ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 194

Vratišinec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Vratišinec je imalo 1.520 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Sveti Juraj na Bregu

Sjedište općine Sveti Juraj na Bregu nalazi se u pograničju naselja Lopatinec, Pleškovec i Vučetinec, te se mjesna pošta nalazi u Lopatincu, zgrada općine i osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Pleškovcu, a crkva "Sv. Juraj" u Vučetincu, što pred ...

Donja Dubrava (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Donja Dubrava je imalo 2.536 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Domašinec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Domašinec je imalo 1.968 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Donji Vidovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Donji Vidovec je imalo 1.756 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Mursko Središće

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Mursko Središće je imalo 3.331 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Goričan

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Goričan je imalo 3.221 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Sveta Marija (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Sveta Marija je imalo 1.835 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Socijalistička Republika Hrvatska

Socijalistička Republika Hrvatska je bila socijalistička republika u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Godine 1990. preimenovana je samo u republiku Hrvatsku, koja je 1991. godine proglasila nezavisnost nakon referenduma i ...

Varaždin

Napomena: Iskazano zajedno sa naseljima Novo Selo na Dravi, Šandorovec i Varaždin Breg.

Selnica (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Selnica je imalo 1.059 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Mala Subotica

Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazila se u sastavu stare općine Čakovec. Do 2013. godine u sastavu općine nalazilo se i naselje Štefanec, koje je tada izdvojeno i priključeno gradu Čakovcu.

Juraj V Zrinski

Grof Juraj V Zrinski bio je unuk poznatog vojskovode Nikole Šubića Zrinskog, sigetskog heroja koji je poginuo 1566. godine braneći madarsku tvrdavu Siget od napada Osmanlija. Otac mu je bio Juraj IV Zrinski, glavni hrvatsko-ugarski kraljevski riz ...

Knezovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Knezovec je imalo 376 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Kuršanec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Kuršanec je imalo 1.103 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Totovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Totovec je imalo 580 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Ivanovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Ivanovec je imalo 2.111 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Žiškovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Žiškovec je imalo 577 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Krištanovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Krištanovec je imalo 668 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Šandorovec

Za sastav stanovništva na popisu 1910. godine, pogledati pod: Varaždin.

Savska Ves

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Savska Ves je imalo 1.238 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Novo Selo Rok

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Novo Selo Rok je imalo 1.443 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Novo Selo na Dravi

Za sastav stanovništva na popisu 1910. godine, pogledati pod: Varaždin.

Slemenice

Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazile su se u sastavu stare općine Čakovec. Kao samostalno naseljeno mjesto, Slemenice postoje od popisa 2001. godine. Nastalo je izdvajanjem dijela iz naselja Mačkovec.

Marof

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Marof je imalo 131 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Brezovec (Sveti Martin na Muri)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Brezovec je imalo 203 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Vrhovljan

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Vrhovljan je imalo 342 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Prhovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Prhovec je imalo 183 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Preseka (Gornji Mihaljevec)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Preseka je imalo 77 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Parag

Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazio se u sastavu stare općine Čakovec. Kao samostalno naseljeno mjesto, Parag postoji od popisa 2011. godine. Nastalo je izdvajanjem dijela iz naselja Trnovec.

Gornji Koncovčak

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Gornji Koncovčak je imalo 122 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Lapšina

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Lapšina je imalo 216 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Bogdanovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Bogdanovec je imalo 160 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Badličan

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Badličan je imalo 99 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Trnovec (Nedelišće)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Trnovec je imalo 992 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Črečan (Nedelišće)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Črečan je imalo 425 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Gornja Dubrava (Gornji Mihaljevec)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Gornja Dubrava je imalo 301 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Dragoslavec Selo

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Dragoslavec Selo je imalo 218 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Jalšovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Jalšovec je imalo 200 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Pretetinec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Pretetinec je imalo 506 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Vukanovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Vukanovec je imalo 286 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Macinec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Macinec je imalo 615 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Tupkovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Tupkovec je imalo 103 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Slakovec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Slakovec je imalo 449 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Gornji Hrašćan

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Gornji Hrašćan je imalo 902 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Gradiščak (Sveti Martin na Muri)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Gradiščak je imalo 200 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Jurovčak

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Jurovčak je imalo 194 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Žabnik (Sveti Martin na Muri)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Žabnik je imalo 368 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Stanetinec

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Stanetinec je imalo 210 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Zasadbreg

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Zasadbreg je imalo 897 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava: