ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 112

Diatomeje

Dijatomeje su alge kremenjašice iz carstva Protisti. Ćelijska membrana im je inkrustrirana kremenom ili silicij dioksidom, a označava se kao frustulum. Ovi jednoćelijski organizmi sastavljeni su od dvije valve: gornje i donje, koje su medusobno b ...

Model organizam

Model organizam ili modelni organizam je vrsta koja se intenzivno proučava da bi se razumili posebni biološki fenomeni, uz očekivanje da otkrića na takvom organizam daju uvid i u biologiju drugih organizama. Model organizmi in vivo naširoko se ko ...

Jorgovan

Jorgovan je popularni ukrasni grm u parkovima i vrtovima. Cvjeta u aprilu i maju. Visina mu varira od dva do 10 metara. U proljeće daje cvjetove konusnog ili piramidalnog oblika, svaki prečnika približno 1 cm, ljubičaste, bijele ili blijedoružiča ...

Patologija

Patologija je dio medicinske nauke koja kroz teoriju, a i u praksi proučava bolesti, mane, abnormalnosti i disfunkcije koje mogu pogoditi jedan zdravi organizam. Kao dio medicinske prakse, patologija se bavi proučavanjem i dijagnozom stukturnih i ...

Gavez

Gavez lat. Symphytum officinale je višegodišnja cvjetnica roda Symphytum u porodici Boraginaceae, ajedno sa još trideset i četiri druge vrste roda. Da bi se mogla razlikovati od drugih predstavnika roda Symphytum, ova vrsta jedina je poznata kao ...

Centriola

Centriole u biologiji su valjkaste mikrotubularne strukture koje se mogu pronaći u mnogim životinjskim ćelijama i algama iako one nisu uobičajene u biljnoj ćeliji. Zidovi svake centriole se obično sastoje od 9 tripleta mikrotubula, iako ima izuze ...

Oomycota

Oomycetes ili Oomycota su grupa protista končaste grade iz skupine Pseudofungi. Naziv im u doslovnom prevodu znači "jajaste gljive" i odnosi se na oogoniju, veliku i sfernu strukturu koja sadrži ženske gamete. Grupa obuhvata i saprofitne i parazi ...

Čulo mirisa

Čulo mirisa je jedno od pet ljudskih čula. Njegovi receptori reagiraju na hemijske podsticaje raznih plinovitih hemijskih tvari koje se otapaju na sluznici. Ova vrsta osjeta nastaje kad mirisne čestice podražuju tzv. Schultzeove ćelije, kojih u č ...

Brazdanje

Brazdanje – blastomerizacija ili segmentacija – u embriologiji – je proces niza mitotskih dioba u oplodenom jajetu, tj. zigotu. U zigotu mnogih vrsta odvijaju se brzi ćelijski ciklusi, ali bez rasta ćelija, što znači da se broj ćelija povećava pr ...

Fazan

Fazan je široko rastprostranjena ptica iz reda Galliformes. Fazan potiče iz Srednje Azije, ali je još u vrijeme antičkog Rima donesen u Evropu. Ova ptica naseljava pretežno šumarke, livade, predjele oko riječne obale, polja i njive na kojima se h ...

Ljekovito bilje

Ljekovito bilje se koristi tokom cjelokupnog razvoja čovječansta i dugi period je bilo jedini način liječenja. Zahvaljujući davnim spoznajama o ljekovitosti pojedinih dijelova biljaka – korijena, kore, lista, pupoljaka, cvijeta ili drugih dijelov ...

Boraginaceae

Boraginaceae ili oštrolisti ili porodica nezaboravak a, ukljčuje oblike šiblja, drveća i zeljastih biljaka sa ukupno oko 2.000 vrsta u 146 rodova rasprostranjenih širom svijeta. Prema APG II, Boraginaceae oripada grupi euasterida I grupu, uključu ...

Arthrobacter globiformis

Arthrobacter globiformis je vrsta gram-negativnih bakterija iz roda Arthrobacter. Članovi roda Arthrobacter prvi put su otkriveni u zemljištu u 19. vijeku. Od tada, pokazalo se da su metabolički neizbirljivi te mogu rasti na širokom rasponu supst ...

Blastula

Blastula je šuplja sferna tvorevina, koja okružuje unutrašnju – tekućinom ispunjenu – šupljinu zvanu blastocel koji se formira u ranom stadiju embrionskog razvoja u životinja. Razvoj embrija počinje kada spermatozoid oplodi jaje, kada nastaje zig ...

Kristalografija

Kristalografija je nauka o oblicima i strukturi kristala, zasnovana na analizi rasporeda atoma u čvrstim stanjima. Ova naučna grana objedinjuje mjerenje uglova kristalnih tijela i uspostavljanje simetrije posmatranih kristala. U početnoj fazi se ...

Radomir Lakušić

Radomir Lakušić bio je jugoslavenski, bosanskohercegovački i crnogorski botaničar, biogeograf i sociobiolog, vrsni ekolog, čiji je rad posebno bio posvećen subalpskoj i alpskoj visokoplaninskoj vegetaciji jugoistočnih Dinarida u Bosni i Hercegovi ...

Granula (citologija)

Granule su male, uglavnom citoplazmatske čestice. To može biti bilo koja struktura, koja je jedva vidljiva pod svjetlosnim mikroskopom. Termin se najčešće koristi za opisivanje sekrecijskih vezikula.

Viskača

Viskača je naziv za vrstu glodara iz porodice Chinchillidae. Postoje četiri vrste viskača uvrštene u dva roda: Sjeverna viskača Lagidium peruanum Planinska viskača Lagidium viscacia Ravničarska viskača Lagostomus maximus Wolfsonova viskača Lagidi ...

Kalij-acetat

Može se dobiti putem reakcije neke baze koja sadrži kalij, kao što su kalij-hidroksid ili kalij-karbonat, sa sirćetnom kiselinom: 2CH 3 COOH + K 2 CO 3 → 2CH 3 COOK + CO 2 + H 2 O Ova vrsta reakcija naziva se neutralizacija. Pored kalij-acetata, ...

Naučna klasifikacija (biologija)

Naučna klasifikacija ili biološka klasifikacija je način na koji biolozi grupiraju i kategoriziraju izumrle i živuće vrste i organizme. Moderna klasifikacija vuče korijene iz sistema Carolusa Linnaeusa, koji je grupisao vrste prema njihovim zajed ...

Rame

Rame je dio tijela izmedu vrata i nadlaktice. Dva ramena skupa sa ključnim kostima čine ramenski pojas ili obruč. Kosti ramena su lopatice scapulae, koje sa svojim nastavcima na kojima su zglobne čašice grade ramenski zglob s glavom nadlaktične k ...

Kljunari

Kljunari su jedna od dvije današnje porodice reda Monotremata, a obuhvataju kljunara i izumrle srodnike. Druga porodica je Tachyglossidae ili ehidne. U porodici Ornithorhynchidae su dva roda: Obdurodon i Ornithorhynchus: † Obdurodon/Monotrematum ...

Fragmentacija staništa

Fragmentacija staništa je termin koji opisuje pojavu ili proces nastanka diskontinuiteta u rasprostranjenju staništa organizama, uzrokujući fragmentaciju populacije i propadanje ekosistema. Fragmentacija staništa može biti uzrokovana geološkim pr ...

Perikarp

Perikarp – u botanici – је pojam koji podrazumijeva zid plodа, koji se stvara razrastanjem zifda plodnice. Nastaje kao posljedica histoloških promjena čiji je završni ishod formiranje konačnog ploda.

Crni bor

Crni bor jest drvenasta biljka iz porodice Pinaceae. Crni bor naseljava mnoga područja Evrope, Male Azije i Atlaskog gorja u sjeverozapadnoj Africi. Uspijeva na visinama od nivoa mora do oko 2000 m. To je četinar sa krunom konusnog oblika. Stablo ...

Gametogamija

Gametogamija je spajanje dva jednoċelijska gameta različitog spola u fuziju gametnih jedara dajući jedro zigota, kao i cijelog zigotnog sadržaja. U skladu sa njihovom morfologijom, veličinom i drugim svojstvima, većina oblika gametogamije obuhvat ...

Mahovine

Mahovine su skupina najjednostavnije gradenih kopnenih biljaka koja obuhvata oko 23.000 vrsta. Najčešće jako male biljke koje preferiraju vlažna staništa i sjevernie ekspozicije tala, kore šumskog drveća ili u vidu zelenog pokrivača šumskog tla. ...

Regionalna diferencijacija embriona

Regionalna diferencijacija ili regionalizacija – u biologiji razvića – je proces koji vodi ka uspostavljanju kumulirajućih razlika izmedu početnih ćelija i tkiva tokom rane embriogeneze. Iako se ovaj pojam se podjednako odnosi na sve višećelijske ...

Citoskelet

Citoskelet ili ćelijski skelet je složena, dinamična mreža isprepletenih proteinskih filamenta prisutnih u citoplazmi svih ćelija, uključujući bakterije i archaea. U ranim danima elektronske mikroskopije, biolozi su smatrali da organele unutar eu ...

Termogeneza

Termogeneza je proces proizvodne toplote u živim organizmima. Javlja se kod svih toplokrvnih životinja, kao i nekoliko vrsta termogenih biljaka, kao što su istočni smrdljivi kupus, vudu ljiljan i gigantski lokvanj roda Victoria. Patuljasta imela ...

Gorušica

Gorušice ukljuičuju veću skupinu biljnih vrsta roda Brassica i Sinapis čije se sitne sjemenke koriste kao začin tako što melju i miješaju s vodom, sirćetom i drugim tekućinama i dodacima za dobijanje začinske paste, poznate kao senf. Sjemenke se ...

Apencelska kokoš

Apencelska kokoš vrsta je kokoški porijeklom iz regije Appenzell u Švicarskoj. Rasa dolazi u dvije varijacije: spitzhauben i barthuhner. Obje varijacije javljaju se u crnoj, zlatno prošaranoj ili srebrno prošaranoj boji. Najrasprostranjenija vari ...

Aril

Aril je dodatni omotač koji pokriva odredene sjemenke koje se obično razvijaju iz sjemenske peteljke, i kod angiospermi i kod gimnospermi. Često je to mesnata ovojnica jarke boje, poput tise i muškatnog oraščića, ali sitniji sjemenski dodaci mogu ...

Ponašanje

Ponašanje je centralni pojam biologije ponašanja, odnosno pokazatelj odnosa prema sopstvenim potrebama, prirodnom i društvenom okruženju. Odnosi se na sve vanjske aktivne promijene, kretanja, položaje, držanja, gestikulacije i zvukove jednog čovj ...

Genealogija

Genealogija je nauka o postanku i odnosima pokoljenja ljudi, životinja i biljaka. Takoder je poznat i kao porodična historija. U svrhu prikupljanja podataka istraživači se koriste usmenim intervjuima, historijskim dokumentima, genetskim analizama ...

Hipantij

Hipatnij ili cvjetni pehar – kod angiospermi – je struktura gdje dijelovi osnove čašice, latica i prašnika stvaraju cijev kupastog oblika. To se ponekad naziva i cvjetna cijev, koja često sadrži biljne nektarije. Prisutan je kod većini vrsta cvje ...

Orijentalna velika vjeverica

Orijentalne velike vjeverice su vjeverice iz roda Ratufa koje žive na području Južne i Jugoistočne Azije. Postoje četiri vrste orijentalnih velikih vjeverica: Indijska velika vjeverica, Ratufa indica Kremasta velika vjeverica, Ratufa affinis Sije ...

Herpetologija

Herpetologija je grana zoologije koja se bavi proučavanjem vodozemaca, i gmizavaca. Batrahologija je dalje subdisciplinarna herpetologija, koja proučava vodozemce. Herpetologija se bavi poikilotermnim tetrapodima. Prema ovoj definiciji "herps" il ...

Krunica (botanika)

Krunica kod biljaka predstavlja modificirane listove koji okružuju reprodukcijski dio cvijeta. Krunični listići ili latice često su jarkih boja ili neobično oblikovani, što pospješuje privlačenje oprašivača. Latice praćene su obično još jednim kr ...

Primulaceae

Primulaceae ili jagorčevine su porodica cvjetnica, u kojoj je oko 68 priznatih rodova, sa oko 2.780 vrsta trajnica i jednogodišnjih zeljastih biljaka, rijetko polugrmova.

Kriptozoologija

Kriptozoologija je pseudonauka koja se bavi traganjem za dosada neotkrivenim životinjskim vrstama, obično onima koje spadaju u domen legendi ili onima za koje se smatralo da su izumrle. Kriptozoolozi se oslanjaju na povremene izvještaje očevidaca ...

Bašta

Bašta – bašča je – u uobičajenom smislu pojma – hortikulurno ureden dio okućnice ili posebnih površina sa ukrasnim biljkama. U širem smislu, postoje bašte sa povrćem i ukrasne bašte vrtovi sa cvijetnim i drugim biljkama. Postoje i posebne botanič ...

Skočimiši

Skočimiši su grupa mišolikih glodara, koja je rasprostranjena u Sjevernoj Americi i Kini. Iako su, u općem izgledu, mišoliki, ti glodari se odlikuju izduženim stražnjim udovima i tipskim prisustvom četiri para obraznih zuba u svakoj vilici. Na sv ...

Vratni pršljenovi

Vratni pršljenovi – kod kičmenjaka – su svi pršljenovi vrata, odmah ispod lobanje. Po posvojeničkim nazivima, opisuju se i kao cerviksni ili cervikalni pršljenovi. Grudni pršljenovi u svih vrsta sisara su oni koji takoder nose i par rebara i leže ...

Hromoplast

Hromoplasti su plastidi – raznolike organele koje sintetiziraju i sadrže pigment kod fotosyntskih eukariota. Prema teoriji o njihovom endosimbiotskom porijeklu, kao i ostali plastidi, uključujući i hloroplaste i leukoplaste, oni su potomci simbio ...

Akvaristika

Akvaristika je hobi gdje se bavi čuvanjem riba u kućnom akvarijumu. Akvaristika je jedan od najstarijih ljudskih hobija. Svoju popularnost je stekla zahvaljujući hobističkim bavljenjem akvarijumima i akvarijumskim životinjama i biljkama. Zahvalju ...

Thermus aquaticus

Thermus aquaticus je vrsta bakterija koje podnose visoke temperature i jedna je od nekoliko termofilnih bakterija iz grupe Deinococcus–Thermus. Ona je izvor toplotno-otpornog enzima Taq DNK polimeraze, jednog od najznačajnijih enzima u molekularn ...

Vazokonstrikcija

Vazokonstrikcija je pojava i proces sužavanje krvnih sudova pod uticajem kontrakcije mišića zida datog krvnog suda, a posebno velikih arterija i malih arteriola. Proces je suprotan od vazodilatacije, širenja krvnih sudova. Posebno je važna pri up ...

Prašnik

Prašnik se obično sastoji od prašničke niti pod nazivom filament i prašničkih kesica ili prašnica antera koje sadrže mikrosporangiju. Prašnice su obično dvodijelne i priključene na vlakno ili u bazi ili u sredini područja prašnčkih kesica. Steril ...

Epitel

Epitel je jedno od četiri osnovna životinjska tkiva, koje oblaže vezivna, mišićna i nervna tkiva. Epitelna tkiva oivičavaju i tjelesne šupljine i površina svih struktura u cijelom tijelu. Mnoge žlijezde se takoder sastoje od epitelnih ćelija. Fun ...