ⓘ Spisak džamija u Turskoj obuhvata samo najpoznatije džamije u Turskoj. Prema podacima iz marta 2013. godine na teritoriji ove transkontinentalne države nalazilo ..

Spisak gradova u Turskoj

Spisak gradova u Turskoj prikazuje gradove i naselja sa najmanje 7.000 stanovnika. Ukupan broj stanovnika Turske je 75.627.384 prema procjeni iz 2012. godine, te je na 17. mjestu po broju stanovnika država u svijetu.

Spisak svjetske baštine u Turskoj

UNESCO je organizacija u sastavu Ujedinjenih nacija, osnovana 16. novembra 1945. godine. Svjetska baština je organizacija u sklopu UNESCO-a koja se sastoji od Svjetske kulturne baštine i Svjetske prirodne baštine. Trenutno se na spisku Svjetske baštine nalazi 1.052 spomenika kulture uključujući kulturnu i prirodnu baštinu koji se nalaze u 165 država članica UNESCO-a. Turska je konvenciju prihvatila 16. marta 1983. godine, čime su njena historijska mjesta stekla uslove da budu uvrštavanje na spisak. 2018. godine u Turskoj je bilo 18 mjesta svjetske baštine, uključujući 16 kulturnih i 2 mješ ...

Ali-bega Kapetanovića džamija

Vitina džamija ili Ali-bega Kapetanovića džamija nalazi se u Vitini, udaljena 7 km od Ljubuškog. Džamija se nalazi uz cestu koja jednim krakom vodi za Imotski, a drugim za Vrgorac. Nalazi se kod izvora rijeke Vrioštice i vitinskog polja.

Džamija

Džamije su islamske bogomolje, prepoznatljive po nekoliko specifičnih detalja. Objekat može biti u raznim oblicima, najčešće je centralni dio u obliku kocke, na čijem vrhu je jedna ili više kupola. Sa bočnih strana se nalazi jedna ili više munara dijelova objekta koji liče na kule pri čijem se vrhu nalazi prostor na kome stoji mujezin koji uči ezan, poziv na namaz. Vrh munare je zašiljen i ima oblik kupe, obično uradene od neke metalne konstrukcije, najčešće od bakra. U unutrašnjosti džamije se klanja pet dnevnih namaza, u džematu - posebnoj formaciji koju ljudi prave kada se spremaju za m ...

Arnaudija džamija

Arnaudija džamija je bila jedna od 15 džamija u Banjoj Luci. Jedan od potpisnika Ferhad-pašine vakufname, ministar finansija Bosanskog pašaluka - defterdar Hasan efendija podigao je 1595. godine ovu lijepu potkupolnu džamiju poznatu pod imenom Arnaudija ili Defterdardija, koja se nalazila u Donjem Šeheru u Banjoj Luci, nedaleko od Ferhadije džamije. O vremenu njene izgradnje obavještavao je natpis uklesan u kamenoj ploči nad ulazom. Natpis iznad ulaza u unutrašnjost džamije u prevodu glasi: Kad podiže ovu džamiju onaj koji je obuzet dobrim djelima, Za ljubav Boga potrošio je svoje blago. T ...

Nezir-agina džamija (Mostar)

Nezir-agina džamija je islamska bogomolja koja se nalazi u historijskoj jezgri Starog grada Mostara. Zaprema prostor na platou iznad Krive ćuprije preko rijeke Radobolje, nedaleko od Starog mosta. Sagradena je u drugoj polovini 16. stoljeća, a zadužbina je Mostarca Nezir-age koji je obavljao dužnost osmanskog vojnog zapovjednika. O samom vakifu Nezir-agi nema značajnijih podataka u historijskim izvorima. Prema predanju, bio je zet mostarskog dizdara i vakifa Nesuh-age Vučijakovića. Do sada nije pronaden, pravni dokument koji sadrži sve podatke o Nezir-aginoj džamiji. Zbog toga nije ni pozn ...

                                     

ⓘ Spisak džamija u Turskoj

Spisak džamija u Turskoj obuhvata samo najpoznatije džamije u Turskoj. Prema podacima iz marta 2013. godine na teritoriji ove transkontinentalne države nalazilo se ukupno 82.693 džamija. Kao najznačajnija historijska i kulturna regija u državi i regija sa najvećim gradom, provincija Istanbul prednjači po broju džamija kojih je na njenom području 3.113 dok se najmanji broj ovih bogomolja nalazi u provinciji Tunceli.

U periodu od posljednjih 10 godina broj džamija u Turskoj je povećan za 7.324.

Spisak džamija je poredan po abecednom redu mjesta gdje se džamija nalazi, nije kompletan i može se proširiti.