ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 389

Sljepoočni moždani režanj

Sljepoočni režanj je jedan od četiri velika režnja moždane kore u mozgu sisara. Temporalnog režnja se nalazi ispod lateralne pukotine i na hemisfera mozga e od sisara mozak Ovaj režanj je uključen u obradu senzornih ulaza u izvedenih značenja za ...

Gerontologija

Gerontologija je nauka o biološkim, psihološkim i društvenim procesima i pojavama starenja. Ona se razlikuje od gerijatrije – grane medicine koja proučava bolesti starijih osoba. Gerontologija uključuje ova i druga istraživanja: komparacija "norm ...

Gojko Nikoliš

Dr Gojko Nikoliš je roden 11. augusta 1911. godine u selu Sjeničak Lasinjski na Kordunu u porodici pravoslavnog sveštenika. Poslije završene osnovne škole u rodnom selu i gimnazije u Karlovcu i Sremskim Karlovcima medicinu je završio u Beogradu 1 ...

Sumračno stanje

Sumračno stanje u medicini je oblik kvalitativne poremećaji svijesti. To je stanje koje se karakteriše suženjem polja svijesti. Nastaje naglo i traje nekoliko minuta do nekoliko dana i prestaje naglo, kako je i nastalo. Unutrašnja povezanost psih ...

Lanac transporta elektrona

Lanac transporta elektrona uključuje transfer elektrona izmedu donora elektrona i akceptora elektrona sa transferom H + iona kroz membranu. Nastali elektrohemijski protonski gradijent se koristi za generiranje hemijske energije u obliku adenozin ...

Kell sistem antigena

Kell sistem antigena ili Kell–Cellano sistem je grupa antigena na površini eritrocita čovjeka, a koji su značajne determinante krvnih grupa i mete autoimunih bolesti koje uništavaju crvena krvna zrnca. Kell antigeni se označavaju kao K, k, ili Kp ...

Kaizen

Termin kaizen je riječ usvojena iz japanskog jezika koja se odnosi na filozofiju ili praksu usmjerenu ka kontinuiranom poboljšanju i napretku sfera proizvodnje, inženjeringa i poslovanja. Ovaj princip se takoder primjenjuje i u medicini, psihijat ...

Colpodellida

Colpodellida grupa nedavno kreiranog kladusa protista, natkoljena Alveolata. Kolpodelide su grabežljivci ili ektoparaziti drugih protista, a odlikuje ih apikalni kompleks sličan onom kod Apicomplexa. Od velikog interesa su i za filogenetske studi ...

Esad Karadozović

Esad Karadozović je roden 28. novembra 1918. godine u Sarajevu. Po završetku osnovne škole jednu godinu pohada Gazi-Husrev-begovu medresu, a tokom druge godine prelazi u Prvu mušku realnu gimnaziju gdje je i maturirao 1939. godine. Iste godine, o ...

Bolus (lijek)

Bolus je lijek koji se primjenjuje intravenski, intramuskularno ili supkutano u cilju povećanja koncentracije u krvi do djelotvorne doze i održavanja tog nivoa. Aplicira se intramuskularno kad je riječ o, npr., vakcini koja će postepeno otpuštati ...

Mioza

Mioza ili miozis je termin sa različitim definicijama, koje općenito uključuju odgovor zjenice. Suprotno stanje, midriaza, je širenje zjenica. Anisokorija je promjena kada jedna zjenica postane raširenija od druge.

Miocit

Miocit ili mišićna ćelija je tip ćelija u mišićnom tkivu. Miociti su duge, cjevaste ćelije koje se nastaju iz mioblasta da formiraju mišićno tkivo u procesu poznatom kao miogeneza. Postoje različiti specijalizovani oblici miocita sa karakteristič ...

CKB

Protein koji jekodiran ovim genom, CK-BB, sastoji se od homodimera od dvije identične CK-B podjedinice mozga. BB-CK je citoplazmatski enzim koji je uključen u homeostazu ćelijske energije, s tim što su odredene frakcije enzima vezane za ćelijske ...

Alkilacija

Alkilacija je prijenos alkil grupe sa jedne molekule na drugu. Alkil grupa se može prenijeti kao alkil karbokation, slobodni radikal, karbanion ili karben. Vjeruje se da su alkil grupe najbrojnije grupe u organskoj hemiji, da su alkilirajući agen ...

2D računarska grafika

2D računarska grafika ili 2D grafika je prikaz neke slike na računaru predstavljen u dvije dimenzije. 2D grafika na računarima se koristi u topografiji, kartografiji, tehničkom crtanju, reklamiranju i tako dalje. 2D grafika se u računarima koji s ...

Pubarha

Pubarha odnosi se na prvo pojavljivanje stidne dlake u pubertetu. Termin je rezultat kombinacije latinske i grčke riječi: pub-es = odrasli, muževan" i ἀρχή – arksn = početak, početnik. To je jedna od fizičkih promjena puberteta i može se dogoditi ...

Aneuploidija

Aneuploidija je stanje u kojem broj hromosoma u ćelijskom jedru nije egzaktni ploidni broj odredene vrste. Dodatni ili nedostajući hromosomi su čest uzrok genetičkih poremećaja, uključujući i izostanak rodenja. Neke ćelije raka imaju abnormalne b ...

Srčani ciklus

Srčani ciklus obuhvata kompletan otkucaj srca od njegovog generiranja do početka narednog, a uključuje faze pod nazivom interventna pauza. dijastola, sistola, i Učestalost srčanog ciklusa je opisana od kao otkucaj srca, koji se obično izražava ka ...

Neoshizomer

Neoshizomeri su restrikcijski enzimi koji prepoznaju istu nukleotidnu sekvencu kao i njihov prototip ali je sijeku na različitom mjestu. U nekim posebnim aplikacijama ovo je vrlo korisna mogućnost. Primjeri: Prototip MaeII A^CGT proizvodi fragmen ...

M faza

Relativno kratka M faza ćelijskog ciklusa se sastoji od nuklearne diobe. To je relativno kratak period ćelijskog ciklusa. M faza je složen i visoko reguliran proces. Slijed dogadaja u njemu je podijeljen u faze, što odgovara završetku jednog seta ...

Psihijatrijska bolnica Sveti Vinsent

Psihijatrijska bolnica Sveti Vinsent je mala psihijatrijska bolnica u Fairview-u. Smještena je u sjevernom dijelu centralnog Dablina. Osnovale su je Kćerke milosnice reda Svetog Vinsenta de Pola 1857. i upravljale njom do 2001. Od tada postaje ma ...

Srebro-nitrat

Srebro nitrat nitrat) je so srebra sa hemijskom formulom AgNO 3. Ovaj nitrat srebra je polazna osnova u proizvodnji i dobijanju mnogih drugih spojeva srebra, koji se koriste u industriji fotografskih pomagala, iako je ova so mnogo manje osjetljiv ...

Dimitris P. Kraniotis

Dimitris P. Kraniotis, grčki pjesnik. Studirao je medicinu u Solunu, a živi i radi kao patolog u bolnici u Larisi. Doktor umjetnosti u poeziji Medunarodne umjetničke akademije. Prema vlastitim podacima, Kraniotis je izdao tri knjige. Pojedine pje ...

Sociološke discipline

Sociologija medija Društveni pokreti Feministička sociologija Rasni i etnički odnosi Sociologija globalizacije Matematička sociologija Sociologija slobodnog vremena Gerontologija sociologija starenja Komputacijska sociologija Sociologija nepogoda ...

Pluća

Pluća su primarni organi respiratornog sistema u ljudi i mnogih drugih životinja, uključujući nekoliko riba i neke puževe. Kod sisara i većine drugih kičmenjaka, dva plućna krila nalaze se u blizini kičmenog stuba s obje strane srca. Njihova funk ...

Eduard Wirths

Eduard Wirths bio je pripadnik njemačke nacionalsocijalističke organizacije SS, na službi kao liječnik u koncentracionim logorima Dachau, Neuengamme, Auschwitz, Dora-Mittelbau i Bergen-Belsenu. Wirths započinje studij medicine 1930. godine u Würz ...

Negroidna rasa

Negroidna ili kongolična rasa naziv je za pripadnike rase koju karakterizira tamna do crna boja kože, kose i očiju, relativo šire nosnice i neravna kosa različitog stupnja uvijenosti. Sve su to prilagodbe na njihovu izvornu postojbinu, u kojoj su ...

Krosing-over

Krosing-over, u raspoloživoj literaturi pominjan i kao krosingover osnovni je koncept genetike i biologije ćelije, često označavan kao rekombinacija. Medutim, rekombinacija je ustvari posljedica formiranje hijazmi i krosing-overa, odnosno razmjen ...

Alkoholna dehidrogenaza

Alkoholna dehidrogenaza ili alkohol dehidrogenaza, ADH, alkoholna dehidrogenaza, alifatična alkoholna dehidrogenaza, etanol dehidrogenaza, NAD-zavisna alkoholna dehidrogenaza, NAD-specifična aromatična alkoholna dehidrogenaza, NADH-alkoholna dehi ...

Glutation peroksidaza

Glutation peroksidaze – GPx EC 1.11.1.9, CAS broj:9013-66-5 – je opći naziv porodice enzima sA peroksidaznom aktivnošću koja ima glavnu biološku ulogu u zaštiti organizma od oksidacijskih oštećenja. Biohemijska funkcija of glutatione peroksidaze ...

Spisak zdravstvenih ustanova

K Kolibe Kew M Mentalna bolnica Lakeside Mentalna bolnica Aradale Muzejski kompleks J Ward P Psihijatrijska bolnica Royal Park U Utočište za ludake Callan Park Utočište za ludake Beechworth Utočište Yarra Bend Utočište Mont Park Utvrdenje Colling ...

Mokraćovod

Mokraćovodi ili ureteri jesu cijevi izradene od glatkih mišića koje pokreću mokraću iz bubrega u mokraćni mjehur. Ureteri su kod odraslih muškaraca obično dugi 20–30 cm i prečnika približno 3–4 mm. Ureter je prekriven urotelnim ćelijama, tipa tra ...

Hemaglutinin

Hemaglutinin je glikoprotein koji izaziva aglutinaciju crvenih krvnih zrnaca u procesu zvanom hemaglutinacija. Općepoznati hemaglutini su antitijela lektini.

Most (mozak)

Most ili moždani most – poznat i kao Varolijev most – je dio moždanog stabla, ljudi i drugih dvonožaca, koji se nalazi izmedu srednjeg mozga i produžene moždine i ispred malog mozga. Embriološki gledano, to je dio primarnog trećeg mjehura zadnjeg ...

Trbušna aorta

Kolateralnu cirkulaciju, ako postoji, izvodile bi anastomoze izmedu unutrašnje grudne arterije i donje epiželudačne arterije; slobodnom komunikacijom izmedu gornje i donje mezentere, ako izmedu ovih sudova postoji ligatura. Mogu biti uključene i ...

Veliki slabinski mišić

Veliki slabinski mišić lat. musculus psoas major je dugačak fuziformni mišić koji se nalazi u bočnom slabinskom području izmedu kičmenog stuba i ruba male karlice. Spaja iliačni mišić da bi formirao musculus iliopsoas. Kod životinja je ovaj mišić ...

Ciklični spoj

Ciklični spoj je onsj spoj u kojem je barem dio atoma u molekuli povezano zajedno, tako da se formira jedan ili više prstenova. Ciklične strukture uglavnom se javljaju u organskim spojevima koji sadrže ugljik, ali se mogu pojaviti i u neorganskim ...

Helikaza

Helikaze su klasa a enzima koje su vitalno značajne za žive organizme. Njihova glavna funkcija je raspakivanje prisutnih gena. To su molekulski motori protein, koji se kreću duž fosfodiesterskih okosnica nukleinskih kiselina I razdvajaju niti pol ...

Neutron

Neutron je nenaelektrisana čestice unutar atoma. Njegov simbol je n. Nalazi se u atomskom jezgru. Ima masu od 1.293 MeV. Spin neutrona je 1/2, pa tako podliježe Fermi-Diracovoj kvantnoj statistici, a ubraja se u barione.

Cirkulacijski otpor

Cirkulacijski otpor − poznat i kao vaskularni otpor − je onaj otpor koji se mora prevazići pri potiskivanju krvi kroz krvotok i stvoriti protok. Otpor u sistemskoj cirkulaciji je poznat je kao sistemski vaskularni otpor ili može ponekad biti nazv ...

Mongoloidna rasa

Mongoloidna rasa je jedna od velikih ljudskih rasa. Rasprostranjena je autohtono u Aziji i Americi. Odlikuje je crna ravna kosa, tamne oči, istaknuta jagodična kost, pljosnato lice, osobeno "mongolsko oko" i niska nosna kost. Često se pogrešno na ...

Datura stramonium

Datura stramonium, u Evropi poznata pod zajedničkim imenima trnoojabuka, jimson-korov ili vražja zamka, na balkanskim prostotirima tatula, rjede kužnjak, je biljna vrsta – cvjetnica iz porodice Solanaceae, rod Datura. Najčešći naziv u Bosni i Her ...

Mehko nepce

Mehko nepce – poznato i kao velum ili mišićno nepce – je kod sisara, mehko tkivo koje čini leda usnog krova. Mehko nepce se razlikuje od tvrdog, koje je na prednjoj strani usta i u kojem nema kosti.

Lipoliza

Lipoliza je proces razlaganja lipida. Uključuje hidrolizu triglicerida u slobodne masne kiseline, nakon čega slijedi dalja degradacija u acetilne jedinice, putem beta oksidacije. Ovaj proces proizvodi ketonska tijela, koja su, u toku ketoze, pris ...

Anestezija

Anestezija - doslovno, bez osjećaja) je medicinska metoda anesteziologije, koja uz primjenu anestetika i drugih lijekova u organizmu čovjeka dovodi do "isključenja bola" i "lijekovima izazvanog sna". Riječ je skovao Oliver Wendell Holmes 1846. go ...

Univerzitetska bolnica Foča

Univerzitetska bolnica Foča je bolnica koja pokriva istočni dio Republike Srpske tercijarnom zdravstvenom zaštitom. Služi kao nastavna baza studentima Medicinskog fakulteta Istočno Sarajevo.

Sarkoglikan

Sarkoglikani su porodica transmembranskih proteina koji su uključeni u proteinski kompleks odgovoran za povezivanje citoskeleta mišićnih vlakana sa vanćelijskim matriksom, sprečavajući oštećenje sarkolema mišićnih vlakana pomoću sila smicanja. Ko ...

Hipoplazija

Hipoplazija pod" + πλάσις - plasis = formiranje) je nerazvijenost ili nepotpuni razvoj tkiva ili organa. Hipoplazija je slična aplaziji, ali blaža. To je tehnički nije suprotnost hiperplazije. Hipoplazija je kongenitalno stanje, dok se hiperplazi ...

Rosalind Franklin

Rosalind Elsie Franklin je bila engleski hemičar i rendgenski kristalograf čiji je rad bio središnji za razumijevanje molekularnih struktura DNK, RNA, virusa, uglja i grafita. Iako su njeni radovi o uglju i virusima cijenjeni još za života, njeni ...

Katepsin L

Katepsin L je značajan lizosomski is endopeptidazni enzim koji je uključen u inicijaciju razgradnje proteina. Član je familije peptidaza C1, koja ima značajnu ulogu u različitim procesima normalne lizosomne medijascije prometa protein, antigena, ...