ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63

Tjelesni miris

Miris tijela prisutan je kod svih životinja, uključujući i ljude, na njegov intenzitet mogu uticati mnogi faktori. Miris tijela ima snažnu genetičku osnovu, ali takoder može biti pod snažnim uticajem različitih bolesti i fizioloških stanja. Iako ...

RNK polimeraza

RNK-polimeraza – u molekulskoj biologiji – je enzim koji sintetizira RNK prema matričnom polulancu DNK. Korištenjem enzima helikaza, RNKP lokalno otvara dvolančanu DNK, tako da se jedan lanac izloženih nukleotida može koristiti kao predložak za s ...

Sinefrin

Sinefrin ili, tačnije, p -sinefrin, je alkaloid, koji se prirodno pojavljuje u nekim biljkama i životinjama, a takode i u odobrenim lijekovima kao njegov m -supstituirani analog poznat pod nazivom neo-sinefrin. p -Sinefrin. Ova supstanca prisutna ...

Nesteroidni protivupalni lijekovi

Nesteroidni protivupalni lijekovi su koji imaju analgetičke, antipiretičke i, u većim dozama, antiupalne osobine. Oni ublažavaju bolove, simptome groznice i upale. Pojam nesteroidni se koristi u svrhu razlikovanja ovih lijekova od glukokortikoida ...

Enzim razgradnje glikogenskih grana

Enzim razlaganjs glikogenskih grana ili Enzim kresanja grana je molekula koja pomaže olakšavanju razgradnje glikogena, koji služi kao skladište glukoze u tijelu, aktivnošću glukoziltransferaza i glukozidaza. Zajedno sa fosforilazama, ovi enzimi m ...

Ciklični adenozin-monofosfat

Ciklični adenozin monofosfat – poznat po skraćenicama cAMP, cAMP, ciklični AMP ili 3-5-ciklični adenozin monofosfat – je važna molekula u mnogim biološkim procesima. Izveden je iz adenozin trifosfata. Kao prenositelj, cAMP je u funkciji i unutarć ...

Orah (plod)

Orašasti plod je plod sastavljen iz tvrde ljuske i sjemenke, koja je uglavnom jestiva za čovjeka. Ipak, u općem smislu, veliki broj sušenih sjemenki se takoder nazivaju orasi, ali u botaničkom aspektu postoji i dodatni uslov da bi se oni ubrajali ...

Integrin

Integrini su transmembranski receptori koji olakšavaju adheziju ćelija–ćelija i ćelija–vanćelijski matriks. Nakon vezivanja liganda, integrini aktiviraju puteve transdukcije signala koji posreduju ćelijskim signalima kao što su regulacija ćelijsk ...

Tireoidni hormoni

Tiroidni hormoni su trijodotironin i tiroksin, na tirozinu bazirani hormoni koje proizvodi štitasta žlijezda. Prvenstveno su odgovorni za regulaciju metabolizma. Za proizvodnju T 3 i T 4 neophodan je hemijski element jod. Nedostatak joda dovodi d ...

Mioglobin

Mioglobin je protein sa vezom željezo-kisik, koji se nalazi u mišićnom tkivu kičmenjaka općenito, a osobito sisara. To je citoplazmatski globularni hemoprotein sastavljen od jednog polipeptidnog lanca, koji sadrži 154 aminokiselina. Relativno je ...

Guanin

Guanin je jedna od četiri glavne nukleobaze, jedno od slova u genetičkoj informaciji koja je zapisana u nukleinskim kiselinama. Genetički kod je pohranjen u jedru, tj. u DNK, a različite kategorije RNK učestvuju u njenoj transkripciji i translaci ...

Boja očiju

Individualna varijacija kože, očiju i kose počiva na gotovo istovjetnim kvalitativnim i količinskim razlikama u prisustvo nekoliko istovrsnih pigmenata. Glavni determinator svih oblika i pozicija pigmentacije je mrko-smeda supstanca melanin, koji ...

Izomeraza

Izomeraze su opća klasa enzima, koki pretvaraju mulekulu jednog izomera u drugi. Izomeraze mogu olakšati unutrašnja preuredivanja, u kojima se kidaju formirane veze ili mogu katalizirati konformacijske promjene. Opći oblik takve reakcije je kako ...

Citozin

Citozin je jedna od 5 glavnih nukleobaza koje učestvuju u izgradnji nukleinskih kiselina, jedno od slova u zapisivanju, transkripciji i translaciji genetičke informacije, tj. jedan je od gradivnih elemenata DNK i RNK. Citotzin je derivat pirimidi ...

Purin

Purin je heterociklično – aromatsko organsko jedinjenje, koje se sastoji od kondenzirnih prstenovaa pirimidina i imidazola. Opći naziv "purini" se odnosi na supstituirane purine i njihove tautomere. U nukleinskim kiselinama, javljaju se dvije duš ...

Timin

Timin je jedna od četiri nukleobaze u nukleinski kiselinama. U DNK, one su predstavljene komplementarnim slovima G–C i A–T. Ostali su: adenin, guanin i citozin. Timin je takoder poznat kao 5-metiluracil, pirimidinska nukleobaza. U RNK, timin je z ...

Piridin

Piridin je osnovni heterociklični organski spoj sa hemijskom formulom C 5 H 5 N. Strukturno je povezan sa benzenom, jednom metinskom grupom zamijenjenim atomom dušika. To je lahko zapaljiva, slabo bazna tekućina koja se miješa s vodom, prepoznatl ...

Kreatin-kinaza

Kreatin-kinaza, poznata i kao kreatin-fosfokinaza ili fosfokreatin-kinaza, je enzim u raznim tipovima tkiva i ćelija. CK katalizira konverziju kreatina i koristi adenozin-trifosfat za stvaranje fosfokreatina i adenozin-difosfat. Ova enzimska reak ...

Gama-amino-beta-hidroksibuterna kiselina

γ-Amino-β-hidroksibuterna kiselina, poznata i kao β-hidroksi-γ-aminobuterna kiselina, a koja se izmedu ostalog prodaje pod robnom markom "Gamibetal", je antikonvulzivno sredstvo koje se koristi za liječenje epilepsije u Evropi, Japanu i Meksiku. ...

Pirimidin

Pirimidin je aromatski organski, heterociklični spoj koji je sličan benzenu i piridinu, a sadrži dva dušikova atoma na pozicijama 1 i 3 šestočlanog prstena. To je izomerni hemijski spoj sa dvije druge forme diazina.

L-tip kalcijskog kanala

L-tip kalcijskog kanala dio je visokonaponske aktivirane porodice naponski ovbisnih kanala. "L" označava dugotrajno označavanje dužine aktivacije. Ovaj kanal ima četiri podjedinice. Kalcijevi kanali L-tipa odgovorni su za pobudu – kontrakcije spr ...

Katepsin S

Katepsin S, poznat i kao CTSS, je enzimski protein koji je kod čovjeka kodiran sa lokus gena CTSS. Protein kojeg kodira ovaj gen, član je porodice peptidaza C1, lizosomne cistein proteaze, koji mogu sudjelovati u razgradnji antigenih proteina do ...

Startni kodon

Startni kodon ili početni kodon je prvi kodon iRNK transkripta prilikom translacije u ribosomu. Kod eukariota i Archaea, početni kodon uvijek kodira metionin, a modificirani Met u bakterijama, mitohondrijama i plastidima. Najčešći startni kodon j ...

Uracil

Uracil je jedna od pet nukleobaza koje učestvuju u pohranjivanju i transferu genetičke informacije. Sadrže je sve kategorije RNK, gdje zamenjuje timin koji se nalazi u DNK. Sastav: Pirimidin-2.41 H,3 H-dion ili 2-oksi-4-oksi pirimidin, 2.41H,3H-p ...

Progesteronski receptor

Progesteronski receptor, poznat kao NR3C3 ili potporodica 3 jedarnih receptora, grupa C, čjan 3, je protein koji se nalazi unutar ćelija. Aktivira ga steroidni hormon progesteron. Kod ljudi, PR je kodiran jednim PGR genom koji se nalazi na dugom ...

Translokaza unutrašnje membrane

Translokaza unutrašnje membrane je kompleks proteina koji se nalaze u unutrašnjoj memrani mitohondrija. Komponente TIM kompleksa olakšavaju translokaciju proteina preko unutrašnje membrane u mitohondrijski matriks. Oni takoder olakšavaju insercij ...

Biomolekulska struktura

Biomolekulska struktura je zamršeni presavijeni trodimenzijski oblik koji nastaje od molekula proteina, DNK ili RNK, što je važno za njihovu funkciju. Struktura ovih molekula može se razmatrati na bilo kojoj od nekoliko skala dužine, u rasponu od ...

Papaveraceae

Papaveraceae je ekonomski značajna porodica makova, sa oko 42 roda i približno 775 poznatih vrsta cvjetnica u redu Ranunculales. Porodica je kosmopolitski raširena, a javlja se u umjerenom i suptropskom podneblju, ali gotovo je nepoznata u tropim ...

Spisak EC brojeva (EC 6)

Spisak EC brojeva sadrži EC brojeve enzime šeste– EC 6 – skupine enzima: ligaze, uredene u numeričkom redosledu po preporuci Odbora za nomenklaturu Medunarodne unije za biohemiju i molekularnu biologiju.

Otisak prsta

Otisak prsta ili dermatoglifi je trag koji ostavljaju trenja i pritisc površine ljudskog prsta na ravnim podlogama. Oporavak djelomičnih otisaka s mjesta zločina važan je metod forenzičke nauke. Vlaga i masnoća na prstu rezultiraju ostavljanje ot ...

Spisak EC brojeva (EC 5)

Spisak EC brojeva sadrži EC brojeve pete grupe – EC 5 – skupine enzima: izomeraze, uredene u numeričkom redosledu po preporuci Odbora za nomenklaturu Medunarodne unije za biohemiju i molekularnu biologiju.

Aspergerov sindrom

Aspergerov sindrom jedan je od nekoliko poremećaja iz autističkog spektra karakteriziran poteškoćama u društvenoj interakciji i ograničenim, stereotipnim interesima i aktivnostima. Takoder se naziva Aspergerov poremećaj ili samo Asperger. Asperge ...

Anabolički steroid

Anabolički steroidi, poznatiji kao anaboličko-androgeni steroidi, jesu steroidni androgeni koji uključuju prirodne androgene poput testosterona, kao i sintetski androgeni koji su strukturno povezani i imaju slična dejstva kao testosteron. Povećav ...

Tjelesna dlakavost

Tjelesna dlaka ili androgena dlaka je terminalna dlaka koja se razvija na ljudskom tijelu tokom i nakon puberteta. Razlikuje se od dlaka na glavi i manje vidljivih vunastih dlačica, koje su mnogo finije i svjetlije. Rast androgene dlake povezan j ...

Dihidrofolat-reduktaza

Dihdrofolat-reduktaza je enzim koji redukuje dihidrofolnu kiselinu na tetrahidrofolnu kiselinu, koristeći NADPH kao donor elektrona, koji se može pretvoriti u vrste tetrahidrofolata kofaktor koji se koristi u hemiji prenosa sa ugljikom1. Kod ljud ...

Hiralnost

Hiralnost je svojstvo simetrije koje je važno u nekoliko grana nauke. Objekt ili sistem je hiralan ako se njegovi oblici razlikuju od svojih slika u ogledalu, tj. ne mogu biti medusobno superponirani. Nasuprot tome, izgled u ogledalu ahiralnog pr ...

Žučna kiselina

Žučne kiseline su steroidne kiseline koje se pretežno nalaze u žuči sisara i drugih kičmenjaka. U jetri se sintetiziraju različite žučne kiseline. Žučne kiseline su konjugirane sa taurinskim ili glicinskim ostacima dajući anione zvane žučne soli. ...

Morfologija insekata

Morfologija insekata proučava i opisuje vanjska fizička svojstva insekata. Terminologija koja se koristi za opisivanje insekata slična je onoj koja se koristi za druge artropode zbog njihove zajedničke evolucijske povijesti. Tri fizička obilježja ...

Plazmodezma

Plazmodezme su kanali mikroskopske veličine, koji povezuju ćelijske zidove biljnih ćelija i ćelija nekih algi, omogućavajući medusobni transport i komunikaciju. Plazmodezme su evoluirale u nekoliko nezavisnnih loza, i vrsta koje uključuju predsta ...

Receptor steroidnih hormona

Receptori steroidnih hormona nalaze se u jedru i citosolu, kao i na plaznatskoj membrani ciljnih ćelija. Oni su obično unutarćelijski receptori i pokreću transdukciju signala za stroidne hormmone, što dovodi do promiene u ekspresiji gena tokom vr ...

Acil-CoA sintetaza dugolančane masne kiseline

Acil-CoA sintetaza dugolančane masne kiseline ili dugolančana acil-CoA sintetaza masne kiseline, poznata i kao sintetaza) je enzim iz porodice ligaza koji aktivira razlaganje kompleksnih masnih kiselina. Pominje se i pod nazivima acil-KoA sinteta ...

Imidazol

Imidazol je organski spoj sa formulom C 3 N 2 H 4. To je bijela ili bezbojna čvrtsta tvar, koja je rastvorljiva u vodi, stvarajući blago alkalni rastvor. U hemiji, to je aromatski heterociklični spoj označen kao diazol, koji ima nesusjedne dušiko ...

Rubisco

Ribuloza-1.5-bisfosfat karboksilaza oksigenaza je enzim, poznat i pod skraćenicom Rubisco. Ova skraćenica je slučajno izmišljena 1979 godine od strane Davida Eisenberga na jednom seminaru povodom penzionisanja poznatog istraživača ovog enzima Sam ...

Glikan

Termini glikan i polisaharid definirani su IUPAC-om kao sinonimi koji znače spojevi koji se sastoje od velikog broja glikozidno povezanih monosaharida. Medutim, u praksi se pojam glikan može koristiti i za označavanje dijela ugljikohidrata u glik ...

Lipopolisaharid

Lipopolisaharidi, poznat i kao lipoglikani i endotoksini, su velike molekule koje se sastoje od lipida i polisaharida, sastavljeni od O-antigena, vanjskog i unutrašnjeg jezgra povezanih kovalentnom vezom. Nalaze se u vanjskom membranama gram nega ...

Alternativna prerada RNK

Amternativna prereda RNK ili alternativni splajsing je proces kojim se egzoni RNK, nakon transkripcije gena ponovno spajaju na više načina tokom njene prerade. Rezultujuće različite molekule iRNK mogu biti prevedene u različite proteinske izoform ...

Uridin difosfat

Uridin difosfat ili UDP – u biohemiji – je nukleotid. Ovaj spoj je ester pirofosforne kiseline sa nukleozidom uridinom. Sastoji se od pirofosfatne funkcijske grupe, pentoznog šećera riboze i nukleobaze uracila.

Androgeni receptor

Androgeni receptor, poznat i kao NR3C4, je tip jedarnih receptora koji se aktivira vezanjem bilo kog od androgenih hormona, uključujući testosteron i dihidrotestosteron u citoplazmi, a zatim se translocira u jedro. Receptor androgena je u najbliž ...

Fosfoglukomutaza-1

Fosfoglukomutaza-1 je enzim koji je kod čovjeka kodiran genom PGM1. Protein koji kodira ovaj gen je izozim fosfoglukomutaze i pripada porodici fosfo heksoznih mutaza. Postoji nekoliko PGM izozima, koji su kodirani različitim genima i kataliziraju ...

Genska mutacija

Genske mutacije zahvaćaju pojedinačne gene po čemu su i dobile naziv. One nisu vidljive pod mikroskopom. Obično se dijele na autosomne i heterosomne genske mutacije s obzirom na kojim se hromosomu nalazi mutirani gen. Nastaju izmjenom u hemijskoj ...