ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20

Podaci (računarstvo)

Podaci su svaka sekvenca od jednog ili više simbola kojoj je dato značenje odredenim aktima tumačenja. Podacima je neophodna interpretacija da bi postali informacije. Za prevodenje podataka u informacije mora se uzeti u obzir nekoliko poznatih fa ...

Proces (računarstvo)

U računarstvu, proces je instanca računarskog programa koja se izvršava u jednoj ili više niti. Sadrži programski kod i svu njegovu aktivnost. Ovisno o operativnom sistemu, proces se može sastojati od više niti koji istovremeno izvršavaju zadatke ...

Apstrakcija (računarstvo)

U softverskom inženjerstvu i računarstvu, apstrakcija je: proces uklanjanja fizičkih, prostornih ili vremenskih detalja ili atributa u izučavanju objekata ili sistema da bi se pažnja usmjerila na detalje veće važnosti; slično prirodnom procesu ge ...

Abeceda (računarstvo)

U računarstvu, abeceda jeste konačan skup znakova, koji su najčešće znamenke ili ASCII karakteri. Najuobičajeniji primjer abecede jest binarna abeceda {0.1}. Niz je konačni slijed znakova abecede postavljenih jedan do drugoga. Primjer nizova nad ...

Varijabla (računarstvo)

Varijabla je jedinica date ili informacije u računarskom programu koja može promijeniti vrijednost u toku izvršavanja programa. Suprotan izraz je konstanta ili nepromjenljiva što predstavlja jedinicu date, tj. informacija koja se ne mijenja u tok ...

Server (računarstvo)

U računarstvu, server je računarski program ili uredaj koji pruža funkcionalnost za druge programe ili uredaje koje zovemo "klijentima". Ta arhitektura jest model klijent-server. Serveri mogu pružiti različite funkcionalnosti, često nazvane "uslu ...

Dinamika

Dinamika je područje klasične mehanike koja proučava djelovanje sila na kretanje tijela, čime se razlikuje od statike, koja proučava samo sile i kinematike koja proučava samo kretanje, bez obzira na uzrok koji je doveo do tog kretanja. To je, uje ...

Fizika

Fizika phusikḗ "poznavanje prirode"; φύσις, phúsis "priroda") je prirodna nauka koja uključuje proučavanje materije i njenog kretanja kroz prostor i vrijeme, zajedno sa povezanim pojmovima kao što su energija i sila. Jedna od najosnovnijih naučni ...

Isaac Newton

Isaac Newton bio je engleski fizičar, matematičar i astronom. Mnogi ga smatraju jednim od najutjecajnijih i najvažnijih naučnika svih vremena i ključnom figurom u naučnoj revoluciji. Njegovo djelo Matematički principi prirodne filozofije, prvi pu ...

Newtonov zakon gravitacije

Newtonov zakon gravitacije definiše da svaka čestica u svemiru privlači drugu česticu silom koja je direktno proporcionalna proizvodu njihove mase i obrnuto proporcionalna kvadratu udaljenosti izmedu njihovih centara. Ovo je opći fizikalni zakon ...

Inercija

Inercija ili tromost je jedno od osnovnih osobina svih čestica u svemiru koje imaju masu, tj. masa je mjera inercije tijela. Ta se osobina manifestuje kao opiranje tijela promjeni stanja kretanja, što je izrečeno prvim Newtonovim zakonom. U osnov ...

Statika

Statika je grana fizike koja se bavi analizom sila opterećenja, momentom u fizikalnim sistemima, koji se nalaze u statičkoj ravnoteži, tj. u stanje gdje se relativne pozicije podsistema ne mijenjaju u toku nekog perioda, ili gdje komponente i str ...

Sila

U fizici, sila je bilo kakva interakcija, bez suprostavljanja, koja će promjeniti kretanje objekta. Drugim rječima, sila može uzrokovati promjenu brzine objekta sa masom, npr. da ubrzava. Sila se može opisati i intuitivnim konceptima kao što su g ...

Snaga

Snaga je izvršeni rad u jedinici vremena ili promjena energije u jednici vremena. Oznaka u fizici za snagu je P. Ako uzmemo A kao oznaku za rad, t oznaku za vrijeme, a ΔE kao oznaku za promjenu energije imao slijedeću formulu za izračunavanje sna ...

Ugaona količina kretanja

Ugaona količina kretanja je vektorska fizikalna veličina koja postoji kod kružnog kretanja. Za materijalnu tačku mase m, koja se kreće brzinom v, definiše se kao vektorski proizvod radijus vektora r i količine kretanja p: L → = r → × p → = r → × ...

Univerzitet Umeå

Univerzitet Umeå je univerzitet u Umeu u sredini sjeverne regije u Švedskoj. Univerzitet je osnovan 1965 i peti je po starosti u današnjim granicama Švedske. 2012, univerzitet je rangiran kao 23. visoko-obrazovna institucija u svijetu koja je mla ...

Carl XVI Gustaf, kralj Švedske

Carl XVI Gustaf) je trenutni kralj Švedske. Njegovo ime se vrlo rijetko navodi kao Karlo XVI Gustav.

Historija Hrvatske

Historija Hrvatske se odnosi na historiju današnje Republike Hrvatske koja počinje doseljavanjem Slavena na Balkan početkom 7. vijeka. Hrvatska se prvi put pojavljuje kao vojvodstvo u 8. vijeku, a zatim kao kraljevstvo u 10. vijeku. U 12. vijeku ...

Zapadnoslavenski jezici

Zapadnoslavenski jezici podgrupa su slavenskih jezika iz indoevropske porodice. Govore se u istočnoj i srednjoj Evropi: u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, kao i u Lužici na istoku Njemačke. Najveći zapadnoslavenski jezik po broju govornika jest poljs ...

Muhamed Filipović

Muhamed Filipović bio je bosanskohercegovački akademik, filozofski pisac, teoretičar, esejist i jedan od značajnijih bosanskohercegovačkih filozofa.

Historija Njemačke

Historija Njemačke kao posebne regije Srednje Evrope može se pratiti još od doba rimskog komandanta Julija Cezara, koji je želio osvojiti, za Rimljane neosvojivo područje istočno od Rajne, poznato kao Germanija a koje se nalazilo nasuprot Galije ...

Obrazovanje u Estoniji

Historija formalnog obrazovanja u Estoniji datira unazad od 13–14. vijeka kada su prve monaške i katedralne škole osnovane. Prvi prajmer na estonskom jeziku bio je objavljen 1575. Najstariji univerzitet je Univerzitet u Tartuu koji je osnovao šve ...

Historija Osmanlijskog Carstva

Osmanlijsko Carstvo je osnovao sultan Osman I 1299. godine. Kada je sultan Mehmed II osvojio Konstantinopolj 1453. godine, Osmanlijsko Carstvo je preraslo u moćnu imperiju. Carstvo je dostiglo svoj vrhunac tokom vladavine Sulejmana Veličanstvenog ...

Fiziologija

Fiziologija jest grana biologije, a izučava funkcije živih sistema, odnosno životne manifestacije organizma. Fokusira se na to kako organizmi, sistemi organa, organi, ćelije i biomolekule vrše hemijske ili fizičke funkcije koje postoje u nekom ži ...

Michel Foucault

Michel Foucault bio je francuski filozof, sociolog i historičar. Vodio je katedru "Historija sistema misli" na Koledžu Francuske, a predavao je i na Kalifornijskom univerzitetu u Berkeleyju. Foucault je najpoznatiji po svojim kritičkim studijama ...

Akademik

Akademik je punopravni član naučne, umjetničke, književne, inženjerske zajednice u odredenom društvu. U mnogim zemljama to je počasni naslov koji se koristi za označavanje punopravnog člana akademije koji ima snažan utjecaj na nacionalni naučni/u ...

Hronologija historije islama (6. vijek)

Hronologija historije islama 6. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 6. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronologi ...

Hronologija historije islama (9. vijek)

Hronologija historije islama 9. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 9. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronologi ...

Hronologija historije islama (10. vijek)

Hronologija historije islama 10. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 10. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronolo ...

Hronologija historije islama (7. vijek)

Hronologija historije islama 7. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 7. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronologi ...

Historija islama

Historija islama je historija islamske vjere i njenih sljedbenika muslimana a obuhvata aspekte političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog razvoja islamske civilizacije. Islam i muslimani su u velikoj mjeri uticali na političku, ekonomsku i vo ...

Poslanici u islamu

Poslanici, po učenju islama, jesu odabrani ljudi, koji su, po Allahovom nalogu, ljudima donosili Allahove savjete i upute o tome, kako trebaju proživjeti ovozemaljski život. Svi poslanici su ujedno bili i vjerovjesnici. Razlika izmedu poslanika i ...

Muhammed

Muhammed bio je posljednji Božiji poslanik po Islamu, koji je poslan od Boga cijelom čovječanstvu kako bi upotpunio originalnu monoteističku vjeru svih poslanika prije njega, Adema, Ibrahima, Musaa, Isaa i drugih poslanika. Ujedinio je cijelo Ara ...

Allah

Allah je arapska riječ za Boga u islamu. Riječ ima srodne pojmove u drugim semitskim jezicima kao Elah na aramejskom ili Elohim na hebrejskom kojima je etimološki korijen vjerovatno riječ Allah.

Islamska arhitektura

Islamska arhitektura obuhvata širok opseg svjetovnih i religijskih arhitektonskih stilova od utemeljenja islama do današnjice, utičući dizajnom i konstrukcijom zgrada i gradevina na ukupnu islamsku kulturu. Najčešći tipovi gradevina na kojima se ...

Hafiz

Hafiz je termin koji muslimani koriste za mušku osobu koja napamet zna čitav Kuran. Hafiz ženskog spola se naziva hafiza. Pri tome hafiz mora biti u stanju da na arapskom jeziku, na kojem je Kuran i objavljen, uči Kuranske sure, pri tome obraćaju ...

Kuran

Kuran jest sveta knjiga islama. Muslimani vjeruju da je Kuran Božija knjiga koja je objavljena njegovom posljednjem poslaniku Muhammedu. Period objave počeo je Muhammedovim poslanstvom i trajao je neposredno do pred kraj njegova života, od 610. d ...

Alija Izetbegović

Alija Izetbegović bio je bosanskohercegovački i bošnjački političar, pravnik i prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine. Nakon prvih višepartijskih Općih izbora u Bosni i Hercegovini 1990. godine, izabran je za predsjednika SR Bosne i Herce ...

Zimski rat

Zimski rat je finsko-sovjetski rat koji je trajao od 30. novembra 1939. do 13. marta 1940. godine. Rat je počeo napadom SSSR na Finsku i to oko 3 mjeseca poslije njemačke invazije na Poljsku i zvaničnog početka 2. svjetskog rata. Zbog pokrenutog ...

Invazija na Poljsku

Invazija na Poljsku predstavlja vojni pohod kojim je započet drugi svjetski rat u Evropi. Invazija je započela 1. septembra 1939. godine, samo sedam dana nakon potpisivanja njemačko-sovjetskog pakta o nenapadanju Ribbentrop-Molotov, napadom Njema ...

Konferencije u Drugom svjetskom ratu

Centar Armije SAD-za vojnu historiju What major conferences were held during World War II?, stranica Predsjedničke biblioteke Franklina D. Roosevelta Strategic Planning for Coalition Warfare, 1943-1944 Appendix C: Principals at the international ...

Operacija "Kompas"

Operacija "Kompas" bila je prva velika saveznička vojna operacija u okviru Zapadnopustinjske kampanje za vrijeme 2. svjetskog rata. Britanske i druge savezničke snage napale su italijanske snage u zapadnom Egiptu i istočnoj Libiji u operaciji koj ...

Novogvinejska kampanja

Novogvinejska kampanja bila je jedna od glavnih kampanja u Drugom svjetskom ratu. Prije rata ostrvo Nova Gvineja bilo je podijeljeno izmedu: Teritorije Nove Gvineje, koji je obuhvatao sjeveroistočni dio ostrva Nova Gvineja i obližnja manja ostrva ...

Sovjetski ratni zločini

Sovjetski ratni zločini jest izraz, odnosno naziv, kojim se u najširem smislu označavaju masovne likvidacije, mučenja, fizička zlostavljanja, silovanje, pljačke, deportacije i druge aktivnosti koje odgovaraju savremenim definicijama ratnih zločin ...

Kraljevina Jugoslavija

Kraljevina Jugoslavija, je bila država koja je obuhvatala dijelove područja današnje Slovenije i Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Srbije i Crne Gore. Nastala je 1. decembra 1918. pod imenom Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, ...

Albert Einstein

Albert Einstein bio je poznati njemački fizičar-teoretičar i najistaknutiji začetnik novog doba u fizici.

Nezavisna Država Hrvatska

Nezavisna Država Hrvatska bila je fašistička marionetska država Trećeg rajha i Kraljevine Italije za vrijeme Drugog svjetskog rata, izmedu 1941. i 1945. godine. Proglašena je 10. aprila 1941., nakon invazije Sila Osovina na Kraljevinu Jugoslaviju ...

Lazar Drljača

Lazar Drljača, bosanskohercegovački akademski slikar. Živio je u osami, stvarajući za sebe i ne pokazujući svoja djela nikome. Ostavio je dubokog traga, ne samo svojim umjetničkim djelom koje spada u sam vrh evropskog i svjetskog slikarstva, nego ...

Crna Gora

Crna Gora je sredozemna i balkanska država na jugoistoku Evrope. Crna Gora je parlamentarna republika. Na sjeveroistoku graniči sa Srbijom, na istoku sa Republikom Kosovo, na jugu sa Albanijom, Hrvatskom na jugozapadu, Bosnom i Hercegovinom na za ...

Deset malih crnaca

Deset malih crnaca kriminalistički je roman Agathe Christie koji je 6. novembra 1939. izdao Collins Crime Club. Prvo američko izdanje izdali su Dodd, Mead and Company u januaru 1940. Roman govori o deseterici stranaca, ljudi koji naizgled nemaju ...