ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 345

Conflict Vietnam (igra)

Conflict: Vietnam je pucačina iz trećeg lica,čija je radnja smještena u vrijeme Vijetnamskog rata.Conflict: Vietnam daje igraču mogućnost kontrolisanja četiri američka vojnika u Vijetnamu.Igra takoder nudi split-screen multiplayer mod.U igri steč ...

Zlatna palma

Zlatna palma ime je jedne od najprestižnijih filmskih nagrada koja se dodjeljuje na Filmskom festivalu u Cannesu. Nagradu je vijeće organizatora festivala uvelo 1955. godine, preimenovanjem dotadašnje nagrade Grand Prix du Festival international ...

Floor Jansen

Floor Jansen je holandska pjevačica, tekstopisac pjesama i vokalni trener. Trenutno je glavni vokal finskog simfonijskog metal benda Nightwish. Jansen je prvi put postala poznata kao član simfonijskog metal benda After Forever, koja je bila njiho ...

Genski fond

Genski fond je sveukupnost gena i njihovih mogućih alela koji su prisutni u jednoj populaciji sa spolnim razmnožavanjem. Promjenama učestalosti genskih alela, odnosno brojnog odnosa pojedinačnih alela u na svakom lokusu genskog fonda neke populac ...

Polimeraza

Polimeraza je enzim čija je glavna funkcije formiranje polimera nukleinskih kiselina, kao što su RNK i DNK. Reakcija polimerizacije novonastajuće DNK ili RNK se odvija korištenjem postojeće mustre DNK ili RNK u procesima replikacije i transkripci ...

Autkrosing

Autkrosing ili ukrštanje van srodstva je oblik ukrštanje izmedu različitih pasmina/rasa/sorti, bez zajedničkih predaka. To je praksa unošenja nepovezanog genetičkog materijala u uzgojnu liniju. Povećava genetičku raznolikost, smanjujući tako vero ...

Eukarioti

Eukarioti su organizmi odnosno ćelije kod kojih je nasljedni materijal smješten u jedru obavijenom posebnom jedarnon membranom. U eukariotskoj ćeliji razvile su se i brojne ćelijske organele kojih nema kod prokariotskih organizama, medu kojima su ...

Melanezija

Melanezija, zajednički naziv za grupe ostrva u srednjem i jugozapadnom dijelu Tihog okeana. Obuhvata tri skupine ostrva: Novu Gvineju i susjedna ostrva; južnu Melaneziju, koja se sastoji od Solomonskih Ostrva, Novih Hebrida, Nove Kaledonije, ostr ...

Lactoris

Lactoris jedini i monotipski rod porodice Lactoridaceae, cvjetnica iz reda Piperales, razred Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Jedina vrsta, Lactoris fernandeziana je endemski grm šume oblaka Masatierra - Otoka Robinson Crusoe, te sa Otoka Ju ...

Heritabilnost

Heritabilnost je vjerovatnoća nasljedivosti proučavanog svojstva. Jedan od prvih koraka u proučavanju mogućnosti i modela nasljeedivanja neke komponente individualnog fenotipa je procjena da li je i/ili u kojoj mjeri pod kontrolom njegove genetič ...

Kutnjak (zub)

Kutnjaci molari ili molarni zubi su veliki, ravni zubi na stražnjoj strani usta. Razvijeniji su kod sisara. Koriste se prvenstveno za mljevenje hrane tokom žvakanja. Naziv molar potiče od latinskog, molaris dens, što znači zub od mlinskog kamena, ...

Samooprašivanje

Samoprašivanje je oblik spolnog razmnožavanja kada polen iste biljke stigne do žiga tučka cvijeta ili u ovulu. Postoje dva obrasca samoprašivanja: geitonogamija, polen se prenosi iz antera jednog cvijeta na stigmu drugog na istoj cvjetnici, ili i ...

Palindromski niz

Palindromska sekvenca ili palindromski niz je segment nukleinske kiseline na dvostrukom lancu DNK ili RNK u kojima se nalazi 5 ka 3 unaprijed na poklapanju koje odgovara čitanju unazad od 5 do 3 n komplementarnog lanca, sa kojim čini dvostruku sp ...

Glukozo-6-fosfo-dehidrogenaza

Glukozo-6-fosfo dehidrogenaza je citosololitski enzim koji katalizira hemijsku reakciju: D-glukozo 6-fosfat + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 6-fosfo-D-glukono-1.5-lakton + NADPH + H +. Ovaj enzim je u metaboličkom putu pentoza fosfa ...

Primarni transkript

Primarni transkript ili primarni prepis je jedanostruka ribonukleinska kiselina, koja nastaje kao proizvod transkripcije smislenog polulanca DNK. Nakon prerade daje različite zrele RNK proizvode, kao što su iRNK, tRNK i rRNK. Primarni transkripti ...

Blizanački metod

Blizanački metod ili gemelološki metod je i u savremenim humano–genetičkim istraživanjima osnovni, najznačajniji i najšire primjenjivani način procjene heritabilnosti fenotipskih svojstava, iako se i na nekim drugim nivoima genetičke analize mogu ...

Polimorfizam dužine restrikcijskih fragmenata

Polimorfizam dužine restrikcijskih fragmenata, u molekularnoj biologiji, predstavlja varijaciju u homolognim sekvencama DNK. Odnosi se na polimorfizam uzoraka homolognih DNK molekula iz različitih restrikcijskih lokacija, a koje se dobiju primjen ...

Frekvencija alela

Frekvancija alela ili genske frekvencije ili relativna frekvencija gena je proporcija odredenog alela medu alelnim kopijama odgovarajućeg genskog lokusa. Može se prikazati i kao procentna učestalost tog alelogena u genskom fondu date populacije. ...

Monohibridno ukrštanje

Monohibridno ukrštanje ili monohibridno križanje je sparivanje izmedu jedinki koje imaju različite alele ma posmatranom genskom lokusu. Osobina koja se pritom proučava kontrolirana je sa jednog jednostavnog lokusa, npr. A/a. Za izvodenje takvog u ...

Fosfofruktokinaza 1

1-fosfofruktokinaza - PFKI - – fruktoza-1-fosfat kinaza, 1-fosfofruktokinaza, D-fruktoza-1-fosfat kinaza, fruktoza 1-fosfat kinaza, fosfofruktokinaza 1) – je enzim sistemskog imena ATP:D-fruktoza-fosfat 6-fosfotransferaza. Ovaj enzim katalizira s ...

Cvjetna simetrija

Cvjetna simetrija opisuje može li se i kako, obično zato što su njihovi dijelovi spiralno rasporedeni.

Sarkom

Sarkom je kancer koji nastaje iz transformiranih ćelija mezenhimskog porijekla. Vezivno tkivo širok je pojam koji uključuje kosti, hrskavicu, masno tkivo, krvne sudove ili hematopoetska tkiva, a sarkomi mogu nastati u bilo koje od njih. Kao rezul ...

Nikolaj Vavilov

Nikolaj Ivanovič Vavilov, 25. novembar 1887. – 26. februar 1943) bio je ugledni ruski i sovjetski agronom, botaničar i genetičar, najpoznatiji po tome što je identifikovao porijeklo kultiviranih biljaka. Posvetio je svoj život proučavanju i pobol ...

Poecilia

Poecilia je rod slatkovodnih riba iz porodice Poeciliidae. Sve ribe iz ovoga roda, izuzev guppija i endlerovog guppija, još se nazivaju mollijima. U prošlosti je ovaj rod bio podijeljen na rod Mollienesia i rod Lebistes. Ime roda - Poecilia - izv ...

Supsaharska Afrika

Subsaharska Afrika je područje u Africi koje se nalazi južno od Sahare, a koristi se za označavanje zemalja Afrike koje se ne smatraju dijelom Sjeverne ili nekih područja Zapadne Afrike. U Evropi i Americi tokom 19. vijeka Subsaharska Afrika je b ...

Pain of Salvation

Pain of Salvation je švedski progresivni metal bend u kojem svira i pjeva multitalentovani muzičar Daniel Gildenlöw, tekstopisac, kompozitor, gitarista i pjevač. Zvuk ovog benda okarakterisan kao moćan s istaknutom gitarom, sa širokim vokalnim di ...

Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae je porodica paprati iz razreda Polypodiopsida, red Polypodiales, divizijs Tracheophyta. Prema Katalogu života, Dennstaedtiaceae danas uključuju 238 vrsta. Kladogram prema Katalogu života Catalogue of Life:

Apiales

Apiales je red cvjetnica iz razreda Magnoliopsida, divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. U Katalogu života registrirano 11.275 vrsta ovog roda. Prema istom izvoru uraden je slijedeći kladogram:

Begoniaceae

Begoniaceae je porodice cvjetnica iz reda Cucurbitales, razreda Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Prema Katalogu života, Begoniaceae imaju 14 vrsta i slijedeći kladogram.

Polypodiopsida

Polypodiopsida je razred paprati, divizija Tracheophyta. Imenovan je po tipskom rodu Polypodium i porodici Polypodiaceae, odnosno redu Polypodiales. Kladogram Tracheophyta, prema Katalogu života:

Salviniaceae

Salviniaceae je porodica paprati iz razreda Polypodiopsida, red Salviniales, divizija Tracheophyta. Salviniaceae ima ukupno 18 vrsta. Kladogram prema Katalogu života Catalogue of Life

Borago

Borago je rod cvjetnica zvanih oštrolisti, u porodici Boraginaceae, razred Magnoliopsida. Prema Katalogu života, napravljen je slijedeći kladogram priznatih vrsta:

Osmundaceae

Osmundaceae je porodica paprati iz razreda Polypodiopsida, reda Osmundales, divizija Tracheophyta. Cijela porodica Osmundaceae ima oko 25 vrsta. Kladogram prema Katalogu života Catalogue of Life

Asparagales

Asparagales je red cvjetnica iz razreda Liliopsida, divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. Prema Katalogu života, red Asparagales obuhvata 35.948 vrsta. Kladogram: Kladogram reda, prema sajtu Filogenija angiospermi je:

Catalpa

Catalpa jest rod cvjetnica u porodici Bignoniaceae, red Lamiales, razred Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Prema Katalogu života ima sljedeći kladogram svojih ukupno šest vrsta

Alismatales

Alismatales je red cvjetnica iz razreda Liliopsida, divizije Tracheophyta. Prema Katalogu života, Alismatales imaju 3.780 vrsta. U istom izvoru je i slijedeći kladogram reda Alismatales i njegovi širih taksonomskih odnosa.

Commelinales

Commelinales je red cvjetnica iz razreda Liliopsida, divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. Prema Katalogu života, red Commelinales ima 866 priznatih vrsta. Prema tom izvoru, uspostavljenn je slijedeći kladogram.

Zingiberales

Zingiberales je red cvjetnica iz razreda Liliopsida, divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. Prema Katalogu života, red Zingiberales 2.555 priznatih vrsta. Prema istom izvoru, kladogram taksonomske pozicije i struktute ovog reda je:

Gentianales

Gentianales je red cvjetnica iz razreda Magnoliopsida, divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. Prema Katalogu života, obuhvata 22.237 vrsta iz oko 1.138 rodova, u pet porodica. Preko 80% vrsta reda su iz porodice Rubiaceae.

Pandanales

Pandanales je red cvjetnica u redu Liliopsida, divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. U Katalogu života, Pandanales danas obuhvataju 1.652 priznate vrste. Prema istom izvoru, načinjen je slijedeći kladogram:

Diapensiaceae

Diapensiaceae je porodica cvjetnica u redu Ericales, razred Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Prema Katalogu života, porodica Diapensiaceae ima šest rodova, sa ukupno 15 vrsta i šire filogenetičke odnose koje ilustrira slijedeći kladogram.

Sabiaceae

Sabiaceae je porodica u redu Proteales, cvjetnica iz razreda Magnoliopsida, divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. Prema Katalogu života, Sabiaceae imaju 164 vrste u tri roda i slijedeći kladogram:

Xyridaceae

Xyridaceae, biljna porodica iz reda Poales, razred Liliopsida, divizija Tracheophyta, Imenovana je po tipskom rodu Xyris. Smatra se da u pet postojećih rodova ima preko 400 vrsta. Prema Katalogu života sastavljen je slijedeći širi kladogram:

Calyceraceae

Calyceraceae je porodica cvjetnica iz reda Asterales, razred Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Imenovana je po rodu Calycera, a uključuje pedesetak vrsta rasprostranjenih po Južnoj Americi. Prema Katalogu života, Calyceraceae ima 57 vrsta i p ...

Dioscoreales

Dioscoreales je red cvjetnica iz razreda Liliopsida, divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. Tipska vrsta je Dioscorea villosa L. U Katalogu života navodi se da ovaj red uključuje ukupno 844 vrste. Prema istom izvoru kladogram reda Dioscoreales i ...

Grubbia

Grubbia je mali je rod u posebnoj, monotipskoj porodici Grubbiaceae, cvjetnica iz reda Cornales,razred Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Rod uključuje tri priznate vrste koje rastu u Južnoafričkoj Republici. Prema Katalogu života, rod-porodic ...

Boryaceae

Boryaceae je porodica cvjetnica iz reda Asparagales, razred Liliopsida, divizija Tracheophyta. Ova porodica uključuje 22 vrste iz dva roda, koji su endemi Australije. Prema Katalogu života, kladogram porodice je slijedeći:

Asteliaceae

Asteliaceae je porodica cvjetnica iz reda Asparagales, razred Liliopsida. divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. Uglavnom su rasprostranjene na Južnoj hemisferi. Prema Katalogu života, porodica Asteliaceae ima 37 priznatih vrsta. Prema istom izv ...

Lycopodiaceae

Lycopodiaceae je jedina porodica u redu Lycopodiales, razred Lycopodiopsida, divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. Prema Katalogu života, ova porodica-red ima ukupno 484 vrste. Na temelju podataka iz istog izvora, napravljen je slijedeći kladogram:

Dioncophyllaceae

Dioncophyllaceae je manja je porodice cvjetnica iz reda Caryophyllales, razreda Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Dioncophyllaceae obuhvata tri monotipska roda grmova ili lijana sa zapada tropske Afrike Prema Katalogu života, Dioncophyllaceae ...