ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 219

Dušik-monoksid

Dušik-monoksid ili dušik-oksid je hemijski spoj dušika i kisika koji ima hemijsku formulu NO. On je slobodni radikal i važan je meduproizvod u hemijskoj industriji. On je bezbojni plin, slabo topljiv u vodi, ne gori i ne podržava gorenje. Nestabi ...

Steroidogeneza

Steroidogeneza je proces u kojem nastaju stereoidi, koji su organski spojevi sa četiri prstena u specifičnoj molekulskoj konfiguraciji. Primjeri uključuju prehrambeni lipid holesterol, spolne hormone estradiol i testosteron. Steroidi imaju dvije ...

Estradiol

Estradiol. + –diol = hemijski naziv i sufiks koji ukazuje da je ovaj oblik steroida i hormona vrsta alkohola sa dvije hidroksilne grupe. ili preciznije, 17β-estradiol, je steroidni estrogeni spolni hormon, prvenstveno ženski. Imenovan je po znača ...

Nemertea

Nemertea – alternativno poznate i kao i Nemertini, Nemertinea i Rhynchocoela, sa najprikladnijim bosanskim nazivom vrpčari – su koljeno crvolikih beskičmenjaka, često živopisno obojenih. Većina je vrlo vitka, obično dugih samo nekoliko milimetara ...

Crepis

Crepis, u većem dijelu svijeta poznat kao jastrebova ili sokolovska brada, je rod jednogodišnjihl trajnica medu cvjetnicama iz porodice Asteraceae. Fenotipski liči na maslačak, a najočitija razlika je u tome što "Crepis" obično ima razgrananje be ...

Kosti grane stopala

Kosti grane stopala su grupa od pet kostiju u stopalu, koje se nalaze izmedu kostiju korijena i zadnjeg/sredinjeg dijela stopala i članaka u prstima. U nedostatku pojedinih imena, ove kosti su numerirane u odnosu na medijanu stranu palca: prva, d ...

Kockasta kost

Sa kockastom kosti je povezan samo jedan mišić: musculus tibialis posterior. On ima hvatište pod površinom kockaste kosti. Bojsen-Moller, Finn; Simonsen, Erik B.; Tranum-Jensen, Jorgen 2001. Bevægeapparatets anatomi jezik: Danish 12th izd. str. 2 ...

Čunasta kost (stopalo)

Čunasta kost stopala čovjeka je jedna od kostiju korijena stopala. Njeno ime potiče od sličnosti ove ljudske kosti sa manjim brodom ili čamcem čunom, što je posljedica snažne udubljenosti proksimalne zglobne površine. Izraz navikulska kost ili na ...

Podlaktica

Podlaktica je dio ruke izmedu lakta i šake. Iako ovaj dio tijela obično djeluje u interakciji sa laktom, ostvaruje i sopstvene pokrete pronacije uvrtanja, polupronacije i supinacije izvrtanja. To omogućavaju mišići podlaktice koji služe za: odmic ...

Prst

Prst je ud šake i stopala ljudskog tijela i tip organa za manipulacije i čulo dodira na šakama čovjeka i drugih primata. Ljudi normalno imaju pet prsta, sa kostima koje se nazivaju falange, na svakoj ruci izuzetak su polidaktilija, oligodaktilija ...

Fascija

Fascija od latinskog: "traka") je traka ili list vezivnog tkiva, prvenstveno kolagena, ispod kože koji se pričvršćuje, stabilizira, zatvara i odvaja mišiće i ostale unutrašnje organe. Fascija je klasificirana po slojevima, kao površinska fascija, ...

Politikin zabavnik

Politikin zabavnik je srbijanski i jugoslavenski časopis koji uživa kultni status u pop kulturi cijele bivše Jugoslavije. Prvi broj izašao je 28. februara 1939. U početku je štampan u obliku dnevnih novina, a izlazio je dvaput sedmično, utorkom i ...

Alergen

Alergeni su tip antigena koji proizvodi nenormalno snažan imunski odgovor u kojem se imunski sistem bori protiv uočene prijetnje koja bi u protivnom bila štetna za tijelo. Takve reakcije se nazivaju alergije. Tehnički gledano, alergen je antigen ...

Angioedem

Angioedem se karakteriše pojavom otoka kože, sluzokože gastrointestinalnog trakta, jezika, glotisa i larinksa koji se javljaju povremeno i u nepravilnim razmacima. Mogu se javiti zajedno sa urtikarijom, kod koje je prisutna reakcija samo površins ...

Hipoderma

Potkožno tkivo, takoder zvano hipoderma, hipoderm. To je najdonji sloj pokrovnog sistema kod kičmenjaka. Tipovi ćelija koje se nalaze u hipodermi su fibroblasti, masne ćelije i makrofagi. Hipoderma je izvedena iz mezoderma, ali za razliku od derm ...

N-Arahidonoil dopamin

N -Arahidonoil-dopamin je endokanabinoid koji djeluje kao agonist receptora CB 1 i prijenosnik receptorskog potencijiala V1 ionskog kanala. NADA je prvi puta opisana 2000., kao sumnjivi endokanabinoid, a naknadno je, 2002. identificiran kao endov ...

Pulpa

Zubna pulpa ili srž je vezivno-tkivna supstanca koja ispunjava šupljinu zuba. Popularno, pulpom se naziva kompletna zubna šupljina, ali se zapravo ovaj termin odnosi samo na njen sadržaj. Granice pulpe odgovaraju spoljašnjoj konturi krune, naroči ...

Derma

Derma, dermis, korij ili potkoža jest sloj kože izmedu epiderme i potkožno tkivo, koje se prvenstveno sastoji od gustog nepravilnog vezivnog tkiva i ublažava potrese tijela od stresa i naprezanja. Podijeljena je u dva sloja, površinsko područje u ...

Palmitoiletanolamid

Palmitoiletanolamid je endogeni amid masne kiseline, koji pripada klasi agonista jedarnih faktora. PEA je proučavan u sistemima in vitro i in vivo koristeći egzogeno dodate ili dozirane smjese; postoje dokazi da se veže na nuklearne receptore, pr ...

Rezistin

Rezistin – poznat i kao adipozni tkivno-specifični sekrecijski faktor ili C/EBP-epsilon-regulirani mijeloid-specifični izlučeni cisteinom-bogati protein – je cisteinom bogati peptidni hormon, izveden iz masnog tkiva. Kod čovjeka, njegovu sintezi ...

Imunološki sistem

Imunološki ili imuni sistem je sistem organa koji štiti organizam od napada stranih mikroorganizama, njihovih hemijskih supstanci, kao i vlastitih izmjenjenih i istrošenih ćelija. Imuni sistem se sastoji od organa razmještenih po čitavom tijelu i ...

Vazodilatacija

Vazodilatacija ili vazodilacija je pojava/proces širenja krvnih sudova. Ova pojava je rezultat opuštanja ćelija glatkih mišića unutar zidova suda, posebno u velikim venama, velikim arterijama i manjim arteriolama. Proces je suprotan od vazokonstr ...

Lamina propria

Lamina propria je tanki sloj vezivnog tkiva koji čini dio vlažnih obloga poznatih kao mukoza ili sluznica, oblažući različite cijevi u tijelu, poput respiratornog, gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta. Lamina proprija nalazi se ispod epitel ...

Komplementni sistem

Komplementni sistem ili sistem komplementa pomaže ili dopunjava sposobnosti antitijela i fagocitnih ćelija da otklone patogene iz organizma. To je dio imunskog sistema koji se naziva urodeni imunski sistem, a nije adaptivan i ne mijenja se tokom ...

Idiotip

Idiotip - u imunologiji -je zajedničko oilježje izmedu grupe imunoglobulin ili receptora T-ćelije zasnovanih na specifičnosti vezanja antigena i stoga strukture njihovih varijabilnih regija. Varijabilna regija receptora antigena T-ćelija i B-ćeli ...

Opsonin

Opsonin je molekula koja je meta antigena tokom imunskog odgovora. Ovaj termin se često koristi u užem smislu za označavanje molekula koje djeluju kao pojačivači vezivanja tokom fagocitoze, posebno za antitijela, koja pokrivaju negativno naelektr ...

Autoimunost

Autoimunost. poznata i po tudici autoimunitet, pojava je imunske reakcije na sopstvene tjelesne komponente. To se javlja zbog toga što ih imunski sistem prepoznaje kao strana tijela, odnosno antigene. Imunski sistem je dizajniran tako da bude pra ...

Prolimfocit

Prolimfocit je bijelo krvno zrnce s odredenim stanjem ćelijske diferencijacije u limfocitopoezi. U 20. stoljeću se vjerovalo da redoslijed općeg sazrijevanje mijenja ćelije iz limfoblasta u prolimfocite, a zatim u limfocite, te da je svaki preteč ...

Hipersenzitivnost

Hipersenzitivnost ili hipersenzitivna reakcija ili netolerancija odnosi se na neželjene reakcije normalnog imunskog sistema, uključujući alergije i autoimunost. Obično se nazivaju prekomjernim reakcijama imunskog sistema, koje mogu biti štetne, n ...

Аntimikrobni оdbrambeni sistem respiratornog trakta

Antimikrobni odbrambeni sistem respiratornog trakta je slojeviti odbrambeni mehanizam koji se oslanja na komponente urodenog i adaptivnog imunskog sistema da bi zaštitio pluća i ostatak respiteratornog trakta protiv udisanih mikroorganizama. U pr ...

Centralna tolerancija

Centralna tolerancija ili centralna snošljivost je mehanizam u kojem su novoformirane T– i B-ćelije nereaktivne prema samima sebi. Koncept centralne tolerancije predložio je Joshua Lederberg, 1959. godine, kao dio svoje opće teorije imunosti i to ...

Unakrsna reaktivnost

Unakrsna reaktivnost, u općem smislu, je reaktivnost opaženog agensa koja pokreće reakcije izvan očekivane glavne reakcije. U imunologiji unakrsna reaktivnost ima uže značenje reakcije izmedu antitijela i antigena koje se razlikuje od imunogena. ...

Imunski kompleks

Imunski kompleks, koji se ponekad naziva i kompleks antigen-antitijelo, je molekula koja je formirana iz integralnog vezanja antitijela za rastvorljivi antigen. Vezani antigen i antitijelo deluju kao jedinstven objekt, djelotvorni antigeni sa spe ...

Limfoblast

Limfoblast je modifikovani neaktivirani limfocit sa izmenjenom ćelijskom morfologijom. Nastaje kada je limfocit aktiviran antigenom i povećava se u volumenu rastom jedr i citoplazme, kao i novom iRNK, kao i sintezom proteina. Limfoblast se tada p ...

Alotip

Alotip ili imunoglobulinski alotip je druga varijanta lanca antitijela koja se nalazi kod pojedinaca. Riječ alotip dolazi iz dva grčka korijena: allo = drugo ili se razlikuje od norme + typos = oznaka. Stoga se alotip odnosi na ideju da svaki imu ...

Odgovor poliklonskih B-ćelija

Odgovor poliklonskih B-ćelija je prirodni način imunskog odgovora koji ispoljava adaptivni imunski sistem sisara. Osigurava da je jedan antigen prepoznat i napadnut preko njegovih dijelova koji se preklapaju, nazvani epitopi, višestrukim klonovim ...

Klonska delecija

Klonska delecija ili klonsko brisanje je uklanjanje onih B- i T ćelija putem apoptoze, koje su ispoljile receptore za sopstvenu specifičnost, prije nego što su se razvile u potpuno imunokompetentne limfocite. Time se sprječava prepoznavanje i uni ...

Adaptivni imunski sistem

Adaptivni imunski sistem ili specifična otpornost, je oblik imunosti organizma koji se stiče tokom života, a nastaje kao posljedica izlaganja organizma raznim stranim patogenim supstancama. Specifična otpornost štiti organizam od toksina i nepože ...

Timocit

Timopoeza je proces u timusu pomoću kojeg se timociti diferenciraju u zrele T-limfocite. Primarna funkcija timocita je stvaranje T-limfocita T-ćelije. Timus pruža induktivno okruženje koje omogućava razvoj i selekciju fiziološki korisnih T-ćelija ...

Citolizin

Citolizin je supstanca koju izlučuju mikroorganizmi, biljke ili životinje, a koja je specifično toksična za pojedine ćelije, izazivajući, u mnogim slučajevima, njihovo rastvaranje putem lize. Citolizini koji imaju specifično djelovanje na odreden ...

Dendritska ćelija

Dendritske ćelije su antigen-prezentirajuće ćelije imunskog sistema sisara. Njihova glavna funkcija je obradivanje antigenih materijala i prisustvo na spovršini ćelija imunskog sistema. Oni djeluju kao glasnici izmedu urodenog i adaptacijskog imu ...

Mrežasto vezivno tkivo

Mrežasto vezivno tkivo ili retikularno vezivno tkivo je jedan od tipova vezivnih tkiva sa mrežom mrežnih vlakana od kolagen tipa III Mrežna vlakna nisu jedinstvena za retikularno vezivno tkivo, ali samo su u ovom tipu dominantna. Mrežna vlakna si ...

Aglutinacija (biologija)

Aglutinacija je nakupljanje, odnosno zgrušavanje čestica. Aglutinacija je proces koji nastaje ako se antigen pomiješa sa odgovarajućim antitijelom zvanim izoaglutinin. Ovaj se pojam uobičajeno koristi u grupiranju krvnih antigena mnogih sistema k ...

Neaktivirana B-ćelija

Neaktivirane ili nekorištene, poznate i kao nevine B-ćelije su one B-ćelije koje nisu bile izložene antigenu. Jednom kada je izložena antigenu, naivna B-ćelija ili postaje memorijska B-ćelija ili plazma-ćelija koja izlučuje antitijela specifična ...

IC3b

iC3b je proteinski fragment koji je dio komplementnog sistema, komponente imunskog sistema kičmenjaka. iC3b nastaje kada se komplementni faktor I cijepa C3b. Komplementni receptori na leukocitima mogu povezati iC3b, tako da iC3b funkcionira kao o ...

Hipotalamus

Hipotalamus je dio mozga koji se sastoji od brojnih malih jezgara sa različitim funkcijama. Jedna od njegovih najvažnijih funkcija je veza nervnog i endokrinog sistema, preko hipofize. Hipotalamus se nalazi iznad talamusa, upravo neposredno iznad ...

Ganglija

Ganglija – u anatomijii – je nervna ćelija. ili grupa ćelija koja se nalazi u autonomnom nervnom sistemu. takva grupa neurona se označavaju kao jezgro u perifernom nervnom sistemu, odnosno ganglija. U ganglijama su ćelijska tijela aferentnih živaca.

Forniks

Moždani luk je C-oblikovani svežanj nervnih vlakana u mozgu koji prenosi signale iz hipokampusa do sisastog tijela, a zatim u prednje jezgro talamusa. Dio je dio limbnog sistema. Dok tačna funkciju i značaj u fiziologiji mozga još uvijek nije u p ...

Amigdala

Amigdala ili corpus amygdaloideum u anatomiji je naziv za velik sklop jezgara smješten u dorzomedijalnom dijelu vrha sljepoočnog režnja i predstavlja glavnu bazalnu gangliju limbičkog sistema. Amigdala je struktura u kojoj dolazi do integracije s ...

Insula

Otočna moždana kora, insula – često zvana moždani otok ili otok korteksa, Reilscheov otok, Lobus insularis, te kao insularne vijuge – je potopljeni dio moždane kore. Pokriven je čeonim, tjemenim i sljepoočnim režnjem. Moždani otok je odvojen od k ...