ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 256

Ljubina (Ilijaš)

Ljubina je naseljeno mjesto u općini Ilijaš, Bosna i Hercegovina. MZ Ljubina formirana je 1982. godine, po odvajanju mjesnog područja Ljubine od MZ Srednje i Solakovića od MZ Taračin Dola, a 1988. godine MZ Taračin Do kompletno se pripaja MZ Ljub ...

Krnjeuša

Selo je smješteno na sjeverozapadu Petrovačkog polje ispod planine Grmeča. Nadmorska visina je izmedu 600 i 700 metara. Krnjeuša je od Bosanskog Petrovca udaljena nešto više 20 km, kao i od Bosanske Krupe. Kroz naselje Krnjeušu prolazi put M 14.2 ...

Stanovi (Doboj)

Stanovi su naseljeno mjesto u općini Doboj, Bosna i Hercegovina. Ovo razvučeno selo se nalazi uz regionalnu cestu R-474 pored rijeke Rudanka, na nadmorskoj visini od oko 190 m. Pored mjesta se nalazi i stanica medunarodne željezničke pruge Ploče ...

Vrbanja (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Vrbanja je imalo 3.138 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Andrijaševci

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Andrijaševci je imalo 2.076 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Gola

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Gola je imalo 1.102 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Stari Jankovci

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Stari Jankovci je imalo 2.063 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Velika Kopanica

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Velika Kopanica je imalo 2.061 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Obre

Područje naselja Obre je naseljeno od mladeg kamenog doba što je potvrdeno na arheološkim lokalitetima Obre i Obre II. Najstarija do sada poznata kultura iz starijeg neolita u centralnoj Bosni jeste Starčevo – impresso kultura zastupljena i na lo ...

Hrvatska Dubica

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Hrvatska Dubica je imalo 2.062 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Crnac (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Crnac je imalo 777 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Klakar

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Klakar je imalo 306 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Bogdanovci

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Bogdanovci je imalo 1.113 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Kali

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Kali je imalo 2.245 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Vir (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Vir je imalo 860 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Babina Greda

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Babina Greda je imalo 4.205 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Klenovnik (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Klenovnik je imalo 1.187 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Jarmina

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Jarmina je imalo 2.629 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Rezolucija Vijeća sigurnosti broj 1244

Rezolucija Vijeća sigurnosti broj 1244 je donesena 10. juna 1999. godine, na osnovu VII poglavlja Povelje Ujedinjenih nacija u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija na 4011. sjednici sa četrnaest glasova za i jednog suzdržanog člana od 15 članica ...

Majur (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Majur je imalo 532 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Antunovac (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Antunovac je imalo 2.692 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Štitar (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Štitar je imalo 2.488 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Ljeskov Dub

Ljeskov Dub je naselje rasutog tipa. Sa istočne strane omeden je planinom Ivicom 1546 m, sa južne Licem 1497 m i sjeverne i zapadne strane Humom 1349 m. Naselje se uglavnom nalazi u kotlu na nadmorskoj visini od oko 1050 m. Ima vodu sa prirodnih ...

Bale (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Bale je imalo 885 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Gradina (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Gradina je imalo 1.058 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Fažana

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Fažana je imalo 2.716 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Donji Čevljanovići

Donji Čevljanovići su naseljeno mjesto u općini Ilijaš, Bosna i Hercegovina. U periodu 1884-1985. za potrebe novootvorenog rudnika mangana izgradena je prva rudnička uskotračna pruga u dužini od oko 22 km. od Semizovca do Čevljanovića, kao i za e ...

Zemunik Donji

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Zemunik Donji je imalo 2.318 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Škabrnja

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Škabrnje je imalo 1.953 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Lopar (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Lopar je imalo 1.215 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Ostrožnica

Ostrožnica je mjesna zajednica u sastavu općine Bosanska Krupa, Bosna i Hercegovina. Naselja koja sačinjavaju ovu mjesnu zajednicu su: Ostrožnica, Johovica, Mali Badić, Prohodac i Zelenike.

Lastovo (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Lastovo je imalo 734 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Peteranec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Peteranec je imalo 1.571 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Breznički Hum

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Breznički Hum je imalo 568 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Donji Andrijevci

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Donji Andrijevci je imalo 2.787 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Novigrad (Istarska županija)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Novigrad je imalo 2.522 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Lovinac (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Lovinac je imalo 533 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Feričanci

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Feričanci je imalo 2.092 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Sikirevci

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Sikirevci je imalo 2.076 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Veliki Bukovec (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Veliki Bukovec je imalo 767 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Tinjan

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Tinjan je imalo 435 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Stari Mikanovci

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Stari Mikanovci je imalo 2.612 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Svjetsko prvenstvo u atletici 2017.

Rok za prijavu domaćinstva Svjetskog prvenstva u atletici 2017. bio je 1. sepembra 2011. London i Doha prijavili su se za organizaciju svjetskog prvenstva dok je Barcelona povukla svoju kandidaturu pozivajući se na nedostatak podrške lokalnog sta ...

Bukovlje (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Bukovlje je imalo 902 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Velika Pisanica

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Velika Pisanica je imalo 1.469 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Čačinci

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Čačinci je imalo 2.617 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Petrijanec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Petrijanec je imalo 1.593 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Slavonski Šamac

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Slavonski Šamac je imalo 1.295 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Delekovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Delekovec je imalo 1.451 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Vuka (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Vuka je imalo 1.290 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava: