ⓘ Spisak džamija u Rusiji obuhvata samo najpoznatije džamije u Rusiji. S obzirom na činjenicu da je najveća država na svijetu, s relativno velikim brojem musliman ..

Kazanci (Gacko)

Naselje Kazanci se nalazi na samoj granici sa Crnom Gorom, udaljeno dvadeset kilometara jugoistočno od Gacka. Kazanci, zajedno sa Gornjim Kazancima, koji administrativno pripadaju Crnoj Gori, zauzimaju veći dio kazanačke vale, krajnjeg jugoistoka Gatačkog polja koje njome isklinjava prema krševitoj Goliji. Vala je elipsastog oblika i zatvaraju je sa istoka brda Orlina i Krstac, sa juga planina Somina 1568m i Troglav 1415; sa zapada brdo Gat i Dobreljska ljut i sa sjevera dijelovi planina Golija: Jelovac i Dobreljica 1892m. Području sela pripada veći dio kraške površi nazvane Ravni, nekada ...

Podgorica

Nalazi se u središnjem dijelu doline rijeke Мorače, odnosno u sjevernom dijelu prostrane Zetske ravnice. Prvobitni grad je podignut pod Goricom, odakle i dobija svoje ime.

Spisak mjesta Svjetske baštine u Aziji i Okeaniji

2002 – Minaret i arheološka nalazišta u Jamu 2003 – Kultivirani krajolik i arheološka nalazišta u Bamiyanu Budine statue u Bamiyanu koje su 2001. razorili talibani

Islam u Sjevernoj Makedoniji

Islam u Sjevernoj Makedoniji nakon kršćanstva predstavlja drugu najzastupljeniju religiju s oko trećine u ukupnom broju stanovnika Sjeverne Makedonije. Muslimani Sjeverne Makedonije su uglavnom suniti hanefijskog mezheba. Neka sjeverozapadna i zapadna područja uz granicu s Kosovom i Albanijom imaju muslimansku većinu. Velika većina makedonskih muslimana su etnički Albanci, a od ostalih muslimana tu su prije svega Turci, Romi i Bošnjaci.

Sanski Most

Sanski Most je naseljeno mjesto i središte istoimene općine u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini. Nalazi se na rijeci Sani u regionu Bosanske krajine izmedu Prijedora i Ključa. Administrativno pripada Unsko-sanskom kantonu.

                                     

ⓘ Spisak džamija u Rusiji

Spisak džamija u Rusiji obuhvata samo najpoznatije džamije u Rusiji. S obzirom na činjenicu da je najveća država na svijetu, s relativno velikim brojem muslimana, te njenom, u historijskom kontekstu gledano povezanošću sa islamom, na teritoriji ove transkontinentalne države nalazi se veliki broj džamija. Prema nekim procjenama taj broj iznosi oko 8.000 džamija.