ⓘ Pedologija je nauka o tlu njegovom sastavu i oblicima. Ona se bavi genezom, morfologijom, klasifikacijom i distribucijom tla. Tlo nije samo potpora za vegetacij ..

Tlo

Tlo je rahli površinski dio Zemljine kore u što ubrajamo: prah, glinu, pijesak, šljunak, mješavine pijeska, šljunka i praha. Tlo nastaje mehaničkim trošenjem svih vrsta stijena. Zavisno od vrste tla, ono može povećavati svoj volumen ili ga smanjivati. Tlo je nehomogeno i znatno je deformabilnije od stijena. Tla prema vrsti dijelimo na: koherentna tla - to su vezana tla - prah, glina, organsko tlo nekoherentna tla - nevezana tla - šljunak, pijesak i njihove smjese U tlo neki svrstavaju još i treset. Nauka o tlu u gradevinarskom smislu može se podjeliti prema područjima izučavanja na dva gla ...

Dendrologija

Dendrologija, je nauka o drvenastim vrstama biljaka, drveća i žbunja. Ona izučava osobine, sistemsko mjesto i značaj pojedinih drvenastih vrsta. Dendrologija ima više pravaca istraživanja i razvoja: Hortikulturna dendrologija – izučava vrste koje nalaze primjenu pri ozelenjavanju naselja, parkova, vrtova, drvoreda i sl.; Voćarska dendrologija se bavi drvenastim vrstama zastupljenim u voćnjacima. Šumarska dendrologija - proučava domaće, samonikle autohtone, indigene i strane alohtone, egzotične vrste, koje su od značaja u produkciji drveta, za pošumljavanje, šumske kulture, plantaže i zašti ...

                                     

ⓘ Pedologija

Pedologija je nauka o tlu njegovom sastavu i oblicima. Ona se bavi genezom, morfologijom, klasifikacijom i distribucijom tla.

Tlo nije samo potpora za vegetaciju, nego je i zona pedosfera brojnih interakcija izmedu klime, života u tlu i njegovih ostataka, mineralnog materijala od izvornih i dodanih stijena, te njegova položaja u krajobrazu. Tokom njegove formacije i geneze, profil tla polagano se produbljuje i razvija karakteristične slojeve nazvane horizonti, dok se približava sigurnom stanju ravnoteže.

Korisnici tla poput poljoprivrednika u početku nisu pokazivali veliku brigu za dinamiku tla. Gledali su na tlo kao sredstvo čija su hemijska, fizička i biološka svojstva bila korisna za službu poljoprivredne produktivnosti. U drugu ruku, pedolozi i geolozi nisu se u početku fokusirali na poljoprivredne primjene karakteristika tla edafične osobine već nad njegovim odnosom prema prirodi.

Pedolozi se sada takoder zanimaju za praktične primjene dobro shvaćenih pedogenetskih procesa evolucija i funkcioniranje tala, poput interpretiranja njegove historije okoline i predvidanja posljedica promjena u zemljišnoj upotrebi, dok poljoprivrednici shvaćaju da je kultivirano tlo složeno sredstvo koje je često rezultiralo kroz nekoliko hiljada godina evolucije. Oni shvaćaju da je trenutna ravnoteža krhka i da samo čitavo poznavanje njene historije čini mogućim osiguravanje održive upotrebe.

                                     

1. Podjela pedologije

Meliorativna pedologija

Meliorativna pedologija je dio pedologije koji se bavi pitanjima temeljite izmjene i poboljšanja tla vodeći računa o individualnosti svakog područja. Ukazuje na problem i daje potrebne parametre vezane uz tlo (kako bi gradevinski inženjeri osmislili hidrotehničke mjere u sklopu hidrotehničkih melioracija.

                                     
  • podjeliti prema područjima izučavanja na dva glavna dijela : mehanika tla i statika tla. Grana geologije koja se bavi proučavanjem tala zove se pedologija