ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 91

Lycopodiopsida

Lycopodiopsida je razred zeljastih vaskularnih biljaka, poznatih kao poznat kao likopode, likofite ili pod drugim nazivima koji uključuju prefiksnu komponentu liko-. Članovi razreda nazivaju se klupske, jelenje, jastučaste ili ljuskaste mahovine ...

Filasterea

Filasterea je predloženu bazni kladus Filozoa koji uključuje grupe Ministeria i Capsaspora. To je sestrinski kladus Choanozoa u kojem su se pojavili Choanoflagellata i Animalia. Izvorno su ih predložili Shalchian-Tabrizi i sur. 2008. godine, na t ...

Polygonaceae

Polygonaceae je porodica cvjetnica poznata pod zajedničkim imenom kao porodica troskota ili pametnih trava. ime je utemeljeno na tipskom rodu Polygonum, koje je prvi koristio Antoine Laurent de Jussieu 1789. godine u svojoj knjizi Genera Plantaru ...

Radiolaria

Radiolaria, zvana i Radiozoa, bosanski uobičajeno radiolarije su protozoa dijametra 0.1–0.2 mm koje stvaraju zamršene mineralne skelete, obično s centralnom kapsulom koja deli ćeliju na unutrašnji i vanjski dio endoplazme i ektoplazme. Razradeni ...

Nematoda

Nematode čine taksonomsko koljeno Nematoda. To je brojno i raznovrsno životinjsko koljeno koje žive u raznovrsnim životnim uslovima na Zemlji. Vrste nematode često je teško medusobno razlikovati, ali i pored toga naučnici danas su identificirali ...

Homologni hromosom

Par homolognih hromosoma je svaki onaj par u setu roditeljskih hromosoma, od kojih je po jedan od majk e i jedan očinski, a koji se medusobno uparuju unutar ćelije tokom mitoze. Ove kopije imaju iste genske lokacije i raspored genskih lokusa, a h ...

Pteridophyta

Pteridophyte su vaskularne biljke, koje se razmnožavaju sporama. Zbog toga što ne proizvode ni cvijet ni sjeme, takoder nazivaju se i kriptogame, što znači da su njihovi organi za razmnožavanje sakriveni. Pteridofite uključuju paprati, preslice i ...

Vosak

Po pojmom vosak se najčešće podrazumijeva pčelinji vosak ili druga supstanca sa sličnim osobinama. U svakodnevnom govoru, pod pčelinjim voskom se misli na supstancu koju ispuštaju pčele a koju koriste pri pravljenju saća. Općenito, pojam vosak se ...

Ćelijski ciklus

Ćelijski ciklus je niz dogadaja koji se odvijaju u ćeliji koji vodi ka podjeli i ponovnom dupliranju u procesu postanka dvije kćeri ćelije od jedne materinske. U ćelijama bez jedra, ćelijski ciklus se javlja preko procesa zvanog binarna fisija. U ...

Gnathostomulida

Gnathostomulida ili viličasti crvi, je malo koljeno, gorovo mikroskopskih morskih beskičmenjaka. Naseljavaju pijesak i blato ispod plitkih obalnih voda i mogu preživjeti u relativno anoksijskom okruženju. Prvi put su prepoznati i opisani 1956. go ...

Crassulaceae

Crassulaceae je porodica sukulentnih cvjetnica iz reda Saxifragales, koje skladište vodu u svojim debelim listovima i tako preživljavaju s malo konkurenata u sušnim uvjetima. Porodica je rasprostranjena širom svijeta, ali uglavnom na Sjevernoj he ...

Myrtales

Myrtales je red cvjetnica iz razreda Magnoliopsida, divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. Klasificiran je kao sestrinski kladusa euroside II, kako je objavljeno u opisu genoma Eucalyptus grandis, juna 2014. APG III sistem klasifikacije za angio ...

Kleptoplastija

Kleptoplastija ili kleptoplastidija je simbiotski fenomen kada domaćinski organzam iz algi uzima plastide, posebno hloroplaste. Algu domaćin jede i djelomično probavlja, a plastid ostaje netaknut. Plastidi se održavaju unutar domaćina, privremeno ...

Loricifera

Loricifera + ferre = nositi) – u slobodnom tumačenju četkoglavci ili četkstoglavi crvi – su samostalno koljeno beskičmenjaka i razred malehnih morskih organizama, koji su prvi puta opisani tek 1983. godine. Klasificirani su u Cephalorhyncha ili S ...

Acoraceae

Acorus je jedan od rodova monokotiledonskih cvjetnica. Nekada je bio smješten u porodici Araceae, ali novije klasifikacije svrstavaju ga u vlastitu porodicu Acoraceae i red Acorales, od kojih jedini rod potiče iz najstarije sačuvane linije monoko ...

Bolidophyceae

Bolidophyceae razred fotosintetskih heterokonti, pikofitoplankton, koji ima manje od 20 poznatih vrsta. Odlikuje ih ugao umetanja bičeva i obrasci plivanja kao i rezultati nedavnih molekulskih analiza. Bolidophyceaes su sestrinski takson diatomej ...

Cercozoa

Cercozoa je grupa jednoćelijskih eukariota. Nemaju zajedničke morfološke karakteristike na mikroskopskom nivou, a definirani su molekularnim filogenijama pomoću rRNK i aktina ili poliubikvitina.

Melicope

Melicope je rod od oko 230 vrsta grmlja i stablašica iz porodice Rutaceae, a potiče sa Havajskog otočja preko Pacifika do tropske Azije, Australije i Novog Zelanda. Umjereni azijski rod Tetradium usko je povezan s Melicopeom i ponekad se uključuj ...

Drosophila

Drosophila je rod voćnih mušica porodice Drosophilidae, red dvokrilci. Pripadnici ovog roda često se zovu "male voćne mušice" ili vinske ili sirćetne mušic, što je referenca za sklonost mnogih vrsta da se zadržavaju oko prezrelog ili truhlog voća ...

Rhizaria

Rhizaria je infracarstvo morskih jednoćelijskih organizama sa složenom organizacijom, a koje nemaju izvorno bosansko ime. Morfološki se dosta razlikuju a kreću se pomoću filopodija, retikulopodija ili lobopodija. Kod večine vrsta, oko protoplazme ...

Verirovke

Verirovke su sitni sisari porijeklom iz tropskih šuma Jugoistočne Azije. Oni čine porodicu Tupaiidae, koja obuhvata obične verirovke i Ptilocercidae, verirovke olovkastog repa; pripadajući red je Scandentia. Uključuje 20 vrsta iz pet rodova. Ove ...

Cryptomycota

Cryptomycota, Rozellida ili Rozellomycota su kladus mikroorganizama koji su gljive i/ili sestrinska grupa gljiva. Razlikuju se od klasičnih gljiva po tome što im nedostaju hitinski ćelijski zidovi u bilo kojem trofičkom stadiju životnog ciklusa, ...

Fox Broadcasting Company

Fox Broadcasting Company, često zvan Fox ili stilizirano FOX, američka je televizijska mreža u vlasništvu Fox Entertainment Groupa, podružnice kompanije 21st Century Fox čiji je vlasnik Rupert Murdoch. Od njenog početka emitiranja 9. oktobra 1986 ...

Holomycota

Holomycota ili Nucletmycea su bazni kladus Opisthokonta kao sestrinski grupe Holozoa. Obuhvata Cristidiscoidea i carstvo Fungi. Položaj Nucleariida, jednoćelijskih fagotrofnih ameba slobodnog života, kao najranije loze Holomycota sugerira da su ž ...

Haloragaceae

Haloragaceae je porodica cvjetnica, eudikotiledona iz reda Saxifragales. Tako je prema filogenetičkom APG sistemu, a u Cronquistovom sistemu, uključena je u red Haloragales.

Cistaceae

Cistaceae je mala porodica cvjetnica poznatih po lijepim grmovima, koji su u vrijeme cvjetanja obilno pokriveni cvijetovima. Ova porodica se sastoji od oko 170 vrsta u devet rodova. Rodovi nisu baš jako odvojeni, a rasprostranjeni su uglavnom u u ...

Cryptophyceae

Cryptophyceae su razred algi, od kojih večina ima plastide. Poznato ih je oko 220 vrsta, a česte su u slatkim vodama; javljaju se i u morskim i bočatnim staništima. Svaka ćelija je veličine 10–50 µm i ravna je s prednjim utorom ili džepom. Na rub ...

Zebrica

Zebrica jest vrsta tropske slatkovodne ribe iz roda Danio, porodice Cyprinidae. Vode porijeklo iz potoka i rižinih polja Indije, a u Evropu je unijeta 1905. godine. Može se sresti i u vodama Bangladeša, Pakistana i Nepala, a kao neželjeni kućni l ...

Haplorrhini

Haplorini, doslono jednonosničari ili suhonosci su podred primata. Izuzev avetnjaka, ova grupa je ranije bila uključivana u" prave majmune”, ali je ta podjela sve rjede u upotrebi.

Majmuni Novog svijeta

Majmuni Novog svijeta ili širokonosni majmuni su podred primata, koji skupa sa majmunima Starog svijeta i avetnjacima čine podred Haplorrhini, poznate i kao "suhonosci". Osim ljudi, ovi repati majmuni su jedini primati koji žive na području ameri ...

Bazne angiosperme

Bazne angiosperme su cvjetnice koje su divergirale od loze koja je vodila do većine cvjetnica. Konkretno, većina baznih angiospermi nazvana je ANITA stupnjem koji se sastoji od grupe Amborella, Nymphaeales i Austrobaileyales. ANITA označava skup ...

Choanoflagellatea

Choanoflagellatea ili Choanomonada su mala grupa eukariotskih jednoćelijskih, ponekad kolonijalnih organizama, kojima se pripisuje veliki filogenetski značaj jer bi trebali biti najbliži srodnici višećelijskih životinja, to jest onih koje tvore c ...

Opnokrilci

Opnokrilci je veliki red razreda Insecta, koja obuhvata lisne uši, ose, pčele i mrave. Do danas je opisano preko 150.000 postojećih vrsta himenoptera, uz još preko 2.000 izumrlih. Ženke obično imaju poseban ovipozitor za polaganje jaja u domaćine ...

Datura

Datura je rod od devet vrsta otrovnih večernjih cvjetnica iz porodice Solanaceae. Općenito su poznate pod raznim nazivima, kao što su trnove jabuke ili davolje trube, a u balkanskim zemljama najčešće kao tatule ili kužnjaci. Tipska vrsta je Datur ...

Strepsirrhini

Strepsirrhini ili Strepsirhini, strepsirhini ili mokronosci, podred su primata u kojem su lemuroliki predstavnici sa: lemurima Madagaskara, galago, poto iz Afrike i lori iz Indije i jugoistočne Azije. Pripada im i podred izumrlih adapiformnih pri ...

Spiralia

Spiralia su morfološki raznoliki kladusi protostomnih životinja, uključujući brojne mehkušce, člankovite gliste, Platyhelminthes i druge taksone. Termin "Spiralia" primjenjuje se ona koljena koja imaju kanonsko spiralno brazdanje, obrazac ranog r ...

Eutheria

Eutheria jedan je od dva sisarska kladusa, sa postojećim članovima koji su se razišli u ranoj kredi ili možda kasnoj juri. Osim sjeveroameričkog virdžinijskog oposuma, koji spada u Metatheria, svi postmiocenski autohtoni sisari i Evropi, Africi, ...

Ranunculales

Ranunculales je jedan od redova cvjetnica iz razreda Eudikotiledone. Kao obaveznu, uključuje tipsku porodicu Ranunculaceae, porodicu ljutića, jer je njegovo botaničko ime utemeljeno na imenu roda u toj porodici. Ranunculales pripada parafiletskoj ...

Scaphopoda

Scaphopoda grč. σκᾰ́φης – skáfē = brod + πούς – poús = stopalo) ili perajaste školjke su razred školkaša sa bilateralnom simetrjom i dorzoventralno izduženog tijelq, koje je okružuje plaštom. Plašt izlučuje cjevastu školjku, otvorenu na oba kraja ...

Mrežokrilci

Mrežokrilci su red životinja iz razreda Insecta. Uključuju razne mravlje lavove, zlatooke i njihove srodnike, sa ukupno oko 6 000 vrsta. Neuroptera se može grupirati zajedno sa Megaloptera i Raphidioptera u nerangirani takson Neuropterida, uključ ...

Ribes

Ribes je rod od oko 150 poznatih vrsta cvjetnica iz umjerenih područja Sjeverne hemisfere. Različite vrste su poznate kao ribizli ili "gusje bobice", a neke se uzgajaju zbog svojih jestivih plodova ili kao ukrasne biljke. Rod Ribes je jedini u po ...

Pucciniomycotina

Pucciniomycotina je poddivizija gljiva u diviziji Basidiomycota. Ima devet razreda, 20 redova i 37 porodica. Opisano ih je preko 8.400 vrsta – više od 8% svih opisanih gljiva. Ova poddivizija smatra se sestrtinskom grupom sa Ustilaginomycotina i ...

Vilinski konjici

Odonata ili vilini konjici su red letećih insekata, zvanih zmajske muhe ili damice. Poput većine letećih insekata, evoluirali u ranom dijelu mezozojske ere. Njihovi prototipovi, džinovske karbonske zmajice, koje su se pojavile prije oko 325 milio ...

Eumetazoa

Eumetazoa ili Diploblasts, Epitheliozoa, Histozoa su pretpstavljeni bazni kladus životinja, sestrinska grupa Porifera. Osnovni eumetazojski kladusi su Ctenophora i Parahoxozoa. U ovoj grupi bilo je i nekoliko drugih izumrlih ili nejasnih životnih ...

Nymphaeaceae

Nymphaeaceae je porodica cvjetnica koja se negdje zove vodeni ljiljani, a u Bosni i Hercegovini i većini ostalih balkanskim područja to su lopoči. Obuhvata rizomske vodene biljke u umjerenim i tropskim klimama širom svijeta. Porodica ima pet rodo ...

Blicnet

Blicnet bosanskohercegovačka je telekomunikacijska kompanija sa sjedištem u Banjoj Luci. Osnovana je kao dio firme Aneks d.o.o. 1999, te je počela s radom 1. novembra iste godine. U vlasništvu je m:tela.

Autgrupa (kladistika)

Autgrupa ili vanjska grupa – kladistici ili filogenetici – je relativno udaljenija srodna skupina organizama koja služi kao referentna grupa pri odredivanju evolucije unutrašnjih odnosa ingrupe, skupa organizama koji se proučavaju i razlikuje se ...

Gene Wolfe

Gene Wolfe jest američki pisac naučne fantastike. On je poznat po svojoj gustoj i aluzivnom prozi, kao i po snažnom utjecaju svoje katoličke vjere na njegova djela, kojoj je pristupio nakon vjenčanja sa suprugom katolkinjom. On je plodan pisac no ...

Kopnena biljka

Kopnene biljke su najpoznatija grupa zelenih biljaka koje čine sveukupnu vegetaciju na Zemlji. U današnje embriofite spadaju: nevaskularne kopnene biljke, odnosno mahovnjače Bryophyta. vaskularne biljke i crvotočine Lycopodiophyta, i Prihvaćeno j ...

Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Gómez meksički je filmski režiser, scenarist, producent, i romanopisac. Tokom svoje filmske karijere, del Toro je naizmjenično snimao filmove mračne fantastike na španskom jeziku, kao što su gotski horor filmovi Davolja kičma i ...