ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 359

Linderniaceae

Linderniaceae je porodica cvjetnica u redu Lamiales, sa oko 13 rodova i 195 vrsta, rasprostranjenjh širom svijeta, pretežno u neotropiima. U drugim klasifikacijama bivala je uključena u porodicu Scrophulariaceae sensu lato ili u novije vrijeme u ...

Butomus

Butomus je cvjetnica, jedini poznati rod u prodici Butomaceae, koji se prirodno javlja u Evropi i Aziji. U nekim dijelovima Sjedinjenih Država, smatra se invazijskim. Ima samo dvije opisane vrste: Butomus junceus Turcz. - Centralna Azija Butomus ...

Agaricomycotina

Agaricomycotina je jedna od tri poddivizije gljiva u diviziji Basidiomycota Takson Agaricomycotina, takoder je poznat i kao Hymenomycetes, gljive koje nose spore na bazidijama. Imaju oko 20.000 vrsta, a oko 98% njih je u razredu Agaricomycetes, k ...

Sporangija

Sporangija je struktura za formiranje spora. Može se sastojati od jedne ćelije ili može biti višećelijska. Sve biljke, gljive, kao i mnoge pripadnici drugih taksona formiraju sporangije u nekoj fazi životnog ciklusa. Sporangije mogu stvarati spor ...

Ginkgoales

Ginkgoales je red golosjemenjača sa samo jednom današnjom vrstom: Ginkgo biloba. To je monotipski rod u razredu Ginkgoopsida, koji je takoder monotipski jer ima samo jednu monotipsku diviziju, Ginkgophyta. Red obuhvata pet porodica, od kojih je d ...

Leptothecata

Dijagnostički znakovi grupe su: Meduze obično imaju plitka zvona, pri čemu jegametogeno tkivo ograničeno na radijalne kanale. Polipi su uvek kolonijalni; Pipci polipa su rasporedeni u jednostavnom krugu; Prisustvo teka ili skeletne obloge koja pr ...

Bruniales

Bruniales je valjano botaničko ime u ranga jednog od redova cvjetnica iz razreda Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Donedavno nije bio u upotrebi, ali studija iz 2008. sugerirala je da su porodice Bruniaceae i Columelliaceae sestrinski kladusi ...

Senecio thapsoides

Senecio thapsoides G. Beck je biljka iz porodice Asteraceae. Njeni sinonimi su: Cacalia verbascifolia SIBTH. & SM i Cineraria thapsoides. Iz prvoopisanog taksona S. thapsoides izdvojene su vrste Senecio bosniacus i Senecio macedonica.

Morske zvijezde

Morske zvijezde su morski beskičmenjaci iz koljena Echinodermata, razred Asteroidea. i obuhvataju oko 1.700 vrsta. Često su vrlo živih boja. Različitih su veličina od nekoliko cm do 1 m. Imaju 5 pari spolnih organa po jedan na svakom kraku. Neke ...

Fanerozoik

Fanerozoik je eon u geološkoj skali, koji se proteže od prije 542.0 ± 1.0 miliona godina do danas. Dogodio se u prekambriju, koji pokriva vrijeme preostalo od formiranja Zemlje. Ime mu se odnosi na veličinu organizama koji nastaju u to vrijeme. M ...

Ulmaceae

Ulmaceae je porodica brijestova. cvjetnica, koja uključuje rodove Ulmus i Zelkova. Članovi ove porodice rasprostranjeni su u sjevernoj umjerenoj zoni, a raštrkani su i na drugim područjima, osim u Australaziji. Porodica je nekada bila tretirana t ...

Anatomija desetonožaca

Desetonožni rakovi, kao što su riječni rak, jastog, škampi, sastoje se od po 20 dijelova grupiranih u dvije glavne cjeline: cefalotoraks i pleon. Svaki segment može imati jedan par dodataka, iako u raznim skupinama oni mogu biti smanjeni ili nedo ...

Haldanovo pravilo

Haldanovo pavilo je postavljenno nakon odredenih zapažanja u ranoj fazi specijacije. Ovo pravilo se odnosi na dvije blisko srodne vrste koje, nakon alopatrične specijacije, hibridiziraju, jer na kontaktnoj zoni nekada istog areala nisu potpuno re ...

Fabeae

Fabeae je tribus porodice Fabaceae iz potporodice Faboideae u kojem su tri roda. Ovom taksonu pripadaju poznati rodovi leća ili sočivo, grašak, grahorka i grahorica. genus Pisum L. genus Lathyrus L. genus Vicia L. genus Vavilovia Fed. genus Lens ...

Paleogen

Paleogen je geološki period, najstariji od tri stratigrafska dijela kenozojske ere, koji je tjaja u interval izmedu prije 66 i 23 miliona godina. Paleogen je riječ grčkog porijekla koja približno znači "drevno rodeno", a uključuje oligocensku epo ...

Craniata

Craniata, ponekad i Craniota, ili kranijati, moguće i lobanjci je predloženi kladus Chordata – životinja s trvdom – koštanom ili hrskavičnom lobanjom. Ovo koljeno medu danadnjim kičmenjacima obuhvata grupe Myxini, Hyperoartia i mnogo brojnije Gna ...

Prstenasta vrsta

Prstenaste vrste ili ring vrste su posebni tipovi klina, gdje je njihova geografska distribucija takva da se dva njena kraja medusobno prekrivaju, ali, iako su susjedne – rijetko hibridiziraju. To je posljedica kumulativnog efekta mnogih fenotips ...

Bennettitales

Bennettitales, poznate i kao cikadeoide, je izumrli red sjemenjača koji se pojavio u permskom periodu a izumrle su u većini područja prema kraju krede, iako se čini da su neki Bennettitales preživjele u oligocensko doba na Tasmaniji i u istočnočn ...

Gigantopteride

Gigantopteride je ime koje je dato fosilima grupe biljaka koje su postojale u permskom periodu, tokom kasnog perma. Gigantopteride su bile medu najnaprednijim kopnenim biljkama paleozojske ere i nestale su ubrzo nakon dogadanja masovnog permsko-t ...

Brassicales

Brassicales je red cvjetnica, kupusnjača, iz razreda Magnoliopsida. Imenovan je po najvažnijem, tipskom rodu Brassica i porodici Brassicaceae. Po to the APG II sistemu, uključen je u euroside II, dikotiledone. Jedan od karakteristika mnogih člano ...

Cycliophora

Cycliophora je novoklasificirano koljeno beskičmenjaka, nekada samo rod Symbion. Obuhvataju vodene životinje, manje od 0.5 mm, pričvršćene za dijelove usta hladnovodnih jastoga. Imaju kesasto tijelo i tri izrazito različita oblika u različitim di ...

Oleaceae

Oleaceae je porodica cvjetnica reda Lamiales. Uključuje 26 rodova, od kojih je jedan nedavno izumro. Postojećih 25 rodova obuhvataju i rod Cartrema, koji je reotkriven 2012. Procjenjuje se da u porodici maslina ima oko 700 vrsta, grmova, stablaši ...

Doba (geologija)

Doba je formalna geohronološka jedinica geohronološke skale koja predstavlja vrijeme koje odgovara trajanju kata. Katovi su, s druge strane, skupovi uzastopnih slojeva koji pokrivaju cijelo fanerozoik, definirana prvenstveno biostratigrafskim kri ...

Sluzaste plijesni

Sluzaste plijesni ili plijesni od sluzi su oblici života koji žive na podmom sloju prašuma i mnogim drugim dijelovima svijeta. Pomiču se nad tlom i srušenim krošnjama drveća u potrazi za hranom. Šire se sporama, poput biljke, koja izraste u nove ...

Homo ergaster

Homo ergaster ili afički Homo erectus je izumrla hronospecies roda Homo koji je živio u istočnoj i južnoj Africi u ranoj pleistocenskoj epohi. Iako još uvijek postoje neslaganja na temu klasifikacije, predaka i potomstva H. ergaster, široko je pr ...

Cvjetna formula

Cvjetna formula je obrazac za predstavljanje strukture cvijeta pomoću brojeva, slova i raznih simbola, dajući značajne informacije o cvijetu u kompaktnom obliku. Može predstavljati odredene vrste ili se može generalizirati da karakterizira više t ...

Reichardia

Naziv roda posvećen je Johannu Jakobu Reichardu 1743-1782, njemačkom, botaničaru, mikologu, briologu, pteridologu, i algologu, uredniku nekoliko radova Carla Linnea.

Ammonoidea

Amoniti su grupa izumrlih morskih mehkušaca, životinja podrazreda Ammonoidea u razredu Cephalopoda. Ovi mekušci, usko su povezani sa životom kolenoida nego što su sa ljuštirastim nautiloidima poput živih vrsta roda Nautilus. Najraniji amontii poj ...

Knautia

Knautia je jedan od rodova u porodici Caprifoliaceae, cvjetnica u redu Dipsacales, razred Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Rod ima 206 opisanih vrsta, od kojih je prihvaćeno tek 48. U Bosni i Hercegovini i susjednim balkanskim područjima aut ...

Cvjetni dijagram

Cvjetni dijagram je grafički prikaz strukture cvijeta. Prikazuje broj cvjetnih organa, njihov raspored i fuziju. Različiti dijelovi cvijeta predstavljeni su odgovarajućim simbolima. Cvjetni dijagrami korisni su za identifikaciju cvijeta ili mogu ...

Lijeska

Lijeska jest rod listopadnog drveća i velikog žbunja koje raste na sjevernoj hemisferi, u područjima s umjerenom klimom. Ovaj rod obično se svrstava u porodicu breza, Betulaceae, iako neki botaničari izdvajaju lijeske u posebnu porodicu, Corylace ...

Rorippa

Rorippa je rod u porodici Brassicaceae, cvjetnica u redu Brassicales, razred Magnoliopsida, divizija Magnoliophyta. Ovaj rod cvjetnica potiče iz Evrope preko srednje Azije, Afrike do Sjeverne Amerike. Vrste doda Rorippa su jednogodišnje do trajni ...

Hrast

Quercus je rod hrastova, drveća, koje je sinonim otpornosti i čvrstoće. Hrastovi su važno drveće u sjevernom umjerenom području. Ima ih oko 200 vrsta. Većinom rastu kao krupno drveće. Muški su im cvjetovi u dugim i rijetkim resama, s 6-10 prašnik ...

Bromus

Bromus je rod u porodici Poaceae, cvjetnica u redu Poales, razred Liliopsida, divizija Tracheophyta. U Bosni i Hercegovini i okolnim balkanskim područjima raste 20-ak taksona ovog roda: Bromus commutatus Schrad. Bromus rigidus Roth Bromus lanceol ...

Zoofilija (botanika)

Zoofilija ili zoidiofílija – u botanici – je adaptacija biljaka cvjetnica u cilju osiguravanje oprašivanja uz pomoć životinja. U tom se kontekstu, životinje koje prenose polen nazivaju se vektori. Objasniti kao neka vrsta evolucijski odnos simbio ...

Perajari

Perajari, ili kako ih zajedničkim imenom često imenuju tuljani ili foke, su grupa zvijeri koja je prešla na život u vodi. Naučno ime je izvedeno iz latinskog od pinna - "peraja" i pes - "noga".

Strobil

Strobil ili strobilus je struktura mnogih kopnenih vrsta biljke, koja se sastoji od sporangijskih – nosećih struktura, zgomilanih duž stabljike. Strobili se često nazivaju češeri, ali neki botaničari ograničavaju upotrebu tog termina izraza na dr ...

Vizij

Vizij je doba u ICS geološkoj vremenskoj skali ili stadij/doba u stratigrafskom katu. To je drugo doba misisipijskog potperioda, nižeg potsistema u karbonu. Vizij je trajao od prije 346.7 ± 0.4 do prije 330.9 ± 0.2 miliona godina, prije tunenzija ...

Baškirij

Baškrij prvo, od četiri, doba ili stadija, u epohi pensilvanij karbonskog perioda. Trajao je od prije 318.1 ± 1.3 do 311.7 ± 1.1 miliona godina. Prethodilo mu je doba serpukovij, a iza njega slijedio je moskovij. Prema Medunarodnoj komisiji za st ...

Kasimovij

Kasimovij je geohronološko doba ili hronostratigrafska faza u ICS geološkoj vremenskoj skali. To je treća faza u pensilvaniju, koja traje od prije 307.0 ± 0.1 do prije 303.7 ± 0.1 milona godina, do početka gzelija. Kasimovij slijedi nakon moskovi ...

Serpukovij

Serpukovij je po ICS-ovoj geološkoj skali gornji stadij ili najmlade doba misisipija, donji potsistem karbona. Serpukovijsko doba trajalo je od prije 326.5 ± 1.6 do prije 318.1 ± 1.3 miliona godina. Njemu je prethodilo vizijsko doba, a slijedio j ...

Gzelij

Gzelij, preciznije gželij, je posljednje doba u geološkoj skali ICS-a ili stadij na stratuigrafskom spubu. To je najmladi stadij pensilvanija, najmladi pоtsistem karbonа. Trajao je od kraja kasimovija do početka aselija, najstarijeg poddijela per ...

Turnezij

Turnezij je najstarije doba u ICS geološkoj vremenskoj skali ili stadij u stratigrafskom katu. Prvi je stadij misisipijskog doba, starijeg potsistema u karbonu. Prije njega bio je famenij, a nakon njega slijedi vizij.

Vaskularne mahovine

Vaskularne mahovine, koje imaju primitivni predački oblik provodnih sudova, priladaju razredu Lycopodiopsida, tek odnedavno svrstavaku se u vaskularne biljke. To je jedina grupa vaskularnih biljaka koje se razmnožavaju sporama. Neke od njih rastu ...

Salix

Salix je rod vrba, listopadnog drveća i grmlja iz porodice Salicaceae. Širom svijeta opisano je oko 660 vrsta ovog roda, koje najčešće rastu na vlažnim tlima u hladnijim područjima Sjeverne hemisfere.

Fragaria

Fragaria je rod biljaka iz porodice Rosaceae, rasprostranjenih u sjevernom umjerenom pojasu, a samo jedna je u Čileu. Najpoznatija je Fragaria vesca iz u umjerene Evrope i umjerene Azije, a odomaćila se i izvan toga područja. Danas je uzgajivačim ...

Carpinus

Carpinus je rod grabova iz porodice Betulaceae. Porijeklo imena mu nije pouzdano utvrdeno; smatra se da proizilazi od keltskih riječi karr = drvo) + penne = glava, što je bilo staro ime za grab kod Rimljana, ili dolazi od grčkog karpinos. Svi gra ...

Promotor (genetika)

Promotor – u genetici – je sekvenca DNK na koju se vezuju proteini koji iniciraju transkripcija jednostruke RNK, prema matrici smislenog polulanca DNK nizvodno od nje. Ova RNK može kodirati protein ili može imati funkciju samu po sebi, kao što je ...

Genetička ravnoteža populacije

Genetička ravnoteža populacije je model po kojem se relativna frekvencija alela odredenog lokusa održava na istoj razini u nizu sukcesivnih generacija. Suglasno tome, u takvim uvjetima, i relativna učestalost genotipova i fenotipova u populaciji, ...

Zooplankton

Zooplankton su heterotrofni organizmi u okeanima, mora ili slatkim vodama koji lebde ili se ograničeno kreću nošeni strujama i talasima. Pojedinačni zooplankton obično mikroskopske veličine, ali neki su veći i vidljivi golim okom.