ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24

Renesansa

Renesansa je intelektualni i umjetnički procvat koji je započeo u Italiji u 14. vijeku, kulminirao je tamo u 16. vijeku, a imao je veliki uticaj i u drugim dijelovima Evrope. Renesansa je francuska riječ za preporod i odnosi se na oživljavanje vr ...

Nacionalna galerija

Nacionalna galerija je državni muzej umjetnosti Ujedinjenog Kraljevstva u središtu Londona, na slavnom Trafalgarskom trgu. U galeriji se nalazi kolekcija od preko 2300 umjetničkih djela od sredine 13. stoljeća sve do 1900. Ulaz u galeriju je besp ...

Ibn-Rušd

Ibn Rušd, poznat kao Averroes, je andaluzijsko-arapski mislilac i filozof. O njemu je takoder moguće naći podatke pod imenima: Averroès, Averroes ili Averrhoes, kojim se želi naglasiti da su o i e različiti slogovi. Osim filozofije Ibn Rušd je pi ...

Bizantijska umjetnost za vrijeme vladavine dinastije Komnen

Bizantijska umjetnost za vrijeme vladavine dinastije Komnen i Angel jest doba bizantijske umjetnosti koje je labavo ograničeno na period 1081–1204, a ponekad se naziva i komnenskom renesansom. Krajem 12. vijeka porodica Angel došla je na bizantij ...

Johannesburg

Johannesburg je najnaseljeniji grad u Južnoafričkoj Republici i drugi po naseljenosti u Podsaharskoj Africi, odmah iza Lagosa. Lokalno stanovništvo je nazvalo grad i "Džoburg", "Džozi" i "eGoli". Johannesburg je i glavni grad pokrajine Hauteng, n ...

Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku

U srednjem vijeku većim dijelom na području današnje Bosne i Hercegovine, dijelom današnje Hrvatske i Crne Gore, postojala je država Bosna koja je na vrhuncu svoje moći bila jedna od najjačih balkanskih država. Vrhunac njene moći bio je u doba kr ...

Izotopi tehnecija

Tehnecij je najlakši hemijski element koji nema stabilnih izotopa. Najstabilniji izotopi su 98 Tc, 97 Tc i 99 Tc. Osim navedenih, dokazano je postojanje još 22 tehnecijeva izotopa čije se atomske mase kreću od 87.933 u 88 Tc do 112.931 u 113 Tc. ...

Darmštatij

Darmštatij je vještački hemijski element sa simbolom Ds i atomskim brojem 110. To je ekstremno radioaktivni sintetički hemijski element. Najstabilniji poznati izotop mu je darmštatij-281, čije vrijeme poluraspada iznosi oko deset sekundi. Ovaj el ...

Borij

Borij je vještački hemijski element sa simbolom Bh i atomskim brojem 107. Dobio je ime po danskom fizičaru Nielsu Bohru. Pošto je vještački element, ne nalazi se u prirodi nego se može dobiti isključivo u laboratoriji. Radioaktivan je element, nj ...

Tehnecij-99m

Tehnecij-99m je metastabilni nuklearni izomer tehnecija-99, a označava se kao 99m Tc. Slovo "m" indicira da se radi o metastabilnom nuklearnom izomeru koji podliježe "raspadu" bez transmutacije. 99m Tc je gama-emiter a najveću upotrebu ima u medi ...

Poluvrijeme eliminacije

Poluvrijeme eliminacije neke tvari je vrijeme koje je potrebno da tvar izgubi pola svoje farmakološke, fiziološke ili radiološke aktivnosti. Poluvrijeme eliminacije je važan farmakokinetički parametar i obično se obilježava kao t 1/2, nekad i kao ...

Rendgenij

Rendgenij je hemijski element sa simbolom Rg i atomskim brojem 111. To je ekstremno radioaktivni vještački element koji se ne nalazi u prirodi i može se sintetizirati samo u laboratoriji. Njegov najstabilniji, do danas poznati, izotop je Rg-282, ...

Lorensij

Lorensij jeste sintetički hemijski element sa simbolom Lr i atomskim brojem 103. Ime je dobio po prezimenu fizičara Ernesta O. Lawrencea, izumitelju ciklotrona, uredaja koji se koristio za otkriće mnogih umjetnih radioaktivnih elemenata. Radioakt ...

Transmutacija jezgre

Transmutacija jezgre je konverzija nekog hemijskog elementa, odnosno izotopa u drugi, a dešava se preko nuklearnih reakcija. Prirodna transmutacija predstavlja spontani prelaz nekog radioaktivnog elementa u stabilnije izotope. Umjetna transmutaci ...

Elementi 6. periode

Elementi 6. periode su oni hemijski elementi koji se nalaze u šestom redu periodnog sistema elemenata, uključujući i lantanoide. Periodni sistem je organiziran u redove kako bi se ilustrirali periodični trendovi u hemijskim osobinama elemenata po ...

Plutonij

Plutonij je hemijski element sa simbolom Pu i atomskim brojem 94. U periodnom sistemu on se nalazi u grupi aktinoida i ubraja se u tranuranijske elemente. Plutonij je vrlo otrovni, radioaktivni teški metal. Dobio je ime po patuljastoj planeti Plu ...

Nobelij

Nobelij jeste sintetički hemijski element sa simbolom No i atomskim brojem 102. Ime je dobio po hemičaru Alfredu Nobelu, izumitelju dinamita. To je radioaktivni metal, deseti transuranijski element i pretposljednji član serije aktinoida. Kao i sv ...

Majtnerij

Majtnerij, prethodno je nosio ime Unnilennium jeste hemijski element sa simbolom Mt i atomskim brojem 109. On je ekstremno radioaktivni sintetički element. Najstabilniji izotop mu je majtnerij-278, sa vremenom poluraspada od 7.6 sekundi. Ovaj ele ...

Rezonanca (fizika)

Rezonanca je u fizici pojava koja nastaje kod sistema koji prisilno oscilira kad pri odredenoj frekvenciji pobude postiže maksimalnu amplitudu osciliranja. Izraženost rezonance zavisi od prigušenja, tj. omjera energije gubitaka i ukupne energije ...

Nuklearna fizika

Radioaktivnost je otkrio 1896. francuski naučnik Henri Becquerel dok je radio na fosforoscentnim materijalima. Ovi materijali svijetle u mraku nakon izlaganja svijetlu, i on je mislio da bi sjaj proizveden u katodnim zračnim cijevima od strane X- ...

Astrofizika

Astrofizika je grana astronomije koja se bavi fizikom svemira pridavajući veću pažnju "prirodi nebeskih tijela, nego njihovim mjestima ili kretanjima u svemiru." Medu nebeskim tijelima koja se proučavaju su: Sunce, ostale zvijezde, galaksije, van ...

Radioaktivnost

1896. godine je Henri Bekerel, francuski fizičar, radio na spojevima koja sadrže element uranij. Na njegovo iznenadenje, otkrio je da na fotografskoj ploči, koja treba da štiti od svjetlosti, ostaju neki magloviti tragovi, kada se ovi uranijevi s ...

Prirodne nauke

Prirodne nauke su nauke koje se bave živom i neživom prirodom, opisuju i pokušavaju ih objasniti. Tradicionalna područja prirodnih nauka - fizika, hemija i biologija - još i danas obilježavaju opću široko rasprostranjenu predodžbu o prirodnim nau ...

Felix Bloch

Felix Bloch bio je švicarski i američki fizičar. Rodio se u Zürichu, Švicarska gdje je na ETH prvo studirao inženjerstvo a zatim fiziku. Diplomirao je 1927. godine a dokotrirao na Univerzitetu u Lajpcigu, 1928. U Njemačkoj je ostao do 1933. gdje ...

1919.

20. april – U Beogradu započeo Prvi osnivački kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije komunista; 10. oktobar – Zagrebu osnovan Savez komunističke omladine Jugoslavije SKOJ; 23. april – U Beogradu završen Prvi osnivački kongres Socijal ...

Georges Charpak

Georges Charpak bio je francuski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1992. godine, za otkriće višeanodnog proporcionalnog brojača, mjernog instrumenta za otkrivanje i mjerenje elementarnih čestica ionizirajućeg zračenja, što predstavlja ...

Alfred Nobel

Alfred Bernhard Nobel, roden 21. oktobra 1833 u Stockholmu, Švedska - umro 10. decembra 1896 u San Remu, Italija; švedski hemičar, inovator, dramski pisac i donator. Alfred Nobel je jedno od šestero djece Immanuela Nobela, švedskog arhitekte, inž ...

Otto Robert Frisch

Otto Robert Frisch, austrijski nuklearni fizičar Otto Robert Frisch odredio je magnetski moment protona. Zajedno sa svojom tetkom Lisom Meitner opisao je 1939. godine raspad atoma uranija bombardiranog neutronima. U vrijeme Drugog svjetskog rata ...

Max Planck

Max Planck bio je poznati njemački fizičar. Osnivač je kvantne teorije. Objavio je, 1910. godine, revolucionarnu hipotezu da svaki izvor energije može zračiti energiju samo u diskretnim količinama - kvantima. Na toj osnovi izveo je zakon zračenja ...

18. april

1980 – Britanska kolonija Južna Rodezija postala nezavisna država Zimbabve sa Robertom Mugabeom kao premijerom. Prvi predsjednik zemlje bio je Canaan Banana. U isto vrijeme uvedena je i nova zastava Zimbabvea. 1906 – Zemljotres jačine 7.8 M w pog ...

Planckova dužina

Planckova dužina, je fizikalna konstanta, sa oznakom l P, a to je jedinica dužine, jednaka 1.616 255 ⋅ 10 −35 metara. Ime je dobila po Maxu Plancku, koji ju je prvi predložio. Planckova dužina se odreduje sa: l P = ℏ G c 3 = 1.616 255 18 ⋅ 10 − 3 ...

H

H je 12. slovo bosanske abecede. Označava bezvučni velarni frikativni suglasnik. Znači i: u hemiji simbol vodika u fizici Planckovu konstantu h ili mjerna jedinica za vrijeme 1 h = 1 sat u SI sistemu henri H, jedinicu induktivnosti i prefiks hekt ...

Hubbleov zakon

Hubbleov zakon pokazuje proporcionalnost izmedu udaljenosti pojedine galaksije i njenog crvenog pomaka. Edwin Hubble, je otkrio 1929. ovisnost pomoću Dopplerovog efekta. Hubble je zaključio da su udaljenosti galaksije i njene brzine udaljavanja p ...

Planckova sila

Planckova sila je izvedena jedinica za silu koji proizilazi iz definicije osnovne Planckove jedinice za vrijeme, dužinu i masu. Jednaka je prorodnoj jedinici za moment podjeljenoj sa prirodnom jedinicom za vrijeme. F P = m P c t P = c 4 G = 1.210 ...

Fizikalna konstanta

Ovo je lista najvačnijih konstanti koje se upotrijebljavaju u fizici. U prvoj koloni se nalaze nazivi tih konstanti, koji su obično dobili ime po naučnicima koji su ih izračunali. U drugoj koloni se nalazi oznaka za tu konstantu, a u trećoj njena ...

Veliki prasak

Veliki prasak jest naučna teorija u astronomiji koja opisuje početak i prvobitni razvoj svemira i trenutno preovladujući kosmološki model za svemir od njegovih najranijih poznatih perioda do njegove evolucije velikih razmjera. Suština teorije zas ...

Kalinjingrad

Kaliningrad jest lučki grad i glavni grad Kalinjingradske oblasti, ruske eksklave izmedu Poljske i Litvanije, s pristupom Baltičkom moru. Pod njemačkim imenom, bio je glavni grad njemačke pokrajine Istočne Pruske, bivšeg poljskog posjeda Pruske k ...

Tur (govedo)

Tur je vrsta izumrlog goveda koje je naseljavalo Evropu, Aziju i Sjevernu Afriku, i predak je sadašnjeg domaćeg goveda. Zadnji primjerak je umro u Poljskoj 1627. godine. Porijeklo imena je od praslavenske riječi turъ) ← od riječi táwros iz indoev ...

Poljska

Poljska, službeno Republika Poljska, jest srednjoevropska država koja graniči s Njemačkom na zapadu, Češkom i Slovačkom na jugu, Ukrajinom i Bjelorusijom na istoku, te Litvanijom, Rusijom i Baltičkim morem na sjeveru. S ukupnom površinom od 312.6 ...

Stadion "Kalinjingrad"

Stadion "Kalinjingrad" nogometni je stadion u ruskom gradu Kalinjingradu. Izgradnja stadiona započela je 2015, a ceremonija svečanog otvorenja održana je 12. maja 2018. godine. Jedan je od 12 stadiona domaćina Svjetskog prvenstva u nogometu 2018. ...

Vremenske zone u Rusiji

Teritorija Rusije je podijeljena na 11 vremenskih zona, obuhvatajući standardna vremena od UTC+02 do UTC+12. Ljetno računanje vremena u Rusiji se ne koristi od marta 2011. godine.

Barokna muzika

Barokna muzika jeste period ili stil zapadne umjetničke muzike komponovane od približno 1600. do 1750. godine Ovu eru prati era renesansne muzike, za njom je slijedila klasična era, s galantnim stilom koji je obilježio prijelaz izmedu baroknog i ...

15. maj

1919 – Grčke trupe okupirale su Smirnu današnji Izmir; time je počela vojna konfrontacija s Turskom u Maloj Aziji. 1955 – u Beču potpisan Austrijski državni ugovor, kojim se uspostavlja suverenost Austrije. 1992 – Sukob JNA i pripadnika TO Tuzla ...

1643.

Godina 1643. bila je redovna godina koja počinje u četvrtak po gregorijanskom kalendaru odnosno redovna godina koja počinje u nedjelju po deset dana sporijem julijanskom kalendaru.

29. novembar

1394 – Hanyang današnji Seoul je proglašen za glavni grad Koreje te su započeti radovi na izgradnji palače Gyeongbokgung 1929 – Američki admiral Richard Byrd postao prvi čovjek koji je preletio Južni pol. 1947 – Ujedinjene nacije dale svoj glas z ...

Jacopo Peri

Jacopo Peri, poznat pod pseudonimom Il Zazzerino, bio je italijanski kompozitor i pjevač prelaznog razdoblja izmedu renesansnog i baroknog stila, a često ga nazivaju izumiteljem opere. Napisao je prvo djelo koje se danas naziva opera, La Dafne, a ...

Gudački instrumenti

Gudački instrumenti su muzički instrumenti koji pripadaju grupi žičanih instrumenata i koji se sviraju tako što se gudalom povlači preko žica. Danas se u klasičnoj muzici koriste četiri standardna gudačka instrumenta: violina, viola, violončelo i ...

Venecija

Venecija je grad u Italiji i jedna od najljepših kulturno-historijskih cjelina na jadranskoj obali i cijelom Mediteranu. Grad duge i vrijedne historije nalazi se na sjeveroistoku Italije i centar je regije Veneto i provincije Venecija. Venecija s ...

Orfej

Orfej glavni je zastupnik umjetnosti i pjesme te lire velika uticaja na mitološku historiju Grčke. Mitsku figuru Orfeja Grci su posudili od svojih tračkih komšija, a po njemu su nazvani trački orfički misteriji, nama nepoznatog sadržaja.

Opera

Opera je oblik pozorišta u kojem se drama prenosi u cjelini ili uglavnom kroz muziku i pjevanje. Opera se pojavila u Italiji oko 1600-te godine i uglavnom je povezana sa zapadnom klasičnom muzičkom tradicijom. Opera koristi mnoge od elemenata gov ...