ⓘ Romantizam je bio umjetnički, književni, muzički i intelektualni pokret koji je nastao u Europi krajem 18. stoljeća. Djelimično je nastao kao reakcija na indust ..

Sturm und Drang

Sturm und Drang jeste njemački književni pravac koji je trajao od 1770. do 1785. Odlikuje ga izražen kult ličnosti, osjećanja i prirode. Predstavlja nastavak francuskog racionalizma od kojeg preuzima osloboditeljske ideje, ali se u isto vrijeme zalaže za slobodu osjećanja i protivi racionalističkom dogmatizmu. Pokret predstavlja završetak prosvjetiteljstva i nagovještava dolazak romantizma. Glavna izreka tog književnog pokreta je "Osjećaj je sve" "Osjećam, dakle jesam". Sturm und Drang je protest protiv svih dotadašnjih socijalnih, političkih i estetičkih ideala/normi. Ideali predstavnika ...

Giosuè Carducci

Giosuè Carducci, italijanski pjesnik U mladosti republikanac, a poslije monarhist Carducci je osnovao neoklasicistički književni pokret, koji poezijom reagira na romantizam svojega doba. U njemu se osjeća historijsko-patriotska tendencija te parnasovski odraz i veza sa suvremenim evropskim strujanjima. Poeziji, koja mu 1906. donosi Nobelovu nagradu za književnost, najviše je dao zbirkom "Novi stihovi". Poznat je i kao kritičar i prozni pisac.

Simbolizam

Simbolizam je umjetnički pravac koji se pojavio sedamdesetih godina 19. vijeka u Francuskoj, Belgiji i Rusiji u književnosti i likovnim umjetnostima.

Književnost 18. vijeka

PROSVJETITELJSTVO I RACIONALIZAM Prosvjetiteljstvo: Jača duhovni pokret politički sve jačeg gradanstva. Prosvjetiteljstvo je logičan nastavak racionalističke filozofije. Osim u Francuskoj, razvija se još u Engleskoj, Njemačkoj i Austriji pobornik car Josip II. Najznačajniji predstavnici su: Voltaire Volter: roman Candide, i Denis Diderot Didro - začetnici su čuvene francuske Enciklopedije, filozofi i književnici. Jean Jacques Rouseau Žan Žak Ruso, saradnik na Enciklopediji, pisac romana Julija ili Nova Heloise Eloiza, filozof i književnik. Svi su oni svojim demokratskim stavovima značili p ...

John Constable

John Constable bio je jedan od najznačajnijih engleskih slikara iz perioda romantizma. Poznat je po pejzažima iz Dedham doline. Iako su njegove slike danas medu najvrijednijim u britanskoj umjetnosti, on nikada nije bio finansijski uspješan i nije postao član popularne britanske umjetnosti sve dok nije izabran na Kraljevskoj akademiji u dobi od 52. godine. On je prodao više slika u Francuskoj nego u svojoj rodnoj Engleskoj.

Eugène Delacroix

Eugène Delacroix bio je francuski slikar i najznačajniji predstavnik romantizma. Nastavio je tradiciju Rubensa i venecijanskih slikara. Sljedbenik je Théodora Géricaulta.

                                     

ⓘ Romantizam

Romantizam je bio umjetnički, književni, muzički i intelektualni pokret koji je nastao u Europi krajem 18. stoljeća. Djelimično je nastao kao reakcija na industrijsku revoluciju, aristokratske, društvene i političke norme tokom prosvjetiteljstva i naučne racionalizacije prirode. Najviše je utjelovljen u likovnoj umjetnosti, muzici i književnosti, ali je imao i veliki uticaj na historiografiju, obrazovanje, društvene i prirodne nauke. Imao je takoder značajan i kompleksan učinak na politiku zahvaljujući romantičnim misliocima koji su uticali na liberalizam, radikalizam, konzervativizam i nacionalizam.

Ovaj pokret je isticao intezivne emocije kao jedini autentični izvor estetskog iskustva stavljajući novi naglasak na emocije - strah, teror i strahopoštovanje - čime se suočio sa novim estetskim kategorijama uzvišenosti i ljepote prirode koja je narodnu umjetnost i antičke običaje izdigla do plemenite i poželjne karakteristike. U suprotnosti sa idealima racionalizma i klasicizma, romantizam je oživio srednjovjekovnost dajući naglasak umjetničkim i narativnim elementima koji su se doživljavali kao autentično srednjovjekovni kako bi izbjegli porast broja stanovnika, ubrzanu urbanizaciju i industrijalizaciju.

Iako je romantizam proizašao iz njemačkog pokreta Sturm und Drang koji je naglašavao intuiciju i emocije iznad prosvjetiteljskog racionalizma, neposredni faktori uticaja bili su dogadaji i ideologije koje su proizašle iz Francuske revolucije. Romantizam je visoko cijenio dostignuća "herojskih" individualista i umjetnika u podizanju kvaliteta društva. Takoder je promovirao individualnu maštu kao kritički autoritet i instrument povećanja slobode naspram klasičnih obrazaca oblikovanja u umjetnosti. Nakon snažnog pribjegavanja historijskim i prirodnim neizbježnostima Zeitgeistu, u drugoj polovini 19. stoljeća se pojavio novi pokret realizam kao dijametralna suprotnost romantizmu. Propast romantizma u tom periodu je bio povezan sa višestrukim društvenim procesima, od političkih promjena do širenja nacionalizma.

                                     

1. Karakteristike romantizma

 • čovjek želi pobjeći od krute stvarnosti, odbacuje razum, prepušta se mašti
 • kao i književnici, njihovi su likovi nesretni, neshvaćeni, suvišni ljudi koji smisao života traže u prirodi i osjećajima.

Postoje dvije skupine romantičara:

 • pasivni - oni ne sagledavaju probleme već bježe i povlače se u sebe, u svijet svojih problema i emocija. Oduševljava ih priroda.
 • aktivni - barem djelomično sagledavaju stvarnost i pokušavaju utjecati na rješavanje društvenih problema,

Sloboda književne forme, prožimanje života i umjetnosti, čežnja za idealnim, otkrivanje svijeta slutnji i sjećanja, doživljaj prirode i ljubavi - to su osnovna obilježja romantizma. Dakle, upravo stoga što se ističe individualno, osjećajno, pa često i iracionalno u čovjeku i životu, romantizam se ne može svesti na neko odredeno stilsko i tematsko obilježje. U romantizmu gotovo da ima isto toliko stilova, tema i obilježja koliko i stvaralaca: katkad je to posezanje za temama i motivima grčke mitologije ili srednjovjekovne historije i legende, ponekad zanos ili užasavanje neposrednim političkim zbivanjem, ponekad pak pogled uprt u budućnost ili u vlastitu dušu ili u mračne sile koje iznutra i spolja razdiru čovjeka, nerijetko i ushićenje trenutačnim osjećanjem. Za romantičare, za razliku od klasicista i realista, bitan je vizionarski a ne analitički odnos prema predmetu vlastite umjetnosti: tim vizionarstvom romantizam spaja svoje zvjezdane ideale slobode u društvenom, nacionalnom i ličnom životu sa nekom iskonskom slikom čovjekove prirode i njene mogućnosti.

                                     

2. Teme

 • osobne preokupacije
 • pejsaž, daleki i nepoznati krajevi
 • mistika
 • nacionalno - historijska tematika

Najpopularniji pojam romantizma je tzv. svjetska bol njem. Weltschmerz tj. pesimizam i tuga nad neskladom svijeta i neskladom mašte i stvarnosti. Polaznom tačkom evropskog romantizma kao pokreta širokih društvenih, umjetničkih i egzistencijalnih razmjera u prvoj polovini 19. vijeka smatra se Rusoova misao, izrečena već u 18. vijeku - "Čovjek je roden slobodan, a svuda je u lancima". Ta krilatica predstavlja osnovni ideal ljudskoga života, a to je povratak prvorodenoj slobodi - "povratak prirodi".

Norma burnoga "povratka prirodi" izražava se snažno u slikarstvu kao kult oluje, oblaka, neba, mora, planinskih masiva.

Najčešće književne vrste: poema, lirika, roman u stihovima, dnevnik.

Predstavnici:

 • SAD - Edgar Allan Poe
 • Njemačka - Johann Wolfgang Goethe i Friedrich Schiller
 • Francuska - Alphonse de Lamartine i Victor Hugo
 • Engleska - George Gordon Byron
 • Rusija - Aleksandar Sergejevič Puškin i Mihail Jurjevič Ljermontov