ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 386

Bubrežna arterija

Bubrežne arterije normalno se nalaze sa lijeve unutrašnje strane trbušne aorte, odmah ispod gornje mezenterne arterije, a krvlju opskrbljuju bubreg. Svaka je usmjerena preko dijafragminog nastavka, tako da tvori gotovo pravi kut. Bubrežne arterij ...

Luigi Galvani

Luigi Alyisio Galvani, italijanski fizičar i anatom. Otkrio je da mišići i nervne ćelije stvaraju elektricitet. Studirao je teologiju, pa medicinu. Postao je 1762. profesor medicine na univerzitetu u Bolonji. Profesor praktične anatomije je posta ...

Bosanska Islamska Medicinska Asocijacija

Bosanska Islamska Medicinska Asocijacija je nevladino, neprofitabilno udruženje medicinskih radnika sa prostora Bosne i Hercegovine. Medicinska asocijacija BIMA osnovana je 1998. godine u Sarajevu. Znak udruženja je u formi kvadrata osnovice 25 m ...

Karteolol

Karteolol – trgovački nazivi Cartrol, Ocupress, Teoptic, Arteolol, Arteoptic, Calte, Cartéabak, Carteol, Cartéol, Cartrol, Elebloc, Endak, Glauteolol, Mikelan, Poenglaucol, Singlauc – je neselektivni beta blokator koji se upotrebljava za liječenj ...

Prijap

U grčkoj mitologiji, Prijap je seljački bog plodnosti, zaštitnik stoke, plodova biljka, vrtova i muških spolnih organa. Njegov rimski pandan je Mutinus Mutunus. Prijap je najpoznatiji po svom falusu, u medicini poznato kao prijapizam.

Almir Zalihić

Almir Zalihić je roden 1960. godine u Mostaru. Završio je studij književnosti. Poeziju, prozu, esejistiku i književnu kritiku u listovima i časopisima objavljuje od 1980. godine. Bavi se antologičarskim radom. Zastupljen je u antologijama, čitank ...

Akustika

Akustika je interdisciplinarna nauka koja se bavi proučavanjem svih mehaničkih talasa u gasovima, tečnostima i čvrstim tvarima uključujući teme kao vibracija, zvuk, ultrazvuk i infrazvuk. Naučnik koji radu u polju akustike je akustičar dok se nek ...

Thomas Young

Thomas Young, engleski fizičar, liječnik i astronom Bio je profesor na Royal Institutionu u Londonu, gdje je djelovao i kao liječnik. Objavio je mnoge radove iz fizike, medicine, astronomije, fiziologije, geofizike i drugih područja. U djelu "Ski ...

Vitrektomija

Vitrektomija je sofisticirana očna operacija kojom se uz pomoć posebnog aparata, vitrektoma, odstranjuju mutnine u staklastom tijelu. Mutnine, se obično odstrane skupa sa staklastim tijelom. Zamućeno staklasto tijelo se obično zamjeni dodatkom pr ...

Mitoza

Mitoza je vid ćelijske diobe, koji je karakterističan za somatska tkiva. Tokom ove diobe, od jedne izvorne ćelije nastaju dvije, sa istovjetnim genetičkim materijalom. Mitoza je osnovni pokretač rasta i razvoja organizama i obnavljanja njihovih t ...

PubMed Central

PubMed Central jest slobodna digitalna bibliografska baza podataka naučne literature sa fokusom na biomedicinu i nauke o životu. Ona je proizašla iz online Entrez PubMed biomedicinskog sistema za pretragu literature. PubMed Central je razvila ame ...

Metroragija

Može, ali i ne mora biti povezana sa menopauzom. Kod adolescenata obično se javlja iz raznih razloga: polipi neravnoteža hormona korištenje kontraceptivnih sredstava na bazi progestina hipertenzija endometrioza endometijalna hiperplazija rak grli ...

Minutni volumen

Minutni volumen srca je volumen krvi koji srčana komora upumpava u jednoi minuti. Gledanu u različitim jedinicama, kao što su dm 3 /min 1 dm 3 iznosi do 1000 cm 3 ili 1 litru. Srednji minutni volumen srca u mirovanju, kod mušlaraca je 5.6 L/min, ...

Hlorfenamin

Hlorfenamin ili Hlorfeniramin, je često upotrebljavani antihistamin komercijalno dostupan u obliku soli maleata. Prodaje se pod zaštičenim nazivima: Chlor-Trimeton ®, Piriton ®, Chlor-Tripolon ® u SAD, te kao Tylol ® u Bosni i Hercegovini, Tursko ...

James Parkinson

James Parkinson je bio engleski liječnik, geolog, paleontolog i politički aktivista. Najzančajnije njegovo djelo je Esej o drhtavoj paralizi An Essay on the Shaking Palsy, kojeg je izdao 1817. Tada je prvi put opisana vrsta paralize danas poznata ...

Aconcagua

Aconcagua je planina u Južnoj Americi. Visinom od 6.960.8 m je najviši vrh obje Amerike a ujedno i najviši vrh južne hemisfere. Dio je planinskog masiva Anda a nalazi se u pokrajini Mendoza u Argentini, 112 km zapadno od Mendoze, glavnog grada is ...

Klinički centar Ljubljana

Klinički centar Ljubljana je javna zdravstvena ustanova u Ljubljani, Slovenija. Sa 6.000 zaposlenih i 2.000 bolničkih kreveta smatra se najvećom zdravstvenom ustanovom u Sloveniji i jednom od najvećih u Srednjoj Evropi. U usavršavanju medicinske ...

Prevalenca

Prevalenca je statistički pojam kojim se u epidemiologiji izražava ukupan broj oboljelih osoba unutar neke populacije u datom vremenskom trenutku u odnosu na cijelu populaciju, bez obzira na to kada se konkretna bolest pojavila. Dobijeni podatak ...

Metafosforna kiselina

Fosforne oksokiseline su oksokiseline fosfora. Fosfor, naime, ispoljava oksidacijsko stanje +1 to +5. Kisik može biti u oksidacijskom stanju -2 ili -1, što ovisi o tome koji spoj sadrži peroksidnu grupu. Postoji veliki broj takvih spojevA, od koj ...

Imunoterapija

Imunoterapija ili biološka terapija jeste liječenje bolesti aktiviranjem ili potiskivanjem imunološkog sistema. Imunoterapije dizajnirane da izazovu ili pojačaju imuni odgovor klasificiraju se kao aktivacijske imunoterapije, dok se imunoterapije ...

Senzor

Senzor je uredaj koji mjeri fizički kvantitet i konvertuje ga u signal kojeg može očitavati posmatrač ili instrument. Na primjer, živin termometar konvertuje izmjerenu temperaturu tako što se širi ili skuplja, što može biti očitano na kalibrirano ...

Hemolizin

Hemolizini su lipidi i proteini koji uzrokuju razgradnju crvenih krvnih zrnaca uništavajući njihove ćelijske membrane. Iako takva aktivnosti nekih mikrobno deriviranih hemolizina na eritrocitima odnosi nutrijenate, mnogi hemolizini koji su produk ...

LW sistem antigena

LW sistem antigena su prvo opisali Landsteiner i Wiener, 1940. Često se miješa sa Rh sistemom, jer nije bio poseban sistem antigena sve do 1982. godine. LW i RhD antigeni su genetički nezavisni, iako su fenotipski povezani, a LW antigen se mnogo ...

Bakteriologija

Bakteriologija je nauka o bakterijama. Odjeljak je mikrobiologije koji proučava identifikaciju, klasifikaciju i karakterizaciju bakrerijakih vrsta i nižih taksonomskih kategorija. Osoba koja se bavi bakteriologijom zove se bakteriolog.

Kentaur

Kentauri) bića su iz grčke mitologije. Kentaur je polukonj i polučovjek koji šeće šumama i voli samoću. Često ih prikazuju kao raskalašena i nagla bića. Jedini izuzetak je Hiron. Izvrsni su ratnici, a hrane se sirovim mesom.

Etodolak

Etodolak je lijek iz porodice nesteroidnih antiupalnih lijekova, iz klase arilalkanoičnih kiselina. Ostali lijekovi iz ove grupe uključuju aspirin, ibuprofen, naproksen, indometacin, nabumeton i brojne druge. Ovi lijekovi se koriste u ublažavanju ...

Paolo Mantegazza

Paolo Mantegazza je bio italijanski doktor, patolog, antropolog. Njegove misli su posebno utjecale na omladinu. Djela koja je napisao su prevedena na brojne jezike. Uprkos tome danas su njegove knjige gotovo nepoznate. Mantegazza je bio usmjeren ...

Insekticid

Insekticidi su pesticidi koji se koriste za ubijanje insekata. Oni obuhvataju i ovicide i larvicide koji se upotrebljavaju protiv jaja i larvi insekata, respektivno. Insekticidi se koriste u poljprivredi, medicini, industriji i u domaćinstvima. S ...

Insercija (genetika)

Insercija ili umetanje ili mutacija umetanja, u genetici je dodavanje jednog ili više nukleotidnih baznih parova u DNK sekvencu ili hromosomskog segmenta. Može se javiti u mikrosatelitskim regijama zbog grešaka u katalizi DNK polimeraze. Veličina ...

Alkoholizam

Alkoholizam je hronična ovisnost o alkoholnim pićima. Manifestira se kroz snažnu želju za pićem, gubitkom kontrole prilikom pića, simptomima fizičkog odvikavanja i povećanom tolerancijom na alkohol. Ovisnost o alkoholu je težak psihički poremećaj ...

Mutant (genetika)

Mutant, u biologiji, a specijalno genetici, je nova genetička osobina organizma ili nekoliko novih genetičkih karaktera koji su rezultat mutacija. Za pojavu mutanta ponekad je dovoljna promjena samo jednog para nukleotida u sekvenci DNK nekog gen ...

Lumen (anatomija)

Lumen – u biologiji – je unutrašnji prostor cjevaste strukture, poput arterija ili crijeva. Može se odnositi na: Unutrašnjost gastrointestinalnog trakta; Unutrašnjost suda, poput središnjeg prostora u arterijama, venama ili kapilarima kroz koju p ...

Srčani indeks

Srčani indeks ili indeks srca je pokazatelj hemodinamike koji je vezan za minutni volumen lijeve komore, u minuti po jedinici tjelesne površine, uspostavljajući tako odnose performansi srca i veličine osobe. Jedinica mjerenja je litar u minuti, p ...

Hromosomska mutacija

Hromosomske mutacije zahvataju hromosome i vidljive su pod mikroskopom. Razlikuju se numeričke i strukturne promjene u pojedinim parovima homologa u hromosomskoj garnituri. Numeričke hromosomske mutacije predstavljaju pojedine oblike aneuploidije ...

Larisa (grad)

Larisa je grad u Grčkoj, sjedište periferije Tesalije i prefekture Larise. Larisa je važno saobraćajno čvorište Grčke, na glavnom magistralnom putu Solun - Atena. Larisa je centar poljoprivrednog kraja. U širem gradskom području živi oko 250.000 ...

Inverzija (genetika)

Inverzija je hromosomski rearanžman u kojem se jedan segment hromosoma potpunu preokrene za 180 stepeni. Javlja se kada jednostruki hromosom prelomi i preureduje unutar sostvene strukture. Inverzija ima dva tipa: paracentrični i pericentrični Par ...

Univerzitet Al-Azhar

Univerzitet Al Azhar je vodeća ustanova visokog obrazovanja u Egiptu, čuvena u svijetu zbog svoje uloge u islamskoj nauci i obrazovanju. Drugi je najstariji univerzitet u svijetu sa kontinuiranim radom od svog osnivanja. Kao najstariji egipatski, ...

Dezoksiribonukleotid

Dezoksiribonukleotid je monomerna komponenta dezoksiribonukleinske kiseline. Svaki dezoksiribonukleotid sadrži tri dijela: fosfatnih grupa. dušična baza, dezoksiriboza - šećer, jedna ili više Dušična baza ja uvijek vezana za 1 ugljik dezoksiriboz ...

Očni mišići

Očni mišići su mišići koji pokreću očnu jabučicu. Pri tome mislimo na vanjske očne mišiće, koji su izvan očne jabučice. Postoje i unutrašnji očni mišići koji regulišu otvor zjenice, kao i mišić koji reguliše akomodaciju oka. Tri su para očnih miš ...

Anoreksici

U pitanju su sastojci koji nisu štetni, ali njihova efikasnost nije dokazana. Kupuju se u apotekama bez recepta i često imaju visoku cijenu. L-Karnitin Orlistat Kitozan Hidroksilimunska kiselina HCA Guarana Konjugirana linolna kiselina - CLA Sibu ...

Duševna bolest

Duševna ili mentalna bolest je u najširem smislu svaki poremećaj funkcija mozga koji utiče na mišljenje, osjećaje ili sposobnost osobe da komunicira sa svojom okolinom. Duševno ili mentalno zdravlje je izraz koji se često upotrebljava da opiše po ...

Kateter

U medicini, kateter je tanka cijev napravljena od medicinskih materijala i ima široku upotrebu. Kateteri su medicinske naprave koje se mogu umetnuti u tijelo radi liječenja bolesti ili da se izvede hirurški zahvat. Modifikovanjem materijala ili p ...

Ejakulacija

Ejakulacija je proces izlučivanje sperme iz penisa, uobičajeno popraćen orgazmom. Obično je rezultat seksualne stimulacije tokom snošaja, koja može uključivati stimulaciju prostate. Rijetko je posljedica oboljenja prostate. Ejakulacija se može sp ...

Glikosfingolipid

Glikosfingolipidi su podtip glikolipida koji sadrže amino alkohol sfingozin. Alternativno, mogu se smatrati kao sfingolipidi sa prikačenimom. Oni uključuju: cerebrozide, globozide. gangliozide, i

Reverzna transkriptaza

Reverzna transkriptaza jest enzim DNK polimerazni koji transkribira jednolančanu RNK u jednolančanu DNK. Ona je takoder DNK zavisna DNK polimeraza koja resintetizira drugi lanac DNK koji je komplementaran sa reverzno transkribiraom jednolačanom c ...

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung, švicarski psihoanalitičar. Roden u Keswillu, u porodici protestantskog pastora. U Bazelu završava gimnaziju i studij medicine, a potom pod uticajem rada Kraft Ebbinga, odlučuje se za izučavanje psihijatrije. Godine 1900. radi ka ...

Genska mapa

Genska mapa ili genetička mapa je opisna reprezentacija linearne genske strukture u haploidnoj hromosomskoj garnituri. Uključuje DNK sekvence gen sa intronima i egzonima 3 ili 5 transkribirano-netranskribirano regija, terminacijski signal, regula ...

Interakcija gena

Interakcija gena podrazumijeva medudjejstvo dva ili više gena u realizaciji sinteze jednog i/ili više strukturnih ili enzimskih proteina. Priroda te interakcije bitno zavisi od broja involviranih gena i funkcionalnih relacija medu njihovim alelim ...

Evocirani potencijali

Evocirani potencijali su moždani odgovor na repetitivnu stimulaciju specifičnog nervnog puta i naziv za neurofiziološku tehniku ispitivanja senzornog sistema: vidnog, slušnog i osjećaja dodira, zasnovanoj na primjeni evociranih potencijala kratke ...

Genski nokaut

Genski nokaut je genetička tehnika u kojoj se geni jednog organizma učine neoperativnim. Ovakve jedinke takoder su poznate kao nokautirani organizmi ili jednostavno nokauti. Oni se koriste u proučavanju funcije gen koji je sekvenciran, koja je ne ...