ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 362

Gamma Cephei

Gamma Cephei je zvijezda u sazviježdu Kefej. Njen tradiconalni naziv je Alrai, ali češće se naziva Cebalrai. Ima prividan sjaj od 3.21 mag. Udaljena je 45 sg od Sunca. Ubraja se u divove. Ima spektralnu klassu K1III-IV i vidljiva je golim okom. U ...

Omega Carinae

Omega Carinae je zvijezda u sazviježdu Kobilica. Ima prividan sjaj od 3.32 mag. Udaljena je 370 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse B8IIIe. Ima jake emisijske linije te se ubraja u Be zvijezde. Zajedno za θ, υ i β Car čini asterizam ...

Alpha Carinae

Alpha Carinae je zvijezda u sazviježdu Kobilica. Ima prividan sjaj od -0.72 mag. Druga je po sjajnosti na nebu. Udaljena je 300 sg od Sunca. Ubraja se u bijele divove spektralne klasse F0II. Nije vidljiva iznad sjeverne hemisfere, dalje od 37°18’.

Kruger 60

Kruger60 je zvijezda u sazviježdu Kefej. Udaljena je 13 sg od Sunca. Ubraja u patuljke. Ima spektralnu klasu M. Promjenljivog je sjaja, s nepravilnom periodom, koja iznosi najmanje 8 minuta. Nalazi se južno od zvijezde δ Cep.

Theta Carinae

Theta Carinae je zvjezdani sistem u sazviježdu Kobilica. Udaljen je 439 sg od Sunca. Sastoji se od dvije zvijezde. Nalazi se sjeveroistočno od asterizma Dijamantni krst kojeg čini zajedno sa β, υ i ω Car.

Zeta Cephei

Zeta Cephei je zvijezda u sazviježdu Kefej. Ima prividan sjaj od 3.35 mag. Udaljena je 730 sg od Sunca. Ubraja se u subdivove. Ima spektralnu klassu K1.5Ib.

HD 4113

HD 4113 je zvijezda u sazviježdu Kipar. Ima prividan sjaj od 7.88 mag. Udaljena je 144 sg od Sunca. Ubraja u žute patuljke spektralne klasse G5V. Njena starost se procjenjuje na oko 8.6 milijardi godina. Ima jednu vansolarnu planetu HD 4113b otkr ...

Epsilon Carinae

Epsilon Carinae je zvijezda u sazviježdu Kobilica. Ima prividan sjaj od 1.86 mag. Udaljena je 630 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse K3III+B2:V.Sastoji se od dvije zvijezde.

HD 4208

HD 4208 je zvijezda u sazviježdu Kipar. Ima prividan sjaj od 7.79 mag. Udaljena je 106 sg od Sunca.Ubraja u patuljke spektralne klasse G7VFe. Ima jednu vansolarnu planetu HD 4208b.

Alpha Sculptoris

Alpha Sculptoris je zvijezda u sazviježdu Kipar. Ima prividan sjaj od 4.31 mag. Udaljena je 780 sg od Sunca. Ubraja se u plavo-bijele divove. Ima spektralnu klassu B7IIIp. Promjenjivog je sjaja podvrste SX Arietis.

Epsilon Sculptoris

Epsilon Sculptoris je zvijezda u sazviježdu Kipar. Ima prividan sjaj od 5.31 mag. Udaljena je 90 sg od Sunca. Ubraja se u divove. Ima spektralnu klassu F1V+G0V.

HD 9578

HD 9578 je zvijezda u sazviježdu Kipar. Ima prividan sjaj od 8.2 mag. Udaljena je 187 sg od Sunca.Ubraja u žute patuljke spektralne klasse G1V. Ima jednu vansolarnu planetu otkrivenu 2009.

Tau Ceti

Tau Ceti je zvijezda u sazviježdu Kit. Ima prividan sjaj od 3.5 mag. Udaljena je 11.9 sg od Sunca.Ubraja u patuljke spektralne klasse G8V. Ima 5 vansolarnih planeta.

Kappa Sculptoris

Prisustvo željeza iznosi oko 102.3% u poredenju sa Suncem.

PP Carinae

PP Carinae je zvijezda u sazviježdu Kobilica. Ima prividan sjaj od 3.32 mag. Udaljena je 497 sg od Sunca. Ubraja se u patuljke spektralne klasse B4Vne. Promjenljivog je sjaja, podvrste γ Cas. Ima emisijske linije Be zvijezde.

L Carinae

L Carinae je zvijezda u sazviježdu Kobilica. Ima prividan sjaj od 3.69 mag. Udaljena je 1510 sg od Sunca. Ubraja se u superdivove spektralne klasse G5Iab-Ib. Promjenljivog je sjaja, ubraja se u intrinsične promjenljive tipa Cefeida. Perioda promj ...

Chi Carinae

Chi Carinae je zvijezda u sazviježdu Kobilica. Ima prividan sjaj od 3.47 mag. Udaljena je 387 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse B3IV. Promjenjivog je sjaja, podvrste Beta Cephei kod kojih promjena potječe od erupcija na površini. ...

Zeta Sculptoris

Sastoji se od dvije zvijezde. Primarna zvijezda ζ Scl A je plavo-bijeli patuljak. Ima spektralnu klassu B4III. 710 puta je sjajnija od Sunca, starosti oko 100 miliona godina. Sekundarna ζ Scl B je udaljena 3 uglovne sekunde.

Delta Centauri

Delta Centauri je zvijezda u sazviježdu Kentaur. Ima prividan sjaj od 2.6 mag. Udaljena je 395 sg od Sunca.Ubraja se u zvijezde glavnog niza. Ima spektralnu klassu B2IVne. Promjenjivog je sjaja, spada u podvrstu γ Cas promjenljivih. Ima osobine B ...

Gamma Comae Berenices

Gamma Comae Berenices je zvijezda u sazviježdu Berenikina kosa. Ima prividan sjaj od 4.36 mag. Udaljena je 170 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse K2IIICN+1. Njena starost se procjenjuje na oko 450 miliona godina.

V337 Carinae

V337 Carinae je zvjezdani sistem u sazviježdu Kobilica. Ima prividan sjaj od 3.4 mag. Udaljena je 740 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse K3IIa.Promjenljivog je sjaja.

V357 Carinae

V357 Carinae je zvjezdani sistem u sazviježdu Kobilica. Ima prividan sjaj od 3.44 mag. Udaljena je 419 sg od Sunca. Ubraja se u subdivove spektralne klase B2IV-V.Promjenljivog je sjaja. Sastoji se od dvije zvijezde.

VV Cephei

VV Cephei je zvijezda u sazviježdu Kefej. Ima prividan sjaj od 4.91 mag. Ima spektralnu klassu M2Iaep+B8Ve. Udaljena je 2400 sg od Sunca. Ubraja se u divove. Radijus iznosi 7.5-8.8 AJ.

Mu Centauri

Mu Centauri je zvijezda u sazviježdu Kentaur. Ima prividan sjaj od 3.04 mag. Udaljena je 505 sg od Sunca. Ima spektralnu klassu B2IV-Ve.

Epsilon Centauri

Epsilon Centauri je zvijezda u sazviježdu Kentaur. Ima prividan sjaj od 2.3 mag. Udaljena je 380 sg od Sunca. Ubraja se u divove. Ima spektralnu klassu B1III.Promjenjivog je sjaja, podvrste β Cep.

Eta Centauri

Eta Centauri je zvijezda u sazviježdu Kentaur. Ima prividan sjaj od 2.31 mag. Udaljena je 305 sg od Sunca.Ubraja u patuljke. Ima spektralnu klassu B1.5Vne.

Molekulski motor

Molekulski motori su molekulske mašine koje su bitni agensi kretanja u živim organizmima. U općem smislu, a motor je uredaj koji troši energiju u bilo kojem obliku i pretvara je u pokret ili mehanički rad. Naprimjer, mnogi proteinI, pri obavljanj ...

Kvantna elektrodinamika

Kvantna elektrodinamika je fizikalna teorija koja daje relativistički kvantnomehanički opis elektromagnetizma. U kvantnoj elektrodinamici se sve pojave u kojima učestvuju električki nabijene čestice matematički opisuju razmjenom fotona, što se mo ...

Kvant

Ovo je glavno značenje pojma Kvant. Za ruski fizičko-matematički časopis za učenike i studente, pogledajte Kvant časopis. Kvant je najmanja količina energije koja se može emitirati odredenom frekvencijom, a kojeg je definisao Max Planck. Energija ...

Kvantna hromodinamika

Kvantna hromodinamika u teorijskoj fizici je kvantna teorija polja koja opisuje svojstva snažne interakcije izmedu kvarkova i izmedu protona i neutrona u okviru kvantne teorije. Kvarkovi imaju prepoznatljivu osobinu koja odreduje njihovo vezivanj ...

Kvantni brojevi

Kvantni brojevi su bilo koji brojevi iz grupe brojeva koji specifično opisuje kvantno stanje bilo kojeg sistema u kvantnoj mehanici. Pojedini kvantni broj obilježava veličinu očuvanja količine u dinamici kvantnog sistema. Kako bilo koji kvantni s ...

Standardni model

Standardni model je teorija u fizici elementarnih čestica koja uspješno opisuje tri od četiri fundamentalne sile izmedu elementarnih čestica od kojih se sastoji sva poznata materija: elektromagnetizam, te jaku i slabu nuklearnu interakciju. To je ...

Azimutalni kvantni broj

Azimutalni kvantni broj je kvantni broj atomske orbitale koji odreduje orbitalni ugaoni moment i opisuje oblik orbitale. Azimutalni kvantni broj je drugi od kvantnih brojeva koji opisuju jedinstveno kvantno stanje elektrona. Takoder je poznat kao ...

Molekularna biofizika

Molekularna biofizika je centralna oblast biofizike, čiji je osnovni zadatak ispitivanje strukture i funkcionalnosti bioloških makromolekula. Savremena biofizika napravila je daleko najveći prodor baš u molekularnoj biofizici, na planu strukture ...

Paulijev princip isključenja

U kvantnoj mehanici, Paulijev princip isključenja ili jednostavno princip isključenja je princip koji govori da dva identična fermiona ne mogu zauzimati isto kvantno stanje istovremeno. Princip se zove po fizičaru Wolfgangu Pauliju. Jedna od posl ...

Linus Pauling

Linus Carl Pauling bio je američki hemičar i biohemičar. Takoder se istakao u oblastima kristalografije, molekularne biologije i medicine. Mnogi ga smatraju za vodećeg hemičara 20. vijeka. Prvi je istraživao korištenje kvantne mehanike u hemiji, ...

Fotoelektrični efekt

Fotoelektrični efekat je prvobitno otkriven od Heinrich Rudolf Hertza. Hertz je istraživao električno pražnjenje izmedu dvije elektrode. Pri eksperimentu je otkrio da intenzitet elektrona, struja, raste ako se elektrode osvjetle ultravioletnim sv ...

Nanoelektronika

Nanoelektronika se odnosi na korištenje nanotehnologije kod izrade elektroničkih komponenti, posebno tranzistora. Iako se izraz nanotehnologija općenito odnosi na korištenje tehnologije na dijelovima ispod 100 nm veličine, nanoelektronika se čest ...

Atomska orbitala

Atomska orbitala je matematička procjena dijela prostora u atomu kojem je najveća vjerovatnoća pojave elektrona. Pritom se elektron zamišlja kao oblak negativnog naelektrisanja različite gustine, na osnovu čega se može registrirati njegovo prisus ...

Bra–ket notacija

U fizici, Dirakova notacija standardna je matematička notacija za zapis vektora, linearnih funkcionala i ostalih sličnih objekata iz linearne algebre i teorije vektorskih prostora. Izraz bra-ket ili bra i ket potiče od engleske riječi bracket zag ...

Samantha Carter

Samantha "Sam" Carter je izmišljeni lik iz naučno fantastične televizijske serije Stargate SG-1 i Stargate Atlantis koju u seriji glumi Amanda Tapping.

Ab initio

Ab initio se najčešće upotrebljava u islijedećim kotekstima: u pravu u hemiji: skraćenica se odnosi na ab initio kvantne hemijske metode; u biofizici: metoda za predvidanje struktura proteina u sklapanju proteina; kada se opisuje literatura: od p ...

Matematika

Matematika nauka je koja izučava aksiomatski definirane apstraktne strukture koristeći logiku. Izučavane strukture najčešće potječu iz drugih prirodnih nauka, najčešće fizike, ali neke od struktura definirane su i izučavane radi internih razloga.

Pseudonauka

Pseudonauka je cijeli skup znanja i metoda koje tvrde da su zasnovane na činjeničnim saznanjima i nauci, ili bilo koji skup znanja koja su na višoj razini, ali koja nisu u suglasnosti sa naučnom metodom. Pseudonauka ne cijeni debate i kritike i r ...

Pi-veza

Pi veze su kovalentne veze, u kojima se dva režnja jedne od uključenih atomskih orbitala preklapa sa dva režnja druge od uključenih atomskih orbitala. Prolazeći kroz jezgra dva vezana atoma, svaka od ovih orbitala na zajedničnoj čvornoj površini, ...

Oktetno pravilo

Oktetno pravilo ili pravilo okteta je osnovno hemijsko pravilo koje odražava činjenicu da su atomi glavne grupe elemenata skloni kombinacijama u kojima svaki ima po osam elektrona u svojoj valencijskoj ljusci, dajući mu istu elektronsku konfigura ...

Molekularna geometrija

Molekularna geometrija ili molekularna struktura je tri-dimenzijska struktura atoma u molekuli. Ona odreduje niz osobina supstance, medu kojima su reaktivnost, polarnost, faza materije, boja, magnetizam i biološka aktivnost.

Atomska masa

Atomska masa je suma masa čestica koje čine atom, tj. protona i neutrona, zajednički zvanih nukleoni. Izražava se preko jedinice u, koja je 1/12 mase jezgre karbona C 12, i iznosi 1.6605*10 -27 kg. Dakle, atomska masa je relativan bezdimenzionala ...

Atomsko jezgro

Atomsko jezgro izgradeno je od protona i neutrona. Ukupni naboj samog jezgra je pozitivan i zavisi od broja protona. U periodnom sistemu elemenata atomi su poredani upravo po broju protona u jezgri, odnosno atomskom broju koji je naznačen u lijev ...

Teorija relativnosti

Albert Einsteinova teorija relativnosti sastoji se od dvije naučne teorije na području fizike: posebne relativnosti i opće relativnosti. Ove su teorije osmišljene kako bi objasnile činjenicu da se elektromagnetski valovi ne pokoravaju Newtonovim ...