ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 77

Kognitivna nauka

Kognitivna nauka se obično definiše kao naučno istraživanje ili uma ili inteligencije. Medutim, sa izuzetnom naučnom produkcijom u disciplinama koje nazivamo kognitivnim naukama, njihova domena je praktično proširena i na oblasti koje su tradicio ...

El-Džinn

U suri se kazuje o Džinima po čemu je sura i dobila naziv. U islamu džinima se smatraju natprirodna bića nevidljiva ljudskim okom. Na početku sure posljednjem poslaniku Muhammedu se nareduje da ljudima obznani da su objavu Kurana Muhammedu slušal ...

Trešnja

Trešnja je listopadno drvo, naraste od 15 do 32 m visoko, a obim stabla iznosi do 1.5 m. Kora drveta je glatka. Listovi su joj jednostavni, ovalni, dugi od 7 do 14 cm, a 4–7 cm široki, mat zelene boje. Cvjeta rano u proljeće, u isto vrijeme kad i ...

4. milenij p. n. e.

U 4. mileniju p. n. e. dogodile su se važne promjene u ljudskoj kulturi. Tada je počelo bronzano doba, kao i korištenje pisma. Ustanovljeni su, a potom procvali gradovi-države u Sumeru te kraljevstvo u Egiptu. Poljoprivreda se rasprostrla širom E ...

Istanbul

Istanbul, kroz historiju takoder poznat i kao Carigrad, Konstantinopolj ili Bizantium, najveći je grad u Turskoj, privredni, kulturni i historijski centar i jedan od najvažnijih gradova ove transkontinentalne države. Transkontinentalni je grad Ev ...

Pšenica

Pšenica jeste vrsta žitarice koja potječe iz područja Levanta i Bliskog istoka, a danas se uzgaja u cijelom svijetu. U 2013. svjetska proizvodnja pšenice iznosila je 713 miliona tona, što je treća po količini proizvodena žitarica, poslije kukuruz ...

Vodik-sulfid

Vodik-sulfid je bezbojni otrovni gas, snažnog mirisa na pokvarena jaja. To je spoj vodika i sumpora, sumarne formule H 2 S. Veoma je zapaljiv. Često se javlja kao rezultat razlaganja sulfita iz neorganskih supstanci od strane bakterija, bez prist ...

Učenje

Učenje je akt usvajanja novog ili izmjene i poboljšavanja postojećeg znanja, ponašanja, vještina, vrijednosti ili sklonosti i može uključivati sintetiziranje različitih vrsta informacija. Sposobnost učenja imaju čovjek i životinje, ali odnedavno ...

Turkmenistan

Turkmenistan je suverena država u srednjoj Aziji koja se graniči sa Kazahstanom na sjeverozapadu, Uzbekistanom na sjeveru i istoku, Afganistanom na jugoistoku i Iranom na jugu i jugozapadu dok na zapadu izlazi na Kaspijskim morem. Asgabat je glav ...

Diktatura

Diktatura je naziv za oblik vladavine u kome se sva vlast nalazi u rukama jednog čovjeka ili manje grupe ljudi te koja nije ograničena nikakvim institucionalnim okvirima kao što su ustav, zakoni ili običaji. Prema obliku vlasti i državnog uredenj ...

Vežnjača

Vežnjača, očna spojnica, poznatija kao konjunktiva, je tkivo koje podstavlja unutrašnjost kapka i pokriva bionjaču. Sastavljena je od nekratiniziranog, slojevitog pločastog epitela sa peharastim ćelijama i višeslojnim stubastim epitelom. Konjunkt ...

Natrij

Natrij jest hemijski element koji ima simbol Na i atomski broj 11. U periodnom sistemu nalazi se u trećoj periodi i kao alkalni metal u IA grupi. Jedini stabilni izotop mu je 23 Na. Elementarni natrij prvi put je dobio Humphry Davy 1807. godine p ...

Prljavi rat

Prljavi rat se odnosi na period državno finansiranog nasilja koje je izvedeno u periodu od 1976. i 1983. u Argentini pod vodstvom Jorge Rafael Videla. Ovaj vid diktature su zvali Nacionalni proces reorganizacije, što je Argentinski sud na sudenju ...

Obnovljiva energija

Obnovljiva energija je energija stvorena iz prirodnih izvora, poput Sunčeve svjetlosti, vjetra, kiše, valova i geotermičke toplote koji su obnovljivi. Tehnologije obnovljivih izvora energije uključuju Sunčevu energiju, snagu vjetra, mikro-hidro e ...

Prekaja

Prekaja je iznad desne obale rijeke Unac, zapadne granice njenog područja. Sa istoka se pruža planina Klekovača, tj. Javorova Kosa, Vršina, Kolo i Lauševac. Od Župice je odvojena Sklopom i Orlovačom, a od Mokronoga donjim dijelom Sklopa. Naselje ...

Površinska anatomija

Površinska anatomija morfološko ispoljavanje anatomske strukture i nauka koja proučava vanjske karakteristike tijela čovjeka i ostalih životinja. U anatomiji ptica označava se kao topografija. Površinska anatomija bavi se anatomskim karakteristik ...

Somatski nervni sistem

Somatskih nervni sistem je dio perifernog nervnog sistema koji je u vezi sa skeletnim mišićima koji su pod voljnom kontrolom tjelesnih pokreta. SNS se sastoji od aferentnih i eferentnih živca. Aferentni živci su odgovorni za prenošenje impulsa iz ...

Prenatalni rast i razvoj čovjeka

Prenatalni ili unutarmaterični razvoj prosječno traje oko deset lunarnih perioda, tj. 280 dana. Praćenje vremenskog slijeda dogadaja tokom tog perioda obično polazi od podataka o" postmenstrualnoj starosti”, koja se računa od prvog dana nakon pos ...

Hedonizam

Hedonizam je pojam koji dolazi od grčke riječi hēdonē koja znači užitak. Ovaj pojam se odnosi na nekoliko povezanih teorija o tome šta je dobro za nas, kako treba da se ponašamo i ono što motivira nas da se ponašamo na način na koji se ponašamo. ...

Dinosauri

Dinosauri su bili kičmenjaci slični reptilima, koji su dominirali zemaljskim ekosistemom više od 160 miliona godina, od otprilike prije 230 miliona do prije 65 miliona godina. Naziv Dinosaurus potiče od grčke reči deinos što znači strašan i sauru ...

Zemljotres

Potres je proces oslobadanja kinetičke energije na nekom nebeskom tijelu. Potres na Zemlji naziva se zemljotres. Dogada se u Zemljinoj litosferi ili neposredno ispod, u sljedećem sloju tzv. astenosferi i plaštu, koji čini većinu Zemljine mase. Di ...

Hipokrat

Hipokrat s Kosa bio je najpoznatiji antički grčki liječnik. Obično se smatra jednim od najistaknutijih ličnosti medicine svih vremena. Pripadao je školi asklepijada na grčkom ostrvu Kosu. U djelima kojima mu se pripisuju odvojio je nauku od magij ...

Lao Tse

Lao Tse je prema nekim podacima roden oko 4. vijeka p.n.e, a po nekim drugim izvorima 6. vijeku p.n.e. Počasno ime mu je stari majstor. Napisao je knjigu Dao De Jing u kojoj govori o principu tao. Propovijedao je da svaka djelatnost mora biti u s ...

Hromosom 8 (čovjek)

Hromosom 8 je jedan od 23 para hromosoma čovjeka. Svaka normalna osoba ima dvije kopije ovog hromosoma. Hromosom 8 čini oko 145 milliona baznih parova a njegova DNK čini 4.5–5.0% ukupne DNK u ćeliji.Hromosom ima dva kraka: 8p i 8q. Kratki kra, im ...

Schlemmov kanal

Schlemmov kanal je kružni mjehur koji liči na limfni čvor u oku, koji prikuplja očnu tečnost iz prednje očne komore i odvodi je u epibionične krvne sudove, preko vodene vene. Ime je dobio po Friedrichu Schlemmu, njemački anatom. Kanal je u suštin ...

Površinski ektoderm

Površinski ektoderm – vanjski ektoderm ili eksterni ektoderm – formira slijedeće strukture: Senzorni receptori u epidermi. Epitel usta i nosna šupljina, pljuvačne žlijezde, i žlijezde usne i nosne šupljine; Zubni emajl dentin i zubna pulpa nastaj ...

Butan (država)

Kraljevina Butan se nalazi u južnoj Aziji, na padinama Himalaja. Površina joj je oko 47 000 km 2, a u njoj živi oko 1.5 milion stanovnika. U istoimenoj dolini u zapadnom dijelu Butana je i glavni grad Thimphu. Reljef obilježavaju planinski vrhovi ...

Astronomija

Astronomija, koja etimološki znači "zakon zvijezda" je nauka koja obuhvata promatranje i objašnjenje dogadaja koji se dešavaju izvan Zemlje i njene atmosfere. Ona izučava porijeklo, evoluciju, te fizikalna i hemijska svojstva tijela koja možemo p ...

Egejska umjetnost

Egejska umjetnost je umjetnost Egejske kulture koja je zajednička Civilizaciji Kiklada, Minojskoj i Helenskoj civilizaciji koje su cvale u širem području Egejskog mora oko 2200 – 1200. p. n. e. Preteča kulture stare Grčke. Ove kulture su trpjele ...

Mikrobiologija

Mikrobiologija je jedna od nauka koja je imala i ima veoma bitnu ulogu u društvu. Mikrobiologija je, prema tome, nauka koja proučava mikroorganizme, koji su jednoćelijski ili ćelijski-cluster mikroskopski organizmi. Oni pripadaju eukariotima kao ...

Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte bio je njemački filozof. Bio je začetnik njemačkog idealizma i pored Schellinga i Hegela jedan od njegovih glavnih predstavnika.

Magnetna rezonanca

MR uredaji snimaju signale koji potiču iz jezgri vodika protona koje se nalaze u molekulama ljudskog tijela koje je postavljeno u snažno, homogeno magnetno polje. Magnetno polje se označava jedinicom tesla T. Dobiveni signal se snima u matricu na ...

Zonula

Cilijarna zonula ili kratko zonula – poznata i kao Zinnova zonula, Zinnova membrana – je prsten od vlaknastih niti veze cilijarnog tijela sa kristalinim očnim sočivom oka. Ova vlakna se ponekad zajednički nazivaju suspenzorski ligamenat sočiva.

Lesoto

Kraljevina Lesoto, ranije Basuto, je parlamentarna monarhija u južnoj Africi. Lesoto je enklava unutar Južnoafričke Republike, potpuno okružena teritorijom ove države. Medutim, Lesoto nikad u svojoj historiji nije politički pripadao Južnoafričkoj ...

Benin

Benin, službeno Republika Benin i ranije Dahomej, država je u zapadnoj Africi. Graniči s Togom na zapadu, Nigerijom na istoku, Burkinom Faso na sjeverozapadu i Nigerom na sjeveroistoku. Većina stanovništva živi u Beninskom zalivu, dijelu Gvinejsk ...

Okrug Pärnumaa

Okrug Pärnumaa je jedan od 15 okruga Estonije. Nalazi se na jugozapadu države. Na zapadu izlazi na obalu Riškog zaliva a graniči sa okruzima Läänemaa i Raplamaa na sjeveru, Järvamaa i Viljandimaa na istoku a formira i državnu granica sa Latvijom ...

Čimpanze

Šimpanzi pripadaju rodu Pan iz porodice Pongidae, tj. Hominidae. Do prije nekoliko decenija, u ovom rodu je opisivana samo jedna vrsta: obični šimpanzo, a zatim je iz nje izdvojen patuljasti ili vitki šimpanzo, danas sve češće - bonobo. Zatim su, ...

Molekularna genetika

Molekulska genetika je oblast genetike koja proučava nasljedive životne pojave, procese i odnose u i medu molekulama. Interaktivno i difuzno pokriva interdisciplinarno područje biohemije, biofizike, biologije makromolekula i bioinformatike. U suš ...

Teotihuacan

Teotihuacan je bio najveće gradsko središte Srednje Amerike tokom klasičnog perioda sa populacijom od 200 000 stanovnika, te je bio jedan od najvećih gradova na svijetu u to vrijeme. Prvi je put naseljen u kasnom periodu formiranja, a tokom konač ...

Cigareta

Cigareta je proizvod koji se pravi od prethodno preradenih i konačno isječenih listova duhana, koji su čvrsto umotani u papirni valjak. Cigarete su u upotrbi za pušenje, obično hroničnu naviku uživatelja duhana, tj. pušača. Osim što stvara veoma ...

Eritreja

Eritreja, službeni naziv Država Eritreja, je država na Rogu Afrike. Kontinentalne granice duge su 1.630 km. Eritreja je sa zapadne strane graniči sa Sudanom, na jugu s Etiopijom, na jugoistoku s Džibutijem. Eritreja takoder uključuje arhipelag Da ...

Tjelesna tečnost

Telesne tečnosti ili tjelesne tekućine su tečnosti unutar ljudskog tela. U mršavih zdravih odraslih muškaraca ukupna tjelesna voda je oko 60% ukupne tjelesne težina; kod žena je obično nešto niže. Tačan procenat tečnosti u odnosu na tjelesnu teži ...

Antička Grčka

Antička Grčka je bila civilizacija koja je pripadala periodu Grčke historije od grčkog mračnog doba do kraja antike. Neposredno nakon ovog perioda započeo je rani srednji vijek i Bizantijska era. Otprilike tri vijeka nakon propasti Mikenske civil ...

Bosanski jezik

Bosanski jezik je južnoslavenski standardni jezik zasnovan na štokavskom narječju koji koriste uglavnom Bošnjaci, ali i značajan broj ostalih osoba bosanskohercegovačkog porijekla. Bosanski je službeni jezik u Bosni i Hercegovini, uz srpski i hrv ...

Shenzhou 5

Shenzhou 5 je bila prva kineska svemirska letjelica sa ljudskom posadom. U letjelici se nalazio prvi kineski taikonaut Yang Liwei. Kina je letjelicu lansirala 15. oktobra 2003. godine u 09:00 sati sa lansirnog centra Jiuquan u provinciji Gansu. L ...

Gradac (pećina)

Gradac je pećina koja se nalazi u blizini Batočine u Srbiji. U ovoj pećini su nadeni tragovi čovjeka iz doba paleolita, oko 25.000 godina p. n. e. Predstavlja jedan od najstarijih lokaliteta u Srbiji i jedno od prvih mjesta praživota u Srbiji. Lo ...

Jajnički folikul

Jajnički folikul je grubo sferoidni agregacijski skup ćelija, koji se nalazi u jajnicima. Izlučuje hormone koji utiču na faze menstruacijskog ciklusa. Žene počinju pubertet sa oko 400.000 folikula,svaki sa potencijalom da oslobodi po jednu jajnu ...

Želudac

Nalik je na vrećicu u probavnoj cijevi, kapaciteta oko 1200-1500 cm3. Dužina želuca je oko 25 cm, a širina iznosi 10-20 cm. Sastoji se iz dva dijela: Horizontalni ili pilorični dio parspylorica koji označava granicu prema duodenumu Tijelo želuca ...

Modran (Derventa)

Modran je naseljeno mjesto u općini Derventa, Bosna i Hercegovina. Naselje Modran se nalazi na nadmorskoj visino od oko 255 m. Od centra matične općine udaljen je oko 9 km. Prema preliminarnim rezultatima popisa iz 2013, bilo je upisano 417 stano ...

Leća (optika)

Leće ili sočiva – u optici − su prozirni diskovi, od kojih je barem jedan zakrivljen – obično sferan ili elipsoidan. Kontinuirana svjetlost se razbija na površinama i skreće do središta snopa svjetlosti ili raspršuje prema vani. Konveksna površin ...