ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 223

The Solo Collection

The Solo Collection je samostalni box set britanskog pjevača Freddieja Mercuryja. Sadrži materijal koji je Freddie snimio u periodu prije nego se pridružio grupi Queen kao i materijal sniman do njegove smrti. Box set se sastoji od 12 CD na kojem ...

Babica jelenka

Babica jelenka ili slingurica bljedica je riba koja spada u porodicu slingurki. Ova babica ima sve karakteristike svoje porodice: izduženo, golo tijelo, bez ljuski, sluzavo, smedkaste je boje, sa raznim prugama i šarama, svijetlim, skoro bijelim ...

Babica buljooka

Babica buljooka riba je iz porodice slingurki. Jedina je poznata babica koja je aktivna i noću. Naraste do 10 cm, golog je, sluzavog tijela, velike i izražene glave, s velikim očima i ustima s očnjacima u obje čeljusti. Peraje su razvijene, a led ...

Ljenjivci

Ljenjivci su vrlo stari podred reda Pilosa, a srodni su s mravojedima i pasancima. Poznato je šest postojećph vrsta koje se dijele na dvije porodice: Megalonychidae dvoprsti ljenjivci Bradypodidae troprsti ljenjivci Pored recentnih, postojao je j ...

Miksotrofija

Miksotrofija je termin koji opisuje sposobnost nekih organizama da apsorbiraju ugljik-dioksid asimilata kao i da se hrane organskim supstancama. Oni stoga nisu ni potpuni autotrofi niti kompletni heterotrofi; stoga mogu upravljati i fotosintezom ...

Očna mrlja

Očna mrlja, očna pjega ili aparat očne mrlje ili očna stigma je fotoreceptorska organela koja se nalazi u flagelatnim ili ćelijama zelenih algi i drugih jednoćelijskim fotosintetskim organizmima kao što su euglenoidi. Omogućava ćelijama da osjete ...

Paleatus

Palaeatusi su slatkovodne ribe iz roda Corydoras, podporodice Corydoradinae. Naseljavaju pritoke brazilske rijeke La Plate i sporotekuće rijeke Urugvaja. Paleatusi su ribe dna, a u prirodi se hrane larvama insekata koje tu prebivaju, ostacima bil ...

Patuljasta kolisa

Patuljasta kolisa lat. Colisa lalia) je najmanja riba roda Colisa i jedna od najmanjih predstavnika porodice Osphronemidae. Originalna postojbina su joj zarasle stajaće i sporotekuće vode Indije, a u Evropu su kao akvarijumske ribe unesene još 19 ...

Euglenozoa

Euglenozoa je velika grupa bičastih Excavata. Uključuju razne uobičajene vrste koje slobodno žive, kao i nekoliko važnih parazita, od kojih su neki zarazni za ljude. Postoje dvije glavne podskupine, Euglenida i Kinetoplastida. Euglenozoe su jedno ...

Kontraktilna vakuola

Kontraktilne vakuole su potćelijske strukture koje su uključene u osmoregulaciju. Nalaze se pretežno kod protista i u jednoćelijskih algi. Ranije su bile poznate kao pulsatilne ili pulsirajuće vakuole

Moli

Molly su ribe bočatnih voda iz roda Poecilia, porodice živorotki. Sve ribe roda Poecilia su popularne akvarijumske ribe. Sve, osim guppyija, poznate su pod imenom molly, ali se to ime koristi i u razlikovanju Poecilie sphenos od Poecilia velifere.

Ephemeroptera

Osnovna obilježja predstavnika ovog reda su: potpuno reduciran i nefunkcionalan usni aparat kod odraslih, paleopterni sistem krila, reduciran analni dio zadnjih krila, larve imaju usni aparat za grickanje. dva stadija odrasle jedinke subimago i i ...

Poor Knights

Poor Knights mala su grupa otoka uz sjeveroistočnu obalu sjevernog ostrva Novog Zelanda ili Aotearoa, "zemlje dugog bijelog oblaka". Imaju maorska | imena, a iako su i ranije bila naseljena, popularno ime dobili su po dolasku kapetana Jamesu Cook ...

E-brojevi

E-brojevi su numerički kodovi za prehrambene aditive koji su u upotrebi u Evropskoj uniji. E-brojevi se nalaze na deklaracijama prehrambenih proizvoda. Odobravanje korištenja aditiva i procjenu njihove sigurnosti vrši Evropska uprava za sigurnost ...

Lubin (riba)

Lubin, pripada obitelji lubina. Uz istočnu obalu Jadrana dobio je tridesetak sličnih i različitih imena. Najrasprostranjeniji naziv je lubin, riječ latinskog porijekla koja vuče korijen iz riječi lupus, što znači vuk. Od češćih imena pojavljuju s ...

Mikropaleontologija

Mikropaleontologija je paleontološka nauka koja je uglavnom proučava fosile koji pripadaju mikroorganizmima. Takvi su načešće bakterije archaea, protisti i gljive, ali oni se takode proučavaju i mikrofosilni ostaci biljaka i životinja, kao što pa ...

Crvenookica

Karakteristične crte bodorke su: krupna srebrnasta krljušt koja se lahko čisti i koje ima 42 do 45 komada po uzdužnoj brazdi koja je jako naglašena i spušta se malo u centralnom dijelu u odnosu na glavu i rep, peraja su žućkasto crvena, zavisno o ...

Ciklidi

Ciklidi su ribe iz velike i raznolike porodice Cichlidae, u koju spada otprilike 1.300 opisanih vrsta, a zbog velikog broja neotkrivenih vrsta, pretpostavlja se da će konačan broj vrsta ove porodice doseći 1.900. Ciklidi su ribe koje se značajno ...

Taksija

Taksije su reakcije pokretljivosti nekih mikroorganizama i nekih slobodnih ćelija drugih organizama na vanjske podražaje. To je pokretljivost i kretanje organizama kao odgovor na nadražaj kao što su svjetlost ili prisustvo hrane. Pokreti su urode ...

Tilakoid

Tilakoidi su pločaste tvorevine koje su dio strukture unutrašnje membrane hloroplasta. Javljaju se samo kod biljnih ćelija. Čine sistem paralelno poslaganih kesica ili kovanica. U tilakoidima se nalazi hlorofil, koji omogućava biljkama vršenje fo ...

Etil-cinamat

Etil-cinamat je ester cimetne kiseline i etanola. Prtisutan je u esencijskom ulju cimeta. Čisti etil-cinamat ima "balzamasti miris na voće, koji podsjeća na cimet, sa primjesama ćilibara". Spoj p -methoksi izvedenica je opisana kao inhibitor mono ...

Nekton

Nekton, obuhvata vodene životinje koje, zajedno sa planktonom, čine pelagijal. Zajedničke a obilježja su da se: aktivno kreću u slanoj i slatkoj vodi u bilo kojem smjeru neovisno o strujama, imaju vretenast oblik tijela sa snažnim mišićima prilag ...

Benzil grupa

Benzil grupa ili benzil je supstituent ili molekulski fragment koji ima strukturu C 6 H 5 CH 2 –. Benzilska svojstva benzenskog prstena vezana su za CH 2 grupu.

Meristem

Meristemi, ili tvorna tkiva ili meristemska tkiva – generički je naziv za biljna tkiva, koja se sastoje od ćelija koje se intenzivno dijele i održavaju fiziološke aktivnosti tokom životnog vijeka ćelija, omogućavajući kontinuirano povećanje biljn ...

Triparma

Triparma je rod jednoćelijskih algi iz porodice Triparmaceae, red Parmales. Na površini ćelije formiraju silicijske ploče koje pomažu u identifikaciji. "Triparma" se odlikuje trima štitastim pločama, svetri s triradijusnim nosačem, pločaste s naz ...

Genomska mutacija

Genomske mutacije imaju za posljedicu izmjenu normalnog diploidnog hromosomskog broja za "n, tj. za jedan ili više haploidnih setova hromosoma. Prema porijeklu dodatnih garnitura, poliploidija može biti autopoliploidija ili alopoliploidija hetero ...

Kormofite

Kormofite – Cormophyta Cormobionta – ili stablašice su višećelijske biljke čije je tijelo, za razliku od talofita ili steljnjača, diferencirano na korijen i izdanak sa stablom i listovima. Kako imaju i provodne sudove, nazivaju se i biljke cjevnj ...

Spisak likova iz Srednje zemlje

Azog je Ork i gospodar Orčkih hordi u Moriji. Živio je u Moriji u periodu od 2480. do 2799. T.A. Ubio je patuljačkog kralja Traina koji je došao da posjeti ruševine Khazad-dûm,i tako započeo Rat Patuljaka i Orka. Poginuo je u konačnoj bici sa Pat ...

Fitohrom

Fitohrom je fotoreceptor, odnosno pigment, koji biljke, neke bakterije i gljive, koriste za prepoznavanje svjetlosti. Osjetljiv je na svjetlost u crvenom i dugotalasnom crvenom području vidljivog dijela spektra. Mnoge cvjetnice koristiti ga za re ...

Van (jezero)

Van najveće je jezero u Turskoj. Nalazi se na samom istoku zemlje, u istoimenoj provinciji Van. Jezero ima površinu od 3.755 km 2. Jezero Van je slano jezero, pretežno alkalne pH vrijednosti. U njega se ulijeva veliki broj manjih vodenih tokova k ...

Ćelijski zid

Ćelijski zid, za razliku od životinjskih, imaju biljne ćelije. Na površini protoplazmatske membrane biljke imaju poseban vanjski omotač - ćelijski zid. Početni je primarni, a njega kasnije oblažu – prvo sekundarni, a zatim i tercijarni.

Spolni organi

Spolni organi su dijelovi anatomije čovjeka i drugih živih bića koji su uključeni i koji se koriste pri razmnožavanju i time sačinjavaju reproduktivni sistem kompleksnih organizama: Termin genitalije se koristi za vanjski, vidljivi dio spolnih or ...

Battlestar Galactica (2004 serija)

Battlestar Galactica je naučno-fantastična TV serija koju je stvorio Ronald D. Moore. Prvi put je prikazana 18. oktobra 2004. u Velikoj Britaniji i Irskoj na Sky One, te 14. januara 2004. u SADu na Sci-Fi Channel. Uvod u seriju čini trosatna mini ...

Ilijada

Ilijada jedan je jedan od dva grčka Homerova epa. U 6. vijeku p. n. e. u Ateni za vrijeme Pizistrata dobila je današnji oblik. Pizistrat je ustanovio Panatinski praznik za vrijeme kojeg su se recitirale Homerove pjesme. Zato su i pripremljena drž ...

Heliotropizam

Heliotropizam je oblik tropizma, koji počiva na dnevnom ili sezonskom kretanje biljnih dijelova u odgovoru na pravc izvora sunčevog zračenja. Pojava kod nekih biljaka da se kreću u pravcu Sunca je već poznata od drevnih Grka. Oni su neku od takvi ...

Alžir na Svjetskom prvenstvu u atletici 2017.

Alžir je na Svjetskom prvenstvu u atletici 2017. u Londonu od 4. do 13. augusta 2017. predstavljalo osam sportista: šest atletičara i dvije atletičarke u sedam disciplina.

Chytridiomycota

Chytridiomycota divizija zoospornih organizama u carstvu Fungi, neformalno zvanih chytride. Naziv je izveden iz grčkog χυτρίδιον hitridion, što znači "mali lonac", opisujući strukturu koja sadrži neobradene zoospore. Hitridi su jedna od ranih div ...

Mehkušci

Mehkušci ili mekušci su koljeno s velikim brojem vrsta i oblika iz skupine beskičmenjaka koje se dijeli na devet razreda, od kojih je osam recentnih i jedan izumrli razred. Na temelju savremenih istraživanja DNK, danas se mehkušci i neke druge sk ...

Parafiletičnost

Parafilija ili parafiletičnost ili parafiletska evolucija odnosi se na rang koji sadrži grupe koje imaju zajedničkog pretka, uz sve potomke tog pretka, izuzev nekoliko – obično samo jednu ili dvije – monofiletskih podgrupa. Za grupu se kaže da je ...

Flamingo

Naziv potiče od španske riječi flamengo, koja ima korijen u provansalskom flamanc od flama flame – plamen + germanski sufiks ing. Sličnu etimologiju ima i latinizirani grčki termin Phoenicopterus, od grčke riječi φοινικόπτερος - φοινικόπτερος pho ...

Isoetes

Isoetes, općepoznate kao jastučaste paprati, je rod biljaka iz porodice Isoetaceae. One spadaju u kladus Lycopodiopsida i jedini su rod u porodici Isoetaceae. Danas uključuju 192 priznate vrste, s kosmopolitskom rasprostranjenošću, ali s pojedini ...

Fotosintetski protein

Fotoreceptorski proteini su svjetlosno-osjetljivi proteini koji su uključeni u osjećanje i odgovor na svjetlost kod raznih organizama. Neki primjeri su rodopsin i fotoreceptorska ćelija kičmenjaka mrežnjača, fitohrom kod biljaka te bakteriorodops ...

Miroslav Bilać

Miroslav Bilać je bosanskohercegovački slikar i pozorišni scenograf roden u Travniku 1931. godine. Preminuo je 21. augusta 2003. u Sarajevu u 73. godini. Sahranjen je na groblju "Sveti Josip" u Sarajevu, a komemoracija je održana u Kamernom teatr ...

Nymphaea

Nymphaea je rod otpornih i nježnih vodenih biljaka iz porodice Nymphaeaceae. Rod ima kosmopolitsko rasprostranjenje. Mnoge vrste uzgajaju se kao ukrasne biljke, a ukrštanjem su dobijene i mnoge ukrasne sorte. Neke se pojavljuju kao uvedena vrsta ...

Endofita

Endofita ili endofit je endosimbiont, često bakterija ili gljiva, koja živi unutar biljke, ili barem jedan njen dio životnog ciklusa, bez uočljivog izazivanja bolesti. Endofite su sveprisutno raširene i mogu se naċi kod svih do danas proučavanih ...

Proljećnjaci

Plecoptera je red razreda Insecta, općenito poznate kao kamenjarke ili proljećnjaci. Takoder je uobičajeno da ih nestručnjeci, skupa sa ostalim vodenim larvama bez kućice, nazivaju vodene stonoge, iako su samo daleki srodnici kopnenih stonoga. Ši ...

Oogonija

Oogonija je mala diploidna ćelija, koja po sazrijevanju formira primordijalni folikul u ženskim fetusima ili ženske gametangije odredenih talofita.

Eurosong 1963.

Eurosong 1963. bila je osma po redu Eurovizija. Održana je u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Prošle godine je pobijedila Francuska, ali su odbili da organizuju takmičenje zbog financijskih problema. Pobijedila je Danska s pjesmom "Dansevise", ko ...

Lycopodiophyta

Lycopodiophyta je nekadašnja divizija paprati. Imenovana je po tipskom rodu Lycopodium, u porodici Lycopodiaceae, red Lycopodiales. Danas su reklasificirane u od razred Lycopodiopsida. Ponekad su smešteni u diviziju Lycopodiophyta ili Lycophyta i ...

Sedoheptuloza-bisfosfataza

Sedoheptuloza-bisfosfataza – poznata i kao sedoheptuloza-1.7-bisfosfataza ili SBPase – je enzim koji katalizira otklanjanje fosfatne grupe iz sedoheptuloze 1.7-bisfosfats u proizvodnji sedoheptuloza 7-fosfata. SBPaza je primjer fosfataza ili,opće ...