ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19

Hronologija historije računarstva

Ovaj članak prezentira detaljni spisak dogadaja, kroz vrijeme, u historiji računarstva. -1941- Elektromehanički kalkulator, Konrad Zuse, Austria, 64-word memorija, 3-secs multiplikacija -1854- Boole publikovao "Laws of Thought" Boole-ova algebra ...

Računar

Računar, kompjuter ili računalo složeni je uredaj koji služi za izvršavanje matematičkih operacija ili kontrolnih operacija koje se mogu izraziti u numeričkom ili logičkom obliku. Računari su sastavljeni od komponenata koje obavljaju jednostavnij ...

Historija računarskog hardvera

Historija računara je u pravom smislu veoma kratka, obzirom da se nakon pojave prvog modernog računara taj razvoj odvijao jako brzo. Medutim, sam koncept računara svoje korijene vuče iz davnina.

Bosnia Groove

Bosnia Groove jest dvostruki album Sinan Alimanović International Banda nastao 2007. godine u izdanju Muzičke Produkcije Javnog Servisa Bosne i Hercegovine. Album nosi naziv po autorskoj kompoziciji Sinan Alimanovića. Na nosaču zvuka nalazi se uk ...

U uredu (UK)

U uredu jest britanski sitkom u formi pseudodokumentarca koji prati svakodnevne radne aktivnosti zaposlenika ogranka Wernham Hogga, fiktivne kompanije za prodaju papira, u Sloughu. Prva epizoda prikazana je 9. jula 2001. na BBC Two. Autori, scena ...

Sekundarni rast

Sekundarni rast – u botanici – je rezultat diobe ćelija u kambiju ili bočnih meristem, a koji uzrokuje debljanje stabljike i korijena, dok je primarni rast onaj koji je rezultat ćelijskih dioba na vrhovima stabljika i korijena, uzrokujući njihovo ...

Geohronologija

Geohronologija je nauka koja odreduje starost stijena i sedimenata, fosila, uz primjenu oznaka koje su primjerene odgovarajućem području nauke o Zemlji. Apsolutna geohronologija se može uspostaviti proučavanjem radioaktivnih izotopa, dok relativn ...

Herbhronologija

Herbohronologija ili herbhronologija je nauka koja počiva na analizi godišnjih prstenova rasta u sekundarnom korijenu ksilema u trajnica zeljastih biljaka. Dok lišće i stabljike višegodišnjih biljaka odumiru na kraju vegetacijske sezone, korijen ...

Srednjovjekovna bosanska numizmatika

Numizmatika je pomoćna historijska disciplina koja se bavi proučavanjem nastanka, razvoja i upotrebe kovanog novca kroz historiju. Znanstveno zanimanje za srednjovjekovni bosanski novac javilo se dosta kasno, tek sredinom 19. vijeka, kada ih je p ...

Hobi

Hobi ili slobodno zanimanje je kada pojedinac sam ili u zajednici sa drugima izvodi slobodne radnje koje ga čine zadovoljnim a od kojih nema novčani dobitak. U hobije mogu spadati sve igre kao i sportovi. U hobije takoder spadaju skupljanje predm ...

Ivan Rengjeo

Ivan Rengjeo, hrvatski historičar i numizmatičar. Srednju školu pohadao je u Osijeku, a slavistiku je diplomirao u Zagrebu. U Sarajevu je radio 30 godina kao profesor, nakon čega dolazi u Zagreb gdje je bio direktor Prve klasične gimnazije. U svo ...

Gojko Kraljević

Gojko Kraljević, bosanskohercegovački filolog i numizmatičar. Gojko Kraljević je bio poznati filolog i numizmatičar, muzejski savjetnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Gojko Kraljević je roden 20. oktobra 1927. u Uzarićima kod Lištice dana ...

Balajos

Balajos bio je Ilirski vladar s kraja 2. stoljeća p. n. e. Historijski dokumenti o njemu i njegovoj vladavini su veoma oskudni. Raniji kralj Ilirije, Gencije, koji je u stvari bio i posljednji kralj Ilirije, je poražen od strane Rimljana 168. god ...

Marko Vego

Marko Vego bosanskohercegovački je arheolog, epigrafičar i historičar. Predmet naučnog interesovanja Marka Vega uglavnom je bio srednji vijek. Najznačajnije rezultate dao je na polju arheologije, numizmatike, epigrafike i topografije historije sr ...

Riječka kruna

Riječka kruna, nazivana još i CF kruna, uvedena je u Slobodnu državu Rijeka 18. aprila 1919. žigosanjem prethodne austro-ugarske krune prema odluci Italijanskog nacionalnog vijeća Rijeke koje je ostvarivalo vlast u gradu. Nakon što je italijanski ...

Razglednica

Razglednica je najčešće četverougaoni oblik tvrdog papira ili kartona namijenjena za pisanje i slanje poštom bez koverte. Razglednice se najčešće prave od strane privatne kompanije ili organizacije, za razliku od dopisnica koje izdaje pošta. Usav ...

Michel

Michel je naziv izdavačke kuće iz Münchena i sinonim je za Kataloge poštanskih maraka. Najpoznatija izdanja kataloga za poštanske marke su podjeljena u nekoliko grupa i uglavnonm su rasporedeni prema teritorijalnom principu: Michel Južna i cental ...

Tychsen

Tychsen se može odnositi na: Oluf Gerhard Tychsen; Oluf Olaus Gerhard Tychsen je bio njemački orijentalista i stručnjak hebrejskog jezika. Danas je poznat kao jedan od osnivača islamske numizmatike. Christian Tychsen, njemački Waffen-SS general 2 ...

Snježana Vasilj

Snježana Vasilj, arheolog, historičar i metodičar. Studij arheologije i historije povijesti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. Na Interuniverzitetskom centru istog fakulteta u Dubrovniku odbranila je magistarski rad ...

Šime Ljubić

Šime Ljubić bio je župnik, hrvatski arheolog, historičar i biograf. Studirao je teologiju u Zagrebu, a historiju i slavistiku u Beču. Bio je upravnik Arheološkog muzeja u Splitu, a jedno vrijeme je boravio i u arhivu u Veneciji gdje je skupljao g ...

Geohronološki metod

Geohronološki metodi ili metodi geohronologije, prema standardnoj geohronološkoj klasifikaciji, temelje se na dva osnovna pristupa odredivanja starosti dogadaja tokom Zemljine prošlosti: relativna geohronologija. apsolutna geohronologija i Apsolu ...

Metod fluora

Metod fluora se ubraja u metode relativne hronologije, pdnosno datiranja nalaza iz geološke prošlosti. Zasniiva se na pojavi da slobodni ioni ovog elementa spontano ispoljavaju jak afinitet prema hidroksiapatitu pa, reagujuéi s njim, stvaraju pos ...

Argon–argon datiranje

Argon–argon datiranje je radiometrijski metod koji je zamišljen da, u preciznosti, zamjenjuje kalij-argon tehniku. Za stariju varijantu metoda potrebno je cijepanje uzoraka u dva odvojena mjerenja za kalij i argon, dok novija zahtijeva samo jedan ...

Hronovrsta

Hronovrsta ili hronospecijes je grupa od jedne ili više vrsta izvedenih kontinuiranom anagenezom niza oblika, koja uključuje ravnomjerne promjene izumrle predačke forme na neprekinutoj evolucijskoj skali. U takvom nizu oblika, neivjesno je povlač ...

Apsolutna geohronologija

Apsolutna geohronologija dogadaje iz historije Zemljine prošlosti odreduje u manje ili više jasnim i preciznim iznosima godina. Na osnovu ana1itike posrednosti, možemo razlikovati: indirektno posredno direktno neposredno, i odredivanje starosti p ...

Biostratigrafija

Biostratigrafija je dio stratigrafije koji proučava korelaciju i označavanje relativne starosti stijena, na osnovu bioloških tragova. Obično joj je cilj korelacija, pokazujući da odredeni horizont u jednom geološkom period predstavlja isto što i ...

Pleistocen

Pleistocen je epoha je kenozoika. Imenovan je po grčkim riječima pleistos i ceno. Pleistocenu je prethodila epoha pliocen, a nastavlja se u recentnu holocensku. Treća je epoha geološkog perioda neogen, odnosno 6. epoha ere kenozoik. Trajao je od ...

Datiranja kalij–argon tehnikom

Kalij–argon datiranje ili kratko K–Ar datiranje, poznato i kao kalij–argon tehnika je metod radiometrijskog odredivanja starosti nalaza i slojeva u geohronologiji i arheologiji. Zasnovano je na mjerenju proizvoda radioaktivnog raspadanja izotopa ...

Datiranje rubidij-stroncij metodom

Datiranje rubidij-stroncij metodom ili kraće – Rb–Sr datiranje – je radiometrijska tehnika koja se koristi za odredivanje starosti stijena i minerala na osnovu količina specifičnih izotopa rubidija i stroncija. Razvoj ovog procesa započeli su nje ...

Paleomagnetizam

Paleomagnetizam ili remanentni magnetizam je zaostali prirodni magnetizam koji je sačuvan u stijenama, mineralima koji sadrže željezo, nastalima u geološkoj prošlosti, u toku hladenja i kristalizacije lave ili prekristalizacijom metamorfnih stije ...

Datiranje ugljikom-14

Datiranja ugljikom 14 C se analiziraju ciklusi transforacije radiougljika, tj. količinski odnos izmedu 14 C i 12 C u ostacima organske tvari i atmosferi, koji se uzima kao direktni pokazatelj apsolutne starosti nalaza. Davno je zapaženo da u viši ...

Milankovićevi ciklusi

Milankovićeva teorija opisuje efekte ukupnih promjena u zemaljskim kretanjima klime, nazvana je po srbijanskom geofizičaru i astronomu Milutinu Milankoviću, koji je na njoj radio u Prvom svjetskom ratu. Milanković je matematički razvio teoriju da ...

17. januar

1944 – Počela Bitka za Monte Cassino, jedna od najvažnijih bitaka na Italijanskom frontu u Drugom svjetskom ratu. 1891 – Liliuokalani naslijedila tron od svog brata, Kalakaue. 2015 – Počeo Afrički kup nacija u Ekvatorijalnoj Gvineji.

Emir O. Filipović

Emir Filipović roden je 30. aprila 1984. godine u Ključu. U rodnom mjestu je završio osnovno i srednje obrazo-vanje. Diplomirao je 2006. na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Magistarsku tezu "Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni ...

Desanka Kovačević-Kojić

Desanka Kovačević-Kojić, historičar, medievalist, akademik ANU BiH i SANU. Desanka Kovačević-Kojić rodena je u Sarajevu 3. oktobra 1925. godine. Završila je studij historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 1950. Z ...

Marko Šunjić

Marko Šunjić, historičar, medievalist, akademik ANU BiH. Marko Šunjić roden je u Rodoču kod Mostara 15. novembra 1927. Umro je u Sarajevu 30. marta 1998. Poslije završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja studirao je historiju na Filozofskom fakul ...

2017.

6. decembar – Predsjednik SAD Donald Trump priznao Jerusalem prijestonicom Izraela. 21. decembar – Generalna skupština UN donijela rezoluciju kojom osuduje Trumpovu odluku o priznanju Jerusalema prijestonicom Izraela. Rezoluciju je podržalo 128 č ...

Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije

Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak pri Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu osnovano je 2010. Njegovo osnivanje je motivirano praktičnim potrebama medievalista na Odsjeku za historiju i šire da svo ...

Dubravko Lovrenović

Dubravko Lovrenović bio je bosanskohercegovački medievalista. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu diplomirao je 1979. godine. Na istom je fakultetu odbranio doktorat Ugarska i Bosna 18. decembra 1999. godine. Na Odsjeku za hi ...

Pejo Ćošković

Pejo Ćošković, bosanskohercegovački medievalista, roden je 12. aprila 1952. godine u Domaljevcu kraj Bosanskog Šamca. Završio je Franjevačku gimnaziju u Visokom. Diplomirao je 1978. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je ta ...

Esad Kurtović

Esad Kurtović, bosanskohercegovački historičar, medievalista. Esad Kurtović roden je u Arapuši kod Bosanske Krupe. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu, a srednju školu u Bosanskoj Krupi. Studij historije završio je na Odsjeku za historiju Fi ...

Magnum Crimen

Magnum Crimen: Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj je knjiga izdata u Zagrebu 1948. godine. Autor knjige je bio hrvatski rimokatolički sveštenik, a kasnije i profesor Univerziteta u Beogradu i član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagr ...

Paleogeografija

Paleogeografija je nauka o historijskoj geografiji, općenito o fizičkim reljefima. Takoder ukključuje istraživanje ljudskih i kulturoloških okolnosti. Ponekad se koristi termin paleomorfologija kad se radi isključivo o reljefu. Paleogeografija da ...

Klimatologija

Klimatologija, grč. je nauka o podneblju, klimi. Predmet joj je proučavanje klimatskih karakteristika raznih dijelova svijeta, njihova klasifikacija i rasprostranjenost. Klimatologija se dijeli na: klimatografiju. opštu fizičku klimatologiju i Op ...

Klimatske promjene

Klimatske promjene je pojam kojim se označava fenomen izmjene opšteg trenda klime na Zemlji. Pojam je opšti i nalazi se u širokoj upotrebi. Dobio je na značaju s porastom interesovanja za temu o globalnom zatopljenju odnosno globanom zahladenju.

Palinologija

Palinologija je nauka o polenovim zrnima i sporama. Tokom četrdesetih godina 20. stoljeća, palinologija proučava samo spore i polenova zrnca, uključujući i one iz ugljenih i mineralnih naslaga. Nakon toga, područje njenog interesa širi se i na os ...

Nauka

Nauka ili znanost je sistem sredenih i sistematiziranih znanja o nama i svijetu koji nas okružuje. To je obimna i opsežna skupina informacija i o nekom subjektu, ali se ta riječ posebno koristila za informacije o fizičkom univerzumu. Kako se znan ...

Informatika

Informatika jeste nauka koja se bavi strukturiranjem, obradom i prenosom informacija. Pojam informatika je nastao spajanjem riječi inform acija i autom atika. Informatika i računarstvo nisu potpuno iste stvari, iako su veoma usko vezane jer se ba ...

Distribuirano računarstvo

U računarskoj nauci se pojam Distribuirano računarstvo koristi za oblast koja proučava distribuirane sisteme. Distribuirani sistem se sastoji od više samostalnih računara koji komuniciraju putem računarske mreže. Računari medusobno djeluju sa nam ...

Računarstvo u oblaku

Računarstvo u oblaku je mogućnost pristupanja na zahtjev resursima računarskih sistema, posebno resursima pohrane podataka i računarske snage, a bez direktnog aktivnog upravljanja od strane korisnika, najčešće putem javnog interneta. Pojam se opć ...