ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188

Fakultet elektrotehnike u Tuzli

Fakultet elektrotehnike u Tuzli jest visokoškolska ustanova i članica Univerziteta u Tuzli. Od 2017. godine dekan fakulteta je prof. dr. Nerdina Mehinović.

Frame relay

Frame relay je sinhronizovana mreža temeljena na HDLC protokolu. Podaci se šalju u HDLC paketima. Frame relay se obično koristi za prenos podataka izmedu lokalnih i širokopojasnih mreža. Svaki korisnik dobija iznajmljenu liniju. Osnovna svrha ove ...

Slika

U geometrijskoj optici, leća može proizvesti stvarnu sliku ili nestvarnu sliku. U filozofiji slika je shvatanje neke ideje. U računarstvu riječ slika znači tačan bit-po-bit primjerak sadržaja nekog uredaja kao što je hard disk, flopi disk, CD-ROM ...

Heksadecimalni numerički sistem

Heksadecimalni sistem je brojevni sistem sa bazom 16. U upotrebi su sve cifre dekadnog brojevnog sistema i prvih 6 slova engleske abecede: 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9,A,B,C,D,E,F Broj 10 se piše kao A, broj 11 kao B itd. sve do F što predstavlja broj 15. ...

Awk

GAWK GNU awk web stranica en xgawk download stranica en mawk download stranica en TAWK kompajler en comp.lang.awk je newsgrupa o Awk-u en Awka Open Source en awk kojeg razvija Brian Kernighan en DJGPP port Gawk-a 3.11b en Nedovršeni članak Awk ko ...

Nintendo 64

Nintendo 64 ili još N64 ime je za igraću konzolu koju je projektirala japanska kompanija Nintendo i izbacila na tržišta Japana, SAD, Australije/Evrope i Francuske. Prilikom izlaska na tržište Japana i SAD-za konzolu N64 bile dostupne samo dvije i ...

MCA

MCA je bila 16 ili 32 bitna paralelna sabirnica stvorena od strane IBM-a u 1980-tim godina za, tada, nove PS/2 računare. MCA arhitektura nikada nije prihvaćena u velikoj mjeri, tako da nije ostavila preveliki trag u računarstvu. Teoretski, MCA je ...

Veb dizajn

Web dizajn je disciplina dizajna koja se bavi izradom web stranica, portala i drugih web rješenja. Predstavlja zahvat koji, po nekim pravilima, u sebe uključuje: Grafički dizajn Teoriju boja Dizajn informacija Sistemski dizajn Dizajn procesa Prog ...

386BSD

386BSD je bio Unixu-sličan operativni sistem baziran skoro čitav na NET/2 izdanju Kalifornijskog univerziteta koji je sadržavao mnogo više od ranijeg 386BSD izvornog koda kojeg je napisao William F. Jolitz za ditribuciju NET/2. 386BSD je namijenj ...

CSS

CSS jeste stilski jezik koji može sadržati sve one podatke koje imaju zadatak da odrede dizajn nekog elementa jedne web stranice. Ti elementi mogu varirati od običnog teksta do jedne veoma kompleksno uredene tabele. Svaka web stranica koja ne sad ...

Internet protokol

Internet Protocol jeste protokol za komunikaciju izmedu izvora i korisnika preko Internet mreže. Podaci preko IP-a se šalju u paketima i to samo izmedu routera, a izmedu svičeva u frame-ovima. Internet protokol je nepouzdan, jer ne osigurava da ć ...

3dfx Interactive

3dfx Interactive je bila firma koja je proizvodila 3D grafičke procesore i grafičke kartice. Tokom kraja 1990-ih 3dfx Interactive je smatrana jednom od najinovirajućih firma u svom polje. Poslije više godina kao glavni aktor u polju grafičkih pro ...

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvo je sistematska primjena inženjerskih pristupa razvoju softvera. Softverski inženjering je direktno potpolje inženjerstva i preklapa se s računarskom i upravljačkom naukom. Takoder se smatra dijelom cjelokupnog sistemskog i ...

Herc

Herc mjerna je jedinica za frekvenciju u Medunarodnom sistemu i ubraja se u izvedene jedinice SI. Definira se kao jedan ciklus periodične pojave u sekundi: 1 Hz = 1 s −1 Češće korišteni množitelji višekratnici su: gigaherc, milijarda herca 1 GHz ...

Dijeljenje vremena

U računarstvu, dijeljenje vremena jest dijeljenje resursa jednog računara medu više korisnika putem multiprogramiranja i višeprogramskog rada. Pojavio se u 1970-im godinama, i bio je veliki tehnološki napredak u historiji računarstva. Omogućio je ...

Imperativno programiranje

Imperativno programiranje, kao suprotnost deklarativnom programiranju je programska paradigma koja opisuje računanje kao izraze koji mijenjaju stanje programa. Kao što se u govornom jeziku zapovijedni način koristi za izražavanje naredbi, tako se ...

File Transfer Protocol

File Transfer Protokol jeste standardizirani mrežni protokol koji se koristi za razmjenjivanje datoteka preko mreže bazirane na TCP protokol, kao što je Internet. FTP je baziran na klijent-server arhitekturu i koristi posebne konekcije za kontrol ...

NetBSD

NetBSD je slobodan, siguran i visoko portabilan otvoreni operativni sistem sličan UNIX-u, dostupan na mnogim platformama. Njegov čisti dizajn i avansirane osobine čine ga odličnim i u produkciji i u istraživačkim okruženjima, i korisnički je podr ...

Alan Turing

Alan Mathison Turing bio je britanski matematičar, logičar i kriptoanalitičar. Turing se često smatra ocem modernog računarstva. Dao je doprinos konceptu algoritama i računanja sa Turingovom mašinom. Za vrijeme drugog svjetskog rata je radio u Bl ...

Informacija

Informacija jeste ono što informiše, tj. ono iz kojeg podaci mogu biti izvedeni. Informacija je pružena bilo kao sadržaj poruke ili preko direktnog ili indirektnog posmatranja nečega. Ono što je opaženo može biti konstruisano kao poruka u vlastit ...

Amarok

Amarok je audio player koji je namijenjen korištenju na Linux i UNIX operativnim sistemima. Ima odličan interfejs, a pravljen je za KDE grafičko okruženje. Dolazi uz kdemultimedia paket.

Kombinatorika

Kombinatorika je grana diskretne matematike koja se bavi diskretnim strukturama koje su finitne ili koje se mogu brojati. Povezana je sa mnogim drugim granama matematike, poput algebre, teorije vjerovatnoće i geometrije kao i raznim područjima u ...

Runtime

Runtime, što znači u toku izvršavanja računarskog programa, je izraz u računarstvu koji opisuje dejstvovanje računarskog programa, njegov tok od početka pa do kraja izvršavanja. Isti termin, tj. izraz se takoder koristi kao skraćenica za runtime ...

Sistem na čipu

Sistem na čipu jest integralno kolo na kojem su integrisane komponente računara ili drugog elektronskog sistema. Ove komponente obično uključuju centralnu procesorsku jedinicu, memoriju, ulazno/izlazne utore i neku vrstu eksterne memorije – sve n ...

Sigurnosne zakrpe

Sigurnosne zakrpe su obično mali instalacijski paketi koje proizvodač operativnog sistema ili neke aplikacije objavljuje kao reakciju na otkriveni propust. U tom se paketu nalazi ispravljena verzija dijela aplikacije u kojem se nalazi greška i kô ...

Intel

Intel je multinacionalna kompanija koja je pionir računarstva, te je najviše poznata po proizvodnji procesora. Osim procesora Intel se bavi proizvodnjom matičnih ploča, čipseta, mrežnih kartica, modema, i ostalih računarskih komponenti. Intel je ...

Softver

Računarski softver ili samo softver je skup podataka ili računarskih instrukcija koje računaru govore kako treba da radi. U računarstvu i softverskom inženjerstvu, računarski softver je sva informacija koju obraduju računarski sistemi, programi i ...

Gigabajt

Gigabajt koristi se kao jedinica mjere količine podataka u računarstvu i iznosi jednu milijardu bajtova. Često se označava skraćenicom GB, koju ne treba mješati sa skraćenicom Gb koja se koristi za termin gigabit. Gigabajt se nekada definisao kao ...

Magnetne trake

Magnetne trake su oblik periferne memorije, služe za masovno pohranjivanje podataka. Kapacitet memorije je vrlo velik, ali su jako spori. Slične su kao audio ili video trake. Izraduju se kao plastične trake, premazane oksidom željeza i uzdužno po ...

Binarni numerički sistem

Binarni sistem ili dualni sistem je sistem na bazi 2. Binarni sistem predstavlja brojevni sistem s bazom 2. To znači da u tom brojevnom sistemu za označavanje brojeva koristimo 2 broja, i to: 0 i 1. Iz engleskog jezika BInary digit nastalo je ime ...

Grafika

Grafika je vizuelno prikazivanje nečega na nekoj površini kao što je zid, platno, monitor, papir ili kamen u cilju informisanja, ilustriranja ili zabave. Primjeri su fotografije, crteži, skice, grafovi, dijagrami, simboli, geometrijski oblici, ka ...

Šema stvaranja

Šema stvaranja u softverskom dizajnu je šema koja se bavi problemom stvaranja, tj. pravljenja objekata na najprikladniji način za datu situaciju. Osnovni način konstrukcije objekata može biti problematična ili dodati suvišne poteškoće oko dizajna ...

Ulaz/izlaz

U računarstvu, ulaz/izlaz ili U/I jest komunikacija izmedu sistema za obradu informacija, kao što je računar, sa čovjekom ili drugim sistemom za obradu informacija. Informacija je signal ili podatak koji sistem prima a izlazi su signali ili podac ...

WYSIWYG

WYSIWYG je engleska skraćenica za What You See Is What You Get, ili u prijevodu šta vidiš je šta dobiješ. Ova skraćenica se koristi prvenstveno u računarstvu za opisivanje sistema u kojima je sadržaj za vrijeme pravljena istog prikazan na veoma s ...

Apstraktno sintaksno stablo

U računarstvu, apstraktno sintaksno stablo je konačno labelirano usmjereno stablo čiji su unutrašnji čvorovi labelirani operatorima, pri čemu listovi predstavljaju operande operatora. Slijedi da su listovi NULL operatori i predstavljaju samo vari ...

MidnightBSD

MidnightBSD je operativni sistem izveden iz FreeBSD-a. Kritički cilj projekta je stvoriti jednostavno za korištenje desktop okruženje s grafičkim menadžmentom upravljanja, i konfiguraciju sistema koristeći GNUstep. Velika većina operativnog siste ...

NEC

Nippon Denki Kabushiki Gaisha ili skrećeno NEC je danas jedna od najvećih Japanskih kompanija. NEC je bila jedna od prvih kompanija koja ulazi u posao proizvodnje 80xxx procesora. Tokom druge polovine 1980-ih godina njeni procesori napravljeni po ...

Teorija sistema

Teorija sistema je interdisciplinarno područje koje proučava relacije / meduodnose sistema kao cjeline. Razvoj teorije sistema počeli su Ludwig von Bertalanffy, William Ross Ashby i drugi tokom 1950tih godina na principima ontologije, filozofije, ...

Semantika

Semantika se odnosi na aspekte značenja koji su izraženi u jeziku, kodu ili nekom drugom obliku predstavljanja. Semantika se kontrastira drugim dvama aspektima smislenog izraza, napose sintaksom, konstrukcijom složenih znakova iz jednostavnijih, ...

Windows Metafile

Windows Metafile je uobičajeni grafički format na Microsoft Windows sistemima. To je vektorski grafički format koji dozvoljava ubacivanje i rasterske grafike. WMF je 16-bitni format, predstavljen u Windows 3.0. To je izvorni format u Microsoft Of ...

Informacijska tehnologija

Informaciona tehnologija jest upotreba računara za pohranu, dohvaćanje, slanje i rukovanje podacima ili informacijama. Smatra se podsetom informacione i komunikacijske tehnologije. Informacioni sistem IT sistem je računarski i komunikacioni siste ...

Strujni internet

Internet preko električnih vodiča je novi servis koji omoguće protok podataka preko standardnih visokonaponskih strujnih provodnika. Frekvencija mrežnog napona je 50 Hz. Time je praktično cijelo frekvencijsko područje energetskog provodnika ostav ...

Wine

Wine je program za Linux operativni sistem pomoću kojeg se većina Microsoft Windows aplikacija može pokretati i pod Linuxom. Sa Wine-om je moguće instalirati neki Windows program i poslije ga pokrenuti i s njim raditi bez ikakvih problema. Pored ...

Kernel

Kernel je računarski program koji je samo jezgro operativnog sistema, sa potpunom kontrolom nad svime u sistemu. Na većini sistema, to je jedan od prvih programa koji se učitava prilikom pokretanja. Kernel upravlja ostatkom pokretanja, kao i ulaz ...

Brojevni sistem

Brojevni sistem je sistem pomoću kojeg se predstavljaju brojevi. Najpoznatiji Brojevni brojni sistem je dekadni sistem ili decimalni sistem baza je 10, koji najviše i koristimo. Pored njega korisni su i binarni sistem baza 2 ili heksadecimalni ba ...

Bušena kartica

Bušena kartica je pohranjivački medij za čuvanje podataka. Način zapisivanja je bio primitivan gdje se kartica bušila, a podaci su se čitali na principu prisustva ili odsustva rupe na kartici. Bušena kartica se najviše koristila kod prve generaci ...

Šema ponašanja

Šeme ponašanja u softverskom inžinjeringu otkrivaju i realiziraju zajedničke komunikacione kanale medu objektima. Time ove šeme povećavaju fleksibilnost u omogućavanju navedenih komunikacija. Neke od ovih šema su: Iterator engleski: Iterator patt ...

Kompajler

Kompajler jest računarski program koji čita program napisan u izvornom jeziku, te ga prevodi u ciljani jezik. Softver pisan za prve računare je dugo vremena pisan u asemblerskom jeziku niži simbolički jezik namijenjen programiranju računara i pri ...

Benchmark

U računarstvu, termin benchmark je rezultat rada nekog računarskog programa ili grupe programa u cilju da se prikupe informacije o kvalitetu i mogućnostima nekog objekta, najčešće nekog hardvera ili softvera. Termin benchmark se koristi i u poseb ...

CER računari

CER računari su elektronski digitalni računari razvijani, originalno projektovani i konstruisani u Institutu Mihajlo Pupin, Beograd, ranih 1960-tih i 1970-tih godina u SFRJ. Najuspešniji modeli bili su CER-200, CER-22 i CER-12, kao manje serije C ...