ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 81

Logos

Logos je višeznačan filozofski i teološki pojam. Izvorno, logos je bitan pojam antičke grčke filozofije, koji iskazuje princip, svjetski um, objektivni zakon po kojem se sve dogada. U Heraklitovoj filozofiji označava govor prirode koji samo mudra ...

Islamska umjetnost

Islamska umjetnost obuhvaċa vizuelne umjetnosti proizvedene u islamskom svijetu, koje su nastale u 7. vijeku na poluotoku Arabiji, odakle su se naglo proširile na područja sjeverne Afrike, sjeverne Indije i Španije. Islamsku umjetnost je teško ok ...

Ilirija

Ilirija je naziv historijskog geografskog područja koje su u antičko doba naseljavala brojna plemena Ilira. Ilirska plemena imala su zajednički jezik i obitavala su na području koje približno korespondira sa teritorijom bivše Socijalističke Feder ...

Berilij

Berilij jeste hemijski element sa hemijskim simbolom Be i atomskim brojem 4. Pošto je sav berilij stvoren nukleosintezom u zvijezdama kratkog vijeka, on je relativno rijedak element u svemiru. To je dvovalentni element koji se javlja samo u kombi ...

Toma Akvinski

Toma Akvinski, jedan od najpoznatijih filozofa kršćanske skolastike. Njegova dva glavna djela su: "Protiv zabluda nevjernika", i Summa Theologiae, koja je priznata kao vrhunsko dostignuće srednjovjekovne sistematske teologije. Toma Akvinski je u ...

Android

Android je robot napravljen tako da izgleda kao čovjek, kako po izgledu tako i u ponašanju, za razliku od ginoida napravljenog da izgleda kao žena. Riječ je izvedena iz grč. andr- u značenju "čovjek, muškarac, muž" i nastavka -eides, koji se kori ...

Iliri

Iliri je zbirno ime za plemena indoevropske jezičke porodice, nastanjenih nekada u područjima od Panonske nizije pa do obala Jadranskog mora i južne Italije.

Historija Italije

Historija Italije počinje dolaskom prvih hominina prije 850.000 godina. Period Neolita počinje oko 6.000. godine p.n.e., a bronzanog doba oko 1.500. godine p.n.e. Početak bronzanog doba poklapa se sa dolaskom Indo-evropskih naroda na Apeninsko po ...

Fatničko polje

Fatničko polje je kraško polje u Bosni i Hercegovini, u općini Bileća. Smješteno je oko 3 km jugoistočno od Dabarskog polja i prirodni je produžetak Dabarskog polja u smjeru jugoistok. Odvojeni su manjim krečnjačkim grebenom, što je uvjetovalo da ...

Teritorijalna odbrana

Teritorijalna odbrana je bila komponenta Oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Oružane snage SFRJ sastojale su se od dvije komponente: Jugoslavenske narodne armije JNA i Teritorijalne odbrane. Zadatak Oružanih snaga SFR ...

Heraklo

Heraklov ljubavnik je bio Jolaj koji mu je i pomogao sa jednim od zadataka. Bio mu je nećak, pomagač i ljubavnik. Po uzoru na njih, mladi parovi zaklinjali su se u ime Jolaja. Kasnije je Jolaju Heraklo dao svoju ženu Megaru koju više nije mogao p ...

Regeneracija kod čovjeka

Regeneracija kod ljudi je ponovni rast izgubljenih tkiva ili organa, kao odgovor na ozljede. Ovo je u nije isto što i zarastanje rana, što uključuje zatvaranje ozljede "na licu mjesta" i pojavu ožiljka. Neka tkiva, kao što su koža i veliki organi ...

Russellov čajnik

Russellov čajnik analogija je filozofa Bertranda Russella kojom ilustruje tvrdnju da nije na skeptiku da opovrgne tvrdnje onog što je nemoguće provjeriti u religiji, nego da je na vjerniku da ih dokaže. Russell je napisao da, ako tvrdi da postoji ...

Gustave Le Bon

Gustave Le Bon se smatra osnivačem psihologije masa. Njegov utjecaj na Sigmund Freuda i Max Webera kao i na naciste je bio značajan. Njegove teze su bile zasnovane pretežno na sopstvenom iskustvu. I danas se vodi debata u socijalnoj psihologiji o ...

Stražnja očna komora

Stražnja očna komora je uski prostor iza periferni dijela šarenice, a ispred suspenzornog ligamenta očnog sočiva i cilijarnog nastavka. Zadnja komora se sastoji od malog prostora direktno iza šarenice, ali ispred sočiva. Ovu komoru ne treba miješ ...

Svjetsko stanovništvo

U demografiji, svjetsko stanovništvo jest ukupni broj živih ljudi, koji se procjenjuje na 7.7 milijardi. Bilo je potrebno preko 200.000 godina ljudske historije da čovječanstvo dostigne populaciju od 1 milijarde, ali samo 200 godina da dostigne 7 ...

Hamburg

Hamburg drugi je po veličini grad u Saveznoj Republici Njemačkoj i jedna od njenih najmanjih saveznih pokrajina, smješten na sjeveru zemlje. Ova srednjoevropska metropola smjestila se na čvorištu puteva sa sjevera prema jugu, odnosno sa zapada ka ...

Bender (Futurama)

Bender je jedan od članova posade Planet Expressa zaposlen od strane Hubert J. Farnswortha. Bender je alkoholičar, pušač, kockar i kleptoman. Napravljen je od strane Moms Friendly Robot Company u Tijuani, Meksiko cca. 2996. Napravljen je da savij ...

Mitohondrijska DNK

Mitohondrijska DNK je DNK koja je locirana mitohondrijama, ćelijskim organelama eukariotskih organizama. One su ćelijske energane koje hemijsku energiju iz hrane pretvaraju u svestrano upotrebljivu formu – adenozintrifosfat. Mitohondrijske DNK su ...

Etničko čišćenje u Lašvanskoj dolini

Etničko čišćenje u Lašvanskoj dolini je detaljno isplaniran zločin velikih proporcija počinjen tokom Rata u BiH od strane političkog i vojnog rukovodstva Hrvatske zajednice Herceg-Bosne nad bošnjačkim civilima u Lašvanskoj dolini i nekim susjedni ...

Svjetionik u Aleksandriji

Svjetionik u Aleksandriji je jedno od sedam svjetskih čuda. Izgraden je na ostrvu Farosu, u periodu izmedu 280. i 247.godine p. n. e., za vrijeme Ptolemejskog kraljevstva. Smatra se djelom grčkog arhitekte Sostrata a bio je visok izmedu 120 i 137 ...

Gorile

Gorile pripadaju rodu Gorilla, porodice Hominidae – najkrupnijim živućim primatima. Prema ranijim biosistematikama ovi "veliki majmuni" su klasificirani u jednu istu vrstu, dok ih noviji izvori dijele na dvije, od kojih svaka ima po dvije podvrst ...

Biomasa

Biomasa je organska materija izvedena iz živih ili nedavno živih organizama. Biomasa se može koristiti kao izvor energije i najčešće se odnosi na biljke ili materijale na biljnoj bazi koji se ne koriste za ljudsku ili životinjsku hranu, a posebne ...

Slon

Slonovi su veliki sisari iz porodice Elephantidae a spadaju u red Proboscidea. Obično se razlikuju dva roda slonova afrički slon i azijski slon, mada postoje neki dokazi da su afrički savanski slon i afrički šumski slon dvije različite vrste. Slo ...

Neptun

Neptun je osma i najudaljenija planeta u Sunčevom sistemu. Udaljen je 30.06 AJ ili 4.504.000.000 km od Sunca, ima prečnik od 49.532 km i masu 1.0247 × 10 26 kg. Po prečniku je Neptun četvrta planeta po veličini, nakon: Jupitera, Saturna i Urana i ...

Indra

Indra je mitološki bog rata i vremena. Takoder je i Kralj Bogova i Gospodar Nebesa u hinduizmu. Prvobitno se spominje u Rgvedi kao vrhovno božanstvo i pripisuje mu se herojski karakter ali i da je arogantne i zaljubljive prirode. U indijskoj mito ...

Perzija

Perzija je zajednički naziv za iranske monarhije koje su vladale teritorijom današnjeg Irana počevši od Kirovog Perzijskog carstva. Naziv dolazi od grčke riječi Persis, kojom se označavao današnji Iran, a koja je, pak označavala Kirov klan "Pars" ...

Šerbo Rastoder

Šerbo Rastoder, Bošnjak, jedan od vodećih savremenih crnogorskih historičara, glavni urednik" Almanaha” - časopisa za bošnjačku historiju i kulturu u Crnoj Gori, profesor je na Filozofskom falkultetu u Nikšiću, Pravnom fakultetu u Podgorici i Fil ...

Šabac

Šabac je grad u zapadnoj Srbiji, uz rijeku Savu, pored planine Cer, u regiji poznatijoj kao Mačva. On je i administrativni centar ove regije. U gradu živi 70.164 stanovnika, dok u administrativnoj oblasti živi oko 115.884. Nakon djelomičnog rekon ...

Notohord

Notohord – u anatomiji životinja – je fleksibilna vrpca napravljena od materijala koji je sličan hrskavici. Ako vrsta ima notohord, ona je, po definiciji, hordat. Notohord leži duž anteroposteriorne osi, obično bliže lednoj nego trbušnoj površini ...

Rat u Iraku 2003.

Rat u Iraku bila je serija vojnih intervencija u svrhu okupacije Iraka od koalicije od 48 zemalja koju je predvodila SAD. Sama invazija je trajala od marta do maja 2003., u kojoj je koalicija okupirala Irak i svrgnula Sadama Huseina, dok su se od ...

Jod

Jod jeste hemijski element sa simbolom i atomskim brojem 53. U periodnom sistemu nalazi se u 7. glavnoj grupi te stoga spada u halogene elemente. Njegovo ime se izvodi iz starogrčke riječi ioeides u značenju ljubičast, jer pri njegovom zagrijavan ...

Megalitska kultura

Megalitska kultura označava posebnu ljudsku djelatnost tokom prahistorije koja okarakterisana postavljanjem megalita ili izgradnjom objekata od megalita bez ikakvog veziva poput žbuke ili cementa. Megalit je ustvari veliki kamen koji se koristio ...

Hutovo

Kamena ploča sa natpisom Radovaca Vukanovića nastala je u 15. vijeku, na prirodnoj, skoro vodoravno položenoj stijeni, dimenzija: dužine 1.9 m, širine od 2 do 0.60 m. Uklesani natpis je na bosanskoj ćirilici bosančici. Kao carinik, bio je od stra ...

Električni napon

Električni napon je fizikalna veličina koja se koristi u elektrotehnici, a jednaka je razlici električnog potencijala izmedu dvije tačke što se matematički može predstaviti na sljedeći način: U = Δ ϕ = ϕ 2 − ϕ 1 {\displaystyle U=\Delta \phi =\phi ...

Artemida

Artemida jest božica Mjeseca, zvijeri i lova, zaštitnica djevojaka, božica svadbe i poroda; Apolonova sestra blizanka, kćeka Zeusa i Lete. Artemidini pandani u rimskoj mitologiji su Dijana, božica lova i Selena, božica Mjeseca.

Paleopoliploidija

Paleopoliploidija je posljedica udvostručavanja genoma do kojeg je došlo prije najmanje nekoliko miliona godina. Takav dogadaj može duplirati genom jedne vrste ili kombinirati hromosomske setove dviju vrsta. Paleopoliploidija je široko istraživan ...

Inka

Inka Veliko carstvo Inka rodeno je u srcu andskih Kordiljera, sa središtem u današnjem Peruu. Tamošnje stanovništvo naziva ga Tahuantinsuyu 4 smjera, i sastoji se od 4 dijela: Chinchaysuyu, Cuntisuyu, Antisuyu i Collasuyu. Samo središte države, Q ...

Zglob

Zglob je mjesto spajanja dvije ili više kosti. Zglobni sistem Juncturae ili systema articulare čine zglobovi i njima pridružene kosti i sveze. Grada i podjela spojeva izmedu kostiju: Juncturae ossium, spojevi medu kostima, dijele se u dvije osnov ...

Kiseljak

Prosječna nadmorska visina je 475 m. Teritorija na kojem je naselje razvijeno, dio je kiseljačke kotline koja se proteže od Paleške ćuprije na jugu, do Gromiljaka na sjeveru, a koju okružuju Jasikovica, Graščica, Berberuša, Zahor i druga brda s n ...

Homininae

Homininae su podporodica porodice Hominidae, koja obuhvata ljude, čimpanze i gorile, te nekoliko izumrlih vrsta. Ova potporodica se sastoji od svih hominida koji su se pojavili nakon izdvajanja podporodice orangutana. Do 1980, u porodicu Hominida ...

Mikrografija

Mikrografija je neki fiziološki opis sićušnih tijela načinjenih povećalima, a opažanjima i istrživanjima o njima, a historijski značajna knjiga Roberta Hookea o njegovim opažanjima pomoću različitih leća. Posebno je zapažena po tome što je prva k ...

Protozoa

Protozoa ili praživotinje = prva životinja, od πρώτο - proto = prvo, prvi + ζώο - zoo = životinja) su najsitniji oblici u cijelom životinjskom svijetu. Dimenzije su im mikroskopske tj. nevidljive su golim okom. Poznato je oko 20000 fosilnih vrsta ...

Tumuli

Tumuli ili tumulusi su prahistorijski nadgrobni spomenici sagradeni od skupine kamena i zemlje. Riječ tumulus je latinskog porijekla u značenju malo brdo, a u raznim sredinama različito se nazivaju. Danas tumuli spadaju u red najbrojnijih kulturn ...

Genocid u Bosni i Hercegovini

Pod pojmom genocid u Bosni i Hercegovini se uglavnom misli: bilo na genocid u Srebrenici kojeg su izvršile snage Vojske Republike Srpske u Srebrenici jula 1995, sa ciljem uništenja svih Bošnjaka u tom području, ili na genocid u širem kontekstu oz ...

Ahemenidsko Carstvo

Ahemenidsko carstvo ili ponekad Perzijsko Veliko Kraljevstvo bilo je prvo Perzijsko Carstvo koje je od 550. do 330. p. n. e. obuhvatalo prostor Velikog Irana, odnosno druga iranska carska dinastija. Na vrhuncu svoje moći iransko Kraljevstvo se pr ...

Hromosom 20 (čovjek)

Hromosom 20 je jedan od 23 para hromosoma čovjeka. Hromosom 20 sadrži oko 63 miliona baznih parova i predstavlja 2 – 2.5 % ukupne DNK u ćeliji. Potpuno je sekvenciran 2001., uz izvještaj da sadrži preko 59 miliona baznih parova koji čine 99.4% eu ...

Martin Heidegger

Roden je 26. septembra 1889 u Meßkirchu u Njemačkoj. Studira prvo teologiju, a zatim filozofiju u Freiburgu. Poslije habilitacije 1915. godine radi kao asistent Husserla. U to vrijeme se približava i fenomenologiji Husserla koja tada otvara novu ...

Pravci u islamu

Religija islam ima mnogo pravaca, sekti, škola i tradicija. Postoji hadis koji govori o tome da je Poslanik Muhammed rekao da će se njegov ummet podijeliti na 73 grupe, te da će samo jedna ući u Džennet. Prema istom hadisu, ummet bi trebao biti p ...

Zemljotres i cunami u Sendaiju 2011.

Potres u Sendaiju 11. marta 2011., u 14:46 po lokalnom vremenu, bio je potres s epicentrom u moru oko 130 kilometara istočno od japanskog obalnog grada Sendaija, magnitude 9.0 Mw, koji je rezultirao velikim ljudskim žrtvama, ogromnom materijalnom ...