ⓘ Numizmatika je nauka koja se bavi sakupljanjem proučavanjem starog i savremenog, prvenstveno kovanog novca, ali i ostalih novčanica, kao i proučavanjem ordenja ..

Srednjovjekovna bosanska numizmatika

Numizmatika je pomoćna historijska disciplina koja se bavi proučavanjem nastanka, razvoja i upotrebe kovanog novca kroz historiju. Znanstveno zanimanje za srednjovjekovni bosanski novac javilo se dosta kasno, tek sredinom 19. vijeka, kada ih je po prvi put sistematičnije objavio i opisao novosadski profesor Janko Šafarik. Poslije njega odredenim pitanjima bosanske srednjovjekovne numizmatike uspješno su se bavili Šime Ljubić, Ćiro Truhelka, Milan Rešetar, Ivan Rengjeo i Mihailo Dinić.

Hobi

Hobi ili slobodno zanimanje je kada pojedinac sam ili u zajednici sa drugima izvodi slobodne radnje koje ga čine zadovoljnim a od kojih nema novčani dobitak. U hobije mogu spadati sve igre kao i sportovi. U hobije takoder spadaju skupljanje predmeta koji privlače pažnju prikupljača kao na primjer: skupljanje poštanskih markica filatelija, skupljanje starih navčanica numizmatika, razglednica, fotografija, salveta, značkica, igrački itd. Svaka osoba ima barem jedan svoj hobi koji upražnjava u slobodnom vremenu i koji ga čini sretnim i zadovoljnim, a takoder, sa hobijem, pojedinac grupa, kori ...

Ivan Rengjeo

Ivan Rengjeo, hrvatski historičar i numizmatičar. Srednju školu pohadao je u Osijeku, a slavistiku je diplomirao u Zagrebu. U Sarajevu je radio 30 godina kao profesor, nakon čega dolazi u Zagreb gdje je bio direktor Prve klasične gimnazije. U svom dugogodišnjem djelovanju najviše se bavio srednjovjekovnim novcem, posebno bosanskim, i numizmatikom, te je na tu temu napisao više desetina radova, i jednu obimnu knjigu u kojoj je sažeo svoj doprinos - Corpus der Mittelalterlichen Munzen von Kroaten, Slavonien, Dalmatien und Bosnien. Bio je član Numizmatičkog društva i pokretač novina Numizmati ...

Gojko Kraljević

Gojko Kraljević, bosanskohercegovački filolog i numizmatičar. Gojko Kraljević je bio poznati filolog i numizmatičar, muzejski savjetnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Gojko Kraljević je roden 20. oktobra 1927. u Uzarićima kod Lištice danas Široki Brijeg. Tu je završio osnovnu školu, a u Lištici franjevačku gimnaziju. Višu pedagošku školu završio je u Sarajevu 1950., a Filozofski fakultet – klasičnu filologiju, u Beogradu 1961. Gojko Kraljević bio je učitelj, prosvjetni radnik i profesor širom Bosne i Hercegovine. Na službu u Zemaljski muzej došao je 1965. Bio je referent za epigraf ...

Balajos

Balajos bio je Ilirski vladar s kraja 2. stoljeća p. n. e. Historijski dokumenti o njemu i njegovoj vladavini su veoma oskudni. Raniji kralj Ilirije, Gencije, koji je u stvari bio i posljednji kralj Ilirije, je poražen od strane Rimljana 168. godine i odveden u Rim. Iako uloga koju je Balajos imao u Iliriji poslije Gencija nije jasna, treba vjerovati da je podržavao rimske interese u regiji. Pronaden je veliki broj metalnih novčića, najviše bronzanih i nekoliko srebrnih, koji je Balajos dao iskovati što upućuje na pretpostavku da je bio veoma utjecajna ličnost. Kovanje novca ukazuje na eko ...

Marko Vego

Marko Vego bosanskohercegovački je arheolog, epigrafičar i historičar. Predmet naučnog interesovanja Marka Vega uglavnom je bio srednji vijek. Najznačajnije rezultate dao je na polju arheologije, numizmatike, epigrafike i topografije historije srednjovjekovne Bosne. Objavio je preko 300 radova.

                                     

ⓘ Numizmatika

Numizmatika je nauka koja se bavi sakupljanjem proučavanjem starog i savremenog, prvenstveno kovanog novca, ali i ostalih novčanica, kao i proučavanjem ordenja i medalja.

Numizmatika je postala važna naučna grana koja numizmatički materijal obraduje kao izvor za političku i ekonomsku historiju, epigrafsku hronologiju, lingvistiku, heraldiku i historiju umjetnosti.

                                     
 • Numizmatika je pomoćna historijska disciplina koja se bavi proučavanjem nastanka, razvoja i upotrebe kovanog novca kroz historiju. Znanstveno zanimanje
 • skupljanje poštanskih markica filatelija skupljanje starih navčanica numizmatika razglednica, fotografija, salveta, značkica, igrački itd. Svaka osoba
 • nauke paleografija, epigrafika, diplomatika, hronologija, heraldika, numizmatika sfragistika, egdotika i dr. Vesna Mušeta - Aščerić, Uvod u historijsku
 • Numizmatičkog društva i pokretač novina Numizmatičke vijesti i urednik časopisa Numizmatika Pored novca, Rengjeo se interesovao i za bosanske stećke kao i za proučavanje
 • službu u Zemaljski muzej došao je 1965. Bio je referent za epigrafiku i numizmatiku Svoje naučne radove objavljivao je u Glasniku Zemaljskog muzeja, Tribuniji
 • Miočević Radio Kotor, 10.6.2010 Otkriven novac kralja Balajosa Arhivirano s originala, 26. 3. 2012. Pristupljeno 26. 9. 2010. Ilirski novac Numizmatika
 • jedna riječka kruna se prodavala za 0, 21 lira. Julijan Dobrinić, Riječka numizmatika - Riječki novci i novci s riječkim obilježjima 1848 - 2002., Muzej grada
 • srednji vijek. Najznačajnije rezultate dao je na polju arheologije, numizmatike epigrafike i topografije historije srednjovjekovne Bosne. Objavio je
 • starih razglednica. U Sjedninjenim Američkim Državama je treći hobi kolekcionarstva po broju kolekcionara nakon numizmatike i filatelije Postcrossing
 • dijelovi gore navedenih kataloga na CD - u. Michel takode izdaje i kataloge za numizmatiku pribor za filateliju itd. Katalog poštanskih maraka Michel
 • stručnjak hebrejskog jezika. Danas je poznat kao jedan od osnivača islamske numizmatike Thomas Christian Tychsen Christian Tychsen, njemački Waffen - SS general
 • u Beču. Predmet naučnog interesa je helenizam, antička arheologija i numizmatika Kao istraživač, učestvovala u arheološkim projektima u Bosni i Hercegovini