ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361

DAlembert–Eulerov uvjet

U matematici i fizici, posebno u proučavanju mehanike i dinamike fluida, DAlembert–Eulerov uvjet je potreba da strujne linije strujanja budu nevrtložne. Neka x = x budu koordinate tačke x, u kojoj X nosi u vremenu t strujanje. Neka x ¨ = D 2 x D ...

Inženjerska geologija

Inžinjerska geologija je primjena studije geologije na inženjering u svrhu osiguranja da se geološki čimbenici koji se odnose na lokaciju, dizajn, konstrukciju, rad i održavanje inženjerskih radova prepoznaju i obračunavaju. Inženjerski geolog pr ...

Kapilarni broj

U dinamici fluida, kapilarni broj predstavlja relativni efekt viskoznih sila naspram površinskog napona koji djeluje na prelazu izmedu tečnosti i plina, ili izmedu dva fluida koja se ne miješaju. Definisan je kao Ca = d e f μ v σ {\displaystyle { ...

Konvekcija

Konvekcija je usmjereno kretanje, odnosno strujanje fluida, gdje se topliji fluid kreće prema hladnijem i predaje toplotu okolini.

Pascalov zakon

U fizikalnoj nauci, Pascalov zakon ili Pascalov princip iskazuje da se "promjena u pritisku zatvorenog nestišljivog fluida prenosi na svaki dio fluida i na površinu njegovog spremnika."

Bondov broj

U dinamici fluida, Bondov broj, oznake Bo, je bezdimenzionalna veličina koja izražava omjer masenih sila naspram sila površinskog napona: B o = ρ a L 2 γ {\displaystyle {\rm {Bo}}={\frac {\rho aL^{2}}{\gamma }}} gdje je a {\displaystyle a} ubrzan ...

Hidrostatička ravnoteža

Hidrostatička ravnoteža dešava se kada se pritisak zbog gravitacije uravnoteži sa gradijetom pritiska, koji pravi silu gradijenta pritiska u suprotnom smijeru. Ravnoteža ove dvije sile poznata je kao hidrostatička ravnoteža.

Prijelazno strujanje

Prijelazno strujanje je takvo strujanje kod kojeg se brzina i pritisak mijenjaju tokom vremena. Prijelazna strujanja obično se dešavaju tokom paljenja ili gašenja pumpe, otvaranja ilo zatvaranja spremnika. Glavni razlog zašto prijelazno strujanje ...

Aerostatika

Aerostatika se bavi proučavanjem plinova koji se kreće, tj. plinova koji miruju. Proučavanjme plinova koji se kreću bavi se naučna disciplina koja se naziva aerodinamika. Aerostatika je poddisciplina statike fluida koja je fokusirana na ponašanje ...

Geodinamika

Geodinamika je podoblast geofizike koja se bavi dinamikom planete Zemlje. Primjenjuje fiziku, hemiju i matematiku za razumijevanje kako konvekcija plašta dovodi do tektonike ploča i geoloških pojava poput širenje morskog dna, grade planina, vulka ...

Fazni dijagram

U fizikalnoj hemiji, mineralogiji i nauci o materijalima, fazni dijagram je vrsta grafik koji pokazuje ravnotežne uslove izmedu termodinamički različitih faza. U matematici i fizici, fazni dijagram ima drugu značenje kao sinonim za fazni prostor.

Deborahin broj

Deborahin broj je bezdimenzionalni broj, koji se koristi u reologiji kako bi okarakterisalo koliko je "fluidan" neki materijal. Čak neka, na prvi pogled, čvrsta tijela "struje" ako se posmatraju dovoljno dugo; porijeklo naziva, kojeg je skovao pr ...

ADINA

ADINA je komercijalni inženjerski simulacijski program kojeg razvija i distribuira širom svijeta ADINA R&D, Inc. Kompaniju je 1986. osnovao Dr. Klaus-Jürgen Bathe, a kompanija se nalazi u Watertownu, Massachusetts, SAD. ADINA se koristi u ind ...

Abraziv

Abraziv je materijal, često mineral, koji se koristi za oblikovanje ili završnu obradu radnog komada trenjem što dovodi do toga da se dio radnog komada troši. Dok završna obrada materijala često znači glačanje radi dobivanja glatke, sjajne površi ...

Talasna jednačina

Talasna jednačina je važna linearna parcijalna diferencijalna jednačina drugog reda koja opisuje prostiranje većine talasa, kao što su zvučni talasi, svjetlosni talasi i vodeni talasi. Koristi se u oblastima kao što su akustika, elektromagnetizam ...

Froudeov broj

Froudeov broj je bezdimenzionalni broj koji uporeduje inercijalne naspram gravitacionih sila. Može se koristiti kako bi se kvatifikovao otpor predmeta koji se kreće kroz vodu, te da bi uporedili predmete različitih veličina. Naziv je dobio po Wil ...

Meniskus (hidrostatika)

Za druga značenja, pogledajte: meniskus anatomija i leća optika. Meniskus je zakrivljenost na površini tečnosti koja nastaje kao reakcija na površinu spremnika ili nekog drugog predmeta. Može biti konkavna ili konveksna. Konveksni meniskus nastaj ...

Mikrotehnika

Mikrotehnika je skup tehnika korištenih od zamisli do proizvodnje stvari malih dimenzija. Mikrotehnika obuhvata aparate i mašine koje primaju, preraduju i vraćaju natrag informaciju. Ona se tiče slijedećih proizvoda kao i aktivnosti: optički apar ...

Rudarsko-geološko-gradevinski fakultet u Tuzli

Rudarsko-geološko-gradevinski fakultet u Tuzli je osnovan 1958. kao visoka škola, 1960. godine donosi se odluka o promjeni statusa u fakultet te postaje Rudarski Fakultet u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu.

Kolor naboj

U fizici elementarnih čestica, kolor naboj ili boja je osobina kvarkova i gluona zbog kojeg oni medudjeluju jakom silom. Kolor naboj u kvantnoj hromodinamici igra analognu ulogu električnom naboju u kvantnoj elektrodinamici, ali zbog činjenice da ...

Mehanika

Mehanika je prirodna nauka i njeni počeci sežu u doba p. n. e. Ona je najstarija grana fizike i njenim osnivačem smatra se Arhimed 287-212. p. n. e, poznat po Arhimedovom zakonu i "zlatnom pravilu mehanike". U srednjem vijeku mehanikom su se bavi ...

Kretanje

Kretanje nekog tijela najjednostavnije možemo definirati kao promjenu položaja tog tijela u prostoru tokom vremena. Svako se kretanje dogada uslijed djelovanja sila, iako same sile nije nužno uzeti u obzir da bi se naučno analiziralo kretanje. Da ...

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni opisuju kretanje planeta oko Sunca. Pri sljedećim aproksimacijama se mogu izvesti Keplerovi zakoni: Gravitaciono medudjelovanje izmedu planeta je zanemarivo. Sunce i planete se promatraju kao materijalne tačke. Referentni sistem ...

Omicron Ceti

Omicron Ceti je zvijezda u sazviježdu Kit. Ima prividan sjaj od 3.04 mag. Udaljena je 420 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse M1-9IIIe. Promjenjivog je sjaja, prototip Mira Ceti zvijezda. Sastoji se od dvije zvijezde.

Alpha Aurigae

Alpha Aurigae je zvjezdani sistem u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 0.08 mag. Udaljena je 42 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klase G5IIIe+G0III. Sastoji se od nekoliko zvijezda.

Alpha Centauri

Alpha Centauri je zvijezda u sazviježdu Kentaur. Udaljena je 4.36 sg od Sunca. Poslije Sunca najbliža nam je zvijezda. Tradicionalni nazivi su Rigil Kentaurus, Rigil Kent i Toliman. Rigil Kenaturus potječe od arapskog naziva za stopalo Kentaura. ...

Beta Aurigae

Menkalinen je zvjezdani sistem u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 1.9 mag. Udaljen je 85 sg od Sunca. Ubraja se u subdivove spektralne klasse A2IV. Sastoji se od nekoliko zvijezda.

Upsilon Aurigae

Upsilon Aurigae je zvijezda u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 4.74 mag. Udaljena je 516 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse M0III-IIIbFe-0. Promjenjivog je sjaja.

Mu Aurigae

Mu Aurigae je zvijezda u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 4.86 mag. Udaljena je 153 sg od Sunca.Ubraja se u zvijezde glavnog niza spektralne klasse A4m.

Mahasim (zvijezda)

Mahasim je zvijezda u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 2.62 mag. Udaljena je 173 sg od Sunca. Ubraja u patuljke spektralne klasse A0pSi.Sastoji se od dvije zvijezde.

Eta Aurigae

Eta Aurigae je zvijezda u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 3.17 mag. Udaljena je 219 sg od Sunca.Ubraja se u zvijezde glavnog niza spektralne klasse B3V.

Delta Aurigae

Delta Aurigae je zvjezdani sistem u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 3.72 mag. Udaljena je 140 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse K0III.Sastoji se od četiri zvijezde.

Nu Aurigae

Nu Aurigae je zvijezda u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 3.97 mag. Udaljena je 230 sg od Sunca.Ubraja se u zvijezde glavnog niza spektralne klasse K0III*.

Tau Aurigae

Tau Aurigae je zvijezda u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 4.52 mag. Udaljena je 207 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse G8III.

Xi Aurigae

Xi Aurigae je zvijezda u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 4.99 mag. Udaljena je 240 sg od Sunca. Ubraja se u subdivove spektralne klasse A2V.

Phi Aurigae

Phi Aurigae je zvjezdani sistem u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 5.07 mag. Udaljena je 450 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse K3IIICN+2.Sastoji se od nekoliko zvijezda.

Sigma Aurigae

Sigma Aurigae je zvijezda u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 4.99 mag. Udaljena je 470 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse K4III.

Iota Aurigae

Iota Aurigae je zvijezda u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 2.69 mag. Udaljena je 512 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse K3II.

Lambda Aurigae

Lambda Aurigae je zvjezdani sistem u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 4.71 mag. Udaljena je 41.2 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse G2IV-V.Sastoji se od dvije zvijezde.

Zeta Aurigae

Zeta Aurigae je zvjezdani sistem u sazviježdu Kočijaš. Ima prividan sjaj od 3.75 mag. Udaljena je 790 sg od Sunca. Ubraja se u divove spektralne klasse K4II+B8V.Sastoji se od dvije zvijezde.

Lambda Sculptoris

Lambda Sculptoris je zvijezda u sazviježdu Kipar. Sastoji se od tri zvijezde. Prve dvije su udaljene od treće oko 0.29 uglovnih stepeni.

Eta Sculptoris

Eta Sculptoris je zvijezda u sazviježdu Kipar. Ima prividan sjaj od 4.81 mag. Udaljena je 548 sg od Sunca. Ubraja se u crvene divove spektralne klasse M4III. Promjenjivog je sjaja, perioda promjene je nepravilna, spada u pulsare. Sjaj se mijenja ...

Gamma Sculptoris

Gamma Sculptoris je zvijezda u sazviježdu Kipar. Ima prividan sjaj od 4.41 mag. Udaljena je 179 sg od Sunca. Ubraja se u narandžaste divove spektralne klasse K1III. Emitira jako infracrveno zračenje što je tipično za divove klase K.

Delta Sculptoris

Sastoji se od tri zvijezde. Primarna δ Scl A zvijezda glavnog niza spektralne klasse A0V. Sekundarna δ Scl B je udaljena 4 uglovne sekunde. Tercijarna δ Scl C je div spektralne klase G udaljen 74 uglovne sekunde.

Beta Sculptoris

Beta Sculptoris je zvijezda u sazviježdu Kipar. Ima prividan sjaj od 4.37 mag. Udaljena je 178 sg od Sunca. Ubraja se u plavo-bijele subdivove.

Beta Centauri

Beta Centauri je zvijezda u sazviježdu Kentaur. Ima prividan sjaj od 0.61 mag. Udaljena je 348 sg od Sunca. Ubraja se u divove. Ima spektralnu klassu B1III.Promjenjivog je sjaja. Njen tradicionalni nazivi potječu od arapskog Hadar i latinskog Agena.

R Sculptoris

R Sculptoris je zvijezda u sazviježdu Kipar. Ima prividan sjaj od 5.77 mag. Udaljena je 1500 sg od Sunca. Ubraja se u divove. Ima spektralnu klassu C.Promjenljivog je sjaja, perioda je polupravilna i traje 372 dana. Sjaj se mijenja od 5.96-7.24 mag.

Delta Cephei

Delta Cephei je zvijezda u sazviježdu Kefej. Ima prividan sjaj od 3.75 mag. Udaljena je 891 sg od Sunca. Ubraja se u divove. Ima spektralnu klasu F5Ib-G2Ib.

Gamma Ceti

Gamma Ceti je zvijezda u sazviježdu Kit. Ima prividan sjaj od 3.47 mag. Udaljena je 80 sg od Sunca.Ubraja se u zvijezde glavnog niza spektralne klasse A3V.Sastoji se od tri zvijezde.

Alpha Ceti

Alpha Ceti je zvijezda u sazviježdu Kit. Ima prividan sjaj od 2.53 mag. Udaljena je 249 sg od Sunca. Ubraja se u stare i veoma hladne crvene divove spektralne klase M1.5IIIa. Promjenjivog je sjaja, ubraja se u pulsare.