ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 61

Pivo

Pivo je alkoholno piće koje se pravi od kvasca, hmelja, slada i vode. Spada u alkoholna pića sa manjom koncentracijom alkohola. Jedno je od najstarijih pića koje se koristilo u Egiptu. Danas je veoma zastupljeno u cijelom svijetu, pa i u Bosni i ...

Paratiroidni hormon

Paratiroidni hormon – parathormon ili paratirin – je polipeptidni hormon kojeg luče četiri paratiroidne žlijezde. Regulira koncentraciju serumskog kalcija, djelujuči na kosti, bubrege i crijeva. PTH utiče na remodeliranje kostiju, što je trajni p ...

Šparoga

Šparoga ili špargla je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice Asparagaceae. Druga imena: vilina metla, pitoma šparoga, betricia.

Opisthokonta

Opisthokonta su široka grupa eukariota, uključujući carstva životinja i gljiva. Opisthokonta, prethodno su označavane kao grupa "Fungi/Metazoa, a općenito su prepoznavane kao kladus. Opisthokonta skupa sa Apusomonadida i Breviata čine veći kladus ...

Glifosat

Glifosat glicin) jest sistemski herbicid širokog spektra, koji se koristi za uništavanje korova, prevashodno jednogodišnjih širokolisnih trava i korova, koje raste uporedo sa komercijalnim i uzgajanim biljnim kulturama širom svijeta. Herbicid je ...

Inhibitor alfa amilaze

Inhibitori alfa-amilaze – u molekularnoj biologiji – su porodica proteina koji inhibiraju specifičnosti sisarskij alfa-amilaza, formiranjem uskog kompleksa sa alfa-amilazom, u stehiometrijskom omjeru 1:1. Ova porodica inhibitora nema djelovanje n ...

Tercijarna struktura proteina

Nauka o tercijarnoj strukturi proteina prešla je iz jedne hipoteze u detaljnu definiciju. Iako je Emil Fischer sugerirao da su proteini napravljeni od polipeptidnog i bočnih lanaca aminokiselina, Dorothy Maud Wrinch je uključila geometriju u pred ...

Gonadotropin

Gonadotropini su glikoproteinski polipeptidni hormoni, koje luče gonadotropne ćelije prednjeg režnja hipofize kod kičmenjaka. Ova porodica uključuje sisarske hormone: folikul-stimulirajući hormon, luteinizirajući hormon i placentno l/ horionske: ...

SMILES

SMILES jeste specifikacija u obliku linijske notacije za opisivanje strukture hemijske molekule koristeći kratke ASCII kodove. SMILES kodovi se mogu uvoziti u većinu računarskih uredivača molekula za lakše pretvaranje u dvodimenzionalne crteže il ...

Dihidroksiaceton

Dihidroksiaceton ili DHA – poznat i kao gliceron – je jednostavni monosaharid – ugljikohidrat sa zbirnom formulom: C {\displaystyle C} 3 H {\displaystyle H} 6 O {\displaystyle O} 3. DHA se uglavnom koristi kao sastojak proizvoda za potamnjivanje. ...

Vicia faba

Bob je jednogodišnja biljka koja naraste I do 1m. Ima nerazgranate, šuplje, četvrtaste i uspravne stabljike. Listovi su mesnati, plavičastozeleni s lisnom drškom, koja se produžava u zašiljeni vrh sa 2-3 para sjedećih jajastih listića. Zalisci su ...

Aleksandar Oparin

Aleksandar Ivanovič Oparin poznati je ruski biolog – biohemičar, sa čuvenim doprinosom teoriji o porijeklu života na Zemlji. Takoder proučavao biohemijske procese kod biljaka i enzimske reakcije u biljnim ćelijama. Pokazao je da su u osnovi proiz ...

Tirozinaza

Tirozinaza je oksidaza koja je ograničava brzine djelovanja enzima za kontrolu proizvodnje melanina. Enzim je uglavnom uključen u dvije različite reakcije sinteze melanina, inače poznate kao Raper Masonov put. Prvo, hidroksilacija monofenola i dr ...

Floem

Floem ili lika zajednički je naziv za mreže provodnih snopova u provodnim sudovima viših biljaka. Služi za transport organskih tvari koje su nastale u procesu fotosinteze u listovima i ostalim organima sa hlorofilom, za razliku od ksilema koji sl ...

Protoplazma

Protoplazma je živi sadržaj ćelija, koji je okružen plazma membranom. To je opći zajednički pojam za citoplazmu i membranu. Protoplazma se sastoji od mješavine malih molekula kao što su ioni, aminokiseline, monosaharida, vode i makromolekula, kao ...

Melanocit

Melanociti su ćelije koje proizvode melanin, a koje su izvedene iz nervnog grebena. Nalaze se u donjem sloju kožne epiderme, srednjem sloju oka, unutrašnjem uhu, meningama, kostima, i srcu. Melanin je pigment koji prvenstveno odgovoran za boju ko ...

Blastocist

Blastocist je struktura koja se formira u ranom embrionskom razvoju sisara. Posjeduje unutrašnju ćelijsku masu koja naizgled stvara embrion, a izvor je embrionskih matičnih ćelija. Vanjski sloj blastocista se sastoji od ćelija koje se zajednički ...

Čičak

Čičak je dvogodišnja ljekovita i jestiva biljka iz porodice glavočika. Drugi nazivi: lopuh, lapušina, veliki čičak, veliki ripanj.

Kolagenski tip III

Kolagenski tip III je homotrimer, ili protein sastavljen od tri identična peptidna lanca, svaki nazvan alfa 1 lancem kolagena tipa III. Formalno, monomeri se nazivaju kolagenom tipa III, alfa-1 lanac, a kod ljudi se kodira COL3A1 genom. Kolagen t ...

Organosumporni spoj

Organosumporni spojevi su organski spojevi koji sadrže sumpor. Često su povezani sa neugodnim mirisima, ali mnogi od najsladih poznatih spojeva su organosumporni derivati, npr. saharin. Priroda obiluje organosumpornim spojevima sumpora koji su od ...

Ugljik-dioksid

Ugljik-dioksid oksid, ugljik oksid, nepravilno: ugljendioksid) je prirodni hemijski spoj dva atoma kisika spojenih sa jednim atomom ugljika kovalentnom vezom. U standardnim uslovima temperature i pritiska je u gasovitom stanju. U Zemljinoj atmosf ...

Rastvorni nosač

Rastvorni nosači su grupa membranskih transportnih proteina koja uključuje preko 400 članova, organiziranih u 66 porodica. Većina članova SLC grupe nalazi se u ćelijskoj membrani. Sistem genske nomenklature SLC izvorno je predložio HUGO-ov Odbor ...

Crijevna resica

Crijevne resice su male izbočine nalik prstima koje se protežu u lumen tankog crijeva. Svaka je duga približno 0.5–1.6 mm i ima mnogo mikroresica, koje se projiciraju iz enterociti njegovog epitela, koji zajedno tvore prugastu ili četkastu granuc ...

Lizini

Lizini – poznati i kao endolizini ili mureinske hidrolaze – su hidrolitski enzimi koje proizvode bakteriofagi za razgradnju ćelijskog zida domaćina tokom završne faze ciklusa razgradnje. Lizini su visoko razvijeni enzimi koji su u stanju da cilja ...

Skutelum (botanika)

Skutelum dio je strukture sjemenki, koji je, po porrijeklu, preobraženi list. Monokotiledone, čije sjemenke sadrži samo jedan kotiledon, dijele s dvokotiledonama glavna obilježja rane embriogeneze, uključujući posjedovanje suspenzora i, u većini ...

Anatomija mačaka

Mačke imaju visoko specijalizirane zube za ubijanje plijena i kidanje mesa. Premolari i prvi kutnjak, zajedno zvani karnasijski par, nalaze se sa svake strane usta. Ovi zubi efikasno funkcioniraju za šišanje mesa poput makaza. Iako je ova karakte ...

Rh sistem krvnih grupa

Prisustvo i karakterizacija osnovnih krvnih grupa Rh sistema definirani su u vezi sa njihovom ulogom u pojavi hemolitske bolesti fetusa i novorodenčeta, koja se manifestuje u intrauterinoj ili perinatalnoj destrukciji eritrocita ploda antitijelim ...

Excavata

Excavata su jedna od velikih grupa jednoćelijskih protista, uključujući organizme koji žive slobodno, simbionte i neke važne parazite kod ljudi. Procjenjuje se da danas ima 2.300 vrsta Excavata. Većina je heterotrofnih, imaju dvije, četiri ili vi ...

Rodij

Rodij je hemijski element sa hemijskim simbolom Rh i atomskim brojem 45. To je srebreno-sjajni, tvrdi, nereaktivni prelazni metal. U periodnom sistemu, zajedno sa kobaltom, iridijem i majtnerijem spada u 9. grupu odnosno "grupu kobalta". Rodij im ...

Dojka

Sise – kod ženki vrste Homo sapiens poznatije kao dojke ili grudi – su parna isturenja na gornjem dijelu ventralne regije grudnog koša kod ženki primata. U njuma su mliječne žlijezde, koje produciraju sekret mlijeko, kojim hrane mladunce. I mužja ...

Lizozim

Lizozimi – poznati i kao muramidaze ili N-acetilmuramid glikanhidrolaze – su glikozid-hidrolaze. Ovi enzimi koji oštećuju bakterijski ćelijski zid, katalizirajući hidrolizu 1.4-beta-veza izmedu N-acetilmuramne kiseline i ostataka N-acetil-D-gluko ...

Membranski protein

Membranski proteini su uobičajeni proteini koji su dio bioloških membrana ili su u interakciji s njima. Uključuju nekoliko širokih kategorija, ovisno o njihovom mjestu. Integralni membranski proteini su trajni dio ćelijske membrane i mogu prodrij ...

Latirizam

Latirizam je neurološka bolest ljudi, koja je uzrokovana unošenjem odredenih mahunarki roda Lathyrus. Ovaj problem je uglavnom povezan s Lathyrus sativus i u manjoj mjeri s Lathyrus cicera, Lathyrus ochrus i Lathyrus clymenum, koji sadrže otrovnu ...

Nukleotid

Svaki se nukleotid sastoji od petougljičnog šećera za koji je esterski vezana fosfatna grupa i dušikova baza. Šećer povezan sa dušikovom bazom čini nukleozid. Šećer može biti D -riboza kod RNK ili D -deoksiriboza kod DNK. Fosfat je fosfoesterskom ...

Dimer (hemija)

Dimer je oligomer koji se sastoji od dvije monomere spojene vezama koje mogu biti ili jake ili slabe: kovalentne ili intermolekulske. Termin "homodimer" koristi se kada su dvije molekule identične, "heterodimer" kada nisu. Obrnuto od dimerizacije ...

Kadmij

Kadmij je hemijski element sa simbolom Cd i atomskim brojem 48. To je mehki, plavkasto-bijeli metal koji je hemijski sličan sa druga dva stabilna metala 12. grupe, cinkom i živom. Kao i cink, kadmij preferira oksidacijsko stanje +2 u većini svoji ...

Biohemija

Biohemija, ranije nazvana i fiziološka hemija, jeste grana hemije koja proučava hemijske procese u živim organizmima, odnosno njihovu razmjenu materija. U biohemiji, hemija je usko povezana sa biološkim i medincinskim naukama. Pomoću biohemije po ...

Podocin

Podocin je proteinska komponenta podocitnih proreza za filtriranje. Glomerulske kapilarne endotelne ćelije, glomerulska bazna membrana i filtracijski prorezi funkcioniraju kao filtracijska barijera bubrežnih glomerula. Mutacije u podocinskom genu ...

Simplast

Simplast kod biljaka je unutrašnja strana plazma membrane u kojoj voda i rastvori niske molekulske mase mogu slobodno difundirati. Plazmodezme omogućavaju direktni medućelijski protok malih molekula, kao što su šećeri, aminokiseline i ioni. Veće ...

Glikolaldehid

Glikolaldehid je najmanja moguća molekula sa aldehidnom i hidroksilnom grupom. To je jedina moguća dioza, monosaharid sa samo dva atoma ugljika, iako, striktno gledajući, dioza nije saharid. Prema tome, glikolaldehid je ujedno i najjednostavniji ...

Kreatinin

Kreatinin je produkt razgradnje keratin-fosfata iz mišića i metabolizma proteina. Tijelo ga otpušta konstantnom brzinom.

Željezo(II)-sulfid

Željezo-sulfid ili željezo-monosulfid je hemijski spoj sa formulom FeS. U praksi, sulfidi željeza često su nestehiometrijski, sa "manjkom" atoma željeza u rešetki. Željezo-sulfid u prahu je piroforan.

Molibden

Molibden je hemijski element sa simbolom Mo i atomskim brojem 42. Njegovo ime je izvedeno iz novolatinskog molybdaenum, odnosno iz grčkog Μόλυβδος u značenju olovo, jer se za njegove rude često mislilo da su olovne. Minerali molibdena su bili poz ...

Katepsin A

Katepsin A − poznat i kao Karboksipeptidaza C karboksipeptidaza Y, serinska karboksipeptidaza I, lizozomalni protektivni protein, deamidaza, lizozomalna karboksipeptidaza A, fazeolin) − je enzim proteazna hidrolaza. Ovaj enzim katalizira slijedeć ...

Salicilna kiselina

Salicilna kiselina je beta hidroksilna kiselina formule C 6 H 4 COOH. Javlja se u formi bezbojnih kristala i slabo je rastvorljiva u vodi. Hemijski je slična aktivnoj komponenti aspirina i glavna je sirovina za njegovu proizvodnju.

Slezena

Slezena je tjelesni organ koji se nalazi u gotovo svim kičmenjacima. Po strukturi sličan velikom limfnom čvoru, djeluje prvenstveno kao krvni filter. Termin slezena dolazi od starogrčkog σπλήν – splḗn

Junior sistem antigena

Junior sistem antigena, genski lokus ABCG299, jedan je od sistema krvnih antigena čija je priroda bolje proučena u relativno novijim istraživanjima.

Bowmanova čahura

Bowmanova čahura ili Bowman čahura – Bowmanova kapsula, capsula glomeruli ili glomerulska čahura – je čašolika kesica na početku tubulske komponente nefrona u sisarskom bubregu, koja izvodi prvi korak u filtraciji krvi da bi se formirala mokraća. ...

Melatonin

Melatonin, takoder poznat i kao N-acetil-5-methoksitriptamin je hormon kojeg prvenstveno luči epifiza, a regulira ciklus spavanja-budnosti. Kao dodatak prehrani, često se koristi za kratkotrajno liječenje nesanice, a uobičajeno se uzima oralno. D ...

Reducirajući šećer

Reducirajući šećer je onaj koji je sposoban da djeluje kao redukcijsko sredstvo jer ima slobodnu aldehidnu ili slobodan ketonskiu grupa. Takvi su svi monosaharidi, zajedno s nekim disaharidima, oligosaharidima i polisaharidiima. Monosaharidi se m ...