ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74

Arefat

Arefat je brdo granitne strukture na udaljenosti od oko 20 km istočno od Mekke. Nalazi se unutar ravnice Arefat iznad koje se izdiže na visinu od oko 70 metara. Prema islamskoj tradiciji, brdo je mjesto gdje je posljednji poslanik Muhammed tokom ...

El Salvador

El Salvador je država u Srednjoj Americi. Graniči sa Gvatemalom na zapadu i Hondurasom na sjeveru i istoku. Na jugu izlazi na Tihi okean.

Paskal (jedinica)

Paskal je mjerna jedinica za pritisak u Medunarodnom sistemu jedinica. Koristi se za kvantifikaciju unutrašnjeg pritiska, mehaničkog napona, modula elastičnosti modula) i čvrstoće zatezanja. Iznosi 1 njutn po kvadratnom metru. Jedinica je dobila ...

Papua Nova Gvineja

Papua Nova Gvineja je država u Okeaniji. Zauzima istočnu polovinu ostrva Nova Gvineja, te ostrva Bismarckovog arhipelaga i sjevernih Solomona s mnoštvom manjih ostrvca. Graniči na zapadu s indonezijskom pokrajinom Irian Jaya. Papua Nova Gvineja j ...

Krv

Krv je cirkulatorno tkivo, koje se sastoji od tečne plazme i ćelija. Medicinski termini, koji se vezuju za krv, često počinju sa hemo- ili hemato-. Glavna uloga krvi je da dovodi kisik, glukozu i ostale konstitucijske elemente do tkiva, te da otk ...

Mikrometar

Mikrometar ili mikron je SI izvedena mjerna jedinica dužine koja je jednaka 1×10 −6 metra. To je milioniti dio metra, odnosno hiljaditi dio milimetra. Simbol μm se ponekad piše kao um ako se, u raspoloživim tastaturama, ne može upisati μ. Mikrome ...

Genom

U modernoj molekularnoj biologiji i genetici genom je genetički materijal organizma. Kodiran je ili u DNK ili, kod RNK virusa, u RNK. Objedinjuje i gene i nekodirajuću DNK, nekodirajuće sekvence DNK/RNK. Naziv genom je prvi koristio Hans Winkler, ...

Natrij-hlorid

Natrij hlorid, natrijum hlorid ili kuhinjska so dolazi u prirodi kao mineral halit. Svakodnevno se upotrebljava kao kuhinjska so. Takoder ulazi u sastav ekstracelularne tečnosti organizama. Koncentracija natrij hlorida u morskoj vodi je oko 3.3% ...

Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine

Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine je prirodno ili dobro nastalo ljudskim djelovanjem koje se zbog svojih vrijednosti smatra značajnim za Bosnu i Hercegovinu. Odluku o predloženim dobrima donosi Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika. Kom ...

Najbliži drevni zajednički predak

Najbliži drevni zajednički predak u smislu najrecentniji zajednički predak bilo kojeg skupa organizama je vremenski najbliskija zajednička jedinka od koje genealoški direktno potiču svaka od posmatranih individua ili populacija. Termin se često p ...

Treplja

Treplje su organele koje imaju naći eukarioti. To su debele projekcije izbočine iz mnogo većih ćelijskih tijela. Postoje dvije vrste cilija: pokretne i nepokretne ili primarne, koji obično služe kao senzorna organela. U eukariota, pokretne treplj ...

Zoroastrizam

Zoroastrizam je religija zasnovana na učenjima svetog proroka Zaratustre, i važi za vjerovatno najstariju dualističku religiju. Zoroastrizam je nekad bila zvanična religija sasanidske Perzije. Ova je vjera takoder poznata pod imenom mazdaizam. Ob ...

Mišić

Mišići ljudskog organizma čine gotovo polovinu tjelesne mase. Medu skeletnim mišićima, većinom su parni 327, a samo dva su neparna, dok u unutrašnjim i čulnim organima ima 47 parnih i 2 neparna mišića. Morfološko-anatomski dijelovi mišića su: pol ...

Kanonsko pravo

Kanonsko pravo označava zbir crkvenih zakona kojima se upravlja životom pojedinih Crkava. U temelju kanonskog prava stoje odredbe prvih sedam ekumenskih sabora. Te su se odluke nazivale kanonima, pa odatle dolazi i naziv" kanonsko pravo.

Hromosom 22 (čovjek)

Hromosome 22 je jedan od 23 para hromosoma u ljudskim ćelijama. Osobe mormalno imaju samo dvije kopije ovog hromosoma u svakoj ćeliji. Hromosome 22 je drugi od najmanjih hromosoma čovjeka, jer je hromosom 21 manji. Zauzima oko 49 miliona baznih p ...

Amra Hadžimuhamedović

Amra Hadžimuhamedović, historičar arhitekture, je profesorica na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu i jedan od najvažnijih glasova u poslijeratnoj obnovi kulturnog naslijeda Bosne i Hercegovine. Dr. Hadžimuhamedović je arhitekta-konzervator ...

Svjetlosni izvori

Svjetlosni izvori su svi uredaji ili tijela koji, bez obzira na koju vrstu, emituju za ljudsko oko vidljivo svjetlo talasne dužine od 380 nm -780 nm. Po načinu nastanka svjetla se mogu podijeliti na primarne ili termičke i sekundarne ili reakcion ...

Ekvatorska Gvineja

Ekvatorijalna Gvineja, službeni naziv Republika Ekvatorijalna Gvineja, jeste država koja se nalazi u centralnoj Africi. Ima površinu od 28.000 kvadratnih kilometara i jedna je od najmanjih država kontinentalne Afrike. Ima veliki potencijal za dob ...

1918.

1. decembar - Provincija Transilvanija Erdelj, ranije u sastavu Madarske Austro-Ugarske, nakon poraza Centralnih sila u Prvom svjetskom ratu, postala je dio Rumunije. 18. novembar - Latvija proglasila nezavisnost. Ispadanjem Rusije iz Antante, Ce ...

6. milenij p. n. e.

Za vrijeme 6. milenija p. n. e. poljoprivreda se proširila iz Balkana na Italiju i Istočnu Evropu, a iz Mezopotamije na Egipat. Stanovništvo svijeta je bilo stabilno na oko 5 miliona ljudi.

Novi Grad (Sarajevo)

Novi Grad Sarajevo je općina formirana 12. aprila 1978. godine podjelom ranije općine Novo Sarajevo u sastavu grada Sarajeva na dvije nove općine: Novo Sarajevo i Novi Grad. Obuhvatila je industrijsko predgrade i novoizgradena naselja Sarajeva. P ...

Ljekari bez granica

Ljekari bez granica jest medunarodna, humanitarna i nevladina organizacija koja pruža medicinsku pomoć žrtvama oružanih sukoba, epidemija i prirodnih ili ljudski izazvanih katastrofa. Osim toga, ona nudi pomoć svima onima kojima je medicinska nje ...

Amman

Amman je glavni i najnaseljeniji grad Hašemitske kraljevine Jordan, i ekonomski, politički i kulturni centar zemlje. Smješten u centralnom dijelu Jordana, Aman je administrativni centar cijele regije. Ima oko 4.000.000 stanovnika i površinu oko 1 ...

Velški jezik

Velški jezik je jedan od keltskih jezika, koji zajedno sa bretonskim i kornijskim pripada britanskoj podgrupi ovih jezika. Njime govori oko 611.000 ljudi u Velsu i oko 130.000 u Engleskoj. Postoji i 5.000 govornika velškog u velškoj emigrantskoj ...

Politika

Politika je proces i način na koji se donose odluke unutar jedne grupe ljudi. Iako se obično politika odnosi na vlade, političko ponašanje se opaža u bilo kojoj grupi ili instituciji koju sačinjavaju ljudska bića. Političke nauke proučavaju polit ...

Mars

Mars je četvrta planeta u Sunčevom sistemu. Naziv je dobio po Marsu, starorimskom božanstvu rata i poljoprivrede koje je u grčkoj mitologiji poznato pod imenom Ares. Često se naziva i crvena planeta. Poznat je jos od prahistorijskih vremena i ne ...

Talasna dužina

Talasna dužina, simbol λ, je najmanja udaljenost dviju tačaka iste faze pokreta jednog talasa. Pri tome dvije tačke su u fazi kada se na isti način u vremenskom razmaku pokrivaju i njihova amplituda ima isti smjer pokreta. Kod vodenih talasa, tal ...

Bunica (rijeka)

Bunica je rijeka u južnom dijelu Bosne i Hercegovine. Izvor rijeke Bunice predstavlja jedinstvenu atrakciju na području Hercegovine. Okružen je sivo-bijelim liticama visokim i do 200 m na kojima rastu usamljene biljne vrste. Površina samog izvora ...

Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija je najistočnija hrvatska županija i nalazi se na prostoru zapadnog Srijema. Kroz županiju prolaze važni medunarodni kopneni i riječni pravci.

Mangrove

Šume mangrova su šume stabala raznih vrsta mangrova koje su vrlo tolerantne na sol morske vode, a rastu u obalnim područjima koja zahvataju plime i oseke.

Mezopotamija

Mezopotamija područje je jugozapadne Azije. Naučno rečeno, Mezopotamija obuhvata aluvijalnu ravnicu izmedu rijeka Tigris i Eufrat, u Iraku i Siriji. Medutim, smatra se da izraz takoder potpuno obuhvata riječne ravnice, te okolna nizinska područja ...

Parfem

Parfem je smjesa eteričnih ulja i isparljivih aromatskih komponenata, fiksativa i rastvarača, koja se upotrebljava na ljudskom tijelu ili predmetima u svrhu davanja prijatnog mirisa. Osnovni sastojci koji ulaze u sastav parfema mogu se podjeliti ...

Islam

Islam jeste monoteistička religija koja je nastala na Arapskom poluostrvu u 7. vijeku. Prema broju pripadnika, danas je druga najrasprostranjenija religija i religija s najbržom stopom rasta broja pripadnika na svijetu. Sljedbenici islama, muslim ...

Ultraljubičasto zračenje

Ultravioletna svjetlost – − obuhvata elektromagnetsko zračenje s talasnim dužinama manjim od onih koje ima vidljiva svjetlost, ali većim od onih koje imaju neke X-zrake, sa elektromagnetnim zračenjem talasne dužine od 400 nm do 10 nm, kraćoj od v ...

Hominini

Hominini su tribus potporodice Homininae koje čine rod Homo i izmrli rodovi ljudske grane, nakon što se odvojila od plemena Panini. Članovi ovog plemena nazivaju se Hominini po izvornoj porodici Hominidae, odnosno rodu Homo. U subtribusu Hominini ...

Masno tkivo

Masno tkivo ili jednostavno mast – u biologiji – je labavo vezivno tkivo sastavljeno uglavnom od adipocita. Osim adipocita, masno tkivo sadrži ćelije frakcija vaskularne strome, uključujući preadipocite, fibroblaste, vaskularne endotelne ćelije i ...

Mrtvac

Leš, mrtvac, mejit ili mejt, medicinski zvani kadaver je mrtvo ljudsko tijelo koje se sahranjuje na razne načine, ovisno u pripadništvu datom kulturnom obrascu. U naučne i obrazovne svrhe, kadavere proučavaju studenti medicine, ljekari i drugi na ...

Stari vijek

Pod pojmom stari vijek podrazumijeva se, najčešće, razdoblje od uvodenja pisma odnosno početka civilizacije do početka srednjeg vijeka. Obično se pojam koristi samo za prostor oko Sredozemnog mora, uklučujući i Bliski Istok, ali često se uključuj ...

Kalij

Kalij jest hemijski element sa simbolom K i atomskim brojem 19. Elementarni kalij je mehki srebreno-sjajni alkalni metal koji burno oksidira u prisustvu zraka i veoma je reaktivan sa vodom, dajući dovoljno toplote da zapali vodik koji se oslobada ...

Optička rotacija

Još 1812. godine Jean-Baptiste Biot je zapazio da kristali kvarca imaju sposobnost rotacije ravni linearno polarizirane svjetlosti. Pokazalo se da i neka organska jedinjenja imaju ovakva svojstva. Sposobnost optičke rotacije je posljedica asimetr ...

Montréal

Montreal ili Montréal je drugi po veličini grad u Kanadi i najveći grad provincije Quebec. Prema kanadskom cenzusu 2004. godine, populacija grada je 1.852.723, a populacija grada sa okolinom je 3.663.000. Montreal je drugi po veličini grad u svij ...

T-ćelija

T-ćelije ili T-limfociti su tip limfocita koji imaju centralnu ulogu u ćelijskom imunitetu. Od drugih limfocita, kao što su B-ćelije i prirodnih ćelija ubica, razlikuju se po prisustvu receptorna T-ćelija na površini ćelije. One se nazivaju T-ćel ...

Hominidi

Hominidi, poznati i kao veliki čovjekoliki majmuni, prije je naziv nego taksonomska oznaka, jer još uvijek postoje velike razlike u upotrebi ovog termina. To može isključiti ljude ili ih uključiti formiraju jednu taksonomsku porodicu primata, ukl ...

Civilizacija

Pojam civilizacija su uveli francuski prosvjetitelji u 18. vijeku., kao antitezu neprosvijećenog doba feudalizma. U prvobitnom značenju pojam se vezuje uz nauku i napredak. Korijen riječi obuhvata grad ili gradnju. Blisko pojmu civilizacija je i ...

Aristip

Aristip iz Kirene, sin Aritade, roden u Kireni oko 435. p. n. e. bio je grčki filozof, učenik Sokrata i osnivač kirenske škole filozofije. Umro je oko 360. p. n. e.

Topografska anatomija

Topografska anatomija ili gruba anatomija je i stanje tjelesne grade i oblast anatomske nauke na vidljivom ili makroskopskom nivou. Pandan bruto anatomiji je područje histologije, koje proučava mikroskopsku anatomiju. Topografska anatomija ljudsk ...

Vještački satelit

U kontekstu svemirskih letova, satelit je objekat koji je ljudskim naporom smješten u orbitu. Takvi objekti se ponekad zovu vještački sateliti da bi se razlikovali od prirodnih satelita, kao što je Mjesec. Ovo je tekst o vještačkim satelitima. Pr ...

Relativna udaljenost

Još od Aristarha nema bitnih promjena uloge čovjeka prema svemiru. On je još uvijek samo posmatrač. Kroz historiju mijenjalo se gledište od geocentričnog preko heliocentričnog do galaktičkog svemira. Ako za mjeru uzmemo putovanja svjetlosti u sve ...

Australija

Australija je suverena zemlja koja obuhvata kopno australijskog kontinenta, ostrva Tasmanija i brojnih manjih ostrva. Najveća je zemlja Okeanije i šesta po veličini zemlja na svijetu po ukupnoj površini. Glavni grad Australije je Canberra, a njen ...

Strgačina

Strgačina se nalazi na lijevoj obali velikog zavoja Lima, tamo gdje u njega utiču njegove lijeve pritoke Radojna i Sućeska, na nadmorskoj visini od oko 340 do 470 m. U tom dijelu je Lim ustvari rukavac hidroakumulacije HE Višegrad, a i ušća prito ...