ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 232

Jarac (sazviježde)

Jarac je sazviježde zodijaka na južnoj hemisferi. Najsjajnija zvijezda je δ Cap. prividnog sjaja od 2.87 Sunčeva putanja prolazi ovo sazviježde od januara do februara.

Krma (sazviježde)

Krma je sazviježde južne hemisfere. Naziv mu dao 1752 francuski astronom Nicolas-Louis de Lacaille. Najsjajnija zvijezda je Zeta Pup udaljena 1090 sg. sa prividnom magnitudom od 2.21. Krma je sa Jedrom, Kobilicom i Kompasom činilo drevno sazvijež ...

Ždral (sazviježde)

Ždral je sazviježde na nebu. Prvo otkriće su u 16.vijeku napravili holandski navigatori Frederik de Houtman i Pieter Dirkszoon Keyser. Holandski astronom Petrus Plancius kreirao ga je u svom nebeskom globusu. A Johann Bayer je dao alternativan na ...

7 (broj)

7 je broj, numeral i ime glifa koji predstavlja taj broj. Sedmi je po redu broj u skupu prirodnih brojeva, a nalazi se iza broja 6, a ispred broja 8.

El-Leheb

Iako je po sadržaju kratka, sura donosi snažnu poruku. Sura je objavljena povodom dogadaja, o kojem se saznaje na osnovu hadisa, a najavljuje poniženje i tešku kaznu za Muhammedovog amidžu Ebu Leheba i njegovu ženu Ummu Džemil koji su bili gorlji ...

Labud (sazviježde)

Labud je sazviježde na sjevernoj hemisfera. Najsjajnija zvijezda je Alpha Cygni s prividnom magnitudom od 1.25, koja spada u svjetlije zvijezde. Deneb čini zajedno sa Altair i Vega asterizam Ljetni trougao.

El-Alek

Prvi objavljeni ajeti Kurana su upravo ajeti ove sure. Sadržaj sure je sljedeći: "U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!" 1. "Čitaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara", 2. "stvara čovjeka od ugruška" 3. "čitaj, plemenit je Gospodar tvoj", 4. "Koji ...

Zastava Jordana

Zastava Jordana je bazirana prema zastavi Arapske pobune protiv Osmanlijskog carstva za vrijeme Prvog svjetskog rata. Zastava se sastoji od tri horizontalna polja koji su povezani crvenim trokutom sa lijeve strane. Polja predstavljaju Abasidski, ...

Strelica (sazviježde)

Strelica je sazviježde na nebu. Prvo otkriće napravio je Ptolomej u 2. vijeku. Spada medu manja sazviježda. Najsjajnija zvijezda Gama Sagita je udaljena od Sunca 274 sg a ima prividnu magnitudu od 3.51.

Mérida

Mérida je grad u Španiji. Glavni je grad autonomne zajednice Ekstremadure. Smješten je na zapadu Španije. U gradu se nalazi čuveno arheološko nalazište koje je od 1993. godine na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.

Komori

Savez Komora ili skraćeno Komori su ostrvska država na jugoistoku Afrike. Smješteni su u Indijskom okeanu u Mozambičkom kanalu, izmedu ostrva Madagaskara i afričkog kopna.

Arapski svijet

Arapski svijet, takoder poznat kao Arapska nacija ili Arapske države, je termin koji se koristi za 22 države u kojima je arapski jezik maternji jezik. Arapski svijet obuhvata teritoriju koja se prostire od Atlantskog okeana na zapadu do Arapskog ...

Mardin (pokrajina)

Pokrajina Mardin je pokrajina koja se nalazi u jugoistočnom dijelu Turske. Locirana u blizini tradicionalne granice izmedu Anadolije i Mezopotamije, Pokrajina je naseljena različitim stanovništvom sastavljenim od Kurda, Arapa i Asiraca koji su ne ...

Intifada

Prva Intifada počela je 1987. godine, počela se gasiti 1991., a prekinuta je 1993., nakon potpisivanja Sporazuma iz Osla i uspostavljanja Palestinske Narodne Samouprave. Palestinci su, nakon izraelsko-arapskih ratova, bili ostali bez svoje države ...

Ždrijebe (sazviježde)

Ždrijebe je sazviježde na nebu. Prvo otrkriće je u 2.vijeku napravio grčki astronom Ptolomej, mada je ovo sazviježde bilo i ranije poznato. Najsjajnija zvijezda Alfa Equulei udaljena je od Sunca 186 sg i ima prividnu magnitudu od 3.92.

Južna riba (sazviježde)

Južna riba je malo sazviježde nebu. Prvo put je otkriveno od Ptolomeja iako je još u drevnom Babilonu bilo poznato. Najsjajnija zvijezda je α PsA udaljena 25 sg. sa prividnom magnitudom od 1.16. Ovo sazviježde nema mnogo posebnih objekata

Vaga (sazviježde)

Vaga je sazviježde zodijaka na nebu.Poznato je bilo već u staroj Grčkoj. Tada se posmatralo kao dio sazviježda škorpion. Rim je navodno osnovan istog dana kada je Mjesec prolazio kroz vagu. Najsjajnija zvijezda Beta Libra udaljena je od Sunca 185 ...

Uganda

Uganda je država u Istočnoj Africi, u unutrašnjosti kontinenta, bez izlaza na more. Graniči na sjeveru sa Južnim Sudanom, na istoku s Kenijom, na jugu s Tanzanijom, na jugozapadu s Ruandom te na zapadu s DR Kongom. Periodom od 1971. do 1979. godi ...

Hamza ibn Abdul-Muttalib

Hamza ibn Abdul-Muttalib, bio je jedan od ashaba i najmladi amidža posljednjeg Božjeg poslanika. Nosio je nadimke Ebu Ammar i Ebu Jaala. Islam je prihvatio 6. godine po početku objave Kurana. Nakon prihvatanja islama, zahvaljujući osobenostima ka ...

Jugozapadna Azija

Jugozapadna Azija obuhvata veliko područje od Egejskog mora i Sredozemlja do Afganistana, pa izmedu Kaspijskog jezera i Crnog mora na sjeveru do Adenskog zaliva na jugu. Radi se o velikom prostoru koji je rijetko naseljen što upućuje na to da su ...

El-Kevser

El-Kevser jeste 108. sura svete islamske knjige Kurana. Sastoji se od 3 ajeta i iako se ne zna sa sigurnošću gdje je objavljena, u Meki ili Medini, prema većini učenjaka ubraja se u mekanske sure. Što se tiče perioda objavljivanja, prema Muhammed ...

Gusul

Gusul jeste pranje cijelog tijela, tj. kupanje propisano šerijatom svim punoljetnim muslimanima i muslimankama u slučaju gubitka šerijatske čistoće koja je uvjet za izvršavanje namaza i drugih islamskih obaveza. Vjera traži od muslimana da svoje ...

Samarkand

Samarkand je grad u istoimenoj pokrajini u središnjem Uzbekistanu sa 362.000 stanovnika, što ga čini drugim po broju stanovnika u državi. Grad leži u dolini Zeravšan, uz željezničku prugu Krasnovodsk-Taškent. Grad se nekada nalazio tačno na pola ...

Šaban

Šaban je 8. mjesec lunarnog islamskog kalendara. Dolazi nakon mjeseca redžeba a prije muslimanima važnog mjeseca ramazana. U prijevodu sa arapskog na bosanski jezik, naziv šaban znači dijeljenje ili odvajanje jer su se Arapi u predislamsko vrijem ...

Bitka kod Firaza

Bitka kod Firaza je posljednja bitka muslimanskog vojskovode Halida ibn Velida na području Bizantiji. Dogodila se januara 634. godine izmedu vojske Pravednog halifata predvodene Halid ibn Velidom i kombinovanih snaga Bizantije, Sasanidskog Perzij ...

Niger

Niger je država koja se nalazi u Zapadnoj Africi, u njenoj unutrašnjosti, bez izlaza na more. Nezavisna država je od 1960. Površina joj je 1.265.000 km 2, ima oko 7.6 miliona stanovnika. Graniči sa Čadom, Libijom, Alžirom, Malijem, Burkinom Faso ...

Akapski zaliv

Akapski zaliv, u Izraelu poznat pod imenom zaliv Elat, je sjeveroistočni zaliv Crvenog mora i odvaja Arabiju od sinajskog poluostrva. Na zaliv izlaze Egipat, Izrael, Jordan kao i Saudijska Arabija. Zaliv je, geometrijski izraženo, vrlo izdužen. U ...

El-Ihlas

El-Ihlas, poznata i kao Et-Tevhid, jeste 112. sura u Kuranu. Ona je kratka deklaracija tevhida i sastoji se od 4 ajeta. Postoje razilaženja oko toga da li je ova sura mekanska ili medinska sura. Izgleda da je ovo prvo vjerovatnije, naročito zbog ...

Mrtvo more

Mrtvo more je jezero koje napaja Jordan. Na njega izlaze Izrael, od Izraela okupirana Zapadna obala i Jordan.

Zmijonosac (sazviježde)

Zmijonosac ili Nosač zmija je sazviježde na nebu. Prvo otkriće je napravio u 2. vijeku grčki astronom Ptolomej. U to vrijeme imalo je i naziv Serpentarius. Najsjajnija zvijezda Alfa Ofijuki udaljena je od Sunca 48.6 sg i ima prividnu magnitudu od ...

Etiopija

Etiopija je država u istočnoj Africi u regiji poznatoj kao Rog Afrike. Nema izlaza na more, a graniči na sjeveru s Eritrejom, na zapadu sa Sudanom i Južnim Sudanom, na jugu s Kenijom te na istoku sa Somalijom i Džibutijem.

Sicilijski emirat

Sicilijski emirat je bila islamska država koja je u periodu izmedu 831. i 1072. godine obuhvatala današnje italijansko ostrvo Siciliju. Glavni grad je bio Palermo. Muslimani, koji su po prvi put izvršili invaziju ovog područja 652. godine, su pre ...

Adenski zaliv

Adenski zaliv je zaliv koji se nalazi u Arapskom moru, izmedu Jemena na južnoj obali Arapskog poluostrva i Somalije na rogu Afrike. Na sjeverozapadu je zaliv povezan s Crvenim morem kroz Bab el-Mandeb prolaz širok oko 32 km. Kroz historiju Adensk ...

El-Džumua

Sura El-Džumua je 62. po redoslijedu sura svete islamske knjige Kurana. Sadrži 11 ajeta i objavljena je u Medini što znači da se ubraja u medinske sure.

Chaim Weizmann

Chaim Azriel Weizmann bio je izraelski hemičar, državnik, predsjednik cionista svijeta, prvi predsjednik Izraela, utemeljitelj istraživačkog instituta u Izraelu, kasnijeg naučnog instituta Weizmann.

Dekadni sistem brojeva

Dekadni sistem je način zapisivanja brojeva koji koristi deset različitih cifara i decimalnu tačku za zapis veličine broja. Ovo su znakovi koji se koriste za zapisivanje u dekadnom sistemu. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dekadni brojni sistem je pozicioni, ...

El-Humeze

El-Humeze 104. je sura Kurana. Sastoji se od 9 ajeta i ubraja se u mekanske sure. Jedna je od kraćih sura što ukazuje i njen redoslijed u Kuranu. Spada u grupu sura koje su karakteristične po tome što se na početku sure postavlja pitanje ili tvrd ...

El-Inšikak

El-Inšikak jeste 84. sura Kurana. Ima 25 ajeta i objavljena je u Meki. Inšikak znači "rascijepiti se". Budući da se u ovoj suri govori o znacima Sudnjeg dana, a počinje riječima "Kada se nebo rascijepi", nazvana je Inšikak.

Eufrat

Pretpostavljalo se da ime Eufrat potiče iz staroperzijskog Ufratu, što znači pogodan za prijeći. Ipak, ova indoevropska etimologija postaje dvojbena imaju li se na umu sumersko i akadsko ime za Eufrat: Buranun i Pu-rat-tu. Čini se tako da je star ...

Arapsko-bizantijski ratovi

Arapsko-bizantijski ratovi je termin koji se koristi za niz vojnih sukoba vodenih u periodu od početka 7. pa do polovine 11. vijeka izmedu arapskih muslimana i Istočnog rimskog carstva tj. Bizantije. U ratovima koji započeli za vrijeme prvog hali ...

El-Muddessir

U prvom dijelu sure govori se o obavezi posljednjeg Poslanika pozivanju u vjeru i opominjanja nevjernika, te mu se nareduje i neke druge obaveze kao klonjenje od kumira što je bila uobičajena praksa za predislamske Arape. Muhammeda se u ovoj suri ...

El-Bejjine

El-Bejjine jest 98. sura Kurana. Sastoji se od 8 ajeta i ubraja se u mekanske sure. Jedna je od kraćih sura a nazvana je Dokaz jasni prema dijelu ajeta gdje se kao dokaz jasni misli na Kuran.

Lisabon

Lisabon jest glavni i najveći grad Portugala. Unutar administrativnih granica grada koji se prostire na površini od 100.05 km 2 živi 552.700 stanovnika. Izvan ovih granica, na području urbanog dijela grada živi oko 2.7 miliona stanovnika čime je ...

Thomas Edward Lawrence

Thomas Edward Lawrence, poznatiji kao Lawrence od Arabije, bio je britanski diplomat, potpukovnik, pripadnik tajne službe, vojni pilot, arheolog i pisac. Od rane mladosti zanimale su ga historija i arheologija, koje je proučavao najprije u Veliko ...

Rimsko Carstvo

Rimsko carstvo označava period državnog uredenja antičkog Rima nakon Rimske republike. Rimsko carstvo je upravljalo svim heleniziranim državama Sredozemlja i keltskim područjem srednje Evrope. Tokom ovog perioda grad Rim je proširen i postao je n ...

Konstantin V Kopronim

Konstantin V bio je car Bizantijskog carstva od 741. do 775. godine. Tokom njegove vladavine došlo je do konsolidacije bizantijske sigurnosti od vanjskih prijetnji. Iskoristio je gradanski rat u muslimanskom svijetu kako bi izvršio odredene ofanz ...

Nikefor I

Nikefor I bio je car Bizantijskog Carstva. Njegovi roditelji su danas nepoznati, ali se zna da je bio iz plemić iz mjesta poznatog kao Seleukeia hê Sidêra. Carica Irena od Atine ga je učinila ministrom financija. Uz pomoć eunuha i plemića, Nikefo ...

Tanger

Tanger je grad u sjevernom Maroku. Nalazi se na suprotnoj strani Gibraltara i često ga nazivaju vratima Afrike. Prema popisu iz 2004. godine grad je ima 669 680 stanovnika. Na mjestu Tangera se nalazio starorimski grad Tingis, koji je bio glavni ...

Hidžra

Hidžra je selidba Poslanika Muhammeda sa prvim muslimanima iz Mekke u Medinu i označava početak islamskog kalendara, prema kojem muslimani računaju vrijeme. Ovo se zbilo u septembru 622. godine po Gregorijanskom kalendaru.

Južnoafrička Republika

Južnoafrička Republika je republika na jugu Afrike. Nalazi je na južnoj ivici Afrike i graniči se sa Namibijom, Bocvanom, Zimbabveom, Mozambikom i Svazilandom. Mala država Lesoto je u potpunosti obuhvaćena južnoafričkom teritorijom. Privreda Južn ...