ⓘ Abdominalna hirurgija se bavi bolestima trbušnje duplje i trbušnog zida u slučajevima kada je potreban hirurški tretman. Može se podijeliti na više oblasti: Hir ..

Opća hirurgija

Opća hirurgija se najviše bavi hirurgijom probavnog trakta. Od ostalih hirurških disciplina tu su ambulantne operacije koje se rade u lokalnoj anesteziji zbog kožnih tumora, žuljeva i uraslih nokata. Najčešće operacije su holecistektomija, hernioplastika i apendektomija. Povrede takoder rješavaju opći hirurzi. Amputacije udova zbog problema sa cirkulacijom, infekcijama ili traumom mogu obavljati hirurzi ali i ortopedi. Abdominalni hirurzi se bave uglavnom hirurgijom probavnog trakta a abdominalna hirurgija je subspecijalizacija opće hirurgije. U praksi, ako uzmemo prilike koje vladaju u Bo ...

Hirurgija trbušnog zida

Recidiv označava povratak nekog oboljenja. U zadnje vrijeme se recidivi rijetko javljaju manje od 5% slučajeva zahvaljujući mrežicama koje su se masovno počele koristiti u zadnjih deset godina.

Univerzitetski klinički centar Sarajevo

Univerzitetski klinički centar Sarajevo, skraćeno UKC Sarajevo, najveća je bolnička ustanova u Bosne i Hercegovine. Nastavna je baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Sastoji se od 37 klinika, bolničke apoteke te pridruženih sektora i službi.

Apendektomija

Apendektomija je hirurška procedura koja uključuje otvaranje trbušne duplje i uklanjanje crvuljka obično zbog akutne ili hronične upale crvuljka. Apendektomija predstavlja jedan od najčešćih operativnih zahvata u općoj hirurgiji.

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je druga najveća bolnička ustanova u"Bosni i Hercegovini i najveća i najznačajnija javna zdravstvena ustanova u. Sastoji se od 24 klinike, 6 zavoda i 13 službi.

Peritonitis

Peritonitis je upala peritoneuma, serozne membrane koja oblaže abdominalnu šupljinu i unutrašnje organe. Može biti generaliziran ili lokaliziran. Često je rezultat rupture šupljeg organa, abdominalne traume ili upale crvuljka ili nekog neinfektivnog procesa.

                                     

ⓘ Abdominalna hirurgija

Abdominalna hirurgija se bavi bolestima trbušnje duplje i trbušnog zida u slučajevima kada je potreban hirurški tretman. Može se podijeliti na više oblasti:

  • Hirurgija debelog crijeva i analne regije proktologija
  • Hirurgija trbušnog zida se odnosi uglavnom na liječenje različitih vrsta kila.
  • Hepatobilijarna hirurgija se odnosi na hirurgiju jetre, žučnih vodova i gušterače

Abdominalnom hirurgijom se bave opći hirurzi i subspecijalisti abdominalne hirurgije.

                                     

1. Definicija

Bilo koja operacija sa incizijom abdomena se može svrstati u ovu kategoriju. Najpoznatije operacije iz ove kategorije su apendektomija, holecistektomija, gastrektomija, herniorafija i laparatomija. Laparoskopija je metoda koja koristi specijalni teleskop i insuflator ugljičnog dioksida da bi se kreirao virtualni prostor u kojem se mogu raditi neke od pobrojanih operacija.

                                     

2. Priprema za abdominalne operacije

Prilikom preoperativne pripreme urade se laboratorijski testovi, snimak pluća i testovi za ispitivanje srčane funkcije uz konzultaciju internista i anesteziologa. Uklanjanje dlaka se vrši posebnim strojevima za skidanje dlaka neposredno prije operacije jer brijanje je povezano sa većom incidencijom infekcija zbog oštećenja kože. Koža se opere dezinfekcionim sredstvima od bradavica do pubične regije. Šest sati prije operacije se ne uzima hrana i tečnost.

                                     

3. Postoperativno praćenje pacijenata

Nakon operacije medicinske sestre provjeravaju sadržaje drenova, da li pacijent zadovoljavajuće diše i bilježe unos tečnosti, količinu izlučene mokraće i drugih tekućina. Pacijent se savjetuje da udahne duboko svaki sat, provjerava se prohodnost disajnih puteva, krvarenja rana i slično. Prate se vitalni parametetri pacijenta. Pacijenti ovisno o operativnom zahvatu ne uzimaju hranu na usta u periodu od nekoliko sati do nekoliko dana i u tom periodu primaju infuzione otopine.