ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 190

Mac OS X 10.0

21. marta 2001. godine Apple Inc. je izdao novi operativni sistem pod nazivom Mac OS X verzija 10.0. Prvobitna verzija je bila spora, sa malo funkcija i imala je veoma malo aplikacija u vrijeme kad je izdata. Iako kritikovana od strane mnogih da ...

PfSense

pfSense je besplatna, open source distribucija FreeBSD-a prilagodene za upotrebu kao firewall i router. U nastojanju da bude moćna i fleksibilna firewall i rout platforma, uključuje dugu listu srodnih osobina i paketa sistema omogućujući daljnja ...

ZX Spectrum

Sinclair ZX Spectrum ime je za računar koje je razvila engleska kompanija Sinclair Research, i pojavilo se na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva 1982. ZX Spectrumov mikroprocesor bio je Zilog Z80 koji je imao takt od 3.50 MHz, i bile su dostupne dvi ...

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka je visokoobrazovna ustanova sa sjedištem u Novom Sadu i dio je Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet je osnovan 18. maja 1960, a danas je sa 700 zaposlenih i 9.000 studenata jedan od najvećih fakulteta u regiji.

Greibachov normalni oblik

U računarstvu, za kontekstno nezavisnu gramatiku kažemo da je u Greibachovom normalnom obliku ako ima sve produkcije oblika: A → α X {\displaystyle A\to \alpha X} ili S → ϵ {\displaystyle S\to \epsilon } gdje je A nezavršni znak, a X moguće praza ...

Socijalni inženjering (informacijska sigurnost)

Socijalni inženjering, u kontekstu informatičke sigurnosti, odnosi se na psihološku manipulaciju ljudima sa ciljem otkrivanja povjerljivih informacija. To se razlikuje od socijalnog inženjeringa u društvenim naukama, što se ne odnosi na otkrivanj ...

Backup

Backup je proces u računarstvu koji se odnosi na izradu kopije podataka originalnog izvora za slučaj da se originalni izvor podataka ošteti ili izgubi. Podaci mogu biti datoteke ili/i programi.

Kalkulator

Kalkulator je naprava koja omogućuje izvodenje matematičkih operacija. Obični kalkulator najčešće ima operacije sabiranja, oduzimanja, množenja te dijeljenja. Neki kalkulatori, koji sliče abakusu koji nema baterije, gotovo uopće ne sliče električ ...

COBOL

COBOL jedan je od najstarijih programsih jezika, čiji je glavni osnivač bio Grace Hopper. Akronim imena je CO mmon B usiness- O riented L anguage, što definiše njegovu primarnu upotrebu u biznis, finacijskim i administrativnim sistemima za firme ...

Server datoteka

Server datoteka ili datotečni server jest računar spojen na mrežu koja pruža mrežnu lokaciju računarskih datoteka kojem mogu pristupiti radne stanice.

Univerzitet u Zagrebu

Univerzitet u Zagrebu je najstariji univerzitet s neprekidnim radom u Hrvatskoj i medu najstarijim je u Evropi. Njegova historija počinje 23. septembra 1669. godine kada su diplomom rimskog cara i ugarsko-hrvatskog kralja Leopolda I priznati stat ...

Računarska napojna jedinica

Napojna jedinica je hardverski dio koji računaru obezbjeduje napon i struju. Napojna jedinica obezbjeduje da svaki dio računara dobije odredenu količinu energije koja mu je potrebna, s obzirom na to da sve komponente računara ne troše istu količi ...

Preboot Execution Environment

U računarstvu, Preboot eXecution Environment specifikacija opisuje standardizirano klijent-server okruženje koje pokreće neki softver, preuzet iz mreže, na PXE-omogućenim klijentima. Klijent koji insttalira softver mora imati mrežnu karticu koja ...

Glif

U tipografiji glif je osnovni znak, unutar usaglašenog skupa znakova, namijenjen predstavljanju čitljivog slova u svrhu pisanja. Glifovi se smatraju jedinstvenim znakovima koji kolektivno nadopunjuju pravopis riječi ili doprinose odredenom značen ...

Rekurzivni jezik

U matematici, logici i računarstvu, rekurzivni jezik je tip formalnog jezika koji se još zove i rekurzivan, odlučiv ili Turing-odlučiv. Klasa svih rekurzivnih jezika se često zove R, iako je to ime često korišteno i za klasu složenosti RP. Ovaj t ...

Jezik (čvor)

Jezik se može odnositi na: Formalni jezik, u matematici, logici i računarstvu Jezik anatomija, organ za okus i govor Jezik, komunikacijski sistem Programski jezik, jezik za pisanje programa koje računar poznaje i koje može izvršiti Jezik časopis, ...

Dijkstrin algoritam

Dijkstrin algoritam, koji je smislio holandski informatičar Edsger Dijkstra 1956. i objavio 1959. godine, je grafovski algoritam pretraživanja koji rješava problem najkraćeg puta sa jednim polaznim čvorom za graf sa ne-negativnim troškovima na gr ...

Softver otvorenog koda

Softver otvorenog koda odnosi se na softver čiji je izvorni kod dostupan unutar "open source" license svim korisnicima koji mogu mijenjati, prepravljati i poboljšavati njegov sadržaj. To znači da uz open source programe dolazi i čitav izvorni kod ...

Utjecaj nanotehnologije

Utjecaj nanotehnologije se proširuje od njene medicinske, etičke, mentalne, pravne i okolišne primjene na polja inžinjerstva, biologije, hemije, računarstva, nauke o materijalima, vojne primjene, i komunikacija. Glavne koristi od nanotehnologije ...

Virtualna mašina

U računarstvu virtualna mašina je emulacija računarskog sistema. Virtualne mašine su zasnovane na računarskoj arhitekturi i pružaju funkcionalnost fizičkog računara. Njihove implementacije mogu uključivati specijalizirani hardver, softver ili nji ...

Mac OS X Tiger

Verzija Tigar, tj. Mac OS X/10.4 je izašla 29. aprila 2005 uz tvrdnju da sadrži više od 200 novih funkcija. Kao i sa prethodnom verzijom Panter i u ovoj verziji je prestala podrška za neke od starijih mašina, jer Tigar zahtijeva da mašina ima ugr ...

2 (broj)

2 je broj, numeral i ime glifa koji predstavlja taj broj. To je prirodni broj koji slijedi poslije broja 1, a prethodi broju 3. Stari Heleni su smatrali da je 2 prvi broj, jer predstavlja skup. Broj 2 je prvi prost broj. Brojevi djeljivi sa 2 su ...

Kurodin normalni oblik

U računarstvu, formalna gramatika je u Kurodinom normalnom obliku ako i samo ako ima sve produkcije oblika: AB → CD ili A → BC ili A → B ili A → α pri čemu su A, B, C i D nezavršni znakovi i α je završni znak. Svaka gramatika u Kurodinom normalno ...

Evolucijsko programiranje

Evolucijsko programiranje je jedna od četiri glavne paradigme evolucijskih algoritama. Slično je genetičkom programiranju, ali je struktura programa za optimizaciju fiksna, dok je njegovim numeričkim parametrima dozvoljeno da evoluiraju. Ovo je p ...

Računarska dizajn šema

Dizajn šema u računarskom inžinjeringu je stalno ponavljano rješenje učestalom problemu u softverskom dizajnu. U principu, ovo nije krajnje rješenje koje se može direktno pretvoriti u izvorni kod, nego je više opis ili šablon po kojem se problem ...

Računarski virus

Računarski virus je zlonamjeran program koji se prepoznaje po mogućnostima samoumnožavanja. Kada se pokrene, medu prvim koracima nastoji pronaći sljedeću žrtvu i njoj poslati vlastitu kopiju. Virusi se od crva razlikuju po tome što "inficiraju" n ...

ALGOL

ALGOL je porodica imperativnih programskih jezika za računare originalno razvijena u srednjim 1950tim koja je defakto postala standard za izvještavanje algoritama tokom sljedećih 30 godina. Dizajniran je da se izbjegnu neki problemi sa FORTRANom ...

Mac OS X Leopard

Mac OS X 10.5, tzv. Leopard je šesto izdanje Mac OS X-a, Appleovog desktop i server operativnog sistema za Macintosh računala. Leopard je objavljena 26. oktobra 2007 kao nasljednik Mac OS X Tigra, a dostupan je u dvije varijante: radna površina p ...

Apstraktna klasa

U objektno orijentiranom programiranju apstraktna klasa je računarska klasa koja ne može imati objekte. Njena osnovna svrha je da bude roditelj drugim, konkretnim klasama. Iz tog razloga ne može imati sve metode implementirane i treba imati barem ...

EESTEC

E lectrical E ngineering St udents E uropean Asso c iation je udruženje studenata elektrotehnike Evrope osnovano u Eindhoven-u 1986. godine. Čine ga 53 komiteta locirana na univerzitetima u 26 Evropskoj zemlji. Komiteti organizuju stručne radioni ...

Proračunljiv broj

U matematici i posebno u teoretskom računarstvu i matematičkoj logici, proračunljivi brojevi, isto poznati kao rekurzivni brojevi ili proračunljivi realni brojevi, su realni brojevi koji se mogu izračunati u bilo kojem željenom preciznošću sa kon ...

MirOS BSD

MirOS BSD je siguran operativni sistem iz BSD familije za 32-bitne i386 i sparc sisteme. Baziran je na OpenBSDu. MirOS je dostupan kao BSD varijanta koji je nastao kao OpenBSD patchkit, ali koja je jako puno narasla na svoj sopstveni sistem, iako ...

Datotečni sistem

U računarstvu Datotečni sistem upravlja time kako se podaci pohranjuju i preuzimaju. Bez datotečnog sistema, informacije smještene na nekom mediju pohrane podataka bi bila jedna velika količina podataka bez načina da se odredi gdje se jedan dio i ...

Mac OS X 10.2

Mac OS X verzija 10.2 "Jaguar" je treće glavno izdanje Mac OS X, Appleovog operativnog sistema za desktope i servere. Ova verzija je imala znatno poboljšanje u brzini, novi i ljepši izgled, te razna druga poboljšanja od prethodne verzije. Neka od ...

DMA

DMA je skraćenica engleske složenice Direct Memory Access i u računarstvu DMA označava vrstu sabirnice koja omogućava vanjskim jedinicama kao: tvrdi disk, zvučne kartice, grafičkim karticama direktan pristup glavnoj memoriji računara za čitanje i ...

Case modding

Preuredivanje računarskog kućišta jeste računarski izraz za mijenjanje računarskog kućišta. U modding spada mijenjanje svijetala, bočne stranice, i bojanje. Najjednostavniji mod predstavljaju svjetla, i najviše se koriste neonska svjetla koje se ...

Vakuumski računari

Prvi računari su koristili vakuumske cijevi. Bili su ogromni, skupi, nepraktični i bili su veliki potrošači električne energije, stvarali veliku količinu toplote, te su zauzimali skoro čitavu sobu. No, ipak to je bio samo početak, pa su prvi raču ...

NP (klasa kompleksnosti)

U teoriji kompleksnosti, NP je skup problema odluke, rješivih u polinomijalnom vremenu na nedeterminističkoj Turingovoj mašini. Ekvivalentno, to je skup problema čija rješenja mogu da se provjere na determinističkoj Turingovoj mašini u polinomija ...

Orkestracija (računarstvo)

Orkestracija je automatizovana konfiguracija, koordinacija i upravljanje računarskim sistemima i softverom. Postoji veliki broj alata za automatizaciju, uključujući Ansible, Puppet, Salt, Terraform, i AWS CloudFormation. Za orkestraciju kontejner ...

James H. Wilkinson

James Hardy Wilkinson, član Kraljevskog društva bio je istaknuta ličnost u polju numeričke analize, polja na granici primijenjene matematike i informatike, posebno korisne za fiziku i inženjering.

MP3

MPEG-1 ili MPEG-2 audio sloj III, češće poznat kao MP3, jeste zvučni format za digitalni zvuk koji koristi oblik kompresije sa gubitkom podataka. Ovo je uobičajen zvučni format za korisnički zvučni streaming ili pohranjivanje, kao i de facto stan ...

Srdan Rajčević

Srdan Rajčević bosanskohercegovački je političar i ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Član je Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Član je glavnog odbora, političkog savjeta, a od jula ...

Računarska mreža

Računarske mreže omogućavaju medusobno komuniciranje računara pomoću neke stalne ili privremene veze. Za umrežavanje više računara potreban je poseban hardver, ali i softver, te poznavanje načina umrežavanja. Umrežavanje podrazumijeva ostvarivanj ...

Potisni automat

U teoriji automata, potisni automat je konačni automat koji koristi podatkovnu strukturu stek. Termin "potisni" se odnosi na akciju "potiskivanja" kojom bi prototipni mehanički automat fizički doticao bušenu karticu u svrhu iščitavanja njenog sad ...

Korisnički prostor

Moderni računarski operativni sistem obično razdvaja virtualnu memoriju na prostor kernela i prostor korisnika. Prije svega, ovo razdvajanje služi za zaštitu memorije i zaštitu hardvera od zlonamjernog ili pogrešnog ponašanja softvera. Prostor ke ...

Teorija grafova

U matematici i računarstvu teorija grafova jest proučavanje grafova, koji su matematičke strukture korištene za modeliranje parova odnosa izmedu objekata. Graf u ovom kontektstu napravljen je od tjemena, čvorova, ili tačaka koje se spajaju ivicam ...

Nagrade

Pod pojmom nagrada smatra se neki vid počasti neke osobe, grupe ili organizacije zbog nekog značajnog dostignuća u odredenoj oblasti. Nagrada može biti simbolizirana nekim trofejem, certifikatom, plaketom, medaljom, značkom, lentom i novcem. Post ...

ISCSI

iSCSI jeste standard za korištenje SCSI protokola na mrežama pa je time alternativa protokolima kao što su Fibre Channel ili paralelni SCSI interfejs. Primjenom iSCSI protokola omogućuje se izgradnja jeftinijih mreža za spremnike podataka englesk ...

Marvin Minsky

Marvin Lee Minsky bio je američki kognitivni naučnik koji se bavio istraživanjima umjetne inteligencije, suosnivač je AI laboratorije Instituta za tehnologiju u Massachusettsu i autor tekstova o AI i filozofiji. Marvin Lee Minsky je roden u Njujo ...

Deterministički potisni automat

U teoriji automata, deterministički potisni automat je deterministički konačni automat koji koristi podatkovnu strukturu stek. Termin "potisni" se odnosi na akciju "potiskivanja" kojom bi prototipni mehanički automat fizički doticao bušenu kartic ...