ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 187

Debugger

OllyDbg - Debugger za Windows programe, sa grafičkim interfejsom LLDB Intel Debugger Microsoft Visual Studio Debugger GNU Debugger - Unix alat Valgrind - Za analiziranje i profilisanje x86-programa W32DASM – Debugger i disassembler WinDbg -

Sistem tipova

Tip u računarstvu je način razvrstavanja vrijednosti, tj. tip je vrsta informacije poput brojke, datuma ili teksta. Tipovanje varijabli dozvoljava kompajleru da odabere količinu memorije za držanje te variable u memoriji u toku izvršavanja progra ...

Računarski crv

Računarski crvi su zlonamjerni softveri čija je najčešća namjena preuzeti kontrolu nad računarom i omogućiti udaljenu kontrolu čak i nakon primjene sigurnosnih zakrpa. Ovo postižu otvaranjem takozvanih "stražnjih vrata" kroz koja autor može izdav ...

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je visokoobrazovna institucija sa sjedištem u Sarajevu, članica Univerziteta u Sarajevu. Fakultet je osnovan 1961. godine, a prva generacija studenata je krenula godinu dana ranije u sklopu tadašnjeg tzv. Tehni ...

Lisp (programski jezik)

Lisp je porodica računarskih programskih jezika sa dugom historijom i istaknutom sintaksom zasnovanoj na zagradama. Izvorno specificiran 1958, Lisp je drugi najstariji viši programski jezik koji se i danas naširoko koristi; samo je Fortran starij ...

Funkcija

Funkcija može značiti: Funkcija računarstvo, podprogram koji implementira neku matematičku funkciju. Funkcionalizam sociologija, u sociologiji, filozofija koja originalno pokušava da objasni socijalne institucije. Funkcija filozofija, normativna ...

EMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je počela sa radom 13.01.2012. godine, na osnovu Rješenja o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada visokoškolske ustanove koje je 05.01.2012. godine izdalo ...

Pokretanje (računarstvo)

U računarstvu, pokretanje jest proces pokretanja računara. Učitavanje može biti pokrenuto od strane hardvera, kao što je pritisak na tipku za paljenje, ili softverski. Nakon što se računar upali, procesor računara nema softver u svojoj glavnoj me ...

Biblioteka (računarstvo)

U računarstvu, biblioteka predstavlja kolekciju nepromjenljivih resursa koju koriste programski jezici, npr. za razvoj softvera. Biblioteke mogu da sadrže podatke za podešavanje, dokumentaciju, pomoćne podatke, poruke u šablonima, neke stare kodo ...

PowerPC

PowerPC je RISC mikroprocesor arhitektura stvorena 1991. godine u kooperaciji Apple, IBM i Motorola poznata sa nadimkom AIM. Prvobitno namjenjena isključivo osobnim računarima, PowerPC CPU-jevi su postali jako popularni u embeded i visoko-operati ...

Bell Laboratories

Bell Labs ili Bell Telephone Laboratories Inc. i još nekada AT&T Bell Laboratories ime je za nezavisnu razvojnu laboratoriju američke telekomunikacijske firme United States Bell System. Bell Labs kao privatni laboratorij uspio je napraviti za ...

Računarsko inženjerstvo

Računarsko inženjerstvo je disciplina koja spaja nekoliko polja elektrotehnike i računarstva koja su potrebna za razvoj hardvera i softvera. Računarski inženjeri često imaju trening u elektroničkom inženjerstvu, softverskom dizajnu, i hardversko- ...

Konačni automat

Konačni automat je model diskretnog matematičkog sistema koji se sastoji od konačnog broja stanja, prijelaza izmedu tih stanja, i akcija koje obavlja. Stanje sprema informacije o prošlosti, tj. odražava promjene na ulazu od početka sistema do sad ...

C. A. R. Hoare

Sir Charles Antony Richard Hoare jeste britanski informatičar, najpoznatiji po razvitku quicksorta, najpopularnijeg algoritma sortiranja, 1960. godine. Takoder je razvio Hoare logiku, te formalni jezik Communicating Sequential Processes, korišten ...

Trojanci

Trojanci se može odnositi na: Trojanske asteroide, objekte u Sunčevom sistemu Trojanski konj računarstvo, pojam iz informatike Trojanski konj mitologija, pojam iz Grčke mitologije

Periferija

Periferni ili periferni uredaj je "pomoćni uredaj koji se koristi za unos informacija u računar i njihovo dohvaćanje iz računara". Postoje tri kategorije perifernih uredaja na osnovu njihovog odnosa sa računarom: Izlazni uredaj obezbjeduje izlaz ...

M

M je 18. slovo bosanske abecede. Označava bilabijalni nazalni suglasnik. Znači i: u SI sistemu metar, jedinica dužine i prefikse mili m, 1/1000 i mega M, 10 6 u glagoljici broj 60 medunarodnu automobilsku oznaku za Maltu rimski broj 1000 u fizici ...

Apple Inc.

Apple Inc. je američka računarska kompanija sa sjedištem u Silicijskoj dolini u gradu Cupertino, savezna država Kalifornija. Apple je jedna od kompanija koja je pomogla pokretanju revolucije u ličnim računarima u kasnim 70. godinama 20. vijeka, n ...

Internetski pretraživač

Internetski pretraživač jest veb-sajt koji omogućava pretragu informacija na internetu. Internetski pretraživači mogu se podijeliti na dvije grupe: meta pretraživači i "pravi" internetski pretraživači. Meta pretraživači su programi koji skupljaju ...

Platforma kao usluga

Platforma kao usluga je kategorija usluga računarstva u oblaku koja pruža platformu korisnicima da razvijaju, pokreću i upravljaju programe bez potrebe da izgraduju i održavaju svoju infrastrukturu. Prvobitna namjera PaaS-a je da pojednostavi pro ...

Bjarne Stroustrup

Bjarne Stroustrup danski je računarski naučnik, najpoznatiji po kreiranju i razvoju uveliko korištenog programskog jezika C++. On je uvaženi profesor istraživanja i drži katedru Koledža za inženjering u računarstvu na Texasovom A&M Univerzite ...

K

K je 15. slovo bosanske abecede. Označava bezvučni velarni okluzivni suglasnik. Znači i: u hemiji simbol kalija K u SI sistemu prefiks kilo k, 10 3 u fizici Boltzmannovu konstantu k u glagoljici broj 40 u računarstvu prefiks kilo K ili k, 2 10 = ...

Fiber Distributed Data Interface

Fiber Distributed Data Interface je skup ANSI protokola za slanje digitalnih podataka preko optičkog kabla. FDDI mreže su token mreže te podržavaju brzine do 100 Mbps. FDDI mreže su obično osnova WAN mreža. FDDI je razvio "American National Stand ...

C

C je 3. slovo bosanske abecede. Označava bezvučni dentalni afrikatni suglasnik. Takoder znači i: u računarstvu označava programski jezik C i C♯ u SI sistemu znak za jedinicu električnog naboja kulon C i prefiks centi 1/100, c u fizici oznaku za b ...

MediaWiki

MediaWiki je wiki softver izdat pod GNU licencom. Namjena je zajedničko dijeljenje hipertekstovanog sadržaja uz mogućnost slobodne i jednostavne izmjene. Okruženje je izvorno napravljeno za Wikipediju, slobodnu enciklopediju ali i za ostale proje ...

World Wide Web Consortium

World Wide Web Consortium glavna je medunarodna organizacija za standarde za World Wide Web. Osnovao ju je i trenutno je vodi Tim Berners-Lee, a čine je organizacije članice koje održavaju zaposlenici punog radnog vremena za svrhu zajedničkog rad ...

G

G je 11. slovo bosanske abecede. Označava zvučni velarni okluzivni suglasnik. Znači i: u računarstvu prefiks giga G, 2 30 = 1.073.741.824 u SI sistemu gram g, 1/1000 kilograma i prefiks giga G, 10 9 medunarodnu automobilsku oznaku za Gabon u fizi ...

IBM

IBM je američka kompanija koja je jedna od pionira u razvoju računarstva i informatike. IBM je skraćenica od I nternational B usiness M achines. Osnovana je 1888, a kao firma je ustanovljena 1911. godine. Sjedište tvrtke je u gradu Armonku u save ...

Tintni pisač

Tintni printer ili Inkjet printer je najrasprostranjenija vrsta printera koja se koristi u industriji, trgovini, kao i u kući za obične namjene. Koristi tintu kao izvor za štampanje. Printer je prilično jeftin ali je zato potrošni materijal skup. ...

HDTV

HDTV ili televizija visoke rezolucije jeste budućnost televizije i uredaja za televiziju.Ovu tehnologiju odlikuje mnogo veća rezolucija od standardnih televizora današnjice na koje smo naviknuti. Da bi ugodaj i vidljivost u razlici izmedu običnog ...

Transmission Control Protocol

TCP je protokol za kontrolu prijenosa podatka, takoder je dio TCP/IP-a koji je dio svakog računarskog sistema. Njegova je uloga malo drugačija. Dok se IP brine za identifikaciju i vezu sa najvećom od svih mreža, TCP se brine o razmjeni podataka s ...

Robotika

Robotika je nauka sa dizajnom, proizvodnjom, teoretskim proučavanjem i upotrebom robota. Neki autori smatraju da se ne radi o zasebnoj nauci nego o disciplini u sklopu vještačke inteligencije. Al-Jazari je 1206. proizveo humanoidni programabilni ...

DOS

DOS jeste naziv za operativni sistem koji se je počeo pojavljivati krajem 70-tih godina 20. vijeka i u slobodnom prijevodu DOS znači operativni sistem za diskove. DOS je takoder i abstrakcijski sloj u operativnim sistemima ili samo dio u ranim ve ...

Trojanski konj

Trojanski konj se može odnositi na: Trojanski konj mitologija Trojanski konj računarstvo The Trojan Horse Morleyeva novela, novela autora Christophera Morleya Trojanski konj biznis, poslovna ponuda koja se pojavljuje kao dobar posao, ali u stvari ...

Medij

Medij je fizički materijal koji drži informacije u nekom zapisničkom formatu. Neki od primjera medija: poluprovodnici optički mediji fotografski film kamen, glina, kost magnetni mediji DNK, najstariji medij za smještaj podataka papir, koža bušena ...

Binarno stablo pretraživanja

U računarstvu, binarno stablo pretraživanja, ponekad zvano sortirano binarno stablo, je posebna vrsta binarnog stabla koja je izuzetno važna u mnogim primjenama. Čvorovi binarnih stabala pretraživanja sadrže podatke, pri čemu se obično koristi sp ...

Metod (čvor)

Metod se može odnositi na: Descartesov Diskurs o metodu, iz 1619, ključno je djelo Doba razuma i prosvjećenja, čineći prekretnicu u savremenoj nauci i naučnom metodu općenito. Uopćeno u nauci, metoda je kodifikovani niz koraka preduzetih u pravcu ...

Berkeley Software Distribution

BSD je operativni sistem za računare a verzija je UNIX®-a razvijena na Kalifornijskom Univerzitetu Berkelej, otud i skraćenica B erkeley S oftware D istribution. Nastao je 1970-ih. Naziv BSD se korsiti za skoro sve distribucije koje imaju nešto z ...

OpenBSD

OpenBSD jest Unixu-sličan operativni sistem. Projekt proizvodi slobodnu, multi-platformu 4.4BSD-baziran UNIX-u sličan operativni sistem. Trud se najviše ulaže u portabilnost, standardizaciju, ispravnost, proaktivnu sigurnost i integrisanu kriptog ...

Računarska nauka

Računarska nauka jeste naučna disciplina koja se bavi računarima, njihovim teoretskim i algoritmičkim temeljima, hardverom i softverom. Ova disciplina izučava algoritme, podatkovne strukture, računarski i mrežni dizajn, informacione procese i umj ...

Linearna algebra

Linearna algebra, je matematička disciplina koja se bavi vektorima i matricama te općenito vektorskim prostorima i linearnim transformacijama. Za razliku od drugih grana matematike u kojima se pojavljuju često novi i neriješeni problemi, u linear ...

Kohezija

Kohezija se može odnositi na: Kohezija hemija, hemijska osobina materije. To je medumolekularno privlačenje izmedu sličnih molekula. Kohezija računarstvo, mjera koliko dobro linije izvornog koda unutar modula rade zajedno Kohezija socijalna polit ...

Multimedija

Multimedija je zajednički naziv za medije koji kombiniraju više tipova pojedinačnih medija, da bi se stvorila jedna cjelina. U običnom govoru multimedija najčešće znači interaktivni računarski projekat u kome se koristi film, tekst i zvuk, kao št ...

FreeBSD

FreeBSD jest Unixu-sličan operativni sistem otvorenog koda za x86-64 kompatibilne arhitekture. Potiče od BSD-a, verzija UNIX-a razvijena na Kalifornijskom Univerzitetu Berkley. Čini trećinu svih instaliranih BSD varijanti.

Digitalna elektronika

Digitalni sistem je sistem koji koristi binarne brojeve za ulaz, obradu, prijenos, pohranjivanje, ili prikazivanje neke vrste informacije. Riječ digital dolazi od latinske riječi digit i digitus što znači prst brojanje prstima. Riječ se najviše k ...

Linus Torvalds

Linus Benedict Torvalds jeste kreator Linux kernela. Linus je, inspirisan Minix-om, kojeg je napravio Andrew Tanenbaum, napravio operativni sistem sličan Unix-u, kojem je dao ime Linux. On je 1991. godine objavio prvu zvaničnu verziju Linux kerne ...

UML

UML jeste standardizovani jezik za modeliranje u području softverskog inženjerenga koji se koristi za vizualiziranje, specificiranje, konstruiranje i dokumentiranje sistema programske podrške prema definiciji OMG-a. UML su napravili Grady Booch, ...

KDE

KDE jeste prvo grafičko okruženje u svijetu operativnih sistema koja je u potpunosti prevedeno na bosanski jezik. Projekat je nastao 1995, a trenutno je u verziji 4.2.3. KDE je danas najkorišteniji UNIX/BSD/Linux desktop zbog svog izgleda, mogućn ...

Modem

Modem je skraćenica od MODulate/DEModulate i ona je ime za uredaj koji modulira analogni nosač signala, i koji isto tako demodulira - dekodira digitalni signal sa analognog nosača. Modem je iz računara najčešće spojen na telefonsku liniju, ali mo ...

Rješavanje problema

Rješavanje problema se sastoji od korištenja generičkih ili ad hoc metoda, urednim načinom, za pronalaženje rješenja problema. Neke od tehnika za rješavanje problema su razvijene i koriste se u vještačkoj inteligenciji, računarstvu, inženjerstvu, ...