ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191

Kleeneov operator

U matematičkoj logici i računarstvu, Kleeneov operator je unarni operator, bilo nad skupom nizova znakova, bilo nad skupom znakova ili karaktera. Primjena Kleeneovog operatora nad skupom V se zapisuje kao V *. Često je korišten u regularnim izraz ...

Sabiranje

Sabiranje je osnovna aritmetička operacija, kojom saznajemo informaciju kad dvije ili više veličina skupimo zajedno, koliko ih ukupno ima. Sabirati možemo jabuke, kruške, lubenice, ovce u snu, no i tekućine utočene i istočene iz spremnika, težine ...

Metoda (programiranje)

Metoda je izraz koji se koristi u objektno orijentirano programiranju za označavanje dijela koda koji je isključivo povezan sa klasom ili objektom. U slobodnom smilsu, to je podrutina u strukturalnom programiranju. U biti, ako data objekta opisuj ...

Arhitektura seta instrukcija

Arhitektura seta instrukcija jest apstraktni je model računara. Instrukcijski set pruža komande procesoru kojem govori šta treba da radi. Sastoji se od načina adresiranja, uputa, izvornih tipova podataka, registara, arhitekture memorije, rukovanj ...

Lista (struktura podataka)

Prepisano sa stranice www.crnarupa.singidunum.ac.rs/valjevo U računarstvu, lista ili sekvenca je apstraktni tip podataka, koji predstavlja poredani niz vrijednosti, gdje se neka vrijednost može pojaviti više puta. Instanca liste je prikaz matemat ...

Računarska dinamika fluida

Računarska dinamika fluida primjenjena je nauka kojoj je glavni cilj primjena znanja i iskustava s područja mehanike fluida uz izradu računarskih modela, kako bi se dobila nova saznanja o pojedinim specifičnim problemima unutar mehanike/dinamike ...

Rječnik

Rječnik je leksikografsko djelo koje sadržava spisak riječi, te izraza nekog jezika izabranih, rasporedenih i objašnjenih po nekom načelu, te poredanih abecednim ili konceptualnim redoslijedom. U osnovi se razlikuju jezički rječnici i predmetni r ...

SFeraKon

SFeraKon je najstarija i najveća hrvatska naučnofantastična (u daljem tekstu SF konvencija koju organizira Društvo za naučnu fantastiku SFera iz Zagreba.

GXL

GXL jeste uobičajeni format za razne grafove. GXL je podjezik XML-a, a njegova sintaksa se definiše putem definicije vrste dokumenta. Ovaj format za razmjenu nudi prilagodljiva i fleksibilna sredstva za podršku interoperabilnosti imedu raznih ala ...

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo je ustanova za obrazovanje iz oblasti informacijskih tehnologija, ekonomije i preduzetništva sa sjedištem u Laktašima, Bosna i Hercegovina.

Wanda Rutkiewicz

Wanda Rutkiewicz je poljska alpinistkinja i inžinjer računarstva Bila je prva žena sa usponom na K2 i treća žena sa usponom na Mount Everest. Wanda Rutkiewicz je rodena u poljskoj familiji u Plungė, gradu koji je do Drugog svjetskog rata pripadao ...

Petrijeva mreža

Petrijeva mreža jeste jedna od nekoliko matematičkih jezika za modeliranje sistema za obradu podataka karakterizirani kao istovremeni, asinhroni, distribuirani, nedeterministički, i/ili stohastički. Petrijeva mreža je usmjereni bipartitni graf u ...

Chomskyjev normalni oblik

U računarstvu, formalna gramatika je u Chomskyjevom normalnom obliku ako i samo ako ima sve produkcije u obliku: A → BC or A → α or S → ε gdje su A, B i C nezavršni znakovi, α je završni znak koji predstavlja konstantnu vrijednost, S je početni z ...

Internet

Internet jest sistem medusobno povezanih računarskih mreža koji pomoću paketa internetskih protokola ostvaruju komunikaciju izmedu raznih vrsta uredaja i mreža. Ta skupina mreža sastoji se od privatnih, javnih, akademskih, poslovnih i vladinih mr ...

Linux kernel

Linux kernel jest monolitni i Unixu-sličan kernel operativnog sistema. Porodica Linux operativnih sistema se temelji na ovom kernelu i nalazi se u računarskim sistemima poput ličnih računara i servera, obično u obliku Linux distribucije, i na raz ...

CER-10

CER-10 je prvi elektronski digitalni računar napravljen u SFR Jugoslaviji, originalno projektovan u Institutu "Vinča" 1956-1960. godine, a konstrukcija je okončana u Institutu "Mihajlo Pupin" 1963. godine. To je bio univerzalni, jednoadresni, din ...

Zlatan Zuhrić-Zuhra

Započeo je svoju karijeru 1987. u duetu sa Željkom Pervanom na Radiju 101 u ekipi "Zločesta djeca". Svoj vrhunac popularnosti doživio je ulogom u "Večernjoj školi" zajedno sa Željkom Pervanom. Njegov lik, Aljoša Kapulica, donio mu je slavu po Hrv ...

Automatsko programiranje

U računarstvu, izraz automatsko programiranje predstavlja tip računarskog programiranja u kojem neki mehanizmi kreiraju računarski program da pomognu programerima pisanje koda na višem apstraktnom nivou. Postoji malo sporazuma u vezi sa preciznom ...

Polimorfizam (programiranje)

U programskim jezicima i teoriji tipova, polimorfizam je snabdijevanje jednog interfejsa entitetima različitih tipova ili korištenje jednog simbola za predstavljanje više različitih tipova. Najčešće prepoznate veće klase polimorfizma su: Ad hoc p ...

Mikrokernel

U računarstvu, mikrokernel je najosnovnija količina softvera koja može pružiti mehanizme implementacije operativnog sistema. Obezbjeduje samo dovoljan broj mehanizama koji dozvoljavaju osnovne funkcije za pokretanje nekog računarskog sistema. Ovi ...

Lambda račun

U matematičkoj logici i računarstvu, lambda račun, odnosno λ-račun, je formalni sistem dizajniran za ispitivanje definicije funkcije, aplikaciju funkcije, te rekurziju. Lambda račun se može koristiti za precizno definiranje izračunljive funkcije. ...

FIFO (računarstvo i elektronika)

FIFO red je kolekcija koja se temelji na prvi ušao, prvi izašao politici. Ova politika se često susreće u svakodnevnom životu: od ljudi koji čekaju u redu u pozorištu, automobila koji čekaju u redu na naplatnoj rampi, zadataka koji čekaju da se i ...

Formalni jezik

U matematici, logici i računarstvu, formalni jezik L {\displaystyle {\boldsymbol {L}}} se sastoji od skupa konačnih nizova elemenata konačnog skupa A {\displaystyle {\boldsymbol {A}}} znakova. Matematički, to je neureden par L = { A, F }. {\displ ...

Operativni sistem

Generalno, ne postoji kompletna i adekvatna definicija operativnih sistema. Lakše je definisati operativne sisteme po onome što oni rade, nego po onome što oni jesu. Postoji nekoliko različitih pogleda na operativne sisteme, koji su se razvijali ...

Multics

Multics jest vremenski dijeljeni operativni sistem. Gotovo svi moderni operativni sistemi su na neki način bili pod uticajem Multics-a, posebno Unix i Unixoidni sistemi.

ENIAC

ENIAC je skraćenica od engleske složenice Electronic Numerical Integrator And Computer i ime je prvog programabilnog računara konstruisanog u Americi pri University of Pennsylvania. ENIAC je bio predstavljen široj javnosti 14. februara 1946, i ra ...

Aplikativni softver

Aplikativni softver je podgrupa računarskog softvera koja se bavi izvršavanjem tačno odredenih zadataka. Sistemski softver je zadužan da omogući rad svih računarskih dijelova, izvršni softver iskorištava hardverske računarske dijelove da bi izvrš ...

Mladen Radivojević

Mladen Radivojević profesor je tehničkih nauka. Osnovnu školu pohadao je u rodnom gradu. Diplomirao je na Učiteljskom fakulteu Univerziteta u Rijeci 1975. god. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci je magistrirao 1991. godine, ...

Chipset

U računarskom sistemu, chipset je set elektronskih komponenti u integrisanom kolu koje upravljaju protokom podataka izmedu procesora, memorije i periferije. Najčešće se nalazi na matičnoj ploči. Chipseti su često dizajnirani za rad sa posebnim vr ...

Videoigra

Računarska igra je svaka igra pri kojoj se nužno upotrebljava računar ili igraća konzola. U računarske igre spadaju i igre koje samo prikazuju tekst. Igrač ostvaruje komunikaciju sa računarom uz pomoć ulaznih uredaja. To su najčešće tastatura i m ...

Vakcina protiv bolesti COVID-19

Vakcina protiv COVID-19 jeste hipotetička vakcina protiv koronavirusne bolesti 2019. Iako ni za jednu vakcinu nije završeno kliničko ispitivanje, u toku je više pokušaja razvoja takve vakcine. Krajem februara 2020. Svjetska zdravstvena organizaci ...

LIFO (računarstvo i elektronika)

LIFO je kolekcija koja se temelji na politici "zadnji koji ulazi - prvi izlazi". Stek je LIFO lista. Stek je apstraktni tip podataka koji služi za pohranu niza istovrsnih elemenata. Predstavlja vrstu strukture podataka. Specifičan je po ograničen ...

Medunarodni univerzitet "Al-Madinah"

Medunarodni univerzitet "Al-Madinah" je priznati malezijski univerzitet sa islamskim predznakom koji nudi studije na arapskom i engleskom jeziku za sve nivoe visokog obrazovanja – osnovne, diplomske i doktorske akademske studije. Lokacija MEDIU j ...

Red (struktura podataka)

Red je apstraktni tip podataka koji služi za pohranu niza istovrsnih elemenata. Kod reda se podaci čitaju i brišu sa čela reda, dok se novi podaci zapisuju na začelje reda. Ovo čini red podatkovnom strukturom sa pristupom "prvi koji ulazi - prvi ...

Hardver

Hardver ili računarski hardver jest vidljivi dio računara. Hardver se mnogo rjede mijenja nego softver. Iz toga je i proizašao naziv hard ware" jer na engleskom soft znači mehko što se odnosi na lakoću mijenjanja i nadogradnje, dok hard znači tvr ...

Programer

Programer je zanimanje koje uključuje zadavanje niza instrukcija u formaliziranom programskom jeziku koji se koristi na računarima koji u ovisnosti o sadržaju instrukcije obavlja neku radnju. Niz instrukcija se zove izvorni kod programa. Danas se ...

Larry Tesler

Lawrence Gordon Tesler bio je američki računarski naučnik koji je radio na polju interakcije izmedu čovjeka i računara. Tesler je radio za Xerox PARC, Apple, Amazon i Yahoo!

Mac OS X Snow Leopard

Mac OS X Snow Leopard jeste sedmo i sadašnje glavno izdanje Mac OS X-a, Appleovog desktop i server certificiranog Unix operativnog sistema. Snježni Leopard je javno predstavljen 8. juna 2009 na Appleovom WDCu. Dana 28. augusta 2009, on je izdan u ...

Programski jezik

Programski jezik je formalni jezik za prezentaciju kompjuterskih programa. Pomoću njega se kompjuterskom sistemu, čovjeku čitljivim tekstom, daju instrukcije i naredbe za izvršenje unutranjih zadataka, opis ulaznih i izlaznih podataka kao i njiho ...

Softverska licenca

Softverska licenca jest pravni instrument kojim se reguliše korištenje, distribucija i redistribucija softvera. Prema američkom zakonu o autorskim pravima, sav softver zaštićen je autorskim pravima, u obliku izvorneg koda i oblika objektneg koda, ...

Umri muški 4.0

Umri muški 4.0 režisera Lena Wisemana četvrti je nastavak filmskog serijala Umri muški iz 2007. s Bruceom Willisom u ulozi Johna McClanea, protagonista prva tri filma. Priča se odvija 19 godina poslije prvog filma, a McClane se ovog puta suočava ...

Nanotehnologija

Nanotehnologija je bilo koja tehnologija čije su polje djelovanja veličine reda milijarditog dijela metra. To su tehnologije koje manipulišu sa pojedinačnim atomima. To je primijenjena nauka i odnosi se na proizvodnju uredaja čije su dimenzije 10 ...

Stek

Stek je u računarstvu apstraktni tip podataka koji služi za pohranu niza istovrsnih elemenata. Vrsta je podatkovne strukture. Specifičan je po ograničenom pristupu svojim elementima. Omogućava upis i ispis po principu "zadnji koji ulazi - prvi iz ...

Industrijska proizvodnja

Proizvodnja predstavlja osnovno područje ljudske djelatnosti. Postoji veliki broj definicija proizvodnje prilagodenih različitim oblastima proizvodnje. Neke od prihvatljivih definicija su: Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost koja ima za c ...

Antropometrija

Antropometrija je bioantropološki metod proučavanja ljudskih kvantitativnih, tj. mjerljivih i brojljivih osobina. Kvantitativne osobine imaju takav vid promjenjivosti koji se opisuje, mjeri i imenuje jedinicama jednog ili više postojećih sistema ...

Tyler1

Tyler Steinkamp, poznatiji pod svojim pseudonimima tyler1 ili skraćeno T1, američki je Twitch-streamer, YouTuber i internetska ličnost. Jedan je od najpopularnijih online ličnosti League of Legendsa s više od 3.67 miliona pratilaca na Twitchu. Ty ...

Tranzistor

Tranzistor je elektronski element napravljen od poluprovodnika. Smanjio je dimenzije računara i poboljšao njegove mogućnosti. Koristi se za pojačavanje, za stabilizaciju napona, modulaciju signala i mnoge druge primjene. Osnovni je tvorni element ...

Računarska arhitektura

Računarska arhitektura jeste teorija dizajna i konstrukcije računara. Svaki računarski arhitekt postavlja temelje za neku računarsku arhitekturu koju će koristiti računar. Temelji se postavljaju tako da zadovoljavaju potrebe korisnika, ali i diza ...

Session Initiation Protocol

Session Initiation Protocol, je kontrolni protokol aplikacijskog sloja koji je razvijen unutar IETF-a. Dizajniran je tako da omogućava jednostavnu implementaciju, dobru stabilnost i fleksibilnost. Specifikacija je dana u nekoliko RFC-ova. Najvažn ...

Nanomaterijal

Polje izučavanja nanomaterijala ima naučni pristup njihovom izučavanju u odnosu na nanotehnologiju. Ona proučava materijale sa morfološkim osobinama na nano skali, i naročito one, koji imaju posebne osobine proizašle iz njihovih nano-dimenzija. N ...