ⓘ Hisov snop ili Hisov svežanj je zbirka srčanih mišićnih ćelija specijaliziranih za električnu provodljivost. Kao dio sistema električne provodljivosti srca, pre ..

Sistem električne provodljivosti srca

Normalnu električnu provodljivost u srcu omogućuje impuls koji se stvara u sinoatrijskom čvoru srca, koji se širi i stimulira srčani mišić. Nakon stimulacije javljaju se kontrakcije miokarda. To je uredeno ritmičkim stimulacijama miokarda u srčanom ciklusu koje omogućavaju efikasno kontrahiranje srca, čime se omogućava da se krv pumpa širom tijela.

Miokard

Miokard je graden od specijalnih srčanih mišićnih ćelija koje se razlikuju od ostalih mišićnih ćelija. Srčani mišić, kao i drugi mišići, se može kontrahovati, ali takoder može i prenositi akcioni potencijal kao neuroni. Nadalje neke ćelije miokarda imaju mogućnost da generišu akcioni potencijal. Miokard je vaskularizovan koronarnim arterijama. U sklopu miokarda se nalaze i SA čvor, AV čvor i Hisov snop, dijelovi električnog provodnog sistema srca.

Srčani pejsmejker

Pejsmejkerske ćelije su one koje direktno kontroliraju rad srca i predstavljaju prirodne regulatore. One kreiraju ritmičke impulse i podešavaju tempo pumpanja krvi. Kontrakcije srčanog mišića kod svih životinja pokreću impulsi koji su poznati kao akcijski potencijali. Stopa po kojoj se stvaraju ovi impulsi kontrolira stopu srčanih kontrakcija, tj. otkucaja srca. Kod većini ljudi, koncentracija pejsmejkerskih ćelija u SA-čvoru je prirodni pejsmejker, a rezultanta ritmičnosti je sinusni ritam. Ponekad tempo odreduje ektopni pejsmejker, ako je SA-čvor oštećen ili ako je poremećen sistem elekt ...

Srce

Srce je specijalni mišić. Predstavlja sistem sastavljen od dvije serijski povezane pumpe, jedna pumpa krv kroz pluća dok druga pumpa krv u sva druga tkiva. Pumpa krv samo u jednom smjeru. Srce miokard je izvana obavijeno tankom fibroznom membranom, srčanom kesom perikard dok je iznutra obloženo slojem endotelnih ćelija koje čine unutrašnjost endokard. U funkcijskom smislu, ima lijevu i desnu komoru ventrikul, a svakoj komori je pridodata po jedna pojačivačka pumpa, lijeva i desna pretkomora atrij. Atrijumi se kontrahuju prije ventrikula. Provodni sistem srca čine sinoatrijalni SA čvor, int ...

Srčani skelet

Srčani skelet – poznat i kao fibrozni, odnosno vlaknasti skelet srca – je jednostruka struktura vezivnog tkiva visoke gustoće koja formira i veže zaliske i utiče na snage koje sebpreko nje ispoljavaju. Srčani skelet razdvaja i dijeli pretkomore od komora. Važan je jer predstavlja primarni kanal kojim električna energija proizlazi iz vrha do dna srca.

Elektrokardiogram

Elektrokardiogram je grafički i/ili elektronski prikaz reziltata elektrokardiografije – procesa snimanja električne aktivnosti srca tokom perioda u kojem su prikopčane elektrode na odredena mjesta kože. One otkrivaju sitne električne promjene na koži koje nastaju iz srčanomišićnih elektrofizioloških obrasca depolarizacije u svakom srčanom ciklusu. To je test koji se u kardiologiji vrlo često obavlja. U konvencionalnom 12-kanalnom EKG-u, postavlja se 10 elektroda – na ekstremitetima pacijenta i na površini grudnog koša. Ukupne veličine električnog potencijala srca se zatim mjere iz 12 razli ...

                                     

ⓘ Hisov snop

Hisov snop ili Hisov svežanj je zbirka srčanih mišićnih ćelija specijaliziranih za električnu provodljivost. Kao dio sistema električne provodljivosti srca, prenosi električne impulse iz AV-čvora do tačke tjemena fascikularne grane preko snopne grane. Fascikularne grane onda vodfe do Purkinjeovih vlakana, koja imaju električnu provodljivost u komore, uzrokujući kontrakciju komora srčanog mišića u ciklusnim intervalima.

                                     

1. Funkcija

Hisov snop je važan dio sistrm električne provodljivosti srca, jer prenosi impulse iz AV čvora, a nalazi se na donjem kraju medupretkomorne pregrade, u srčanoj komori. Unutrašnja stopa Hisovog snopa je 20 ili manje otkucaja u minuti. Grane Hisovog snopa, lijeva i desna, prolaze duž medukomorske pregrade. Ogranak lijevog snopa dalje se dijeli na lijevi prednji i lijevi stražnji fascikl. Ovi snopovi i fascikle dovode do tankih vlakana poznatih kao Purkinjeova vlakna. Ova vlakna distribuiraju impulse u ventrikularne mišiće. Ventrikularni provodni sistem sastoji se od snopne grane i Purkinjeove mreže. Za putovanje impulsa iz Hisovog snopa do komore, potrebno je oko 0.03-0.04 sekundi.

                                     

2. Klinički značaj

Poremećaji joji utiču na kardiomiocite koji čine sistem električnueprovodljivosti srca nazivaju se srčani blokovi. Srčani blokovi su odvojeni u različite kategorije, na osnovu lokacije oštećenih ćelija. Oštećenje na bilo kojoj od provodnih ćelija u ili ispod Hisovog snopa nazivaju se "infra-Hisovi blokovi". Preciznije, blokovi koji se javljaju u desnoj ili lijevoj grani snopa nazivaju se "blok grane snopa", a oni koji se javljaju lijevoj prednjoj ili zadnjoj fascikli nazivaju se "fascikularni blokovi", ili hemiblokovi". Uvjeti u kojima su pogodeni i desna i lijeva prednja grana snopa, skuno senazivaju bifascikularni blokovi, a stanje u kojem je to na snopu desne grane, prednji lijevi fascikl i zadnji snop lijeve stažnje fascikle zove se trifascikularni blok. Infra-Hisovi blokovi ograničavaju sposobnost srca da koordinira aktivnosti pretkomora i komora, koja obično rezultira smanjenjem njihove efikasnost u pumpanju krvi.

                                     

2.1. Klinički značaj Uloga pejsmejkera

Studija iz 2000. pokazala je da Hisov snop direktno djeluje kao pejsmejker u efikasnijoj proizvodnji sinhroniziranih ventrikularnih kontrakcija i stoga u poboljšanju srčane funkcije nego vršni regulator.

                                     

3. Dopunska literatura

  • Gillette PC, Swindle MM, Thompson RP, Case CL april 1991. "Transvenous cryoablation of the bundle of His". Pacing and Clinical Electrophysiology. 14 4 Pt 1: 504–10. PMID 1710054. CS1 održavanje: koristi se parametar authors link
  • Scheinman MM, Saxon LA februar 2000. "Long-term His-bundle pacing and cardiac function". Circulation. 101 8: 836–37. doi:10.1161/01.cir.101.8.836. PMID 10694517. CS1 održavanje: koristi se parametar authors link
  • Kistin AD maj 1949. "Observations on the anatomy of the atrioventricular bundle of His and the question of other muscular atrioventricular connections in normal human hearts". American Heart Journal. 37 6: 847–67. doi:10.1016/s0002-87034990937-0. PMID 18119894.
  • Flowers NC, Hand RC, Orander PC, Miller CB, Walden MO, Horan LG mart 1974. "Surface recording of electrical activity from the region of the bundle of His". The American Journal of Cardiology. 33 3: 384–89. doi:10.1016/0002-91497490320-8. PMID 4591112. CS1 održavanje: koristi se parametar authors link


                                     
  • nadraživanja, stimulus divergira i odvija se preko lijeve i desne grane Hisovog snopa sa odgovarajućim Purkijeovim vlaknima za svaku stranu srca, kao i za
  • koronarnim arterijama. U sklopu miokarda se nalaze i SA čvor, AV čvor i Hisov snop dijelovi električnog provodnog sistema srca. Srce Nedovršeni članak Miokard
  • Dalji niz sistema električnog provodnog sistema srca je Hisov snop Lijeva i desna grana ovog snopa i Purkinjeova vlakna, proizvode spontani akcijski potencijal
  • sinoatrijalni SA čvor, internodalni putevi atrioventrikularni AV čvor i Hisov snop Prosječno ljudsko srce teško je 200 - 425 grama i za vrijeme jednog ljudskog
  • u gerijatrijskih pacijenata koji mogu održavati funkciju AV - čvora i Hisovog snopa Desni i lijevi fibrozni srčani prsten anulus fibrosus cordis okružuje