ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 387

Duplikacija (genetika)

Duplikacija gena ili duplikacija hromosoma je glavni mehanizam generiranje novog genetičkog materijala tokom molekulske evoucije. Može definirati kao dupliranje bilo kojeg regiona DNK koji sadrži gen. Genska dupliciranja mogu nastati kao proizvod ...

Hamdo Lokvančić

Hamdo Lokvančić, bosanskohercegovački naučnik iz oblasti veterinarske medicine. Uživa veliki ugled na prostoru bivše Jugoslavije, te na fakultetima u Njemačkoj na kojima je u više navrata boravio i u statusu specijalizanta i u statusu predavača.

Mutageneza

Mutageneza je proces nastajanja mutacija, u kojem se genetička informacija organizma mijenja u stabilni oblik. Može se javljati slučajno u prirodi ili namjenskim izlaganjem nekom od mutagenih agenasa, pojedinačno i/ili u mogućim kombinacijama, a ...

Bokvica

Bokvica, poznata i kao konjska rebra, mala bokvica, koncula, žilovlak, trputac, je rod biljaka iz porodice Plantaginaceae. Ovaj rod se sastoji od oko 200 vrsta. Najvećim dijelom to su zeljaste, jednogodišnje biljke, dok su neke od njih manji grmo ...

Autoliza

Autoliza je proces razaranja ćelije gdje ćelijski fermenti otapaju samu ćeliju i njenu neposrednu okolinu. Počinje već kada slabi cirkulacija, pa je otežan transport raspadnih produkata metabolizma, smanjenja pH i aktivacijom ćelijskih enzima koj ...

Minamata sindrom

Minamata sindrom, naziva se još i Chisso-Minamata sindrom, je neurološki poremećaj izazvan teškim trovanjem živom. Simptomi uključuju ataksiju, utrnutost ruku i stopala, opštu mišićnu slabost, suženje vidnog polja, oštećenje sluha i otežan govor. ...

Metilkobalamin

Metilkobalamin jest kobalamin, oblik vitamina B 12. Od cijanokobalamina razlikuje se po tome što je cijan na kobaltu zamijenjen metil grupom.Metilkobalaminski oktaedarski kobalt centar može se dobiti kao prozirno crveni kristal. Iz perspektive ko ...

Antidepresivi

Antidepresivi su psihotropske droge koje koriste psihijatri kako bi pomogli pacijentima da postignu olakšanje od simptoma depresije. Neki od svjetski poznatih antidepresiva su Prozac, Zoloft, Lexapro, Elavil, Ladiomil i mnogi drugi. Česta je zlou ...

Senadin Pupović

Senadin Pupović roden je 1962. godine u Plavu, Crna Gora. Osnovno i srednje obrazovanje Pupović je stekao u rodnom gradu, da bi studije medicine završio u Nišu 1986. godine, specijalizaciju iz otorinolaringologije završio je na Medicinskom fakult ...

Alen Šeranić

Alen Šeranić bosanskohercegovački je ljekar i političar, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i član Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Bivši je ministar nauke i tehnologije RS-a.

Divlji kesten

Divlji kesten potiče iz Perzije, a plodovi su nejestivi, no zbog svoje ljepote je omiljeno stablo u parkovima, koje dostiže i starost od 200 godina, a cvjetovi, kora i plodovi se koriste u narodnoj medicini. Naraste do 20 metara s velikim prstena ...

Sinapsa

Sinapse su mjesta i procesi putem kojih se prenose i realiziraju informacije koje organizam, preko čula, prima iz vanjske i unutartjelesne sredine, u obliku bioelektričnih struja koje se označavaju kao nervni impulsi. Kada ti signali dodu do kraj ...

Mentalna bolnica Aradale

Mentalna bolnica Aradale je bila australijska psihijatrijska bolnica u Araratu. Izgradnja je započela 1860. i zabilježeno je da su kuće za čuvare su napravljene 1866. dok su prvi pacijeti zabilježeni 1865. Zatvorena je kao utočište 1993. i danas ...

Transdukcija signala

Transdukcija signala, prijenos signal ili signalizirajuća kaskada – u biologiji − je mehanizam kojim se konvertiraju mehanički/hemijski ćelijski stimulusi u specifični ćelijski odgovor. Prijenos signala započinje sa receptorskim signalom, i završ ...

Sushruta

Sushruta Samhita je redakcija teksta na sanskritu, svih glavnih pojmova ayurveda medicine, sa inovacijskim poglavljima u hirurgiji. Rad je pripisan Sushruti. Sushruta je radio hirurgiju katarakte, prije 800. godine p. n. e. Sačuvani tekst datira ...

Nomina Anatomica Veterinaria

Nomina Anatomica Veterinaria je tekst koji sadrži zvaničnu anatomsku nomenklaturu i terminologiju za veterinarsku medicinu. Tekst izdaje "Medunarodni komitet za nomenklaturu veterinarske anatomije". Tekst je pod stalnom revizijom. Zadnje, peto, i ...

Ensar Hajder

Ensar Hajder je bosanskohercegovački plivač, roden u Tuzli 27. juna 1991. godine. Nastupa u plivačkim disciplinama na 200 m mješovitim stilom i na 400 m slobodnim stilom. Nastupio je na Ljetnim olimpijskim igrama 2012. u Londonu i na Svjetskom pr ...

Kantonalna bolnica Bihać

Kantonalna bolnica "Dr Irfan Ljubijankić" je bolnica koja sekundarnom i dijelom tercijarnom zdravstvenom zaštitom pokriva područje Unsko-sanskog kantona. Osnovana je 1920. godine kao Gradska bolnica. Temelji nove zgrade, gdje se i sada nalazi, po ...

Skalpel

Skalpel je mali oštri nož koji se koristi u hirurgiji, anatomiji, patologiji i nekim umjetnostima. Skalpeli mogu biti jednokratni i višekratni. Višekratni skalpeli mogu imati stalnu oštricu i postoje oni višekratni kojima se mijenja oštrica. Jedn ...

Invalidnost

Invalidnost je fizički ili mentalni nedostatak, koji ograničava osobu u jednoj ili više životnih aktivnosti. Prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji WHO, invalidnost može uzrokovati probleme u vezi pokretljivosti, komunikacije, usvajanja znanja ...

Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell bio je naučnik, izumitelj, i osnivač Bell telefonske kompanije. Pored svog rada na polju tehnologije telekomunikacija, zaslužan je i za važna otkrića u avijaciji i pomorstvu.

Hemoliza

Hemoliza) je razgradnja crvenih krvnih zrnacaa, praćena ispuštanjem njihovog sadržaja u okolnu tečnost. Hemoliza se javlja in vivo ili in vitro i ex vivo.

Hipoksija

Hipoksija je nenormalno stanje smanjene količine kisika u tjelesnim ćelijama i tkivima, što uzrokuje poremećaj u funkcioniranju organa i organskih sistema.

Fluorescentna in situ hibridizacija

Fluorescentna in situ hibridizacija je citogenetička tehnika razvijena u biomedicinskim istraživanjima ranih 1980-ih, kada je primijenjena za otkrivanje i lokalizaciju prisustva/odsustva specifičnih DNK sekvenci na hromosomima. FISH upotrebljava ...

Šerpe (narod)

Sherpe - istočni narod, dolazi od tibetanskog shar što znači "istok" + pa znači "narod"; su južnotibetski narod koji se je na središnje i južne Himalaje naselio vjerovatno tokom posljednjih 500 godina iz istočnog Tibeta. Njihov današnji jezik je ...

Unutrašnja ćelijska masa

Unutrašnja ćelijska masa ili embrioblast i pluralist – u embriologiji – je nakupina ćelija u ranom embrionu većine placentalnih sisara, koja se kasnije, tokom embriogeneze, razvija u konačne strukture ploda. Stvara se u najranijim stadijima razvo ...

Psihijatrijska bolnica Vrapče

Centar za prevenciju ovisnosti Grada Zagreba Centar za forenzičku psihijatriju Centar za poremećaje spavanja Centar za resocijalizaciju

Terpen

Terpeni su klasa prirodnih proizvoda koji se sastoje od spojeva formule n. Obuhvataju više od 30.000 spojeva, nezasićenih ugljikovodika ko uglavnom proizvode biljke, posebno četinari. Terpeni su dalje klasifikovani prema broju ugljika: monoterpen ...

Karmin

Karmin, takoder poznat i kao Crimson Lake, Cochineal, Natural Red 4, C.I. 75470, ili E120, je pigment svijetlo crvene boje dobijene od karminske kiseline proizvedene od nekih vrsta štitastih uši, kao što je cochineal i poljski cochineal, a korist ...

Abecedni spisak mjesta u SAD-u/Me

Meyers Lake, Ohio, pop. 565 Meyersdale, Pennsylvania, pop. 2.473

Mazohizam

Mazohizam je psihički poremećaj. Rezultat je osjećanja zadovoljstva prilikom izloženosti fizičkoj boli ili poniženju. Javlja se u najranijoj fazi psihoseksualnog razvoja, kada osoba u svom razvoju ostaje na nivou djeteta. Ovakva osoba smatra da s ...

Kolagenski lanac alfa-1(III)

Kolagenski lanac alfa-1III je prekursor kolagena III,proteina koji je naden u rastegljivim vezivnim tkivima, kao što su kožno, plućno i u vaskularnom sistemu, često u sudjejstvu sa kolagenom tipa I. Otkriveni su alternativni transkripti za ovaj g ...

Kantonalna bolnica Zenica

Kantonalna bolnica Zenica je bolnica koja sekundarnom i dijelom tercijarnom zdravstvenom zaštitom pokriva područje Zeničko-dobojskog kantona. Osnovana je 1953. godine. Služi kao nastavna baza za učenike Srednje medicinske škole Zenica i studente ...

Fosfataza

Fosfataza je enzim koji odnosi fosfatne grupe sa supstrata na koji djeluje, putem hidrolize monoestera fosforne kiseline u ion fosfata i molekulu sa slobodnom hidroksilnom grupom. Ova aktivnost je dirktno suprotna fosforilazama i kinazama, koje v ...

Socijalna izolacija

Socijalna izolacija je dobrovoljno ili prinudno izdvajanje iz socijalne sredine i prekid kontakta sa drugim ljudima. Izdvajanje može biti zbog psiholoških razloga ili situacionih uzroka. Ljudi izuzetno teško podnose socijalnu izolaciju, što pokaz ...

Medunarodna unija za biohemiju i molekularnu biologiju

Medunarodna unija za biohemiju i molekularnu biologiju b je medunarodna nevladina organizacija koja okuplja države, intitucije i naučnike iz oblasti biohemije i molekulske biologije. Forirana je 1955., kao Medunarodna unija za biohemiju ; 2008. i ...

Metrologija

Metrologija jeste nauka o mjerenju, koja uključuje sve teoretske i praktične aspekte mjerenja - bavi se metodama mjerenja fizikalnih veličina, ostvarivanjem i održavanjem etalona fizikalnih veličina, razvojem i izradom mjerila, te analizom mjerni ...

Carl Hellmuth Hertz

Carl Hellmuth Hertz je bio sin Gustava Ludwiga Hertza. Za vrijeme Drugog svjetskog rata služio je kao vojnik u Nacističkoj Njemačkoj. Uhvatili su ga američki vojnici i odveli preko mora. Medutim, prijatelj njegovog oca koji je takoder bio nobelov ...

Torzija

Torzija se može odnositi na: Torzija algebra Torzija topologija Torzija diferencijalna geometrija U matematici Torzija veze Torzioni tenzor Tor funktor Whitehead torzija Torzija krivih Blisko vezani koncepti Reidemeister-ove torzije i analitička ...

Post

Post ili pošćenje je prvenstveno čin voljne apstinencije ili redukcije od odredene ili sve hrane, pića, ili pak oboga, za odredeni vremenski period. Apsolutni post je obično definiran kao apstiniranje od sve hrane i pića odredeni period, obično j ...

Sarkolema

Sarkolema, zvana i miolema, je ćelijska membrana ćelijskih vlakana prugastih mišića. Sastoji se od lipidnog dvosloja i tankog vanjskog omotača polisaharidnog materijala koji kontaktira baznu membranu. Ta membrana sadrži brojna tanka kolagenska vl ...

Emevijski halifat

Emevijski halifat je bio drugi halifat koji je uspostavljen nakon smrti poslanika Muhammeda. Halifatom je vladala Emevijska dinastija koja je vodila porijeklo iz Mekke. Prvi član Emevijske dinastije Osman ibn Affan je došao na vlast kao treći hal ...

Evropeidna rasa

Evropeidna rasa je jedna od velikih ljudskih rasa. Populacije ove "rase", autohtono su raprostranjene u Evropi, sjevernoj Africi, sjevernoj Indiji i jugozapadnoj Aziji, a kolonizirane u Americi, Australiji i južnoj Africi. Glavne odlike ove rase ...

Bolnica Lake Alice

Bolnica Lake Alice je bila ruralna psihijatrijska bolnica blizu Marton-a u Rangitikei-u. Otvorena je 1950-ih i imala je dio sa najstožijim obezbjedenjem Kao i mnoge novozelandske psihijatrijske bolnice, Lake Alice je bila samoodrživa, sa svojom f ...

Hillary Clinton

Hillary Diane Rodham Clinton američka je političarka, diplomatkinja, pravnica i spisateljica koja je bila 67. državna sekretarka SAD-a od 2009. do 2013. tokom mandata predsjednika Baracka Obame. Takoder je bila savezna senatorka iz države New Yor ...

RuneScape

RuneScape je MMORPG videoigra kodirana u programskom jeziku Java, koju je izdao britanski Jagex Ltd. Guinnessova knjiga rekorda igru priznaje kao najpopularniji svjetski besplatni MMORPG. RuneScape ima oko 15 miliona aktivnih korisničkih računa. ...

Foo Fighters

Foo Fighters američka je rock-grupa koju je 1995. osnovao Dave Grohl. Dobila je ime po terminu iz Drugog svjetskog rata, "foo fighter", koji je označavao misteriozne pilotske fenomene.

Rusmir Mesihović

Rusmir Mesihović roden je u Sarajevu 25. januara 1964. gdje je završio osnovnu školu, Prvu gimnaziju i 1988. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Specijalizaciju iz interne medicine završio je u Ljubljani, educirao se iz gastroente ...

Drevni

Oni su tvorci sistema Zvjezdanih vrata i mnogih drugih tehnologija. Osmislili su tehnologiju pomoću koje su mogli zaustaviti vrijeme ili ga čak vratiti nekoliko sati unatrag. Imali su vrlo razvijenu medicinu. Stvorili su uredaje koji su im omoguć ...

Popravka DNK

Popravka DNK – ili već uobičajeno reparacija DNK – je kolekcija procesa kojima ćelija identificira i korigira oštećenje DNK molekula koje su kodirane u njenom genomu. U ćelijama čovjeka, normalne metaboličke aktivnosti i vanjski uvjeti, kao što s ...