ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 233

Arapov brijeg

Arapov brijeg pripada kompleksu strmih padina od Ravnog omara na Ilomskoj 1.100 m i Vrbanje 612 m, koja, u sudaru sa matičnom stijenom mijenja smjer toka pod uglom od oko 90 stepeni: sa prethodnog jugozapadnog pravca skreće na sjeveroistok. U taj ...

Avarci

Avarci, najveći avarsko-andodidojski narod, naseljen u središnjem i zapadnom Dagestanu u bazenu rijeke Sulak. Sami sebe nazivaju Maarulal. Po porijeklu, kulturi i jeziku Avarci su srodni didojskim i andinskim narodima. Tradicionalno su svi stočar ...

Beta Tauri

Beta Tauri je druga zvijezda po sjajnosti u sazviježdu Bik. Prividni sjaj iznosi 1.68. Beta Tauri je zvijezda div koja spada u klasu B.Tradicionalni naziv Elnat dolazi od arapske riječi za volovske rogove, a odnosi se i na borbu izmedu volova. Ov ...

Tigris

Tigris je istočnija od dvije velike rijeke koje protiču Mezopotamijom, a izvire u brdima Anadolije, te nastavlja kroz Irak do Perzijskog zaljeva.

Alkohol

Alkoholi jesu hemijski spojevi koji imaju jednu ili više hidroksilnih grupa spojenih na alifatske ugljikove atome. Alkoholi koji se izvode iz alkana nazivaju se alkanoli. Kako bi se odredila tačna razlika izmedu alkohola i karboksilnih kiselina i ...

Abu Nuvas

Abu Nuvas al-Hasan ibn Hani al-Hakami, poznatiji kao Abu Nuvas, bio je jedan od najvećih klasičnih arapskih pjesnika, koji je pisao na arapskom i perzijskom jeziku. Roden je u gradu Ahvaz u današnjem Iranu, kao sin arapa i perzijanke, i postao je ...

A

A je prvo slovo u latiničnoj abecedi, u glagoljskoj i ćirilićnoj azbuci, i u svim alfabetima koji su nastali od feničkog. U semitskim pismima A je znak za grleni suglasnik, a danas je obično znak za vokal jednak ili sličan bosanskom a. Označava n ...

El-Ankebut

Sura El-Ankebut 29. je sura Kurana. Sadrži 29 ajeta i spada u mekanske sure, sure objavljene u Meki. Jedna je od sura koje su nazvane po nekoj od životinja. Ostale takve sure su: El-Bekare, En-Nahl, En-Neml i El-Fil dok sura El-Enam u prijevodu n ...

Leon VI Mudri

Leon VI, zvani Mudri ili Filozof, je bio bizantijski car od 886. do 912. godine. Bio je sin Bazilija i drugi bizantijski vladar iz Makedonske dinastije. U unutrašnjoj politici je nastavio renesansu pisama koju je započeo njegov otac Bazilije I. U ...

Beta Ceti

Beta Ceti je zvijezda u sazviježdu Kit. Ima prividan sjaj od 2.04 mag. Udaljena je 96 sg od Sunca. S temperaturom od 4800 K je hladnija od Sunca. Ubraja se u narandžaste divove spektralne klasse K0IIICH-1H. Promjenjivog je sjaja.

Nuh (sura)

U suri se kazuje o božijem poslaniku Nuhu a.s. po čemu je sura i dobila naziv. Relativno je kratka sura i cijela je posvećena spomenutom poslaniku. Nuh je poslan narodu nevjerničkom kojeg je pozivao na vjerovanje u jednog boga. O tome se u Kuranu ...

Isfahan

Isfahan je glavni grad iranske istoimene pokrajine. Prema popisu iz 2011. godine, grad je brojao 1.756.126 stanovnika što ga čini trećim najmnogoljudnijim gradom Irana poslije Teherana i Mašhada. U metropolitanskom području kojeg sačinjavaju i gr ...

Ejalet

Bosanski Ejalet, nadležno područje valije; oblast, pokrajina, upravna jedinica, provincija, ejalet, ejalat. Oblast u bivšoj Turskoj, kojoj je stajao na čelu jedan činovnik s titulom paše, zbog čega se zvala i pašaluk; dijelila se na više sandžaka ...

Sofi Ali-beg

Sofi Ali-beg, bosanski sandžak-beg od 1547-1549. godine. Njegovo se pravo porijeklo ne zna. Muvekit smatra da je porijeklom iz Bosne, dok Bašagić tvrdi da je iz Podrinja. Fra Antun Knežević ipak misli da je iz Sofije. Na osnovu daljih analiza, vj ...

Franci

Franci su bili grupa germanskih naroda koji su naseljavali teritoriju Donje i Srednje Rajne. Prvi put se spominju u rimskim izvorima iz 3. stoljeća kao romanizovan germanski narod koji je urušavao Zapadno Rimsko carstvo. Nakon što su nametnuli vl ...

Džabir ibn Hajjan

Abu Musa Džabir ibn Hajjan, bio je poznati arapski naučnik: hemičar, alhemičar, astronom, astrolog, inžinjer, filozof, farmaceut i fizičar. Općenito je prihvaćen kao otac hemije zbog svog velikog doprinosa ovoj nauci. Prema nekim izvorima bio je ...

Nazaret

Nazaret je grad na sjeveru Izraela. Novi zavjet spominje Nazaret kao prebivalište Isusa Krista tokom njegovog djetinjstva. Danas je grad jedan od važnih kršćanskih svetišta te broji oko 70.000 stanovnika.

Gabriel

Gabriel ili Gabrijel ime je jednoga od arhandela, a znači "moja je moć Bog", "moj je ratnik Bog". U Bibliji se prvi puta pojavljuje u knjizi proroka Daniela. Novom Zavjetu Gabriel je taj koji navješćuje Zahariji da će mu se roditi sin, Ivan Krsti ...

Bengazi

Bengazi ili Bengasi je lučki grad na sjeveroistoku Libije na istočnoj obali zaljeva Sidra. Grad ima oko 630.000 stanovnika, drugi je grad u Libiji po broju stanovnika i važna je karavanska veza sa unutrašnjem dijelom zemlje. Šire metro područje g ...

Kultura Maroka

Maroko je multietnička zemlja s bogatom kulturom i civilizacijom. Kroz marokansku historiju, Maroko su naseljavali mnogi narodi, koji su dolazili sa istoka: Feničani, Jevreji i Arapi, s juga - južnoafrički narodi i sjevera Rimljani i Vandali, te ...

Kokand

Kokand je grad na istoku Uzbekistana. Nalazi se u regiji Fergana. Udaljen je 228 kilometara od Taškenta. Prema procjeni u gradu živi preko 239.000 stanovnika.

Monsun

Monsunom se naziva strujanje zraka u donjim dijelovima troposfere na vrlo velikim područjima u tropima i suptropima. Osnovno obilježje monsuna su monsunski vjetrovi vrlo stabilnog smjera koji se mijenja dva puta godišnje. Monsunski vjetrovi, a ti ...

Alpha Andromedae

Alpha Andromedae je najsjajnija zvijezda u sazviježdu Andromeda. Arapski naziv je Sirah ili Faras što potječe od riječi Sirah-al-Faras. Arapski astronomi su je nazivali i glava okovane zene. Alfa Andromeda sadrži velike količine mangana. Ona spad ...

Hajrudin Barbarosa

Hajrudin Barbarosa je bio admiral flote Osmanlijskog carstva. Kao rezultat zasluga promovisan je napoložaj paše i kapudan paše. Pobjedama pomorskih snaga kojima je zapovjedao osigurao je Osmanlijskom carstvu dominaciju nad Sredozemnim morem polov ...

Piramide u Gizi

Piramide u Gizi nastale su negdje oko 2650. i 2550. prije naše ere. Bile su to piramide tri faraona iz IV dinastije; Keopsa, Kefrena i Mikerina. Detaljni izvještaj o gradnji piramida potiče od Herodota, oca historije. Trajanje gradnje, kao i sam ...

Karlo Debeli

Karlo III, takoder poznat kao Karlo Debeli, je bio car Karolinškog carstva od 881. do 888. godine. Bio je najmladi sin Ludovika Njemačkog i Eme; praunuk Karla Velikog i posljednji karolinški vladar koji je vladao ujedinjenim carstvom. Tokom život ...

Sidi Barrani

Sidi Barrani je malo selo u Egiptu u blizini obale Sredozemnog mora, oko 95 km istočno od libijske granice i oko 240 km udaljeno od Tobruka. Sidi Barrani je ime najvjerovatnije dobilo po Mohammed el Barrani Senuskom borcu iz ranih 1900-ih. Sidi B ...

Kolos s Rodosa

Kolos s Rodosa je jedno od sedam svjetskih čuda. Iako je od vremena izgradnje ove ogromne statue do njenog uništenja proteklo svega 56 godina, ova svojevrsna i neponovljiva gradevina svakako je zaslužila svoje mjesto medu svjetskim čudima. Kolos ...

Gamma Corvi

Gamma Corvi je najsjajnija zvijezda u sazviježdu Gavran. Pretpostavlja se da je dvostruka zvijezda.Ubraja se u spektralnu klasu divovskih zvijezda. Tradicionalni naziv Ginahgurab potječe iz arapske riječi za desno krilo gavrana. Isti arapski nazi ...

Tau Herculis

Tau Herculis je zvijezda u sazviježdu Herkul. Ima prividan sjaj oko 3.14. Udaljena je 310 sg. Ubraja se u plave poddivove sa spektralnom klasom B5IV. Oko 4.9 puta je teža i 700 puta sjajnija od Sunca. 7400 p.n.e zauzimala je mjesto zvijezde Sjeve ...

Ebu-Davud

Ebu Davud odnosno Abu Dawud Sulayman ibn Ash`ath al-Azadi al-Sijistani bio je arapski muhadis i sakupljač hadisa. Napisao je Sunen Ebu Davud jednu od 6 najpriznatijih hadiskih zbirki. Smatra se četvrtom po "jačini" u nizu od šest najpriznatijh.

Theta Herculis

Theta Herculis je zvijezda u sazviježdu Herkul. Ima prividan sjaj oko 3.86. Sjajnija je 2400 puta, a radijus je 87 puta veći od Sunca. Udaljena je 670 sg. Ubraja se u divove spektralne klase K1IIICN. Njen sjaj se mijenja s periodom 8-9 dana, spad ...

Eta Virginis

Eta Virginis je zvijezda u sazviježdu Djevica. Ubraja se u trostruke zvijezde. Prve dvije zvijezde imaju periodu od 72 dana, s orbitom od 0.5 AJ. Treća zvijezda u nešto daljoj orbiti ima periodu od 13 godina. Tradiconalni nazvi Zaniah potječe od ...

Crkveni raskol

Crkveni raskol na Istočnu i Zapadnu Crkvu dogodio se 1054. godine za Pape Leona IX. Povodi koji su rezultirali ovim dogadajem sežu u vijekove koja su prethodili. Rimski car Konstantin Veliki prebacuje sjedište carstva u Byzantion 330. g. u balkan ...

Mu Herculis

Mu Herculis je zvijezda u sazviježdu Herkul. Ima prividan sjaj oko 3.8. Udaljena je 27 sg. Ubraja se u višestruke zvijezde. Primarna zvijezda spada u spektralnu klasu G5IV. Sekundarna zvijezda je dvostruka, udaljena je 286 AJ s orbitalnim periodo ...

Alpha Corvi

Alpha Corvi je peta zvijezda po sjajnosti u sazviježdu Gavran. Iako ima alfa oznaku, jedna je od tri najtamnije zvijezde na nebu. Ima prividan sjaj oko 4.0. Njena sjajnost je 4 puta veća od Sunca. Udaljena je 48 sg. Ubraja se u zvijezde glavnog n ...

Brahmagupta

Brahmagupta je bio indijski matematičar i astronom. Roden je 598. godine u gradu Binmal u državi Radžastan u severozapadnoj Indiji. Vjerovatno je veći dio života proveo u Bilamali u carstvu Harša. Zbog ovoga, Brahmaguptu često nazivaju Bilamalaka ...

Vasco da Gama

Vasco da Gama, portugalski moreplovac i istraživač. Gama je prvi dospio pomorskim putem iz Evrope u Indiju oko Afrike, 1497-1499. Sa svoja tri putovanja u Indiju, i 1502-1503 i 1524, potaknuo je trgovinu Evrope i zapadne Azije, te učvrstio koloni ...

Hajduci

Hajduci su u narodnom epskom pjesništvu romantizirani gerilski odmetnici, prikazani kao borci protiv Turaka. Hajduci od arap. hajdud - skrenuti s pravog puta su bili odmetnici, pljačkaši i borci za slobodu na Balkanu, u zemljama pod turskom vlašć ...

Robert Gviskard

Robert Gviskard je normanski vojskovoda. Robert Gviskard je osvojio Južnu Italiju preotevši je iz ruku Bizanta. Porazio je bizantsku vojsku cara Aleksija I Komnena kod Drača 1081. Daljim ratovanjem doživio je neuspjeh. Imao je zamisao da osvoji č ...

Emevije

Emevijska dinastija je bila prva dinastija poslije četvorice halifa, a njen prvi predstavnik Muavija je uveo pravo na prijesto putem nasljedstva a ne putem izbora.

Bab

Bab Titula koju je uzeo Sejid Ali Muhamed iz Širaza, osnivač nove samozvane religije babizma. Ovo vjerovanje je prvenstveno eshatološkog karaktera, teološkog učenja o smrti, posmrtnom životu, sudnjem danu i sl. i propovijedalo je da će se pojavit ...

Kappa Herculis

Kappa Herculis je zvijezda u sazviježdu Herkul. Udaljena je 390 sg. Ubraja se u dvostruke zvijezde. Primarna zvijezda je div sa spektralnom klasom G8, ima prividan sjaj od 5.0. Sekundarna zvijezda je takoder div sa spektralnom klasom K1, a ima pr ...

Beta Eridani

Beta Eridani je druga zvijezda po sjajnosti u sazviježdu Eridan. Udaljena je 89 sg s prividnim sjajem od 2.79 a spada u divove. Kao i Ahernar Beta Eridani ima veoma visoku rotacionu brzinu koja iznosi oko 196 km/s.Spada u vizuelne dvostruke zvjez ...

Bašar el Asad

Bašar el Asad sirijski je političar i predsjednik Sirije od 2000. godine. Na predsjedničkom položaju je naslijedio svog oca Hafiza el Asada.

Sasanidsko Carstvo

Sasanidsko carstvo naziv je za iransko carstvo koje je bilo pod vlašću dinastije Sasanida od 224. do 651. godine. Poznato je kao jedno od vodećih svjetskih sila zajedno sa susjednim rivalom Rimsko-Bizantijskim carstvom sa kojim su bili u sukobu v ...

Azerbejdžan

Azerbejdžan, službeno Republika Azerbejdžan, jest suverena država koja se nalazi u regiji Zakavkazja, na granici Evrope i Azije. Graniči s Rusijom na sjeveru, Gruzijom na sjeverozapadu, Armenijom na istoku i Iranom na jugu. Na istoku izlazi na ob ...

Teško je biti fin

Teško je biti fin je bosanskohercegovački dramski igrani film snimljen 2007. godine u režiji Srdana Vuletića. Ovo je bilo drugo Vuletićevo dugometražno filmsko ostvarenje s kojim je otvoren 13. Sarajevo film festival 2007. godine. To je priča o s ...

Demografija Džibutija

Članak Demografija Džibutija govori o demografiji Džibutija, uključujući gustinu stanovništva, nacionalnost, nivo obrazovanja, zdravlje, ekonomski status, vjersku pripadnost i druge aspekte stanovništva ove afričke države.

Omicron 2 Eridani

Omicron 2 Eridani je zvijezda u sazviježdu Eridan. Ubraja se u trostruke zvijezde. Primarna zvijezda, Omicron 2 Eridani A, spada u glavni niz. Vidljiva je i bez teleskopa. William Herschel je 31. januara 1783 otkrio Omicron 2 Eridani B i C. Omicr ...