Jo Yeong, osnivač Balhae, države u drevnoj Mandžuriji
 • Isak od Ninive umro 700. n. e., nestorijanski hrišćanski teolog.
 • Pulakesi II, dolazi na vlast.
 • Osman, treći halifa Islama.
 • Withburga
 • Car Taizong od Tanga" 599. n. e. – 649. n. e., Kina.
 • Su Dingfang, general kineske dinastije Tang koji je uspio u slamanju Zapadnog turskog kaganata.
 • Omer, drugi halifa Islama.
 • Redwald od Istočne anglije
 • Yeon Gaesomun, korejski vojskovoda i de facto vladar države Goguryeo.
 • Tirunavukkarasar, indijski pjesnik kasni 6. vijek i sredina 7. vijeka.
 • Sigeberht od Istočne anglije
 • Pacal Veliki, vladar majanskog grada-države Palenque.
 • Seaxburh od Elya
                                     

3. Izumi, otkrića, uvodi

 • Najraniji poznati izvještaj o igri pod nazivom Šatrandž, prethodnici današnjeg šaha.
 • Xumi Pagoda u Zhengdingu, Kina je sagradena u 636 n. e.
 • stremen unesen u Iran iz Kine, kasni 7. vijek
 • 670s, Grčke vatre napravljene u Konstantinopolju.
 • 650, prvi kineski Papirni novac je izdan.
 • Nakon plovidbe iz Etiopije, Sad ibn Ebu Vekkas donosi prvi primjerak Kurana u Kinu i otvara prvu džamiju u Kini u gradu Guangzhou 630-ih.