ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 121

Prizrenska Podgora

Prizrenska Podgora je grupa naselja na padinama Šar planine koja praktično predstavljaju prigradska naselja Prizrena. Stanovništvo prizrenske podgore po svemu, etnički i kulturološki, čini cjelinu sa stanovništvom Sredačke župe.

Kvartar

Kvartar je sadašnji i najnoviji od tri perioda po Medunarodnoj komisiji za stratigrafiju. Slijedi iza neogenskog perioda i proteže se od prije 2.588 ± 0.005 miliona godina do danas. Kvartarni period podijeljen je u dvije epohe: holocen od prije 1 ...

Eocen

Eocen je geološka era, doba, koje je trajalo od prije 56.0 do 33.9 miliona godina. Eocen je epoha kenozoika, proslije paleocena, a prije oligocena. Dakle, eocen je u glavnom rasponu vremenske geološke skale i druga epoha paleogena u kenozojskoj e ...

Quetzalcoatl

Quetzalcoatl na jeziku astečkog naroda Nahuatl naziv je za pernato zmijoliko božanstvo antičke srednjoameričke kulture. Prema srednjoameričkom mitu, Quetzalcoatl je takoder i mitski heroj od kojeg potiču gotovo svi srednjoamerički narodi. U tim m ...

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens je Gram-pozitivna, štapičasta anaerobina, sporulacijska patogena bakterija roda Clostridium. C. perfringens je sveprisutna u prirodi i može se naći kao normalna komponenta propadajuće vegetacije, morskih sedimenata, crijev ...

Magmar

Ime Magmar dolazi od engleske riječi "magma" = magma, odnoseći se na Magmarov Vatreni tip Pokemona. Ime Magmar odnosi se na čitavu vrstu ovog Pokémona, kao i pojedinačne primjerke vrste u Pokémon igrama, animiranoj seriji i manga stripovima.

Streptomyces

Streptomyces je najopsežniji rod koljena Actinobacteria, grupa Gram pozitivnih bakterija, sa općenito visokim sadržajem komplementarnih veza G-C u strukturi DNK. Opisano je preko 500 vrsta bakterija roda Streptomyces Nalaze se pretežno u zemljišt ...

Gladiola

Gladiola je biljka dobijena ukrštanjem četiri do pet vrsta. Ima stabljiku koja može narasti i do 1.5 metar, sa sabljastim listovima dugim 50 do 60 cm. Cvjetovi su krupni, rasporedeni u klasove, bez mirisa, u najrazličitijim bojama. Cvjeta od maja ...

Stara pravoslavna groblja u Mostaru

Stara pravoslavna groblja u Mostaru, nastala su u XVI stoljeću i nalaze se u sjeveroistočnom dijelu Mostara, u dijelu grada koji se zove Bjelušine, na uzvišenju Stolac, u neposrednoj blizini ostataka Saborne crkve, stare pravoslavne crkve i stare ...

Tajga

Tajge su tip zimzelenih šuma četinjača sjevernih dijelova umjerene zone sjeverne polulopte koje su cirkupolarno rasprostranjene u Evropi, Aziji i Sjevernoj Americi. Naziv tajga potiče iz narodnog govora i odnosio se prvobitno na četinarske šume z ...

Kulina na rijeci Krupi

Kulina na rijeci Krupi, ili Rt kula, je fortifikacijski objekat iz osmanlijskog perioda u naselju Dračevo, općina Čapljina, Bosna i Hercegovina. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Stari križevi u Drežnici

Stari križevi u Drežnici, pripadaju kategoriji stojećih stećaka, oblik krstače, i nalaze se u Gornjoj Drežnici, grad Mostar. Proglašeni su za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čine četiri nadgrobna spomenika – križa.

Pelagijska zona

Pelagijska zona ili pelagijal obuhvata sve vode koje nisu u blizini dna ili obale. Pelagijska zona se može predstaviti kao cilindar sa stubom vode od površine mora pa skoro do samog dna, kao što je prikazano na priloženoj slici. Uvjeti se mijenja ...

Visoko u srednjem vijeku

Za današnje područje Visočkog polja se pretpostavlja da je u 10. vijeku predstavljalo zametak u razvoju srednjovjekovne bosanske države koju spominje Bizantski car Konstantin Porfirogenit. Proširena dolina rijeke Bosne oko današnjeg Visokog je bi ...

Vanzemaljci

Vanzemaljci pojam je koji se koristi za označavanje organizama čiji dom nije planeta Zemlja, već neki drugi dio svemira. Danas se proučavanjem ovoga fenomena bavi astrobiologija koja do danas nije uspjela naći jedan autentičan dokaz postojanja ži ...

Hladni odušak

Hladni ispust je područje okeanskog dna gdje se vodik-sulfid, metan i drugi ugljikovodici izviru u vidu tekućine, često u obliku bazena. "Hladnoća" ne znači da je temperatura curenja niža od temperature okolne morske vode. Naprotiv, temperatura m ...

Sjeverna regija (Brazil)

Sjeverna regija jedna je od pet geografskih regija Brazila. Površinski je najveća regija Brazila i zauzima 45.27% državne teritorije. Najrjede je naseljeni dio države s 3.8 stanovnika/km 2. Osim toga, s najmanjim postotkom učestvuje u nacionalnom ...

Historijsko područje Modro Polje

Historijsko područje Modro polje u naselju Jabuka, općina Foča, Bosna i Hercegovina, je arheološki lokalitet kojeg karakteriše kontinutitet života od prahistorije preko srednjeg vijeka do današnjih dana. Proglašeno je za nacionalni spomenik Bosne ...

Historija Nizozemske

Historija Holandije je historija pomorskih ljudi koji su nastanjivali deltu Sjevernog mora u sjeverozapadnoj Evropi. Njena historija počinje u četvrtom stoljeću formiranjem regije na granici Rimskog carstva. Ta regija je bila pod sve većim pritis ...

Kontinentalni prag

Kontinentalni prag je dio kontinenta koji je potopljen u područje relativno plitke vode poznate kao pražno more. Veći dio ovih pragova bio je stvoren tokom glacijacija i interglacijalnih razdoblja. Prag koji okružuje otok poznat je kao izolacijsk ...

Tropske i suptropske vlažne širokolisne šume

Tropske i suptropske vlažne širokolisne šume, takoder zvane tropske vlažne šume, su tropski i suptropski šumski biom. Tropske i suptropske šumske regije sa manjom količinom padavina su dom za tropske i suptropske suhe širokolisne šume i tropske i ...

Neritska zona

Neritska zona je relativno plitki dio okeana iznad pada kontinentalnog praga, približno 200 metara u dubinu. Sa gledišta biologije mora formira relativno stabilno i dobro osvijetljeno okruženje za morski život, od planktona do velikih riba i kora ...

Arktičko carstvo

Arktičko carstvo je jedno od dvanaest planetarnih morskih carstava koje je odredio Svjetski fond za prirodu i zaštitu prirode. To uključuje obalne regije i kontinentalne pragove Arktičkog okeana i susjedna mora, uključujući Arktički arhipelag, Hu ...

Zona mlata

Zona mlata ili zona zapljuskivanja ili zona talasnih udara odnosi se ili na nadlitoralnu zonu ili, u kontekstu obalne konstrukcije, na prijelaz iz zračne sredine u vodu. pri spuštanju teških tereta u more. Ukupni napori koji se ulažu na dizalice ...

Crnogorična šuma

Četinarske šume umjerenih područja je tip kopnenog staništa koji je definirao Svjetski fond za prirodu. Umjerene crnogorične šume nalaze se pretežno na područjima s toplim ljetima i hladnim zimama, a razlikuju se u vrsti biljnog života. U nekima ...

Endolitska zona

Endolit je organizam koji živi unutar stijena, korala, životinjakih ljuštura ili u porama izmedu mineralnih zrna stijene. Mnogi su ekstremofili, žive na mjestima koja su dugo zamišljena kao nepristupačna za život. Od posebnog su interesa za astro ...

Tropske i suptropske četinarske šume

Tropske i suptropske četinarske šume su tropske šume čije je stanište vrsta definirano u Svjetskom fondu za prirodu. Ove šume nalaze se pretežno u Sjevernoj i Srednjoj Americi i imaju niske razine oborina i umjerenu varijabilnost temperature. Tro ...

Širokolisne i mješovite šume umjerenih predjela

Širokolisne i mješovite šume mmjerenih područja su biom staništa na prostorima umjerene klime, definiran u Svjetskom fondu za prirodu, u ekoregiji širokolistnih stablašica, i sa četinarima i širokolistnim stabalašicama, ekoregije mješovita četina ...

Predator (film)

Predator američki je film režisera Johna McTiernana iz 1987. u kojem glavnu ulogu igra Arnold Schwarzenegger. Film kombinira elemente naučne fantastike i horora s ratnom tematikom.

Anatomija pasa

Anatomija psa obuhvata anatomske studije vidljivih dijelova tijela pasa. Detalji o strukturi se izuzetno razlikuju od pasmine do pasmine, više nego kod bilo koje druge životinjske vrste, divlje ili pripitomljene,jer su psi vrlo promjenjivi u visi ...

Fraserovo ostrvo

Fraserovo ostrvo je najduže pješčano ostrvo na svijetu. Prostire se na 184 000 hektara. Smješteno je na istočnoj obali Australije, 200 km sjeverno od Brisbanea u Queensland. Ostrvo je 1992. godine stavljeno na UNESCO-vu listu svjetske kulturne i ...

Kantarion

Hypericum perforatum jest cvjetnica iz porodice Clusiaceae / Hypericaceae. Uobičajeno ime "kantarion" se može odnositi na bilo koju vrstu roda Hypericum. Zato se Hypericum perforatum ponekad naziva "obični kantarion" ili "perforatni kantarion", k ...

Geomorfologija Irana

Reljefi u Iranu mogu se okvirno podijeliti u dvije kategorije: Planinski masivi: Istočnoiranski masiv ‒ proteže se duljinom od oko 2800 km u smjeru sjever-jug, od doline Džam-Ruda u Razavi Horasanu do jugoistočnog Balučistana gdje se nadovezuje n ...

Halofilni organizam

Halofilni organizmi, halofite ili halofiti su oni kojima su za opstanak potrebne natprosječne količine je soli u životnom okruženju. Žive u isparljivim barama i drugim stajaćim vodama, osobito slamim jezerima, a ekstremni primjeri su Veliko slano ...

Timbuktu

Ime zapravo znači "Buktin bunar". Prema legendi Buktu drugi način pisanja Bouctou je bila crna robinja koju su Tuarezi zajedno sa stadom koza ostavili da nadzire bunar. Njeno ime bi trebalo značiti "žena s velikim pupkom", no možda se radi o naro ...

Orthoptera

Orthoptera ili ravnokrilci je red insekata, beskičmenjaka koji obuhvata skakavce, zrikavce i popce, uključujući i usko povezane insekte kao što su Tettigoniidae i rovci. Red je podijeljen na dva podreda: Caelifera - skakavci, zrikavci i uži srodn ...

Elafitska ostrva

Elafiti su grupa ostrva smještenih zapadno od Dubrovnika. Iako danas na njima više ne žive jeleni, arhipelag im duguje svoje ime. Elafitska ili Jelenska ostrva pod tim imenom prvi spominje Plinije Stariji u 1. vijeku u svome djelu Naturalis Histo ...

Spisak grbova u Federaciji Bosne i Hercegovine

Grb Federacije se sastoji iz dva polja. U gornjem polju grba nalaze se dva štita koji simbolizira dva naroda. Donje plavo polje grba s deset bijelih šestokrakih zvijezda predstavlja federaciju sastavljenu od deset kantona. Odlukom Ustavnog suda B ...

Groblje na Presjeci

Groblje na Presjeci kod Ustikoline Donje Žešće, Strmica, općina Foča, je srednjovjekovna nekropola i arheološki lokalitet. Groblje je cjelina koju čini: Staromuslimansko groblje koje je proglašeno za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine Nekrop ...

Epikontinentalni pojas

Epikontinentalni pojas svake obalne države obuhvata morsko dno i njegovo podzemlje izvan njenog teritorijalnog mora preko čitavoga prirodnog produžetka kopnenog područja do vanjskog ruba kontinentalnog ruba, ili do udaljenosti od 200 morskih milj ...

Drvo (stablo)

Pod pojmom drvo, u svakodnevnom govoru, podrazumijeva se odrvenjelo stablo biljaka, koje uspravno raste iz korijena te koje obično ima razgranatu krošnju.

Umjereno-kontinentalna klima

Umjereno-kontinentalna klima jeste klimatska regija koju je difinirao ruso-njemački klimatolog Wladimir Köppen 1900. godine, što je okarakterisano velikim sezonskim temperaturnim razlikama, sa toplim do vrućih ljetima i hladnim zimama. Padavine s ...

Ugrožene biljke u Bosni i Hercegovini

Ugroženost bosanskohercegovačkih biljaka zabilježena je još za vrijeme austrougarske uprave. Pokušaje zakonske i svake druge kategorizacije biljnog svijeta u ovoj državi, bezuspješno su pokretani u drugoj par posljednjih decenija 20 stoljeća. Čin ...

Centurion (tenk)

Centurion je bio britanski glavni borbeni tenk u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Nasljednik je srednjeg tenka Comet. Razvoj je počeo 1943., maketa dovršena 1944., a predstavljen je i bio spreman za testiranje u junu 1945., mjesec dana nakon ...

Ayerbe

Ayerbe je grad u Španiji. Nalazi se u španskoj autonomnoj zajednici Aragón, u provinciji Huesca. Naseljenost iznosi 1.111 stanovnika.

Astigmatizam oka

Astigmatizam je greška oka nastala usljed nepravilne zakrivljenosti rožnjače. Tada govorimo o kornealnom astigmatizmu. U astigmatizmu može učestvovati i nepravilna zakrivljenost očnog sočiva, pa onda govorimo o sočivnom astigmatizmu. U suštini u ...

Univerzitetski klinički centar Tuzla

Univerzitetski klinički centar Tuzla je jedna od najznačajnijih medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Prostire se na 60.000 kvadrata na 3 lokacije: Centralni objekti Gradina, te u naseljima Solina i Slavinovići. Nastavna je baza Medicinskom ...

Descemetova membrana

Descemetova membrana ili Descemet membrana je bazna membrana izmedu odgovarajuće supstance rožnjače, koja se naziva i stroma i endotelnog sloja rožnjače. Sastoji se od različitih tipova kolagena nego stroma. Endotelni se sloj nalazi sa stražnje s ...

Dušnik

Traheja, kolokvijalno nazvana dušnik, je hrskavična cijev koja povezuje grkljan i ždrijelo sa plućima, omogućavajući prolazak zraka i tako je prisutan u gotovo cijeloj grupi životinja koje udišu zrak, tj životinja s plućima. Traheja se proteže od ...

Hemodijaliza

Hemodijaliza je metoda odstranjivanja otpadih produkata kao što su kalijum i urea, kao i obične vode iz krvi u slučaju zatajenja bubrega. Hemodijaliza je jedna od tri terapije za zamjenu funkcije bubrega. Druge dvije su transplantacija bubrega i ...