ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71

Nokaut miš

Nokaut miš ili nokautirani miš je genetički modificirani miš u kojem istraživači inaktiviraju ili "nokautiraju" postojeći gen, zamjenom ili ometanjem njegove ekspresije vještačkim komadom DNK. Ovakvi miševi su važni modelni organizmi za proučavan ...

Genetičko testiranje

Genetičko testiranje, poznato i kao DNK testiranje, u genetičkoj medicinskoj dijagnozi se koristi za procjenjivanje ranjivosti od nasljednih bolesti. Može se koristiti i za odredivanje roditeljstva djeteta ili predaka odredenih osoba ili biološki ...

Genetička genealogija

Genetička genealogija je upotreba analize DNK u kombinaciji s tradicijskom analizom rodoslova i tradicijskim genealoškim i historijskim zapisima po kojima se mogu zaključiti odnosi izmedu pojedinaca. Genetička genealogija uključuje upotrebu genea ...

Minisatelit

Minisateliti su segmenti DNK koji sadrže od kratke serije od 10 do 60 baznih parova. Javljaju se na više od 1.000 lokacija u ljudskom genomu. Neki od njih sadrže centralnu sekvencu sa nizom – G-G-G-C-A-G-G-A- N -G –, gdje N može biti bilo koja ba ...

Autofagosom

Autofagosom je sferna ćelijska struktura s dvostrukim slojem membrana. To je ključna struktura u makroautofafgiji, unutarćelijke degradacije sistema citoplazmatskog sadržaja, kao i za invaziju mikroorganizama. Nakon formiranja, autofagosomi dosta ...

Polimorfizam dužine amplificiranih fragmenata

Polimorfizam dužine amplificiranih fragmenata јedan је od najznačajnijih i najšire primjenjivanih genetičkih markera u brojnim oblastima bioloških istraživanja. Primjenjuje se naučnim oblastima od molekularne biologije i genetike do mikrobiologij ...

Peroksidaza

Peroksidaze su velika porodica enzima koji tipski kataliziraju reakciju u obliku: ROOR + donor electrona 2 e − + 2H + → ROH + ROH. Za mnoge od ovih enzima optimalna podloga je vodik-peroksid, ali su drugi aktivniji s organskim hidroperoksidima, k ...

Glikolipid

Glikolipidi su složena jedinjenja šećerne i lipidne komponente, koje su spojene etarskom, odnosno glikozidnom vezom sa glicerolom. Nešećerna komponenta najčešće je glicerol sa dvije masne kiseline vezane estarskim vezama.Aglikonski dio može biti ...

Restrikcijski enzim

Restrikcijski enzimi ili endonukleaze su oni enzimi koji su sposobni razdvajati sekvence baznih parova na bazno-specifičnim mjestima u molekuli DNK. Restrikcijski enzimi režu molekulu DNK na odredene bazne sekvence tako da svaki do sada izolirani ...

DNK barkodiranje

DNK barkodiranje je taksonomska metoda kojom se koristi kratki genetički marker u DNK organizmima da ih identificira kao pripadnike odredene vrste. Razlikuje se od molekularne filogenije po tome što glavni cilj nije da se utvrde obrasci srodnosti ...

Autoantitijelo

Autoantitijelo je takvo antitijelo koje je proizveo imunski sistem usmjereno protiv jednog ili više sopstvenih proteina. Mnoge autoimune bolesti uzrokovane su takvim autoantitijelama.

Centimorgan

Centimorgan ili mapna jedinica – u genetici – je jedinica mjere genetičkog vezanja medu posmatranim genima. Tumači se kao udaljenost izmedu hromosomskih mjesta za koje se očekuje prosječni broj medusobnih hromosomskih crossing-overa u jednoj gene ...

Plazmociti

Plazma ćelije – poznate i kao plazma B ćelije, plazmociti, plazmaciti ili efektorske B ćelije – su bijela krvna zrnca koja luče velike količine antitijela. One se transportuju u krvnoj plazmi i limfnom sistemu. Plazma ćelije potiču iz koštane srž ...

Autostoperski palac

Autostoperski palac je relativno česta sposobnost distalne hiperekstenzibilnosti palca, koja može dosegnuti i do 90 o. Pored popularnih poredenja u društvenim komunikacijama, ovo svojstvo odavno privlači pažnju antropologa, a osobito genetičara. ...

Fibrocit

Fibrocit je neaktivna mezenhimska ćelija, to jest, ćelija koja ima minimalnu količinu citoplazme, ograničene količine hrapavog endoplazmatskog retikuluma. Nema biohemijskih dokaza o sposobnosti fibrocita za sintezu proteina. Termin fibrocit nije ...

Fibroblast

Fibroblast je tip ćelije koji sintetizira vanćelijski matriiks i kollagen, strukturni okvir za životinjska tkiva, a ima ključnu ulogu u zarastanju rana. Kod životinja, fibroblasti su najčešći ćelije vezivnog tkiva.:

Katepsin D

Katepsin D je protein koji je kod čovjeka kodiran sa gena CTSD. Ovaj gen kodira lizosomne aspartil proteaze koje se sastoji se od proteinskog dimera disulfidnih veza teškog i lahkog lanca, oba proizvedena iz jednog prekursorskog proteina. Ova pro ...

Vezikula

Vezikula – u citologiji – je relativno mali unutarćelijski, kesasti mjehurić, koji je obložen sopstveno membranom. Od citosola je odvaja najmanje jedan lipidni dvosloj. Osnovna funkcija ove strukture je su skladištenje i transport tvari. Prenos t ...

Lice (anatomija)

Lice, učestalo i faca je centralnio područje čulnih organa I centralizirano mjesto ispoljavanja emocija kod čovjeka I mnogih životinja. Lice se normalno nalazi na prednjoj strain površine glave. Lice je od ključnog značaja za ispoljavanje osobnog ...

Konoplja (rod)

Konoplje naziv je koji uključuje tri vrste, sa sedam nižih taksona. To je tipski rod biljaka cvjetnica iz porodice Cannabaceae. Vrste su: Cannabis sativa, Cannabis ruderalis. Ove biljke su autohtone Centralnoj Aziji I Indijskom potkontinentu. Can ...

Y-hromosomski Adam

U genetici čovjeka, Y-hromosomski Adam ili Y-hromosomski Adem je neformalno ime koje se daje zajedničkom pretku od kojeg, po očinskoj liniji, potiču svi trenutno živeći muškarci. Medutim, naziv nije trajno fiksiran, niti se odnosi na bilo kojeg p ...

Sekrecija AB(O)H antigena

Sekrecija ABH antigena je fenotipski sistem sa dvije alternativne varijante: sekretor i nesekretor A, B ili H glikoproteina. Antigeni ABH sistema se javljaju u dva složena spoja: glikolipidi i glikoproteini. Prvi su topivi u mastima, a drugi u vo ...

Haplogrupa

Haplogrupa je skupina sličnih haplotipova koji imaju zajedničkog pretka s istom SNP mutacijom. Pošto se sastoji od sličnih haplotipova, omogućava predvidanje haplogrupa prema haplotipovima. Haplogrupa se odreduje i utvrduje SNP testom. Haplogrupe ...

Centar organizacije mikrotubula

Organizacijski centar mikrotubula je struktura eukariotskih ćelija od koje nastaju mikrotubule. MTOC imaju dvije glavne funkcije: organizacija eukariotskih bičeva i treplji i organizacija mitotskih i mejotskih diobenih aparata, koji razdvajaju hr ...

Haplogrupe mitohondrijske DNK čovjeka

Haplogrupe mitohondrijske DNK čovjeka, u genetici čovjeka, su haplogrupe koje su odredene razlikama u mitohondrijskoj DNK. Haplogroupe su posebnp primjenljive u rekonstrukciji glavnih grana filogenetičkog stabla. Razumijevanje evolucijskih puteva ...

Fuzija gena

Fuzija gena je hibridni gen sastavljen od dva ranije odvojena gena. Može se javiti kao rezultat: translokacije, intersticijske dwlecije ili hromozomske inverzije.

Hromosom 15 (čovjek)

Hromosom 15 je jedan od 23 para hromosoma čovjeka. Osobe normalno imaju njegove dvije kopije. Hromosom 15 sadrži oko 106 miliona baznih parova i obuhvata 3 – 3.5% ukupne količine DNK u ćeliji. Identifikacija gena na svakom hromosomu je veoma akti ...

Menarha

Menarha označava dan pojave prve epizode krvarenja javlja iz maternice, porijeklom od menstruacije ili prvo menstruacijsko krvarenje žena.

Hromosom X

X hromosom je jedan od dva spolna hromosoma čovjeka. Spolni hromosomi se označavaju i kao alosomi, heterosomi ili gonosomi. Ovaj hromosom imaju i mužjaci i ženke, a kod mnogih vrsta, uključujući i sisare, drugi spolni hromosom je Y hromosom, koji ...

Metazoa

Višećelijske životinje, su bioraznolika skupina životinja, čije je tijelo, za razliku od jednoćelijskih praživotinja, gradeno od većeg broja ćelija koje su specijalizirane za različite funkcije. Te ćelije se nalaze u najmanje dva sloja: vanjski, ...

Neuroanatomija

Neuroanatomija je nauka o m strukturi i organizaciji nervnog sistema. Komparativna neuroanatomija je nauka koja analizira i usporeduje nervne sisteme različitih vrsta, od najjednostavnijih do sisara, uključujući i čovjeka. Prve poznate pisane tra ...

Kraniometrija

Kraniometrija ili mjerenje lobanje je grana morfometrije a time i kvantitativne anatomije. Zajedno sa kranioskopijom, tj. posmatranjem opisnih karakteristika, formira oblast frenologiju. Na osnovu morfometrijskih karakteristika lobanje, kako u lj ...

Kaveole

Kaveole – u biologiji – su posebni tipovi lipidnih splavova – malih invaginacija plazma membrane u mnogim vrstama kičmenjačkih ćelija, posebno u endotelnim ćelijama i adipocitima. Ove bocolike strukture su bogate proteinima, kao i lipidima, kao š ...

Ranunculaceae

Ranunculaceae ili ljutići su velika porodica višegodišnjih, rjede jednogodišnjih biljaka iz razreda dikotiledona. Ljutići su rasprostranjeni širom svijeta, ali su najuspješniji i najraznolikiji u područjima umjerenog i hladnog pojasa Sjeverne hem ...

Plućna alveola

Plućna alveola je šupljina u obliku čaše koja se nalazi u plućnom parenhimu, gdje se odvija razmjena plinova. Nalaze se u regija pluća koja se opskrbljuje zrakom iz jedne od terminalnih bronhiola, na početku respiracijske zone. Rijetko se nalaze ...

Klonska anergija

Anergija – u imunobiologiji – je termin koji opisuje nedostatak reakcije tjelesnih odbrambenih mehanizama na strane supstance, a sastoji se od direktne indukcije tolerancije perifernih limfocita. Osoba u stanju anergije često ukazuje da imuni sis ...

Schwannove ćelije

Schwannove ćelije – nazvane po fiziologu Theodoru Schwannu – ili neurolemocite su glavne glijine ćelije perifernog nervnog sistema. Glija ćelije funkcionirfaju kao podrška neurona i u PNS, uključujući i satelitske ćelije, oblažuće mirisne ćelije, ...

HeLa ćelija

HeLa ćelija – takoder i Hela ili hela ćelija – je tip ćelije u umrtvljenoj ćelijskoj liniji koja se upotrebljava u naučnim istraživanjima. Ona je najstarija i najšire upotrebljavana linija ljudskjkih ćelija Linija je izvedena iz ćelija kancera gr ...

Pradavni čovjek

Pradavni ljudi ili arhajski ljudi – zajednička je oznaka za jedan broj varijanti roda Homo, koje su grupirane u ovu široku kategoriju, u kontrastu s modernim ljudskim oblicima. Egzistirali su u periodu koji počinje prije oko 500.000 godina. Ova k ...

Rak štitnjače

Tiroidni kancer ili rak štitaste žlijezde rak koji potiče iz njenih folikulskih ili parafolikulskih ćelija. Te ćelije uzrokuju diferencijaciju papilarnog karcinoma štitnjače, folikularni karcinom štitnjače i anaplastični rak štitnjače, čije su an ...

Dinoflagelate

Dinoflagelati ili svjetleći bičari su protisti, jednoćelijski eukarioti koji čine koljeno Dinoflagellata. To je grupa fitoplanktonskih organizama koji imaju karakteristično ćelijsko jedro i dva medusobno okomito postavljena biča. Uglavnom su oklo ...

Giboni

Giboni su čovjekoliki majmuni, primati podgrupe "mali majmuni" iz porodice Hylobatidae. Prema ranijoj biosistematici, ova porodica je imala samo jedan rod, iz kojega su izdvojena tri nova, tako da se sada giboni svrstavaju u četiri roda. Naseljav ...

Osjetljivost na okus PTC

Sposobnost osjećanja okusa PTC posreduje grupa receprorskih proteina za gorko, koji se nalaze na površini čulnih ćelija u okusnim pupoljcima jezika. Ovi proteini su u 7-transmembranskoj domeni, G-proteinski upareni receptora koji su kodirani geni ...

Ćelijska diferencijacija

Ćelijska diferencijacija je proces u kojem se ćelija mijenja iz jednog tipa ćelije u drugi. Obično se ćelija mijenja u više specijaliziranih tipova. Diferencijacija se odvija mnogo puta tokom razvoja višećelijskog organizma, jer se mijenja od jed ...

Sekundarne spolne oznake

Sekundarne spolne oznake su osobine koje se u čovjeka pojavljuju tokom puberteta i u spolnoj zrelosti kod ostalih životinja. Te karakteristike posebno su vidljive u spolno dimorfnih fenotipskih osobina koje razlikuju spolove date vrste, ali, za r ...

Dlakin folikul

Dlakin folikul jest organ u sisarskoj koži. Smješten je u dermnom sloju kože i sastoji se od 20 različitih tipova ćelija, od kojih svaki ima različite funkcije. Folikul dlake reguliše rast glake putem složene interakcije izmedu hormona, neuropept ...

Receptor melanokortina 1

Receptor melanokortina 1, poznat i kao melanocit-stimulirajući hormonski receptor, melanin-aktivirajući peptidni receptor ili melanotropinski receptor, je G-protein spregnuti receptor koji se veže za klasu hipofiznog peptidnog hortmona poznatu ka ...

Memorijska B-ćelija

Memorijske B-ćelije su podtip B-ćelija koje se formiraju unutar germ-centra nakon primarne infekcije i važne su u stvaranju ubrzanog i snažnijeg imunskkog odgovora posredovanog antitijelima u slučaju ponovne infekcije.

Pirenoid

Pirenoidi su subćelijske mikrostrukture u hloroplastima mnogih algi, i u jednoj grupi kopnenih biljaka, roškastih/lističavih mahovina. Pirenoidi su povezani sa djelovanjem mehanizma za koncentriranje ugljika. Njihova glavna funkcija je djelovanje ...

Haplogrupe Y-hromosomske DNK čovjeka

Haplogrupe Y-hromosomske DNK čovjeka su haplotipovi koji su definirani razlikanma u nerekombinirajućim segmentima DNK hromosoma Y. Njihova komparativna analiza u recentnim populacijama daje vjerodostojne pokazatelje genetičkog diverziteta baziran ...