ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221

Trofim Lisenko

Trofim Denisovič Lisenko bio je sovjetski agronom i biolog. Kao student, Lisenko se počeo zanimati za poljoprivredu, gdje je radio na nekoliko različitih projekata, od kojih je jedan uključivao utjecaje temperaturnih promjena na životni ciklus bi ...

Theodor Schwann

Theodor Schwann bio je njemački fiziolog. Njegov veliki doprinos biološkim naukama uključuje razvoj teorije ćelija, otkriće Schwannovih ćelija u perifernom nervnom sistemu, otkrivanje i proučavanje pepsina, otkriće organske prirode kvasaca i izum ...

Receptori spregnuti sa G-proteinom

G protein spregnuti receptori – poznati i kao sedmotransmembranski domen receptori, 7TM receptori, heptaheliksni receptori, serpentinski receptori i G protein-vezani receptori – su velika proteinska famija transmembranskih receptora koji reagiraj ...

Haptista

Haptista je linija protista koja grupira alge Haptophyta i Rappemonada zajedno sa heliozoanma iz grupe Centrohelida. Haptofiti su alge koje imaju hloroplaste sa hlorofilima a i c, koji pri tome imaju i četiri hloroplastne membrane, ukazuju na por ...

Rappemonada

Rappemonada ili Rappephyceae je grupa fotosintetskih morskih i slatkovodnih protista, čiji je filogenetski položaj neizvjestan. Ćelije su im dužine 5-7 µm i sadrže 2-4 plastida sa hlorofilom a. Poznate su samo iz uzoraka iz prirode, pa su slabo o ...

Lišaj

Lišaji, lat. Lichenes su simbiotski organizmi u kojem je ostvarena pozitivna kooperacija izmedu mikroskopskih algi i hifa gljiva. Gljiva snabdijeva zajednicu mineralima, vodom i ostalim materijama koje su potrebne za fotosintezu, koju obavljaju a ...

Spora

Spore jesu jedinice bespolnog razmnožavanja koje služe za biološku disperziju i preživljavanje, često dugih perioda, nepovoljnih uvjeta života. Nasuprot njima, gameti su jedinice spolnog razmnožavanja. Spore se formiraju u dijelu životnog ciklusa ...

Koral

Korali su morske životinje. Žive kolonijalno u svim morima kako tropskim tako i polarnim. Kolonije mogu biti raznih veličina, od veoma malih pa do visine od nekoliko metara. Na pločastoj osnovi koralnog polipa nalaze se usta okružena prstenom pip ...

Chrysophyta

Chrysophyta je termin koji se odnosi na odredene predstavnike grupe heterokonta. Može se odnositi na: Skupinu Chrysophyceae, Bacillariophyceae diatomeje i Xanthophyceae žutozelene alge. E.g., Pascher 1914. Chrysophyceae zlatne alge E.g., Margulis ...

Cryptista

Cryptista je linija protista koji obuhvata alge Cryptophyta i nekoliko grupa povezanih heterotrofnih organizama. Kriptisti su alge koje imaju hloroplaste sa hlorofilima a i c, koji po tome I prisustvuje četiri membrane, vjerovatno potiču od sekun ...

Kriptogame

Cryptogamae odomaćeno kao kriptogame, su biljke koje se razmnožava sporama, bez cvjetova ili sjemena. Njihovo ime upućuje na skriveno razmnožavanje, što se odnosi na činjenicu da ne proizvede sjeme, pa na taj način kriptogama predstavljaju biljke ...

Greben

Greben je oblik vodenog/podvodnog reljefa koji predstavlja vrlo malo izdignuće od dna, čiji vrh može, mada ne mora da bude iznad površine vode. Isto tako Greben može da bude i oblik reljefa čije se dvije naspramne stranice spuštaju mnogo oštrije ...

Anizogamija

Anizogamija se odnosi na oblik spolnog razmnožavanja koje uključuje fuziju ili spajanje dva nejednaka gameta, koji se razlikuju po veličini i obliku. Podrazumijeva se da je manji gamet muški spermatozoid, dok je veći gamet jajna ćelija. Postoji n ...

Prymnesiophyceae

Prymnesiophyceae je razred protista koljena Haptophyta. To su jednoćelijski organizmi sa hloroplast ima, pa se smatraju algama. Neke vrste u životnom ciklusu imaju dvije faze, izmjenjujući kolonijalni ili vlaknasti stadij s drugim bičastim. Razre ...

Viridiplantae

Viridiplantae su kladus eukariotskih organizama sa oko 450.000–500.000 vrsta i ima značajnu ulogu i kopnenim i u vodenim ekosistemima. Sačinjavaju ih zelene alge koje su prije svega vodene, i kopnene biljke, koje su se pojavile unutar njih. Zelen ...

Kravica (vodopad)

Kravica je vodopad udaljen 3 km nizvodno od Vitaljine, u Studencima blizu Ljubuškog. Formiran je radom sedronosne rijeke Trebižat. Visina se kreće od 26 do 28 m, s vodenim amfiteatrom ispod vodopada prečnika 120 m. Preko sedronosnog sloja od dna ...

Streptophyta

Streptophyta, nefirmalno streptofite, je botanički kladus. Sastav kladusa se znatno razlikuje, zavisno od autora, ali sadašnja definicija uključuje kopnene biljke i sve zelene alge osim Chlorophyta i možda još baznijih Mesostigmatophyceae, Chloro ...

Acantharea

Skelet akantarea sastoje se od kristala stroncij-sulfata, koga izlučuju vakuole okružene bodljama i spikulama. Akantarea su jedini morski organizmi za koje se zna da biomineraliziraju stroncij-sulfat kao glavnu komponentu skeleta, što ih čini pri ...

Sargaško more

Sargaško more je dio Atlantskog okeana. Omedeno je s četiri morske struje i to: Golfskom na zapadu, Sjevernoatlantskom na sjeveru, Kanarskom na istoku i Sjevernoekvatorskom strujom na jugu. Ovaj sistem morskih struja formira Sjevernoatlantsko kru ...

Euglenide

Euglenidi, euglenoidi ili euglenofite, formalno Euglenida / Euglenoida, po Medunarodnom kodeksu zoološke nomenklature ili Euglenophyceae, prema ICBN, su jedan od najpoznatijih razreda Flagellata, carstvo Excavata, eukarioti iz koljena Euglenophyt ...

Centrosom

Centrosom je jedna od ćelijskih organela koja ima značajnu funkciju u kinetici hromosoma tokom mitoze i mejoze. Odreduje ćelijsku polarnost i orijentaciju diobenog vretena. Javlja se kod životinja i nekih biljaka. Centrosom se pojavljuje na počet ...

Polenova cijev

Polenova cijev je cijev kroz koju sperma iz polena dospijeva u jajnu ćeliju, a oplodena biljka tvori sjemena. Kod većine sjemenjača djeluje kao prolazni put. Prenosi ćelije sperme iz polenovog zrna, od žiga tučka u cvjetnica do ovula u podnožju t ...

Hloroplast

Hloroplasti su organele koje se nalaze u biljnim ćelijama i drugim eukariotskim organizmima koji vrše proces fotosinteze. Uloga hloroplasta je da hvataju svjetlosnu energiju i pretvaraju je u slobodnu energiju u vidu ATP-a te da reduciraju NADP u ...

Talofite

Talofite ili steljnjače jesu taksonomska grupa biljaka, koje su nekada označavane i kao niže biljke. Dok se mislilo da su gljive i bakterije biljke, objedinjavala je raznorodne organizme, od jednostavnih bakterija do različitih skupina krupnih al ...

Epifit

Epifit je biljka koja raste neškodljivo na drugim biljkama i crpi vlagu i hranjive marerije iz zraka, kiše, a ponekad i od krhotina koje se oko nje nakupljaju. Epifiti se razlikuju od parazita po tome što epifiti rastu na drugim biljkama samo zbo ...

Pavlovophyceae

Pavlovales ili Pavlovophyceae je grupa mikroalgi kopljena Haptophyta". Kao i drugi haptofiti, to su jednoćelijski i organizmi koji imaju hloroplast"e, pa se smatraju algama. Površina ćelije nema ljuske, bičevi su neravni i često su prekriveni dla ...

Chromerida

Chromerida je nedavno stvorena grupa protista natkoljeno Alveolata. Smatra se da ih prisutni hloroplasti dovode u najbližu vezu sa fotosintetskim organizmima apicompleksima. Opće karakteristike ovih organizama uključuju sferne ćelije sa debelim ć ...

Anteridij

Antheridija ili anteridij je haploidna struktura ili organ koji proizvodi i sadrži muške gamete. Struktura koja sadrži jednu ili više antheridija zove se andreciij. Termin "andrecij" upotrebljava se takoder kao skupna oznaka prašnike cvjetnica. A ...

Bičari

Bičari su jednoćelijski organizmi sa jednim ili više bičeva" – organela zvanih flagele, po čemu su izvorno i imenovani. Riječ bič ujedno opisuje odredenu tjelesnu gradu ili nivo organizacije karakteristične za mnoge protiste eukariotske organizme ...

Haptophyta

Haptofite ili haptofiti su skupina, koljeno jednoćelijskih algi s oko 500 vrsta, uglavnom morskih, za koje je karakteristično prisustvo dva biča, haptoneme i golih ćelija ili prekrivenih karbonatnim pločama. Uključuje poznate kokolitoforide koje ...

Acoelomorpha

Acoelomorpha je grupa beskičmenjaka, koji, prema novim klasifikacijama, formiraju posebno koljeno ili potkoljeno. Ranije su smatrani pripadnicima Plathelminthes, Turbelaria. Ova skupina je u podnožju grupe Bilateralia ili Deuterostomia. Uključuje ...

Mezoproterozoik

Mezoproterozoik je dio geološke vremenske skale, druga geološka era od tri koje čine Proterozoik, koja počinje prije 1.600 miliona godina i završava prije 1.000 miliona godina. Glavni dogadaji ove ere su ruptura superkontinenta Kolumbija i stvara ...

Flora

Flora, biljni svijet uopće, za razliku od faune – životinjskog svijeta. Posebno, skup biljnih svojti pojedinog dijela Zemljine površine ili nekog odredenog vremenskog razdoblja u prošlosti Zemlje, odnosno geološkog sloja, npr.: flora Evrope, flor ...

Smjena generacija

Smjena generacija – poznata i kao smjena faza i metageneza – je tip životnog ciklusa koji se javlja kod nekih biljaka i algi u grupama Archaeplastida i Heterokontophyta koje imaju izražene haploidne spolne i diploidne bespolne faze. U tim skupina ...

Biodizel

Biodizel je naziv za goriva koja su proizvedena od biljnog ulja ili životinjskih masti, koja se sastoje od dugolančanih alkil estera. Biodizel je obično napravljen od hemijski reagirajućih lipida sa alkoholom, kao ester masnih kiselina. Nacionaln ...

Snijeg

O istoimenom filmu vidi članak Snijeg Snijeg je padavina u čvrstom agregatnom stanju. Nastaje sublimacijom vodene pare u obliku razgranjenih heksagonalnih kristala i zvjezdica, koji su često pomiješani s jednostavnim ledenim kristalima. U meteoro ...

Grypania

Grypania je rani, cjevasti fosil iz proterozojskg eona. Organizam, veličine preko jednog centimetra i konzistentnog oblika, mogao je biti divovska bakterija, kolonija bakterija ili eukariotska alga. Najstariji najvjerovatniji fosili Grypania od d ...

Spisak sistema taksonomije biljaka

Ovaj spisak sistema taksonomije biljaka predstavlja "takonomske sisteme" koji su primjenjivani u klasifikaciji biljaka, tokom minulih epoha razvoja taksonomije. Termin taksonomski sistem je koherentna cjelina prosudbi taksonomije o opisivanju i p ...

Aplacophora

Ovo su najvjerovatnije najprimitivniji živi mekušci. Jedva liče na ostale. ne posjeduju ljušturu. Tijelo im je cilindričnog ili crvolikog oblika. Ima plašt koji je prožet krečnjačkim iglicama. Postoji ih oko 100 vrsta. Neke nemaju radulu iako je ...

Epibiont

Epibiont je organizam koji živi na površini drugog živog organizma. Epibiont je po definiciji bezopasan za svog domaćina; u tom smislu, odnos izmedu ta dva organizma može se smatrati neutralnim ili komensalskim. Primjeri uobičajenih epibionata su ...

Chlorophyta

Chlorophyta je divizija zelenih algi koja uključuje oko 8000 vrsta većinom fotosintetičkih eukariota. Ova divizija sadrži i jednoćelijske i višećelijske vrste koje žive u svježim vodama, morskim vodama, a neke vrste su adaptirane na šarolike živo ...

Ordovicij

Ordovicij je dio geološke vremenske skale koji pripada aleozojskoj eri. Paleozoik je podijeljen u šest razdoblja od kojih je ordovicij zauzeo drugo mjesto nakon kambrija i prethodi siluru. Započeo je pre oko 485 miliona godina, a završio prije ok ...

Bygira

Bigyra je bazni kladus heterokontnih organizama. Preci Bigyra i vjerojatno svih heterokonta bili su slobodnoživeći fagotrofni organizmi. Bicosoecea i Placididea su jedine grupe u ovom redu koje imaju pradavni način ishrane, putem fagotrofije. Nak ...

Stentor

Stentor je rod, protozoa iz reda Heterotrichida, porodica Stentoridae, čiji se predstavnici ponekad nazivaju trubasta životinjice. To su heterotrofni trepljari, koji se hrane se filtriranjem. Obično su u obliku roga i dosežu dužinu od dva milimet ...

Germanij-dioksid

Germanij dioksid je neorganski spoj germanija i kisika. Njegova hemijska formula je GeO 2. Pod drugim oznakama je poznat i kao G-15 i ACC10380. On sačinjava pasivni sloj na čistom germaniju kada elementarni germanij dode u dodir sa atmosferskim k ...

Sporofil

Sporofil je list koji nosi sporangije. I mikrofili i megafili mogu biti sporofili. U heterospornim biljkama sporofili nose ili megasporangije i zato se nazivaju megasporofili ili mikrosporangije i nazivaju se mikrosporofili. Preklapanje prefiksa ...

Trihom

Trihomi, su vanjske izrasline ili dodaci na biljkama, algama, lišajima i odredenim protistima. Raznolike su strukture i funkcije. Primjeri su obične dlake i dlačice, žljezdanih dlake, vage, i papile. Pokrivenost bilo kojom formom dlaka na biljnim ...

Alveolata

Alveolata su grupa protista, kao glavnim kladusom, natkoljeno unutar Eukarya, takoder zvanih Alveolata. Potcarstvo Harosa karakterizira kortikalna alveola, kao spljoštena vezikula ispod ćelijske membrane s kojom čini pelikulu vanjski "zid"; on im ...

Fikoeritrobilin

Fikoeritrobilin je crveni fikobilin, odnosno otvorena tetrapirolska hromofora kod cijanobakterija i u hloroplastima crvenih algi, galaukofita i nekih kriptomonadina. Fikoeritrobilin nalazi se u fikobiliproteinu fikoeritrinu, koji je terminalni ak ...

Kantaksantin

Kantaksantin ili E161g je karotenoidni pigment vrlo raširen u prirodi. Karotenoidi spadaju u veliku klasu fitohemikalija poznatih kao terpenoidi. Hemijska formula kantaksantina je C 40 H 52 O 2. Prvi put je izoliran iz jestivih gljiva. Kasnije je ...