ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 385

Choanoflagellida

Choanoflagellida su red protozojskih bičara koji plivaju slobodno ili usidreno, slatkovodna ili morska dna, jednoćelijski su ili u kolonijama. Pripadaju razredu Zoomastigophorea, potkoljeno Mastigophora. Imaju jedinstven apikalni segment, čiji je ...

CAB Abstracts

CAB Abstracts je baza sažetaka britanskog izdavača CABI Publishinga. Značajan broj tih apstrkata povezan je na cjeloviti tekst. Ova baza pokriva naučna područja: poljoprivreda, biologija, nutricionizam, zdrvstvo, te nudi sažetke članaka iz časopi ...

Univerzitet Stanford

Univerzitet Stanford ili jednostavno Stanford, je američki privatni, istraživački univerzitet sa sjedištem u Stanfordu, Kalifornija. Jedna je od najprestižnijih svjetskih institucija, sa najvećom dodiplomskom selektivnošću. Zauzima vodeću pozicij ...

Pigmentni epitel mrežnjače

Pigmentirani sloj mrežnjače ili mrežnjačni pigmentni epitel je pigmentirani sloj ćelija, neposredno van neurosenzornog dijela mrežnjače, koji hrani vidne ćelije i čvrsto je vezan za osnove rožnjače i gornjeg dijela mrežnjačnih vidnih ćelija.

Skeneova žlijezda

Skeneove žlijezde ili Skene žlijezde – poznate i kao male vestibulske žlijezde, paramaternične žlijezde, ili ženski homolozi prostate – su žlijezde u prednjem zidu vagine, oko donjeg kraja uretera. One luče tekućinu koja pomaže podmazivanje otvor ...

Obrazovanje u Bosni i Hercegovini

Obrazovanje u Bosni i Hercegovini ima dugu historiju, a prva visokoškolska ustanova koja je uspostavljena je škola sufizma Gazi Husrev-bega koja je osnovana 1531. godine, nakon čega je vremenom došlo do otvaranja drugih vjerskih škola. 1887. godi ...

3-Jodotironamin

3-Jodotironamin je endogeni tironamin. T 1 AM je ligand visokog afiniteta za receptor vezan za amin u tragovima TAAR1, nedavno otkriveni G-protein-spregnuti receptor. T 1 je najsnažniji endogeni agonist TAAR1 koji je do sada otkriven. Aktivacija ...

Pelin

Pelin može da naraste do 2 metra visine. Cijela biljka je pokrivena kratkim dlačicama srebrenasto-sive boje. Donji listovi su trostruko perasti, dok su gornji sve manji i jednostavniji. I donji i gornji su svilasto-dlakavi, sivkaste boje. Krune s ...

Grlić materice

Grlić maternice ili cerviks ili maternični cerviks je donji fibromuskularni dio maternice koji strši u vaginu i sastavni je dio anatomije ekskluzivno ženskog reproduktivnog sistema. Ovaj otvor ili rupa omogućava da krv ističe iz maternice tokom m ...

Univerzitet Columbia

Univerzitet Columbia je privatni, istraživački univerzitet sa sjedištem u gradu New Yorku, u američkoj saveznoj državi New York. Najstarija je institucija visokog obrazovanja u državi New York, peti najstariji univerzitet u SAD-u i jedan od devet ...

Karl Jaspers

Karl Jaspers bio je njemački filozof i psihijatar Bio je univerzitetski profesor u Heidelbergu, a 1937. godine je kao protivnik nacizma penzionisan. U njegovoj filozofiji egzistencije posebno je naglašena briga za integritet ljudske ličnosti. Ne ...

Klinička psihologija

Klinička psihologija je disciplina unutar primijenjene psihologije, koja se bavi evaluacijom individualnih sposobnosti i crta ličnosti, s naročitim naglaskom na patološke reakcije, odnosno ponašanje koje se smatra aberantnim, ili je posljedica ne ...

Mali prst

Mali prst ili peti prst – u medicini – je ulnarni i obično najkraći prst ljudske šake, na suprotnoj strani od palca, uz prstenjak.

Telomeraza

Telomeraza je jedan od ribonukleoproteina. Ovaj enzim dodaje ponavljajuće DNK sekvence na 3 kraja lanca DNK. Telomerne regije se nalaze na krajevima eukariotskih hromosoma. Ta ponavljajuća sekvenca nukleotida sadrži nekodirajuću DNK, koja inhibir ...

Imunotolerancija

Imunotolerancija ili imunska tolerancija – kolokvijalno poznata i kao imunološka tolerancija – je stanje u kojem imunski sistem ne odgovara na supstance ili tkiva koja imaju sposobnost da izazovu imunski odgovor. Suprotna je konvencijskoj elimina ...

Obrada digitalne slike

Obrada digitalne slike je postupak mijenjanja detalja na nekoj digitalnoj fotografiji. Za tu svrhu se koriste posebni programi koje nazivamo vektorski i rasterski grafički softver koji služe kao alat za mijenjanje, štimanje, poboljšavanje i razmj ...

Ablacija

Ablacija je uklanjanje materijala sa površine nekog objekta. Pojam se susreće u tehnici svemirskih letova, geologiji i medicini. U geologiji ablacija je proces nestajanja leda ili snijega zbog otapanja, isparavanja, sublimacije, deflacije ili otk ...

Farmakogenetika

Farmakogenetika proučava genetičke razlike u metaboličkim putemima koji utiču na individualne odgovore na lijekove, uključujući terapeutsko dejstvo i moguće nuspojave. Farmakogenetika – onkologiji – uobičajeno se odnosi na germinalne mutacije, tj ...

Hematurija

Hematurija je naziv za prisustvo crvenih krvnih zrnaca u mokraći. Razlikuju se makrohematurija i mikrohematurija. Makrohematurija predstavlja prisustvo većih količina krvi u urinu, što je vidljivo i golim okom. Mikrohematurija predstavlja malu ko ...

Intoksikacija

Intoksikacija je stanje uzrokovano trovanjem otrovima ili prekomjernim uzimanjem normalno neškodljivih supstanci. Najčešće intoksikacije kod ljudi su intoksikacija psihoaktivnim drogama, alkoholom, kofeinom, vodom itd.

Kremasterski mišić

Kremaster se u potpunosti razvija samo kod muškaraca; u ženki je zastupljeno sa samo nekoliko mišićnih petlji. Kod žena, kremasterni mišić je manji i nalazi se na okruglom ligamentu. U pacova pokazalo se da su se kremasterni mišići razvili iz gub ...

Fitohemijski spojevi

Fitohemijski spojevi ili fitohemikalije su prehrambeni mikrokonstituenti voća i povrća. Najčešće su definisane kao hemijske ili nutritivne komponente u biljkama, voću i povrću koje imaju uticaja na zdravlje ljudi. Pojam fitohemikalije obuhvata vi ...

Tijelo za preradu RNK

Tijela za preradu RNK, poznatija kao splajsosomi su velike i složene molekulske mašine koje se prvenstveno nalaze u ćelijskom jedru eukariota. Sastavljeni su od snRNK i proteinskih kompleksa. U njima se uklanjaju introni iz transkribirane pre-iRN ...

Miotom

Miotom – u embrioogiji kičmenjaka embrionalni mišićni segment – je kompleks tkiva koji tvori mišiće. Raniji naziv za miotom je bio segmentna ili mišićna ploča. Miotom je, dakle dio somita opet dio mezoderma koji se, na kraju gastrulacije, nalazi ...

Dendrit

Dendrit su protoplazmatski razgranati produžeci neurona, koji su prilično kratki i prvenstveno aktivni u recepciji impulsa a zatim provodenju u tijelo ćelije. To su vrhovi neuron koji služe kao receptore nervnih impulsa iz aksona drugog neurona. ...

Pankreatitis

Upala gušterače predstavlja upalu izazvanu aktiviranim enzimima gušterače. Gušterača je velika žlijezda koja se nalazi iza želudca i u tijesnom kontaktu je sa dvanaesnikom. Gušteračni vod sakuplja digestivne sokove i vodi ih u duodenum. Ovaj vod ...

Colton sistem antigena

Colton sistem antigena obuhvata posebnu kategoriju membranskih proteina na eritrocitima i epitelu bubrežnih kanalića. Prema njima se prepoznaju krvne grupe ovog sistema. Co antigen i su nadeni na proteinima zvanim akvaporin-1 koji su odgovorni za ...

Respirator

Respirator je mašina dizajnirana da pruži umjetnu ventilaciju u kojem mehanički uredaj pomaže ili zamjenjuje spontano disanje. Dok su moderni ventilatori kompjuterizovane mašine sa mikroprocesorskim upravljanjem, pacijenti se mogu prozračavati i ...

Papilarni mišić

Papilarni mišići su oni koji se nalaze u komorama srca. Imaju kvržice u AV-zalisku, preko chordae tendineae za sprečavanje inverzije toka krvi i kontrakcije ili njihovog prolapsa pri kontrakcijama zalisaka.

Drugi glasnik

Drugi glasnici – poznati i kao sekundarni glasnici ili sistem drugih/sekundarnih glasnika – su molekule koji prenose signale od receptora na površini ćelije do unutarćelijskih ciljnih molekula, u citoplazmi ili jedru. Prenose signale hormona kao ...

Menstruacijski ciklus

Menstruacijski ciklus je razdoblje izmedu dvije menstruacije. Prvi dan krvarenja se računa kao početak menstrualnog ciklusa, a kraj menstrualnog ciklusa je dan prije početka sljedećeg menstrualnog krvarenja. Razmak izmedu menstrualnih ciklusa je ...

Sterilizacija

Sterilizacija je postupak potpunog uništavanja svih mikroorganizama i njihovih spora sa predmeta, instrumenata i materijala. Najčešće se koristi u medicini, ali i u industriji hrane, odnosno konzerviranju. Ovom metodom najčešće se konzerviraju me ...

Acebutolol

Acebutolol je kardioselektivnim beta blokator ISA unutrašnja simpatometska aktivnost; pogledajte članak na pindolol. Stoga je više prikladan nego nekardioselektivni beta blokatori. Ako je pacijent s astmom ili hroničnom opstruktivnom bolesti pluć ...

Brusnica

Patuljasti gusti žbun, naraste od 10 do 40 cm. Ima ovalne listove, koji su poredani u parovima i naizmjenično, tamno-zelene boje. Na vrhu izdanaka vise u grozdovima bijeli, rjede crvenkasti pojedinačni cvjetovi, zvonastog oblika. Cvijetovi su čet ...

Beta-glukan

β-Glukani su polisaharidi D-glukoznih monomera povezanih β-glikozidnim vezama. β-glukani su raznovrsna grupa molekula koja može da varira u pogledu molekulske mase, rastvorljivosti, viskoznosti, i trodimenzione konfiguracije. Oni se javljaju najč ...

Ciklični guanozin-monofosfat

Ciklični guanozin monofosfat je ciklični nukleotid – derivat guanozin trifosfata. Djeluje kao sekundarni glasnik kao i ciklični AMP. Naprimjer, cGMP aktivira unutarćelijske protein kinaze u odgovoru na vezivanje membranski nepropusnih peptidnih h ...

Čovječija oplodnja

Oplodnja kod čovjeka, kao i kod ostalih životinja, je stapanje muške i ženske spolne ćelije. Oplodnja počinje spajanjem haploidnih spolnih ćelija-spermija i jajne ćelije koje se uglavnom odvija u jajovodima. Spermij prodire kroz membranu jajne će ...

European Medicines Agency

European Medicines Agency je evropska agencija za odobravanje medicinskih proizvoda. Do 2004-te ova je organizacija nosila ime The European Agency for the Evaluation of Medicine.

Alel

Alel je jedan od dvaju ili više oblika DNK-sekvence pojedinačnog gena. Riječ dolazi iz grčkog: αλληλος, što znači "uzajaman, obostran". Svaki gen može imati različite alele. Ponekad zbog različitih DNK-sekvenci alela mogu nastati različite osobin ...

Ejakulacijski kanal

Ejakulacijski kanali su parne strukture anatomije muškog rteproduktivnog sistema. Svaki ejakulacijski kanal nastaje spajanjem vas deferens sa kanalom sjemenske vezikule. Prolaze kroz prostatu i otvaraju se u ureteru u sjemnskom kolikulusu. Tokom ...

Eter

Etri su derivati alkohola koji se dobijaju zamjenom atoma vodika iz –OH grupe u molekulu alkohola sa alkil grupom. Etri su spojevi kod kojih su dvije alkil grupe vezane za atom kisika. U zavisnosti od toga da li su im alkil grupe iste ili različi ...

Pump

Pump jest 10. studijski album američke grupe Aerosmith. Snimljen je 1988. i početkom 1989. kad je i objavljen. Dva poznatija singla s albuma su "Love in an Elevator" i "Janies Got a Gun".

Mišić dilatator zjenice

Mišić dilatator šarenice, jest glatki mišić oka, radijalno prolazi u iris i stoga odgovara dilatatoru. Sastoji se od bodljikasto rasporedenih modificiranih kontraktilnih ćelija zvanih mioepitelne ćelije. Ove ćelije stimulira simpatički nervni sis ...

Butanol

1-Butanol se može dobiti na sljedeći način: 2 H 3 C − C H = C H 2 + 2 C O + 2 H 2 ⟶ {\displaystyle \mathrm {2\ H_{3}C{-}CH{=}CH_{2}+2\,CO+2\,H_{2}\longrightarrow } } H 3 C − C H 2 − C H 2 − C H O + H 3 C − C H C H O − C H 3 {\displaystyle \mathrm ...

Očni pritisak

Očni ili intraokularni pritisak je pritisak unutrašnje sadržine oka na njegove ovojnice. Unutrašnjost oka čine staklasto tijelo, kao nepromjenljiva želatinozna masa, te očna vodica, tečnost koja se stalno stvara u oku i ističe iz njega. Zato je u ...

Prerada RNK

Prerada RNK, je najznačajnija post-translacijska modifikacija primarnog transkripta. Dok transkripcija kodirajućih gena za sintezu prokariotskih proteina ide preko iRNK, transkripcija eukariotskih gena daje primarni transkript RNK pre-iRNK, koji, ...

Posteljica

Posteljica, košuljica ili placenta je organ prožet veoma gustim sistemom krvnih sudova koji čini vezu izmedu materice i fetusa. Placenta snabdijeva fetus hranljvim materijama i odvodi otpadni materijal iz fetusa koji se zatim izbacuje van putem b ...

Bipolarna ćelija mrežnjače

Bipolarne ćelije, koje su dio mrežnjače, nalaze se izmedu fotoreceptorskih ćelija (štaićaste i čepićaste ćelije i ganglijske ćelije. Djeluju, izravno ili neizravno, kako bi prenijele signale sa fotoreceptora u ganglijske ćelije.

Holestaza

Uzrok holestaze može se nalaziti na bilo kojem dijelu puta kojim žuč normalno prolazi od jetrenih ćelija koje ga luče, do otvora u duodenum. Na osnovu lokacije uzroka holestaze, a prije svega iz praktičnih razloga, holestaza se dijeli na intrahep ...

Hmelj

Hmelj jeste biljka penjačica iz porodice Cannabaceae, red Rosales, koja svakog proljeća niče ponovo iz, na hladnoću otpornog, rizoma. Udomaćen je u umjerenim područjima sjeverne hemisfere. Cvjetne šišarke hmelja koriste se u proizvodnji piva, koj ...