ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 391

Mukonat cikloizomeraza I

Mukonat laktonizirajući enzimi – mukonat cikloizomeraza I, cis,cis-mukonat-laktonizirajući enzim, cis,cis-mukonat cikloizomeraza, 4-karboksimetil-4-hidroksiizokrotonolakton lijaza, Katepsin B, MCI, MLE, 2.5-dihidro-5-oksofuran-2-acetat lijaza – s ...

Mukonat cikloizomeraza

Mukonat cikloizomeraza ili mukonatna cikloizomeraza – mukonat cikloizomeraza I, cis,cis-mukonat-laktonizirajući enzim, cis,cis-mukonat cikloizomeraza, mukonat laktonizirajući enzim, 4-karboksimetil-4-hidroksiizokrotonolakton lijaza, CatB, MCI) – ...

Termosom

Termosom je grupa II šaperonina kompleksni protein koji funkcionira u arhejama. To je homolog eukariotskog CCT. Ovaj šaperonin grupe II je ATP-zavisni šaperonin koji je odgovoran za presavijanje uopće ili presavijanje početnog sastojka ili denatu ...

Fosfoinozitol

Fosfoinozitoli ili Inozitol fosfati su grupa mono- do poli fosforilacijskih inozitola. Oni imaju ključnu ulogu u različitim ćelijskim funkcijama, kao što su rast ćelija, apoptoza, migracija ćelija, endocitoza i ćelijska diferencijacija. Grupa se ...

Fosfodiesteraza

Fosfodiesteraze su enzimi koji razgraduju fosfodiestersku vezu. Pod ovim enzimima obično se podrazumevaju fosfodiesteraze cikličnih nukleotida, koje imaju veliki klinički značaj. Medutim, postoje i mnoge druge familije fosfodiesteraza, kao što su ...

Adenilat ciklaza

Adenilat ciklaza katalizira pretvaranje adenozin trifosfata u 3.5-ciklični cAMP i pirofosfat. Ciklični adenozin monofosfat cAMP je važna molekula u eukariotskoj transdukciji signala. On je takozvani sekundarni glasnik. Adenilat ciklaza može biti ...

Fosfotransferaza

Fosfotransferaze su kategorija enzima koje kataliziraju reakcije fosforilacije. Opći oblik katalitske reakcije je: A - P + B ⇔ B - P + A, gdje P =fosfatna grupa; A = donirajuća molekula; B = molekula akceptora.

Sistem mononuklearnih fagocita

Sistem mononuklearnih fagocita ili mononuklearni fagocitski sistem, pozbat i kao retikuloendotelni sistem ili sistem makrofaga − u imunologiji – je dio imunskog sistema koji se sastoji od fagocitnih ćelija lociranih u mrežastom vezivnom tkivu. Će ...

Analni kanal

Analni kanal je završni segment debelog crijeva izmedu rektuma i anusa, smješten ispod nivoa karlične dijafragme. Nalazi se unutar analnog trougla perineuma, izmedu desne i lijeve ishijumske jame. Kao završni funkcijski segment crijeva, regulira ...

Svjetlosni refleks zjenice

Svjetlosni refleks zjenice, poznatiji kao pupilarni svjetlosni refleks, zjenični svjetlosni refleks ili fotopupilarni refleks je refleks koji kontrolira promjer zjenice, kao odgovor na intenzivno svjetlo koja pada na ganglijske ćelije mrežnjače, ...

Receptor (čulo)

Receptor – u čulnom sistemu – je završetak čulnog nerva koji odgovara na podražaj iz unutrašnjeg ili vanjskog okruženja organizma. U odgovoru na takve stimulanse, čulni receptgor pokreće čulnu transdukciju stvarajućio gradijent potencijala ili ak ...

Inhibitor reverzne transkriptaze

Inhibitori reverzne transkriptaze su klasa antiretrovirusnih lijekova u tretmanu HIV ili AIDS infekcija, a u nekim slučajevima i hepatitisa B. RTI inhibiraju aktivnost reverzne transkriptaze − virusne DNK polimeraze koja je odgovorna za replikaci ...

Glikogenoliza

Glikogenoliza je proces razlaganja glkogena na glukoza-6-fosfat i glikogen. Ogranci glikogena se kataboliziraju postepenim otklanjanjem glukoznih monomera putem fosforilize, a pomoću enzima glikogen fosforilaza.

Maltaza

Maltaza – alfa-glukozidaza, glukoinvertaza, glukosidosukraza, maltaza-glukoamilaza, alfa-glukopiranozidaza, glukozidoinvertaza, alfa-D-glukozidaza, alfa-glukozid hidrolaza, alfa-1.4-glukozidaza, alfa-D-glukozid glukohidrolaza) – je enzim koji raz ...

DNK glikozilaza

DNK glikozilaze pripadaju porodici enzima koji su uključeni reparaciju isijecanjem baza, koji su klasificirani u kategoriju EC 3.2.2. Popravak isijecanjem baza is the mechanismje mehanizam u kojem se oštećene baze u molekuli DNK otklanjaju i zamj ...

CNBP

Protein ZNF9 sadrži 7 domena cinkovog prsta i vjeruje se da funkcionira kao RNK-vezujući protein. Ekspanzija CCTG u intronu 1 gena ZNF9 rezultira miotonusnom distrofijom tip 2 MIM 602668 upisan u OMIM.

Donji ekstremiteti

Ljudska noga, u općem smislu, je čitav donji ekstremitet ljudskog tijela", uključujući stopalo, bedro, pa čak i kuk ili sjedni region. Medutim, definicija u anatomiji čovjeka odnosi se samo na dio donjeg ekstremiteta koji se proteže od koljena do ...

Forbol

Forbol je prirodni biljni organski spoj. Član je tiglijanske porodice diterpena. Ovaj spoj je prvi put izoliran 1934., kao proizvod hidrolize krotonskog ulja, koje se dobija iz sjemenki biljke Croton tiglium. Struktura forbola je odredena 1967. F ...

Imunohistohemija

Imunohistohemija je istovremeno i nauka o istoimenoj oblasti i proces otkrivanja antigena u ćelijama, nakon disekcije tkiva koja korist princip vezanja antitijela, posebno za antigene u bioloških tkiva e. IHC je imenovana po korijenu "imuno", u o ...

Peristaltika

Peristaltika motati se + peri = oko + stelein = privući se, sastaviti) je radijalno simetrično kontrahiranje i opuštanje mišića koje se širi u talasu niz cijev, u anterogradnom smjeru. U većem dijelu probavnog trakta kao što je ljudski gastrointe ...

Lipidni splav

Lipidni splav je glikolipoproteinski mikrodomen proteinskih receptora u ćelijskoj membrani. Funkcija ikrtosplavova, kao specijalizovani membranski mikrodomena, je kompartmentalizacija ćelijskih procesa. Služe kao centri za formiranje signalnih mo ...

CKM

Na slici desno prikazana je kristalna struktura mišićnog tipa M-CK monomera. In vivo, dva takva monomera simetrično se rasporeduju kako bi stvorili aktivni enzim MM-CK.

Estrogeni receptor

Šablon:Infkutija protein Estrogeni receptori su grupa proteina koji se nalazi unutar ćelije. To su receptori koje aktivira estrogeni hormon. Postoje dvije klase ER: jedarni strogeni receptori, koji su članovi porodice jedarnih receptora, porodice ...

Osteoklast

Osteoklast je tip koštane ćelije koja razbija koštano tkivo. Ova funkcija je ključna u održavanju, popravci i remodeliranju kostiju kičmenjačkih skeleta. Osteoklasti rastavlja i vare kompozitni hidratirani proteina i minerale na molekulskom nivou ...

Jedarna membrana

Jedarna ovojnica, jedrov omotač ili jedrova membrana ili jedrarna opna termini koji se odnose na sistem od dvije membrane koje razdvajaju sadržaj jedra od citoplazme. Vanjska membrana je u kontinuitetu sa endoplazmatskim retikulumom.

Kostamera

Kostamera je strukturno-funkcijska komponenta prugastih mišićnih ćelija koja povezuje mišićne sarkomere sa ćelijskom membranom. Kostamere su subsarkolemni proteinski sklopovi obodno poredani u registru sa Z-diskom perifernih miofibrila.One fizičk ...

Nefrin

Nefrin je neophodni protein za pravilno funkcioniranje bubrežne filtracijske barijere. Barijera bubrežne filtracije sastoji se od fenestriranih endotelnih ćelija, glomerulake bazne membrane i podocitnih epitelnih ćelija. Nefrin je transmembranski ...

Lojna žlijezda

Lojna žlijezda jest egzokrina kožna žlijezda mikroskopskih dimenzija, koja se otvara u dlakinom folikulu za lučenje masne ili voštane materije, zvane sebum, koji podmazuje dlaku i kožu sisara. Kod ljudi se lojne žlezde javljaju u najvećem broju n ...

ELISA test

Enzimski povezani imunosorbentni test je uobičajeni analitički biohemijski test, koji su prvi opisali Engvall i Perlmann, 1971. Analiza koristi čvrstu fazu tipa enzimskog testa za otkrivanje prisustva liganda u tečnom uzorku, koristeći antitijela ...

HSPE1

Protein 1 toplotnog šoka od 10 kDa, poznat i kao šaperonin 10 ili faktor rane trudnoće, je protein koji u ljudi je kodiran genom HSPE1. Homolog u E. coli je GroES, šaperonin koji obično djeluje zajedno sa GroEL-om.

RAC1

Rac1, poznat i kao Ras-srodni C3 supstrat botulinum toksina 1, je protein koji se nalazi u ljudskim ćelijama. Kodiran je genom RAC1. Ovaj gen može proizvesti razne alternativna prerade verzija proteina Rac1, za koje se čini da imaju različite fun ...

GABA receptor

GABA receptori su klasa | receptora koji reagiraju na neurotransmiter gama-aminobuternana kiselina, glavni inhibitorni spoj u zrelom kičmenjačkom centralnom nervnom sistemu. Postoje dvije klase GABA receptora: GABA A i GABA B. GABA A receptori su ...

Sjemenski kanal

Sjemenski trakt ili sjemenski kanal ili sjemenski kanalići su dio muškog reproduktivnog sistema koji sadrži sjemeničke tubule, epididimis, vas deferens i ejakulacijski kanal.

Sjemenske vezikule

Sjemenske vezikule ili vezikulske žlijezde, ili sjemenske žlijezde su par zavojnih cjevastih žlijezda koje leže iza mokraćnog mjehura nekih muških sisara. One izlučuju tekućinu koja dijelom čini sjeme.

Prostatski utrikulus

Prostatska kesica ili prostatski utrikulus je mali urez u prostatskom ureteru, na vrhu materničkog grebena, na sjemenskom kolikulusu, bočno okrenut otvorima ejakulacijskih kanala. Poznata je i pod nazivom masculina vagine ili uterus masculinus ve ...

Muški reproduktivni sistem

Muški reproduktivni sisstem sastoji se od niza spolnih organa koji imaju ulogu u procesu reprodukcije čovjeka. Ti se organi nalaze na vanjskoj strani tijela i unutar karlične šupljine. Glavni spolni organi muškarca su penis i trdtisi, a ovum u že ...

Rete testis

Rete testis je anastomozirana mreža osjetljivih tubula smještenih u hilumu testisa koja nosi spermatozoide od sjemenskih tubula do eferentnih kanala. Ona je kontradio rete ovarii kod žena. Njegova funkcija je pružanje mjesta za reapsorpciju tekućine.

Paradidimis

Termin paradidimis odnosi se na malu kolekciju savijenih tubula, koja se nalazi ispred donjeg dijela sjemenske vrpce, iznad glave epididimisa. Ove cijevi su obložene kolonskim trepljastim epitelom i vjerovatno predstavljaju ostatke dijela Wolffov ...

Tubuli seminiferi recti

Tubuli seminiferi recti su strukture u testisu koji spajaju izuvijano područje sjemenih kanala sa rete testis, iako tubuli recti imaju drugačiji izgled koji ih razlikuje od ove dvije strukture. Ulaze u vlaknasto tkivo medijastinuma i prolaze prem ...

Mokraćovodni greben

Mokraćovodni greben ili ureterski greben je anatomska struktura u mokraćnom sistemu i muškaraca i žena. Kod muškaraca je ureterski greben poznat kao crista urethralis masculinae ili crista phallica i predstavlja uzdužni nabor na stražnjem zidu ko ...

Pasjemenik

Epididimis ili pasjemenik je parni organ muškog spolnog sistema u muških jedinki svih sisara. Izvana gledano pasjemenik se dijeli na: glavu pasjemenika, tijelo i rep pasjemenika. Sastoji se od sistema kanalića koji su složeni u zavoje i čine režn ...

Prostatski sinus

S obje strane uretruskog grebena je blago pritisnutno udubljenje zvano prostatski sinus. To je dno prostate koje je perforirano brojnim otvorima, kao što su otvori prostatskih kanala iz bočnih režnjeva prostate.

Dodatak epididimisa

Dodatak epididimisa, epididimisni dodatak, apendiks epididimisa je mali stalkasti dodatak na glavi epididimisa. Obično se smatra odvojenim eferentnim kanalom. Ta struktura izvedena je iz Wolffovog kanala mezonefroski kanal za razliku od dodatka t ...

Penisko kavernozno tijelo

Penisno kavernozno tijelo lat. corpus cavernosum penis, plural corpora cavernosa), u doslovnom značenju pećinoliko ili pećinasto tijelo, je jedna od para regija sa spužvastim erektilnim tkivom, koja sadrže većinu krvi u penisu tokom erekcije. Kao ...

Silazni kanal

Silazni ili eferentni kanali vežu rete testis sa inicijalnom sekcijom epididimisa. Postoje dva osnovna dizajna za efektivnu strukturu duktula: b) jednokratni ulaz, kao što se to vidi kod većine malih životinja, poput glodara, gdje se 3-6 duktula ...

Spermatocitogeneza

Spermatocitogeneza je muška varijanta gametocitogeneze a uključuje matične ćelije koj se dijele da bi se zamijenile i da bi se stvorila populacija ćelija koja je predodredena za zrelu spermu. Uključene matične ćelije nazivaju se apermatogonije i ...

Spermatidogeneza

Spermatidogeneza je proces stvaranja spermatida od sekundarnih spermatocitea tokom spermatogeneze. Sekundarni spermatociti proizvedeni ranije brzo ulaze u proces mejoze i dijele se kako bi nastale haploidne spermatide. Kratkoća ove faze znači da ...

Prostatski kanal

Prostatski kanal ili prostatske duktule otvaraju se u podu prostatskom dijelu uretera, a obložene su sa dva sloja epitela, unutrašnji sloj koji se sastoji od stubastih i vanjski od malih kuboidnih ćelija. Male koloidne mase, poznate kao amiloidna ...

Perineumska rafa

Perineumska rafa je vidljiva linija ili greben tkiva na ljudskom tijelu koji se proteže od anusa do perineuma. Nalazi se i u muškaraca i u žena, a nastaje spajanjem urogenitalnih nabora. U mužjaka se ta s|truktura nastavlja kroz srednju liniju sk ...

Penisko spužvasto tijelo

Penisko spužvsto tijelo je masa spužvastog tkiva koje okružuje muški ureter unutar penisa. U starijim izvorima takoder se označava i kao kavernozno tijelo uretera.